Det siger vores deltagere om
Executive Board Programme INSEAD

Læs mere og bliv inspireret til at deltage

Mai Mercado

Folketingsmedlem (MF) og tidligere minister

Mai Mercado har mere end ti års erfaring med politisk ledelse – herunder otte år som parlamentariker og 2,5 år som minister i den tidligere VLAK-regering, hvor hun stod i spidsen for 950 medarbejdere. Efterfølgende ministerposten har hun kombineret sit politiske arbejde med bestyrelsesarbejde, og det er en af grundene til, at hun netop har deltaget på Executive Board Programme INSEAD.

LÆS MERE...

– De kompetencer, jeg har opbygget gennem mit politiske lederskab, benytter jeg mig også af i mit bestyrelsesarbejde. Det drejer sig blandt andet om at udøve strategisk sparring og at skærpe opmærksomheden på Governance-, Risk- og Compliance-management (GCR). Mange i mit netværk, som er erfarne bestyrelsesformænd og CEOs, anbefalede INSEAD som omdrejningspunkt for en bestyrelsesuddannelse, og denne personlige anbefaling var vigtig i forhold til mit valg, fortæller Mai Mercado.

Folketingspolitikeren har i forvejen et godt kendskab til kommunikation og strategisk ledelse, men netop det at få flere kompetencer med henblik på den juridiske ramme for en bestyrelse, var et af motiverne for, at hun valgte at deltage i programmet.

– Niveauet på Executive Board Programme INSEAD var højt og udbyttet stort. Jeg har fået nogle meget konkrete værktøjer med hjem, som jeg kan anvende direkte i mit bestyrelsesarbejde. Her vil jeg især fremhæve emnet omkring ”law & regulation”, altså det der omhandler den lovgivningsmæssige ramme for bestyrelsen og de dilemmaer, der følger med. Alt i alt føler jeg, at bestyrelsesprogrammet har gjort mig mere fokuseret og dygtigere til at udføre mit bestyrelsesarbejde. Og så er der desuden en ting eller to, jeg kan anvende i den politiske verden, fremhæver hun.

I et netværksmæssigt perspektiv har programmet også bidraget positivt.

– Sparringen med de øvrige deltagere, jeg var på hold med, og etablering af nye og gode kontakter har næsten betydet halvdelen af udbyttet for mit vedkommende. Mit bestyrelsesnetværk er i allerhøjeste grad blevet udbygget, og det er et element, jeg sætter jeg stor pris på, idet netværksbygning alle dage har været betydningsfuldt for mig, slutter Mai Mercado.

Ina Rosen

Executive Director, strategi og eksekvering, eCapacity

Ina Rosen er Executive Director for digital strategi i eCapacity, en rådgivningsvirksomhed, der hjælper virksomheder og organisationer med at udarbejde digitale strategier og eksekvere på disse. Derudover er hun bestyrelsesmedlem i Det Jødiske Samfund i Danmark, og for kort tid siden har hun afsluttet bestyrelsesprogrammet Executive Board Programme INSEAD.

LÆS MERE...

– I næsten 20 år har jeg arbejdet med rådgivning på både udførende og ledelsesmæssigt niveau og altid med hovedfokus på digitalisering. Det betyder, at jeg efterhånden har opbygget en solid erfaring fra en lang række sektorer, og det er denne viden og disse kompetencer, jeg ønsker at stille til rådighed for erhvervslivet gennem bestyrelsesarbejde. Jeg havde gennem et par år sonderet markedet for en bestyrelsesuddannelse, der kunne løfte min faglige indsigt inden for dette fagområde, og helt afgørende for mit endelige valg var brandet INSEAD – kort fortalt: at gå efter det bedste, fortæller Ina Rosen og fortsætter:

– Mit udbytte af programmet har været utroligt stort på flere parametre, som både har løftet mig fagligt og personligt. Professorerne og underviserne er enormt dygtige og inspirerende, og derudover møder man en lang række meget kompetente mennesker, der både deler ens egne ambitioner og interesser – og som alle imponerer på hver sin måde.

Ina Rosen påpeger især fire hovedområder, der har været givende for hende i relation til det bestyrelsesarbejde, hun allerede er en del af – og som vil være nyttige for hende med henblik på fremtidige bestyrelsesposter.

