Toplederuddannelse på INSEAD – hvad siger vores deltagere?

Bliv inspireret til at deltage på Executive Management Programme INSEAD

Jakob Stoustrup

Professor og prodekan, Aalborg Universitet

Jakob Stoustrup er professor og prodekan på det Tekniske Fakultet for IT og Design på Aalborg Universitet (AAU). Han er ansvarlig for uddannelserne på det pågældende fakultet, for koordinering af energiområdet på AAU samt for udmøntning af AAUs ambitiøse strategi for digitalisering af uddannelsesområdet på universitetet. Prodekanen og professoren har en uddannelsesmæssig baggrund som civilingeniør samt en Ph.d. i anvendt matematik fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

LÆS MERE...

– Baggrunden for at deltage i Executive Management Programme INSEAD er relateret til det enormt store og ambitiøse strategiske transformationsprojekt vedrørende digitalisering af hele uddannelsesområdet på Aalborg Universitet. Vi står over for den måske største transformation af uddannelsesområdet i universiteternes historie nogensinde – og dermed det største ”rolleskifte” i 1.300 år. Kort fortalt handler det om, at viden nu er tilgængelig hvor som helst, når som helst og for hvem som helst. Viden er derfor ikke længere bare noget, vi der har et ”videns-monopol” skal overføre til ”disciplene”. Fremadrettet kommer det i langt højere grad til at handle om at være ”turguides” for de studerende – at give dem et navigationskompas og en viden om, hvordan de anvender dette, forklarer han og fortsætter:

– I denne digitale transformationsproces spiller kulturændring en særdeles vigtig rolle, og jeg følte derfor et stort behov for gode input og ny viden i forhold til processen – både relateret til forandringsledelse, strategisk forandring og strategieksekvering. Jeg kan kun opnå succes med dette projekt, hvis jeg formår at komme ud til samtlige 2.300 ansatte på universitetet, og jeg ønskede derfor at deltage i et uddannelsesprogram med de bedste kræfter.

Jakob Stoustrup føler i høj grad, at toplederprogrammet har klædt ham på til at møde de kommende udfordringer.

– Jeg har fået et teoretisk ophæng og en terminologi for metoder, jeg allerede kendte. Derudover har jeg fået kendskab til en bred vifte af metoder, som jeg ikke kendte på forhånd. Begge dele har givet mig anledning til at reflektere på nye måder over de udfordringer, jeg møder i mit arbejde, og det har givet mig inspiration og energi til at tackle udfordringerne bedre. Noget af det, jeg har fået rigtig meget ud af, er metoderne vedrørende formulering og eksekvering af strategi. I den forbindelse fandt jeg det meget interessant at tænke i termer af ændring og udvidelse af værdikurver i forbindelse med Blue Ocean-tankegangen, som jeg anser som meget spændende og potentielt nyttig for mit eget arbejde, slutter Jakob Stoustrup.

Ole Ravnholt Würtz

Sales Director, BDO

Ole Ravnholt Würtz er Sales Director i BDO, et fuldservice rådgivnings-, regnskabs- og revisionshus med 1.300 ansatte og mere end 30 kontorer i Danmark. Ole har i mere end 20 år arbejdet med management consulting, salg og salgsledelse og har nu netop afsluttet toplederprogrammet Executive Management Programme INSEAD.

LÆS MERE...

– Jeg tror på livslang læring, og efter mange år som ”underleverandør” til mange virksomhedsstrategier, har jeg haft en stor lyst til at bevæge mig op på et stærkere og mere strategisk niveau. Med Executive Management Programme INSEAD har jeg i allerhøjeste grad fået en værktøjskasse og nogle metoder og teorier, der kvalificerer mig til at arbejde med strategi på et højt og ambitiøst niveau, siger Ole Ravnholt Würtz og fortsætter:

– Både den måde hvorpå programmet er sammensat og det faglige indhold er særdeles godt. De værktøjer, vi blev præsenteret for på INSEAD, er virkelig ”cutting-edge” – de er skarpe og velfunderede. Dette kombineret med en case-baseret undervisning og dygtige professorer, der havde en imponerede dybde og var i stand til at udfordre os, var virkelig godt.

For den tidligere management konsulent har en af de vigtigste key-learnings relateret sig til, hvor vigtig kulturen er for strategien.

