Lederuddannelse – Dreams & Details

Nye teknologier ændrer konstant forudsætningerne for succes og det er derfor nødvendigt at genopfinde sin virksomhed og ikke mindst sit lederskab.

Hvad har en vindersæson i Formel 1, tv-serien Forbrydelsen og Restaurant Noma tilfælles med virksomhedsledelse? Ganske meget ifølge Dreams & Details, for;

Hvordan genopfinder man sin virksomhed, mens det stadig går godt?

Programmet Dreams & Details undersøger, hvordan nye teknologier samt kravet til bæredygtighed kontinuerligt fordrer nye forretningslogikker og ændrer forudsætningerne for succes. Hvis man vil opnå exceptionelle præstationer og skabe nye muligheder for forretningsvækst og -overlevelse, er det nødvendigt at genopfinde sin virksomhed – og ikke mindst sit lederskab.

Mikael Trolle og Jim Hagemann Snabe, der er tovholdere på programmet, trækker på deres egne vægtige ledelseserfaringer og henter endvidere inspiration fra sportsverdenen, kunsten og videnskaben, når de udfolder Dreams & Details-ledelsesmodellen, der er baseret på drømme, der inspirerer mennesker til at være en del af noget spændende og meningsfyldt og detaljer, der udvikler nye kompetencer og accelerer ændringen af organisationer.

Dreams & Details er en ledelsesmodel for fremtidens virksomheder, og henvender sig til virksomhedsledere på alle niveauer og deres bestyrelsesmedlemmer.

Få succes i en verden med radikal og konstant forandring

Dreams & Details er en omfattende ledelses- og strategiramme, som hjælper ledere med at navigere deres organisationer til succes i en verden med radikal og konstant forandring. Dreams & Details skaber rammerne for at identificere den optimale timing og balance mellem løbende optimering og radikal transformation.

Programmet ledes af arkitekterne bag Dreams and Details, Mikael Trolle og Jim Hagemann Snabe samt adskillige professionelle eksperter, som deler og diskuterer deres erfaringer med at arbejde med dette rammeværktøj for at forfølge ambitiøse mål og skabe ekstraordinære resultater i en verden i hastig forandring.

Kursets varighed er på 2 moduler á 3 dage. Programmet sikrer, at du bliver i stand til at fungere som transformationsleder i din organisation, og guider dig til at skabe dit eget Dreams & Details-Strategy Map i din organisation.

En fælles rejse for ledelsesteamet

Programmet er målrettet ledere og topledere, der vil videreudvikle virksomheden selvom det allerede går godt. Uddannelsesforløbet vil i særdeleshed være et nyttigt forløb for ledergrupper og direktioner med henblik på at få fælles inspiration, et fælles framework og et godt udgangspunkt til at arbejde ambitiøst med strategiudformning og transformation.

– ”Dreams & Details-værktøjerne har allerede hjulpet en lang række virksomheder med en af de sværeste ledelsesdiscipliner, som er at skabe opbakning til og succes med en ambitiøs transformation, selvom det allerede går godt.

Programmet har desuden en meget praktisk tilgangsvinkel og blandt underviserne er en lang række tunge erhvervsprofiler.

Jeres udbytte vil være, at I får

 • etableret et fælles sprog
 • fornyet og fælles indsigt i, hvilke store muligheder der ligger i en verden under hastig transformation
 • lejlighed til at arbejde med metoderne i praksis og bliver helt afstemte omkring de kritiske elementer, som I skal prioritere i jeres fremtidige ledelsesindsats

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om Dreams & Details programmet

Program:

 

Efterår 2023
ModulDatoSted
Model 115. - 17. november 2023Vejle, Danmark
Modul 213. - 15. december 2023Kolding, Danmark
Tilmeld dig
Forår 2024
ModulDatoSted
Model 14. 6 . marts 2024Kolding, Danmark
Modul 28. - 10. april 2024Kolding, Danmark
Tilmeld dig

Deltagerprofil

Programmet er målrettet ledere som har ansvaret for, eller har en nøglerolle i at udstikke den strategiske retning for organisationen.