– Den første vigtige indsigt handler om, hvor mange problemstillinger i bestyrelsesarbejde, som er af juridisk karakter. Det er i særdeleshed noget, jeg har taget med mig videre og er blevet mere opmærksom på i mange dagligdags beslutninger. Et andet vigtigt element relaterer sig til, hvor essentielt det er, at man som bestyrelsesmedlem påtager sig en faciliterende rolle. Det er så let at stille sig selv i en rådgivende eller eksekverende rolle, hvor man går i ”løsningsmodus”. Men det er ikke altid det rigtige at gøre, og med bestyrelseshatten på skal vi i højere grad agere på vegne af ejerne og støtte og vejlede dem, der arbejder i organisationen, og som skal finde løsningerne til at levere på ejernes forventninger, siger hun og fortsætter:

– En tredje vigtig læring handler om vores biases, altså hvordan menneskets psykologi ”snyder” os til at tage mentale smutveje, og hvor skråsikker man føler sig i mange sammenhænge. Programmet gav en særdeles god reminder om, at man skal forholde sig åbent og stille spørgsmål fremfor at antage en lang række ting – som i sidste ende kan vise sig at være helt forkerte. Afslutningsvis vil jeg fremhæve den simulering, vi blev udsat for ved at gennemføre et fiktivt bestyrelsesmøde, som særdeles givende og enormt lærerigt. Helt generelt blev der anvendt mange cases på INSEAD, hvilket fungerede ypperligt: Man lærer bedst med kroppen, slutter Ina Rosen.

Jens Erik Platz

Bestyrelsesformand, Norlys

Jens Erik Platz er bestyrelsesformand i Norlys a.m.b.a, Danmarks største integrerede energi- og telekoncern med intet mindre end 710.000 andelsejere. Derudover er han medejer i en produktionsvirksomhed og sidder tillige i bestyrelsen i to øvrige selskaber.

– Min bevæggrund for at deltage i Executive Board Programme INSEAD var helt klart at blive i stand til at udføre et endnu mere kompetent bestyrelsesarbejde. Jeg har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde, men med de fusioner Norlys har været igennem de senere år og som en af de 50 største virksomheder i Danmark, gav det god mening for mig at bygge ovenpå kvalifikationerne, forklarer Jens Erik Platz og fortsætter:

LÆS MERE...

– Bestyrelsesuddannelsen ramte virkelig spot-on i forhold til, hvad jeg havde håbet på – set i lyset af min rolle som bestyrelsesformand i Norlys. Underviserne, både i Danmark og Frankrig, var fremragende. Det faglige niveau var særdeles højt, professorerne var dygtige til at formidle og de vidste i sandhed, hvad de talte om. Hele forløbet var imponerende og meget professionelt lagt op.

Jens Erik Platz fremhæver især tre key-learnings, han tager med hjem fra bestyrelsesprogrammet.

– En af øjenåbnerne for mig handler om, hvor vigtigt det er, at ejerne og bestyrelsen er afstemte omkring virksomhedens mission, og hvor essentielt det er, at det ikke blot er ”fine ord på en planche”. Det blev virkelig klart for mig, hvor stor betydning det har for det videre arbejde med strategien – med henblik på at opfylde ejernes mål. Dernæst har jeg også haft stor glæde af de input, der har været omkring, hvor vigtigt det er, at bestyrelsesformanden formår at give alle taletid og få alle tanker og input frem, før konklusioner drages. Afslutningsvis er det en ganske stor fornøjelse at få bekræftet, at meget af det arbejde, vi laver i bestyrelsen i dag, er godt. Jeg har fået bygget en masse på, men det giver en vis ro at vide, at vi ikke hidtil har gjort noget ”forkert”, siger han.

Også i et netværksperspektiv føler bestyrelsesformanden, at han kommer ”rigere” hjem.

– Jeg har fået mange gode kontakter, og selv om vi var et stort hold, var der ikke andre repræsentanter for præcis min branche. Det betyder samtidig, at jeg har fået en bred berøringsflade, jeg i allerhøjeste grad kan anvende fremadrettet. Det er vigtigt at få indspark og inspiration fra andre brancher, og i den forbindelse har jeg allerede haft kontakt med flere at mine tidligere medstuderende, slutter Jens Erik Platz.

Lotte Fløe Marschall

Professionel bestyrelseskvinde

Lotte Marschall er professionel bestyrelseskvinde med en række bestyrelsesroller, hvoraf to er formandsposter. Ved side af bestyrelsesarbejdet arbejder hun som selvstændig konsulent inden for lederudvikling, strategi, optimering af bestyrelsesarbejde og planlægning af generationsskifte i virksomheder.