– Den vigtigste læring, jeg tager med mig hjem, handler om, at en strategi uden en kultur ikke ”bliver til noget”. Altså hvor tæt knyttet kultur, strategi og ledelse er, og hvor stor indflydelse det har på en virksomheds resultat. Denne forståelse for sammenhæng er noget, jeg helt konkret kan anvende på mit felt, hvor konstant arbejde med strategi, ledelse og implementering ofte er nøglen til vækst, siger han og fortsætter:

– Scandinavian Executive Institute og INSEAD er for alle, der ønsker en dyb forståelse for kultur, strategi og innovation – INSEAD leverer viden og indsigt, som direkte kan anvendes i praksis. Executive Management Programme er ikke en lukket netværksbaseret uddannelse hvor deltagerne lærer af hinandens erfaringer, men en uddannelse med højt fagligt niveau og konkret forskningsbaseret evidens omkring fagområderne, et næsten uudtømmeligt akademia for strategi, ledelse og innovation. På toppen af fagligheden har jeg fået et netværk af dygtige danske erhvervsfolk, som jeg kommer til aktivt at sparre med, arbejde sammen med og holde kontakten til fremadrettet.

Toplederuddannelse på INSEAD

Morten Vehl Revsbeck

HR-direktør, Dovista

Morten Vehl Revsbeck, der er HR-direktør og en del af direktionen i Dovista, har netop afsluttet toplederuddannelsen Executive Management Programme INSEAD.

LÆS MERE...

– Min bevæggrund for at påbegynde et toplederprogram var en ”håndslag” med min chef om, at jeg ønskede en endnu dybere indsigt i strategiens verden. Der var frit valg på ”øverste hylde”, også i forhold til MBA-uddannelser, men efter at have konsulteret nogle headhuntere, som kender branchen godt, blev jeg anbefalet at finde et program fra INSEAD eller IMD. Herigennem stiftede jeg bekendtskab med Executive Management Programme INSEAD fra Scandinavian Executive Institute, og mine kontakter bekræftede mig i, at dette repræsenterede et program, der i allerhøjeste grad kunne fungere som en fremtidig døråbner – både set i lyset af programmets faglige indhold og business-skolens renommé, fortæller Morten Vehl Revsbeck og fortsætter:

– Netop treenigheden af innovation, strategi og ledelse gjorde, at programmet føltes helt rigtig for mig. Jeg ønskede et program, der kunne berede mig på at komme mere ud i salgskæden og tage ansvar på toplederniveau. Her har det i særdeleshed været de strategiske værktøjer, jeg kan anvende på det niveau, der har været betydningsfulde for mig.

Læringen og inspirationen fra programmet har sat en ny standard for, hvordan HR-direktøren arbejder med strategi i sit daglige arbejde.

– Jeg har fået nogle helt konkrete værktøjer i kassen, som jeg kan hænge mange ting op på, og jeg har lært nye metoder til at kommunikere strategien på. For eksempel hvordan man får strategien til at bundfælde sig ned i organisationen, og hvordan man får involveret medarbejderne. Det er helt klart med mig i dagligdagen nu og vil være vigtigt i forhold til, hvordan jeg kommer til at arbejde med strategi i et større strategiprojekt, som vi er i færd med at søsætte i Dovista, siger han og supplerer:

– Dagene i Kolding på det første modul gav en super ”indflyvning”, som var en rigtig god forberedelse til modulerne på INSEAD i Frankrig. Alt var virkelig professionelt lagt op: Underviserne var stærke med en høj grad af professionalitet, de var gode facilitatorer og omgivelserne var ideelle med henblik på at lære. Jeg kan nok allerbedst beskrive forløbet som en rejse, der i særdeleshed har flyttet mig på det personlig plan.

Læs hele artiklen

Bo Maagaard

Division Manager Export, Danpo

Bo Maagaard er Division Manager Export i Danpo, som er en del af den skandinaviske koncern, Scandi Standard. Koncernen er for tiden i gang med en fundamental ændring, som blandt andet indbefatter en transformation fra at være en ”traditionel” kyllingevirksomhed til at blive en fuldblods-brandvirksomhed.

LÆS MERE...

– Min baggrund for at deltage i Executive Management Programme INSEAD handler om, at jeg havde brug for et strategisk løft for at kunne løse de strategiske opgaver, vi står overfor i Danpo. Desuden var jeg interesseret i et program, som kunne udvikle mig både fagligt og personligt, ikke mindst set i lyset af, at vi lever i en foranderlig verden, og at det er vigtigt at ”følge med”, fortæller Bo Maagaard og fortsætter:

– I Scandi Standard er vi i gang med en fundamental ændring. Vi startede blandt andet en ”brand-rejse” tilbage i 2016 – som nogle af de første i kyllingeindustrien. Vores industri er traditionelt forholdsvis gammeldags og ”kødtænkende” med fokus på volumen og pris, så der var behov for nytænkning og for at finde ind til kernen af vores salg og branding for at virkeliggøre vores ambitiøse målsætninger. Programmet har klædt mig på til denne opgave, og jeg er allerede i gang med en strategi for Danpos branding i Asien for de kommende år.

