Massimo Massa

Professor of Finance INSEAD
Executive Board Programme INSEAD

Deltagerne på Executive Board Programme, kan glæde sig til at møde Massimo Massa, som er en anerkendt professor, underviser og forsker inden for kapitalstyring, virksomhedsfinansiering, adfærdsfinansiering og finansiel formidling.

Massimo Massa er Rothschild Chaired Professor of Banking og Professor of Finance ved INSEAD. Han underviser i international finansiering, virksomhedsfinansiering, kapitalstyring, adfærdsfinansiering og regeringsførelse på INSEADs  MBA, EMBA, PhD og Executive Education-programmer.  

 Scandinavian Executive Institutes bestyrelsesuddannelse –  Executive Board Programme – underviser han i Risk Management. 

Han har en MBA fra Yale School of Management og en MA og en ph.d. i finansiel økonomi fra Yale University. Han er CPA og revisor. Han har tidligere arbejdet i Bank of Italy. 

Hans forskningsinteresser inkluderer kapitalstyring, virksomhedsfinansiering, adfærdsfinansiering og finansiel formidling. Han har offentliggjort artikler om M&A, alliancer, kapitalstruktur, udbyttepolitik, tilbagekøb af aktier, børsnoteringer, gensidige fonde, hedgefonde, short-selling, adfærdsfordelinger, bank, kapitalforvaltning, international finansiering, medias og sociale netværks rolle i finansielle markeder, ejerskabsstruktur, selskabsledelse, familievirksomheder. Hans publikationer er omtalt i anerkendte akademiske tidsskrifter, og hans forskning er citeret i store magasiner, aviser, faglige tidsskrifter og fora. Han er associeret redaktør af Journal of Empirical Finance og Review of Finance. 

Professor Massa har været konsulent hos flere virksomheder om strategiske spørgsmål relateret til styring af virksomheders økonomiske vækststrategier. Han er direktør for programmet Advanced Asset Management, Interalpha Banking-programmet og Executive Master in Finance på INSEAD. Han er direktør for Value Creation for Owners and Directors programme og har ledet adskillige programmer for virksomheder og banker, herunder ABN AMRO, Maybank, Société Générale, FinecoTechnipMubadala, Bertelsmann. Professor Massa underviser også på INSEADs Internationale Direktørprogram og er direktør for Developing Leaders in Global Banking programme INSEAD. 

Professor Massas aktuelle forskning fokuserer på forbindelsen mellem virksomheders økonomiske strategier, ledelse og type af ejerskab, og hvordan dette påvirker værdiskabelse og vækst i virksomheder samt hvordan dette påvirker strategierne for kapitalforvaltere og banker og deres synergier. 

Tilbage til undervisere

Lotte Fløe Marschall

Professionel bestyrelseskvinde

Det faglige niveau var helt i top, og professorerne var både fagligt stærke, inspirerende, involverende og havde desuden en meget humoristisk tilgangsvinkel til undervisningen, hvilket er et stærkt plus, da undervisningsdagene ofte var lange, siger hun og fortsætter:

Noget af det allervigtigste, jeg tager med hjem, handler om arbejdet med at klarlægge ejernes mission med selskabet, og hvordan bestyrelsens værdiskabelse er knyttet hertil. Nogle bestyrelser har flere ejere repræsenteret med divergerende mål for virksomheden, hvilket kan have store konsekvenser i forhold til prioriteringer og tidshorisonter for strategier og investeringer. Derudover var indlæggene om kommunikation meget inspirerende og givende, ikke mindst i forhold til min egen bevidsthed omkring ”anchoring” ved oplæg til vigtige beslutninger. Jeg er blevet mere bevidst om, at formandens rolle bør være faciliterende, og at bestyrelsen som helhed skal være påpasselig med ikke at påvirke de andres holdninger og objektivet.