– Jeg valgte at deltage i Executive Board Programme INSEAD, da jeg ønskede en bestyrelsesuddannelse med en international profil. I forvejen havde jeg hørt meget positivt om INSEAD, og mine forventninger til uddannelsen levede til fulde op til forventningerne, udtaler Lotte Marschall.

LÆS MERE...

For Lotte Marschall var de vigtigste motiver til at deltage i bestyrelsesuddannelsen relateret til at sparre med andre bestyrelsesfolk og i særdeleshed at få input til rollen som bestyrelsesformand.

– Det faglige niveau var helt i top, og professorerne var både fagligt stærke, inspirerende, involverende og havde desuden en meget humoristisk tilgangsvinkel til undervisningen, hvilket er et stærkt plus, da undervisningsdagene ofte var lange, siger hun og fortsætter:

– Noget af det allervigtigste, jeg tager med hjem, handler om arbejdet med at klarlægge ejernes mission med selskabet, og hvordan bestyrelsens værdiskabelse er knyttet hertil. Nogle bestyrelser har flere ejere repræsenteret med divergerende mål for virksomheden, hvilket kan have store konsekvenser i forhold til prioriteringer og tidshorisonter for strategier og investeringer. Derudover var indlæggene om kommunikation meget inspirerende og givende, ikke mindst i forhold til min egen bevidsthed omkring ”anchoring” ved oplæg til vigtige beslutninger. Jeg er blevet mere bevidst om, at formandens rolle bør være faciliterende, og at bestyrelsen som helhed skal være påpasselig med ikke at påvirke de andres holdninger og objektivet.

Lotte Marschall har stor tro på, at hun har fået et fagligt løft samt ny viden og inspiration, hun kan udnytte fremadrettet.

– Min position i forhold til at være opsøgende over for endnu flere bestyrelsesroller inden for teknologi-, finans- og konsulentbranchen er blevet styrket, og jeg har fået godt input i forhold til mine egne ”Guidelines for bestyrelsesarbejde”, som jeg er i færd med at udarbejde. Derudover har jeg fået et endnu bredere bestyrelsesfagligt netværk, hvor jeg har fået et særdeles godt udbytte af dialogen med de deltagere, der var erfarne bestyrelsesmedlemmer fra internationale virksomheder, slutter hun.

Jesper Kristensen

CEO/indehaver, REKA GRUPPEN

”Jeg har virkelig fået mine forventninger indfriet. Rent fagligt ligger Executive Board Programme INSEAD på et højt og inspirerende niveau, og underviserne er helt i top. De formår med stærk indlevelse at levere en undervisningsoplevelse ud over det sædvanlige. Noget af det vigtigste, jeg har taget med mig hjem, handler om, hvordan man optimerer og organiserer bestyrelsesarbejde, således at det bliver så effektivt og produktivt som muligt.

LÆS MERE...

Men også emnet omkring bestyrelsesformandens rolle, at vedkommende er en facilitator og sparringspartner for direktionen – ikke en ”beslutningstager”, har været særdeles udbytterigt. Jeg har fået en lang række vigtige strategiske og praktiske input til bestyrelsesarbejde, som er direkte anvendelige i de bestyrelser, jeg er en del af – både i rollen som CEO og i rollen som bestyrelsesformand. Hele forløbet har været en stor fornøjelse, og hertil kommer, at det var særdeles givende og interessant at være sammen med en så dygtig og inspirerende gruppe af bestyrelsesfolk.”

Anders Martens

CEO, Link Logistics

“Executive Board Programme er en bestyrelsesuddannelse på et højt fagligt niveau, som har klædt mig på til at udføre et endnu mere effektivt bestyrelsesarbejde og givet mig en række værdifulde redskaber i forhold til at sparre med min bestyrelse. At være på INSEAD i Frankrig var enormt inspirerende. Det er ikke ofte, man oplever at være i et læringsmiljø en hel uge, hvor man kan dedikere sig 100 procent til et emne.

LÆS MERE...

Det er et aspekt, der giver en særdeles god grobund for læring. Noget af det vigtigste, jeg har taget med mig hjem, er det som handler om, hvad en bestyrelse virkelig bør beskæftige sig med samt rollefordelingen mellem direktøren og bestyrelsen. Både teorien, de praktiske eksempler og værktøjerne har i allerhøjeste grad givet mig nogle nye kompetencer, som jeg kan anvende direkte i min CEO-rolle i bestyrelsen i Link Logistics, men som jeg også forventer at få stor gavn af i forhold til eventuelle fremtidige bestyrelsesposter. Afslutningsvis sætter jeg stor pris på det netværk af interessante og inspirerende mennesker, jeg har fået via uddan­nelsen.”