Bo Maagaard har været særdeles tilfreds med programmet, både i et fagligt og netværksmæssigt perspektiv.

– Fagligt er uddannelsen på topklasseniveau. Professorerne er second-to-none og virkelig dygtige og gode til at lære fra sig. Jeg føler i allerhøjeste grad, at jeg er kommet hjem med et boost af læring og ny energi, som jeg kan anvende i min videre færd. Netværksmæssigt er det uvurderligt, og efterfølgende har vi brugt hinanden flittigt. Deltagergruppen har været et godt match, men vi udgør samtidig en stor diversitet, så vi kan virkelig lære meget af hinanden.

Læs mere om Bo Maagaards tanker omkring det fantastiske projektsamarbejde han havde sammen med en række af deltagerne på Executive Management Programme her: Danpos asiatiske eksporteventyr.

Toplederuddannelse på INSEAD

Jonas Dahl

Hospitalsdirektør, Regionshospitalet Randers

“Jonas Dahl, der er hospitalsdirektør på Regionshospitalet Randers, et akuthospital med 1.800 medarbejdere og et årligt budget på 1,1 milliard kroner har netop afsluttet Executive Management Programme INSEAD.

– I min stilling vil man typisk være DJØF’er, men jeg er oprindelig cand.mag. – og kom fra den politiske verden – og har dermed en lidt utraditionel tilgangsvinkel til mit job. Jeg ønskede derfor et teoretisk indblik i den verden, jeg beskæftiger mig med til daglig – gerne med ledelse, strategi og kommunikation som omdrejningspunkt. Det var imidlertid vigtigt for mig, at det var en praktisk anvendelig og case-baseret uddannelse, hvilket jeg havde hørt var tilfældet, forklarer Jonas Dahl.

LÆS MERE...

Han fremhæver blandt andet det høje niveau på professorerne og de positive aspekter med et nyt og udbytterigt netværk af ligesindede.

– Jeg oplevede, at det faglige niveau på underviserne og professorerne var ekstremt højt, men det var også tilfældet for de øvrige deltagere på programmet. De repræsenterer en stor buket af fagfagligheder, og man skal ikke undervurdere, hvor vigtigt det er at få kendskab til og kontakter ind i andre brancher. Det var særdeles spændende og inspirerende at høre om andres udfordringer i forhold til strategi, ledelse og kommunikation – og interessant, at det faktisk ikke er så forskelligt, afhængigt af om man kommer fra en privat eller offentlig virksomhed. Der var en enorm villighed til at lytte til og lære af hinanden, og det giver et rigtigt godt og stærkt læringsmiljø, siger hospitalsdirektøren og fortsætter:

– Jeg har i allerhøjeste grad fået et fagligt boost, som jeg føler, jeg kan bruge i mange år fremover. En af mine keylearnings er helt klart i forhold til ledelseskommunikation, hvor vi havde en fremragende session, der var ”second to none”. Men også læringen omkring innovation og innovativt design samt strategiimplementering har givet mig noget i rygsækken, som jeg kan anvende direkte i mit job. Sidst, men absolut ikke mindst, så er læringen og det fantastiske netværk, jeg har fået sammen med de andre deltagere, eminent. Jeg har kort og godt fået mere, end jeg havde forventet, slutter Jonas Dahl.”

Toplederuddannelse på INSEAD

Malene Kjær

Vice President Global Marketing, Uhrenholt A/S

“For Malene Kjær, der er Global Marketing Director i Uhrenholt, har Executive Management Programme været en særdeles spændende rejse, både fagligt og personligt.

– Jeg var nået til et punkt i min karriere, hvor jeg gerne ville have et fagligt boost og få mulighed for at pudse mit strategiske, innovations- og ledelsesmæssige niveau af. Programmet har i høj grad udviklet mig både fagligt og personligt, og efter at jeg er kommet hjem, er jeg blevet inviteret inden for i koncernledelsen i Uhrenholt. Dermed har programmet givet mig den sidste indsprøjtning i forhold til, at jeg var parat til at tage dette skridt – jeg er kort og godt blevet klædt på til den nye rolle, fortæller Malene Kjær.

LÆS MERE...

Ifølge Malene Kjær har programmet i allerhøjeste grad levet op til forventningerne – både i forhold til det faglige niveau og niveauet på underviserne.