Typiske stillingsprofiler er

  • CEO – 20 procent
  • CXO – 40 procent
  • VP – 30 procent
  • Andre – 10 procent

Dreams & Details giver, ud over indsigt i det teoretiske koncept, et spændende indblik i, hvordan en række profilerede virksomheder anvender Dreams & Details. En af de undervisere, der vil dele sine praktiske erfaringer med Dreams & Details, er CIO i Energinet, Signe Horn Rosted. Hun har over en årrække arbejdet intensivt med konceptet, hvilket har haft stor betydning for Energinets måde at håndtere blandt andet digital og grøn omstilling.

Få et forhåndsindblik i, hvad rammeværktøjet har bidraget til i Energinet.

Dit udbytte

 • Evnen til at udvikle ambitiøse drømme og binde dem sammen med konkrete resultater
 • Solid forståelse for Dreams & Details-ledelsesmodellen
 • Solidt fundament for at implementere metoden i din egen organisation
 • Første version af dit eget Strategy Map
 • Sparring, inspiration og praktiske input fra internationale topledere
 • Et stærkt netværk af andre deltagere

Din virksomheds udbytte

 • Stærkt fundament for ambitiøs udvikling af virksomheden
 • Grundlag for succes med ambitiøse transformationer
 • Sammenhæng imellem langsigtede mål og daglig drift
 • Et fælles strategisprog i ledelsen
 • Ledelse, der arbejder ambitiøst og engageret og formår at involvere hele virksomheden
 • En ledelsesmodel, der giver grundlag for at frigøre medarbejdernes uindskrænkede potentiale

Sæson-tankegang ind i strategiarbejdet

Ifølge en af underviserne – Mikael Trolle –  bidrager uddannelsesprogrammet med et nyt syn på, hvordan virksomheder bør håndtere strategi og ledelse. Metoden bag Dreams & Details tager udgangspunkt i en ”sæson-tankegang”. Det handler om, at man både skal skabe gode resultater i indeværende sæson, men også være klar til et sæsonskifte med ændrede rammer og spilleregler.

– Denne disciplin, som nok er mest kendt fra sportens verden, skal virksomhederne også være i stand til at håndtere. Det handler dybest set om at forlade de modeller, der var succesfulde i industrisamfundet og gøre sig klar til nye strategisystemer, hvilket går ud på at bevæge virksomheden i stedet for blot at lave ”en plan”.

Hovedfokus i Dreams & Details Certificate er at lære ledere at arbejde med strategi på en ny måde, så de bliver i stand til at genopfinde sig selv, selvom det går godt i dag – og ikke mindst manøvrere i en omskiftelig og uforudsigelig fremtid.

– Via programmet er det vores drøm at styrke virksomhedernes muligheder for at få succes på en ny måde – at tænke ledelse på en ny måde. De, der deltager, kommer med på en spændende rejse og kan gå direkte hjem og praktisere de nye metoder fra Dreams & Details-frameworket i egen virksomhed. Programmet baserer sig naturligvis på gennemprøvet teori, men formålet er at give en praksisorienteret tilgang til at arbejde ambitiøst med virksomhedens strategiske transformationsrejse. At blive i stand til at optimere den nuværende sæson, men samtidig identificere nye sæsoner og gøre sig klar til dem.

Dine undervisere

Programmet organiseres og gennemføres af arkitekterne bag Dreams & Details, Mikael Trolle og Jim Hagemann Snabe samt Jesper Lok, der har bidraget i den seneste version af modellen.

Herudover møder du topledere, der har anvendt modellen eller kan bidrage med særlig erfaring inden for udvalgte områder af den ledelsesmæssige rejse, det er at arbejde med Dreams & Details.

Jim Hagemann Snabe deler sine erfaringer fra ambitiøse transformationer i sin tid som direktør i SAP samt som  bestyrelsesformand for Siemens og Maersk.

Pris

Pris for deltagelse: 50.000 kr. ex. moms

Hertil kommer udgifter til ophold og forplejning.

Ophold

Vi sørger for at booke dit ophold samt forplejning til alle dage. Du kommer til at bo sammen med de øvrige deltagere og der vil hver aften være fælles middag for at styrke dit nye netværk.

FAQ

Før man starter på en ny uddannelse, er der naturligvis mange spørgsmål, som kommer op. Hvordan foregår undervisningen, hvem kan hjælpe mig med hvilke spørgsmål og vil jeg modtage et uddannelsesbevis efter afsluttet uddannelse, kan være nogle af de spørgsmål, du gerne vil have svar på. I denne FAQ har vi samlet nogle af de mest almindelige spørgsmål, som måske kan hjælpe dig på vej

Få svar på dine spørgsmål