Betina Nygaard

CEO, Scanmarket

“Executive Board Programme ligger på et meget højt niveau, og underviserne er særdeles dygtige. Det faglige niveau er højt, men bliver alligevel serveret på en jordnær måde – det er ikke bare teorier, som ”flyver rundt i lokalet”, men løbende præsenteres cases, som belyser og understøtter relevante problemstillinger. Kort sagt er jeg virkelig begejstret for hele programmet og gennemførelsen.

LÆS MERE...

Noget af det vigtigste, jeg tager med hjem, er det med sammensætningen af en bestyrelse. Altså hvor vigtig diversitet er for dynamikken og effektiviteten af bestyrelsen, så man sikrer gode resultater, der tilfredsstiller ejerne, og som kan danne grundlag for god sparring for den administrerende direktør. Desuden har programmet helt overordnet givet mig et vigtigt helikopterperspektiv på bestyrelsesarbejde generelt, og jeg har fået nogle helt konkrete takeaways, som jeg kan anvende direkte i mit eget bestyrelseslokale – fx hvordan vi får skabt bedre struktur, synlige mål og evaluerer os selv samt sikrer, at bestyrelsen består af de rette kompetencer. Afslutningsvis må jeg give et kæmpe kompliment til det netværksmæssige aspekt af programmet: Mikset af deltagere med forskellige baggrunde gjorde, at vi sparrede virkelig godt med hinanden. Der blev skabt en fortrolighed og en åbenhed, som jeg ikke har oplevet andre steder – så også på det plan kommer jeg hjem med en meget nyttig bagage.”

Dorthe Håhr Dupont

Head of Nordea Ventures, Nordea

“Executive Board Programme er en bestyrelsesuddannelse på et højt fagligt niveau, og jeg har fået et særdeles godt udbytte af programmet. Programmets internationale fokus var vigtigt for mig, idet jeg arbejder med bestyrelser i en række forskellige lande og dermed skal være i stand til at håndtere bestyrelsesarbejde i en international kontekst. Undervisningen på INSEAD var uovertruffen, og professor Stanislavs passion og brede erfaring inden for bestyrelsesarbejde har virkelig givet mig værdifuld viden.

LÆS MERE...

Jeg er blevet skarpere og har fået en større forståelse for de krav, ansvar og pligter, man har i bestyrelsesarbejdet. Min nye viden har jeg anvendt i forskellige sammenhænge, både i bestyrelser jeg selv sidder i, men også i forhold til de executive-kolleger, jeg sparrer med og rådgiver i forhold til deres bestyrelsesposter. Undervisningen er akademisk funderet, men alligevel meget praktisk og anvendelig, og allerede efter første modul i Danmark benyttede jeg læring fra programmet. Endelig har jeg fået et fantastisk netværk af ligesindede bestyrelsesfolk, som jeg virkelig kan trække på – på mange forskellige fronter.”

Lise Vestergaard

Executive Business Consultant, Vestergaard Consulting

“Jeg har fået et særdeles godt udbytte af Executive Board Programme INSEAD og er meget begejstret. Jeg rådgiver både ledergrupper og bestyrelser i min konsulentvirksomhed, og i den sammenhæng havde jeg behov for ny inspiration og viden inden for nogle internationale rammer. Udover at få de formelle juridiske regler på plads, blev jeg styrket i de elementer, der bidrager til et effektivt bestyrelsesarbejde og skaber de bedste forudsætninger for at træffe nogle kvalitative beslutninger.

LÆS MERE...

Fortune 500-virksomheder tager det alvorligt, når de taler om ‘a diverse workforce’ som en af nøglerne til vækst og succes i ikke-udviklingslande i fremtiden – og i forlængelse heraf har INSEAD selvsamme indgangsvinkel til sammensætningen af fremtidens bestyrelser. Således blev jeg især inspireret af – og styrket i de områder, som omhandlede diversitet, gruppedynamikker i bestyrelserne, indsigten i ‘the hidden traps in decision making’ og risikominimering samt langsigtet shareholder value-creation i forskellige selskabsformer. Desuden tog jeg helt konkrete værktøjer med hjem ift. at sætte rammerne for bestyrelsesarbejdet fremadrettet og ikke mindst idéen om at systematisere en evaluering heraf. Alt i alt vender jeg derfor hjem med masse af inspiration, en opgraderet værktøjskasse og et fantastisk netværk af dygtige folk med forskellige indgangsvinkler og erfaringer, som jeg ser en kæmpe værdi i at kunne sparre med i fremtiden. Sammenfattende havde de internationale undervisere en inspirerende tilgang til bestyrelsesarbejdet, og programmets simuleringer af realistiske ‘business cases’ undervejs gav en rigtig god sammenhæng mellem teori og praksis – og en masse blod på tanden. Det kan klart anbefales!”

