Sustainable Transformation Leadership – Dreams & Details

Nye teknologier ændrer konstant forudsætningerne for succes og det er derfor nødvendigt at genopfinde sin virksomhed og ikke mindst sit lederskab.

Fremtidens ledelsesmodel skal kunne tillade os at drømme stort og faktisk også virkeliggøre drømmen.

I en verden hvor behovet for drastisk bæredygtig omstilling kombineret med teknologiske udvikling, globalisering stiller helt nye krav til virksomheder og ledere, er de historiske ledelsesmodeller ofte utilstrækkelige.

Dreams & Details ledelsesmodellen har på få år vist sig som en ambitiøs og samtidig optimistisk alternativ, som tillader os at drømme stort, samtidig med at vi bliver i stand til at lede de nødvendige transformationer, så drømmene kan realiseres.

Du vil opleve et inspirerende program som går bag modellen, afdækker tankerne med den, men i høj grad også inspirerer med en række cases og eksempler fra virksomheder og ledere som er lykkedes med at sikre markante transformationer, ikke mindst ved at gøre sig fortjent til medarbejdernes uindskrænkede engagement.

Dreams & Details ledelsesmodellen har bevist sin værdi som katalysator for at opbygge og gennemføre ambitiøse bæredygtighedsstrategier, digitale transformationer og radikal nytænkning i en lang række danske og udenlandske virksomheder.

Ideelt for teams

Igennem programmet får du en indgående indsigt i hvordan Dreams & Details ledelsesmodellen kan blive omdrejningspunkter for din ledelsesindsats.

 • Mestre dilemmaet imellem at skabe resultater her og nu samtidig virkeliggøre ambitiøse drømme
 • Skabe rammerne for at frisætte medarbejdernes uindskrænkede potentiale
 • Se mulighederne i forbindelse med bæredygtige omstilling og digital transformation
 • Øge hastighed og fokus i virksomhedens innovation
 • Inspiration fra praktiske cases som transformerer kendte virksomheder succesfuldt
 • Mulighed for personlig sparring om dine egne Dreams & Details

Programopbygning

Programmet afvikles med 2 moduler på hver 3 dage.

Det afvikles med af indlæg fra Mikael Trolle og Jim Hagemann Snabe som er arkitekterne bag modellen, sammen med Jesper Lok der igennem de senere år har været med til at forfine og udbygge anvendelsen af Dreams & Details.

Herudover vil deltagerne møde en række praktikere som anvender eller har anvendt modellen til at gennemføre markante transformationer. Vi får lejlighed til at dykke dybere ned i disse eksempler og opnår dermed en unik mulighed for at lære af helt aktuelle ledelsesudfordringer. Fælles for de enkelte eksempler at de demonstrer hvordan det er muligt at opnå markante resultater, øge innovationsgrad og -hastighed markant og nytænke hvordan man får engageret en meget stor del af medarbejderne i at skabe imponerende resultater.

Fra starten har Dreams & Details hentet inspiration fra erhvervslivet og sportens verden, og indlægsholdere og gæster repræsenterer en stor grad af diversitet, og forskellige perspektiver, som er med til at understrege de fundamentale anvendelsesmuligheder.

Programindhold

Indholdet er forankret i Dreams & Details ledelsesmodellen, der imødekommer behovet for en ny tilgang til ledelse i en tid med radikal forandring. Du vil gennem teori og praksis lære hvordan brugen af modellen giver en unikke og handlekraftige rammer for at maksimere og udvikle forretningsmæssig succes.

Programmet dækker udkrystallisering af drømme samt identifikation af nødvendige detaljer, og skaber dermed en platform for at nå ambitiøse mål. Du bliver introduceret for en række ledelsesværktøjer og giver indsigt i hvordan du og din virksomhed kan mestre dynamiske sæsoner.

Dit take-away

Dit take-away er en end-to-end uddannelse og certificering i brugen af ledelsesmodellen. Undervisningen er en hybrid af teori, cases, workshops og åbne diskussioner, drevet af internationale specialister og
eksperter.

Mellem de to moduler forventes det, at du arbejder med din virksomheds Dreams & Details Map.

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om Dreams & Details programmet

Indhold på de enkelte moduler

Modul 1

På første modul af uddannelse får deltagerne en grundig indføring i Dreams and Details ledelsesmodellen, med det formål at kunne spejle kursets praktiske cases i ledelsesmodellen. Yderligere beskæftiger vi os på modul 1 specifikt med transformationscases fokuseret mod, den grønne omstilling af energisektoren, transportbranchen samt et bredere perspektiv på makrodynamikker og markedsudvikling. Modulet rundes af med en diskussion af de barrierer og problemstillinger der typisk gør at forandringer mislykkes, og hvordan disse bedst håndteres.

Modul 2

Hvor modul 1 er et forsøg på at forstå virksomhedstransformationer, er modul 2 rettet mod en spejling af yderligere cases i eget perspektiv, samt hvordan du som leder med fordel kan agere i større transformationer. Konkret kigger vi tilbage på den grønne omstilling, nu ikke længere fra forsyningssiden, men fra produktionssiden af energisektoren. Yderligere ser vi på to af landets største industrigiganters transformation fra sorte til grønne organisationer, samt hvilket personligt lederskab det kræver.