– Jeg kan ikke tidligere erindre at have oplevet nogle professorer, der har været så dybt professionelle, fascinerende og inspirerende, som de jeg traf på Executive Management Programme INSEAD. De har en enorm evne til at præsentere nogle teorier og trække dem over i noget, som kan omsættes til praksis. På den måde gøres teorien håndgribelig og direkte anvendelig i ens daglige arbejde, siger hun og fortsætter:

– Mikset af deltagere var virkelig godt, og jeg har fået et helt uvurderligt netværk at trække på. Hele forløbet har i allerhøjeste grad levet op til forventningerne, og det passede også særdeles godt for mig, at det var et koncentreret forløb, der rent tidsmæssigt var overkommeligt i kombination med et krævende job. Dette er et forløb, som jeg ingen betænkeligheder vil have med at anbefale til andre i min situation – det har været al tiden værd, slutter Malene Kjær.”

Toplederuddannelse på INSEAD

Mikael Justesen

Administrerende direktør, TV2 Nord

“For Mikael Justesen var det at få rusket op i nogle vaner og tankesæt en vigtig bevæggrund for at vælge at deltage i Executive Management Programme INSEAD.

– Jeg havde behov for at få tilført ny inspiration og fordybe mig og så forløbet som en mulighed for at sætte tid af til mig selv. En af mine hovedopgaver i dagligdagen er at se nye muligheder og give inspiration til mine ansatte, så udsigten til at blive inspireret af de ”bedste” inden for ledelses- og strategiområdet, vel at mærke i et komprimeret forløb, spillede en væsentlig rolle for mig, siger Mikael Justesen i TV2 Nord.

LÆS MERE...

Ifølge Mikael Justesen har forløbet allerede præget det strategiske arbejde i virksomheden.

– Der er en række helt konkrete ting, der er blevet anderledes i TV2 Nords strategi på grund af dette programforløb. Jeg har fået et bagkatalog og et nyt tankesæt til at løse konkrete problemstillinger, og det har virkelig været godt. Desuden er underviserne og professorerne sindssygt dygtige, virkelig i topklasse. De er meget vidende og har de en enorm evne til at formidle denne viden – en kombination som er i intet mindre end verdensklasse, udtaler Justesen.

Også i et netværksmæssigt perspektiv har programforløbet været en succes.

– Vi kom alle fra meget forskellige virksomheder, både i forhold til branche og størrelse, men ALLE havde noget at bidrage med, og jeg synes, at niveauet på de medstuderende var meget højt. Der er mange, jeg kommer til at holde kontakt med fremover, slutter Mikael Justesen.”

Ole Skatka Jensen

CEO, Auramarine

“For Ole Skatka Jensen, der er topchef i Auramarine, et selskab som arbejder med brændstofbehandlingssystemer inden for shipping- og kraftværksindustrien, var det ligeledes et behov for at blive klædt på til fremtidens udfordringer, der var afgørende for hans deltagelse.

LÆS MERE...

– Vi gennemgår lige pt en del forandringer, og her i januar skal vi til at arbejde med nye strategier, blandt andet i relation til Blue Ocean. Jeg havde derfor et behov for at blive inspireret og få nogle nye værktøjer og idéer at arbejde med i relation til dette forestående strategiarbejde. Desuden er vi en højteknologisk virksomhed, og det er derfor særdeles vigtigt for os at være med på ”beatet”, og i den sammenhæng var det at få nogle nye innovationsværktøjer stillet til rådighed også et vigtigt motiv for mig, siger Ole Skatka Jensen.

Ifølge Skatka Jensen blev hans forventninger til programmet i høj grad indfriet.

– Strategidelen har været et fokusområde for mig, og jeg har fået mange værktøjer, som jeg kan anvende direkte i mit arbejde. Innovationsdelen var også suveræn og har givet mig mange nye input, som gør mig i stand til at arbejde meget mere struktureret med innovation sammen med min ledergruppe. Jeg havde høje forventninger til programmet, idet jeg har en tidligere kollega, som har deltaget. Disse blev absolut indfriet – forløbet har været helt outstanding, og jeg kommer også til at vurdere at deltage i bestyrelsesuddannelsen Executive Board Programme og læringsforummet Executive Forum fremadrettet, fremhæver Auramarine-chefen.

Men også de netværksmæssige aspekter har spillet en meget betydningsfuld rolle.

– Rent netværksmæssigt har dette været helt suverænt. Det sammenhold, vi havde, var eminent og tættere end noget, jeg har oplevet tidligere. Det er ikke bare niveauet på uddannelsen, som er meget højt – det samme gælder for de, der deltager. Så for mig, der sidder i en udenlandsk virksomhed, er det enormt givende også at have etableret et godt og stærkt dansk netværk, slutter Ole Skatka Jensen.”