Allan Karlsen

CEO, AON

“Executive Board Programme er en særdeles inspirerende bestyrelsesuddannelse på et højt fagligt niveau. Hele programmet, både med henblik på det faglige indhold, underviserne og den praktiske gennemførelse, har virkelig været godt – alt kørte efter en snor. Personligt har jeg en ambition om, inden for en overskuelige fremtid, at bevæge mig fra udelukkende at fokusere på CEO-rollen til også at gå ind i bestyrelsesarbejde.

LÆS MERE...

I den sammenhæng har programmet klædt mig på og givet mig et godt fundament til at tage det næste vigtige skridt. Noget af det, der har været allervigtigst for mig i programmet, er den viden, jeg har fået omkring corporate governance-modellen, de juridiske og lovgivningsmæssige aspekter samt bestyrelsens rolle ift. direktionen. Jeg satte desuden stor pris på de mange gode og håndgribelige cases, der blev præsenteret og ikke mindst simuleringen, hvor vi rent faktisk afholdt et helt konkret og virkelighedsnært bestyrelsesmøde. Sessionerne med Stanislav Shekshnia og de andre professorer på INSEAD er måske nogle af de bedste undervisningsoplevelser, jeg har haft, og internt i gruppen havde vi desuden nogle virkelig gode diskussioner og sparringer omkring bestyrelsesfaglige temaer – så også i et netværksperspektiv har programmet været en stor en succes for mit vedkommende.”

Michael Bindseil

Regional Vice President, COWI

“Executive Board Programme er – uden sammenligning – den bedste bestyrelsesuddannelse, jeg har deltaget i – og jeg har prøvet lidt forskelligt. Både forløbet i Kolding og på INSEAD i Frankrig var helt fantastisk. Ikke mindst emnet som handler om, hvordan man får en bestyrelse til at spille sammen med virksomhedens CEO, var meget spændende.

LÆS MERE...

Men også undervisningen i shareholder-value, som handler om, hvor vigtigt det er, at man formår at tænke langsigtet, var virkelig en øjenåbner. Både det generelle faglige niveau og niveauet på underviserne har i allerhøjeste grad imponeret. Det er ikke ofte, at man afslutter en uddannelse, hvor man tænker ”her er der ikke noget at sætte fingeren på”, men det er altså konklusionen i dette tilfælde. Vekslingen mellem teori, praktiske cases og film – det hele sad ”lige i skabet”. Den viden, jeg har fået, kan jeg anvende umiddelbart i et par af de bestyrelser, jeg sidder i internt i COWI. Men jeg har også ambitioner om at opbygge et bestyrelses-CV og finde nogle bestyrelsesposter i løbet af et år eller to. Med Executive Board Programme i bagagen, har jeg stor tro på, at det vil lykkes.”

Morten Laursen

Senior Contract Manager, Ørsted

Hvorfor tage en bestyrelsesuddannelse, når man allerede har erfaring fra bestyrelseslokalet? En uheldig erfaring som bestyrelsesmedlem, var med til at skubbe til Morten Laursens ønske om at forbedre sine kompetencer inden for bestyrelsesarbejde. Med et par års erfaringer som bestyrelsesmedlem har han oplevet, hvilken betydning det har, når manglende samspil og samarbejde spænder ben for virksomhedens mulighed for at udvikle sig.

LÆS MERE...

“Jeg var en del af en bestyrelse, hvor tingene ikke gik som de skulle og hvor kemien ikke fungerede. Vi modarbejdede hinanden og det endte med, at jeg og to andre bestyrelsesmedlemmer udtrådte. Man kan være tilbøjelig til, at skyde skylden på andre, men jeg mener, at det er vigtigt at kigge indad. Hvad kunne jeg have gjort anderledes og hvad kunne jeg selv ændre, så jeg ikke endte samme sted, næste gang jeg trådte ind i en bestyrelse,” fortæller Morten Laursen.

Læs mere her

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om bestyrelsesuddannelsen Executive Board Programme INSEAD

Tilmeld dig det kommende hold