På begge moduler vil deltagerne opleve en vekselvirkning imellem undervisning i modellen, gennemgang af cases fra de direktører og ledere som havde ansvaret for cases, samt inspiration og perspektivering fra prominente indlægsholdere.

Program:

Forår 2024
ModulDatoSted
Model 14. - 6. marts 2024Kolding, Danmark
Modul 28. - 10. april 2024Kolding, Danmark
Tilmeld dig
Efterår 2024
ModulDatoSted
Model 130. sep. - 2. okt, 2024Kolding, Danmark
Modul 225. - 27. nov. 2024Kolding, Danmark
Tilmeld dig

Deltagerprofil

Programmet er målrettet ledere som har ansvaret for, eller har en nøglerolle i at udstikke den strategiske retning for organisationen.

Typiske stillingsprofiler er

  • CEO – 20 procent
  • CXO – 40 procent
  • VP – 30 procent
  • Andre – 10 procent

Sustainable Transformation Leadership – Dreams & Details giver, ud over indsigt i det teoretiske koncept, et spændende indblik i, hvordan en række profilerede virksomheder anvender Dreams & Details. En af de undervisere, der vil dele sine praktiske erfaringer med Dreams & Details, er CIO i Energinet, Signe Horn Rosted. Hun har over en årrække arbejdet intensivt med konceptet, hvilket har haft stor betydning for Energinets måde at håndtere blandt andet digital og grøn omstilling.

Få et forhåndsindblik i, hvad rammeværktøjet har bidraget til i Energinet.

Sæson-tankegang ind i strategiarbejdet

Ifølge en af underviserne – Mikael Trolle –  bidrager uddannelsesprogrammet med et nyt syn på, hvordan virksomheder bør håndtere strategi og ledelse. Metoden bag Dreams & Details tager udgangspunkt i en ”sæson-tankegang”. Det handler om, at man både skal skabe gode resultater i indeværende sæson, men også være klar til et sæsonskifte med ændrede rammer og spilleregler.

– Denne disciplin, som nok er mest kendt fra sportens verden, skal virksomhederne også være i stand til at håndtere. Det handler dybest set om at forlade de modeller, der var succesfulde i industrisamfundet og gøre sig klar til nye strategisystemer, hvilket går ud på at bevæge virksomheden i stedet for blot at lave ”en plan”.

Hovedfokus i Sustainable Transformation Leadership – Dreams & Details er at lære ledere at arbejde med strategi på en ny måde, så de bliver i stand til at genopfinde sig selv, selvom det går godt i dag – og ikke mindst manøvrere i en omskiftelig og uforudsigelig fremtid.

– Via programmet er det vores drøm at styrke virksomhedernes muligheder for at få succes på en ny måde – at tænke ledelse på en ny måde. De, der deltager, kommer med på en spændende rejse og kan gå direkte hjem og praktisere de nye metoder fra Dreams & Details-frameworket i egen virksomhed. Programmet baserer sig naturligvis på gennemprøvet teori, men formålet er at give en praksisorienteret tilgang til at arbejde ambitiøst med virksomhedens strategiske transformationsrejse. At blive i stand til at optimere den nuværende sæson, men samtidig identificere nye sæsoner og gøre sig klar til dem.

Bliv inspireret til at deltage

Bliv inspireret til at deltage på lederuddannelsen og læs udtalelser fra tidligere deltagere.

Dine undervisere

Programmet organiseres og gennemføres af arkitekterne bag Dreams & Details, Mikael Trolle og Jim Hagemann Snabe samt Jesper Lok, der har bidraget i den seneste version af modellen.

Herudover møder du topledere, der har anvendt modellen eller kan bidrage med særlig erfaring inden for udvalgte områder af den ledelsesmæssige rejse, det er at arbejde med Dreams & Details.

Jim Hagemann Snabe deler sine erfaringer fra ambitiøse transformationer i sin tid som direktør i SAP samt som  bestyrelsesformand for Siemens og Maersk.

Pris

Pris for deltagelse: 50.000 kr. ex. moms

Hertil kommer udgifter til ophold og forplejning.

Ophold

Vi sørger for at booke dit ophold samt forplejning til alle dage. Du kommer til at bo sammen med de øvrige deltagere og der vil hver aften være fælles middag for at styrke dit nye netværk.

FAQ

Før man starter på en ny uddannelse, er der naturligvis mange spørgsmål, som kommer op. Hvordan foregår undervisningen, hvem kan hjælpe mig med hvilke spørgsmål og vil jeg modtage et uddannelsesbevis efter afsluttet uddannelse, kan være nogle af de spørgsmål, du gerne vil have svar på. I denne FAQ har vi samlet nogle af de mest almindelige spørgsmål, som måske kan hjælpe dig på vej

Få svar på dine spørgsmål