Lykke Holmkvist

Vicedirektør, FTFa

“For Lykke Holmkvist, der er vicedirektør i FTFa, var det et ønske om et stærkere fagligt fundament, der var bevæggrunden for at deltage i toplederprogrammet.

LÆS MERE...

– Efter nogle år, hvor mit ansvarsområde gradvist er blevet udvidet, følte jeg et behov for at få nogle flere redskaber i forhold til min ledelsesgerning og forretningsudvikling generelt. Jeg ville gerne hente noget inspiration og nogle nye tendenser og generelt få pudset mine strategiske og ledelsesmæssige kompetencer af. Desuden var det essentielt for mig, at uddannelsesprogrammet foregik i et professionelt og internationalt miljø, noget som INSEAD i allerhøjeste grad kan leve op til, udtaler hun.

Hun fremhæver blandt andet de positive aspekter med et nyt og udbytterigt netværk af ligesindede.

– Jeg har i allerhøjeste grad fået fyldt værktøjskassen op med nogle brugbare redskaber, og jeg har fået sat disse redskaber ind i nogle teoretiske rammer, som har gjort mit faglige fundament betydeligt stærkere. Professorerne er enormt dygtige til at formidle og skære tingene til, så de passer ind i vores virksomheder, og de har et internationalt udsyn, som man ikke finder herhjemme. På det personlige plan har programmet givet mig en kæmpe inspiration i mit daglige virke, og i forhold til de netværksmæssige aspekter, har det været helt fantastisk. Jeg har fået kontakt til nogle mennesker, jeg kan sparre med på et niveau, som jeg ikke tidligere har haft adgang til – nogle jeg kan ”spejle mig i”, siger Lykke Holmkvist og fortsætter:

– Jeg har kort fortalt fået et boost og en inspiration til at arbejde på nye måder og tage nye arbejdsmetoder i brug. Jeg er blevet rustet til at være mere innovativ, skabe nye produkter og services for vores kunder, gå nye veje og sætte tingene op i et ”højere gear”. Og så har jeg fået en ”tjekliste”, der gør mig i stand til at vurdere og evaluere de tiltag, vi gør – hvad vi gør rigtigt, og hvad vi måske kan gøre bedre, slutter vicedirektøren i FTFa.

Anders Duelund

Hotel Group General Manager, BC Hospitality Group

“Jeg havde brug for en uddannelse, der kunne løfte mit strategiske niveau og udvikle mig både personligt og karrieremæssigt. Det gjorde Executive Management Programme, og samtidig fik jeg et fantastisk netværk med de øvrige deltagere, som jeg stadig bruger til at sparre med. Endelig er INSEADs logo noget, der virkelig skaber opmærksomhed, når man føjer det til sit CV og sin LinkedIn-profil.”

Stephan Pors Knudsen

CEO, OPENING A/S

“Executive Management Programme har i høj grad styrket og rustet mig til at håndtere de udfordringer og muligheder, vi står med i relation til ledelse, strategi og innovation. Jeg har fået en masse viden med hjem, både på det faglige og personlige plan. Og så er jeg utroligt imponeret over det set-up, vi er blevet mødt med, både i Danmark og på INSEAD i Frankrig. Kombinationen af teori og praksis er eminent, for vi kommer både hjem med en teoretisk bagage, men i allerhøjeste grad også en række konkrete og praktiske modeller og værktøjer, som kan anvendes direkte i vores arbejdshverdag – noget, vi faktisk allerede har gjort. Forløbet har i allerhøjeste grad været benzin på min organisation og bidraget til, at vi er klar til next level.”

Anne Kryhlmand

Privatdirektør, Sydbank

“Underviserne var enormt dygtige og formåede på særdeles god vis at kombinere teoretisk viden med en praktisk indfaldsvinkel til emnerne. Jeg blev præsenteret for en række modeller og værktøjer i relation til innovation, strategi og ledelse, der var meget virkelighedsnære, og som jeg har kunnet anvende umiddelbart i min arbejdshverdag. Rent personligt har jeg fået et stærkt netværk med mange spændende og engagerede mennesker, og jeg er blevet klogere på, hvordan man gør tingene i andre brancher – noget jeg kan projicere over til min egen arbejdssituation. Executive Mangement Programme-forløbet har helt klart givet mig et fagligt og personligt ”løft” og udbytte, således at jeg er godt rustet til at fortsætte min karriere.”

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om toplederuddannelsen Executive Management Programme INSEAD