Få fornyet inspiration i unikt læringsforum

Programmet for Executive Forum 2019 er klar, og det er nu muligt at tilmelde sig et fire spændende og interessante masterclasses med dygtige og inspirerende top-professorer fra INSEAD og IMD.

Du kan i år se frem til et særdeles interessant og lærerigt program i Executive Forum, som byder på fire masterclasses fordelt ud over året.  Fire masterclasses, der vil give dig, som er leder, en unik mulighed for at tilegne dig den allernyeste viden og forskning fra top-professorer på INSEAD og IMD.

Fire læringsarenaer

Startskuddet til Executive Forum 2019 går i marts, hvor INSEAD-professor Daniel Simonovich vil give sit bud på, hvordan du som leder kan opnå allerstørst succes med strategiimplementering og strategieksekvering – et område, som rigtig mange virksomheder fejler på. I maj vil Spencer Harrison, som også er professor fra INSEAD, tale om ledelse af transformationsprocesser, men med et skarpt fokus på hvordan man bedst muligt håndterer og udnytter de menneskelige ressourcer i disse processer.

I efterårssæsonen kan du træffe INSEAD-professor Andrew Shipilov, som byder på den allerseneste forskning relateret til nye måder at arbejde med strategier og strategiske beslutninger på – set i lyset af de mange nye forretningsmodeller, som i disse år dukker op. Afslutningsvis vil IMD-professor John Walsh i november give dig et interessant og meget vigtigt indblik i, hvordan du som leder formår at opnå kundecentreret forretningsudvikling – ikke mindst i et digitaliseringsperspektiv.

Kort fortalt: 2019 byder på fire fantastiske masterclasses, som kan give dig fornyet inspiration og beslutningsgrundlag i dit daglige virke som leder.

Tjek brochuren for Executive Forum 2019

Konkret indhold

Herunder finder du en uddybende beskrivelse af det mere konkrete indhold i hver enkelt masterclass samt information om datoer og pris.

Succes med implementering af strategien – INSEAD-professor Daniel Simonovich – 21. marts 2019
En strategi er ikke bedre end dens implementering. Undersøgelser viser, at to tredjedele af virksomheders strategier fejler – ikke på grund af dårlige strategier, men på grund af dårlig strategeksekvering. I denne masterclass vil vi se nærmere på, hvad der ofte går galt, når man forsøger at omsætte strategier til virkelighed – og hvordan man som leder af strategiske projekter kan forbedre succesraten signifikant.

Ledelse af transformationsprocesser – INSEAD-professor Spencer Harrison – 2. maj 2019
Hvordan håndterer man den ledelsesmæssige side af transformationsprocesser, så man opnår det optimale udbytte? I denne masterclass vil Spencer Harrison give deltagerne indsigt i, hvordan man som leder skaber succes i et transformationsprojekt og sikrer, at man får det allerbedste ud af sine ansatte – og sin organisation? Ifølge Harrison handler det i høj grad om at anerkende og udnytte de ansattes ressourcer og blandt andet håndtere ændringsprojekter som en ”bottom up”-proces.

Ny inspiration til strategiske beslutninger – INSEAD-professor Andrew Shipilov – 17. september 2019
Andrew Shipilov, som er Programdirektør på Executive Management Programme, vil i denne masterclass gennemgå en række nye cases og seneste forskning. Han vil blandt andet fortælle om, hvordan nye forretningsmodeller påvirker den måde, hvorpå vi arbejder med strategi, og hvilke muligheder det åbner for nye strategiske beslutninger. Hvordan kan vi udnytte denne nye viden, så vi formår at styrke vores strategiske fokus og vores beslutninger?

Kundecentreret forretningsudvikling – IMD-professor John Walsh – 21. november 2019
John Walsh er Programdirektør på Leadership Acceleration Programme IMD, som er et uddannelsesprogram, der giver de nøglemedarbejdere, der skal være med til at eksekvere på virksomhedens strategi, et solidt succesfundament. I denne masterclass sætter John Walsh fokus på forretningsudvikling. Mange virksomheder stræber efter at være kundecentrerede, men alarmerende få lykkes. Vi ser nærmere på fænomenet, og hvorfor det kan være svært at opnå. Derudover gennemgår vi en række tiltag, som kan øge muligheden for succes og ser i den forbindelse på, hvordan justeringer af forretningsmodellen kan anvendes aktivt af virksomheder, som lykkes med at arbejde kundecentreret. Vi vil desuden se nærmere på hvordan internet og digitalisering har stor indflydelse på området. Endelig gennemgås hvordan stigningen i direkte interaktioner mellem virksomheder og kunder gør det muligt for virksomheder at udnytte den nyeste viden inden for beslutningstagning og adfærdsmæssig økonomi.

Tilmeld dig masterclassen – alumniTilmeld dig masterclassen – ikke alumni