Guide til valg af MBA – lederuddannelsernes flagskib

Skal du vælge en MBA, Executive MBA eller en anden executive-uddannelse?

Hvordan vælger du hvilken MBA du skal satse på? En MBA (Master of Business and Administration), EMBA eller en kortere executive-uddannelse giver dig muligheden for at foretage et karrieremæssigt kvantespring.

Hvordan vælger du, hvilken MBA, du skal satse på?

På MBA-uddannelsen vil du tilegne dig de nyeste teorier, metoder og værktøjer inden for strategi, innovation og ledelse, og du vil udfordre dine personlige grænser og udvikle dit lederskab. En MBA eller en Executive MBA fra en velrenommeret business school vil være et stærkt kort – på cv’et og i alle de sammenhænge, du færdes i. Men hvordan vælger du, hvilken MBA, du skal satse på?

MBA

En MBA uddannelse henvender sig til ledere, der har ledelseserfaring, men som ikke nødvendigvis befinder sig i toppen af virksomheden endnu. Mange, der tager en MBA, er mellemledere eller ledere, der ønsker at opnå teoretisk og praktisk viden og øge deres personlige markedsværdi, og som gerne vil kende til de udfordringer, der er på en organisations topniveau.

EMBA

En EMBA eller en Executive MBA er en lederuddannelse, der er skræddersyet til ledere på topniveau, som gerne vil have flere ledelsesværktøjer og personlig ledelsesudvikling, så de kan styre og lede virksomheder endnu bedre med strategiske og innovative redskaber. Da EMBA’en henvender sig til topledere på executive-niveau, er undervisningen og forløbet målrettet de udfordringer, topledere møder, og den situation, topledere er i.

Guide til valg af MBA

Alternativ til MBA – Executive Management Programme INSEAD
Guide til valg af MBA

INSEAD, Frankrig – en af verdens bedste business schools

Alternativ til MBA – Executive Management Programme INSEAD

Hvilken lederuddannelse skal du vælge?

Tomas Arnesen, der er Associate Partner i rekrutteringsfirmaet Comentor A/S, har arbejdet med rekruttering, HR og kompetenceudvikling i mere end tyve år. Han påpeger, at det i høj grad er situationsbestemt, hvilken lederuddannelse man eventuelt bør vælge.

– Om man skal vælge en MBA, en Executive MBA eller en kortere executive-uddannelse, handler i høj grad om hvilken situation, man står i som leder. En MBA kan fungere godt for en yngre leder, der er godt i gang med karrieren, men måske ikke er kommet op på executive-niveau endnu. Er man imidlertid allerede i en toplederstilling på C-level, giver det nok bedst mening at vælge en executive-uddannelse, der er mere målrette de konkrete, hands-on udfordringer og muligheder, man står med i sin arbejdshverdag, siger han og fortsætter:

– Dertil kommer, at man i allerhøjeste grad bør vurdere, hvor lang tid man har til at uddanne sig. Naturligvis vil en fuld MBA-uddannelse give en dybere teoretisk forståelse for en række fagområder, men for mange topledere er det ikke ønskeligt at trække et-to år ud af kalenderen. I det perspektiv kan det være fordelagtigt at vurdere en kortere executive-uddannelse. Uanset hvad man vælger, er det dog vigtigt at være kvalitetsbevidst i forhold til valg af uddannelsessted – og også være afklaret i forhold til, om det er betydningsfuldt, at uddannelsen har et internationalt islæt.

Er MBA en entydig størrelse?

MBA uddannelsen er ikke nogen beskyttet titel. Men der er tradition for, at betegnelserne MBA og EMBA (Executive MBA) bruges om lederuddannelser på universitetsniveau. I mange tilfælde er en MBA-uddannelse godkendt af Uddannelsesministeriet – det gælder de MBA’er, der udbydes af danske universiteter – eller den er akkrediteret på anden måde.

I de seneste år er der dog dukket mange nye varianter af MBA’en op, og derfor bør man forholde sig kritisk til de mange tilbud der er på markedet – så du ved, hvad du får for dine penge.

Alternativ til MBA – Executive Management Programme INSEAD

Hold dig til anerkendte business skoler

Det kan være svært at gennemskue kvaliteten af en MBA alene ud fra hjemmesider og brochuremateriale. Den mest effektive metode til at vurdere kvaliteten af en given MBA er at tjekke, hvor højt udbyderen ligger på rankinglisten over business schools og universiteter. Ligger institutionen fx højt på de årlige rankinglister, som anerkendte medier som Forbes og Financial Times udvikler, kan du roligt investere tid og penge i en lederuddannelse der. Du kan også gå den direkte vej og fra starten vælge at satse på en MBA fra en af de business schools, der ligger højst på listen.

Her kan du se Forbes og Financial Times top 10-liste over de bedste MBA-uddannelser:

Forbes, Best int.
MBA, 2017
Financial Times,
Global MBA-ranking, 2018
1 IMD, Schweitz 1 Stanford, USA
2 INSEAD, Frankrig 2 INSEAD, Frankrig/Singapore
3 IE Business School, Madrid 3 Wharton, USA
4 Cambridge, UK 4 London Business School, UK
5 SDA Bocconi, Milano 5 Harvard Business School, USA
6 Oxford, UK 6 University of Chicago, USA
7 Hong Kong, Hong Kong 7 Colombia Business School, USA
8 Mannheim, Tyskland 8 Ceibs, Kina
9 Erasmus, Rotterdam 9 MIT: Sloan, USA
10 Cranfield, UK 10 Berkley, USA
Uddan dig – Executive Management Programme INSEAD

Guide til valg af MBA – international eller lokal MBA?

Et andet afgørende valg, du skal tage, er, hvorvidt dine karriereplaner styrkes bedst af en international eller en lokal lederuddannelse. Vil du holde muligheden åben for en international karriere eller en karriere i en virksomhed, der agerer globalt, er det en god idé at vælge en executive-uddannelse, en MBA eller en EMBA fra en af de internationalt anerkendte business schools.

Hvis du vælger en MBA fra et af universiteterne på Forbes eller Financial Times top 10-liste, defineres den som international – også selv om en del af undervisningen eventuelt foregår i Danmark.

Uddan dig – Executive Management Programme INSEAD

Hvilke kvalifikationer skal du have inden MBA’en?

Mange universiteter og business schools kræver, at du har erhvervserfaring eller ledelseserfaring af et vist omfang, før du kan påbegynde MBA’en. Hvis det er en EMBA, du overvejer, vil kravene som regel være højere – her skal du typisk være leder på executive-niveau for at kunne blive optaget.

Nogle universiteter og business schools gennemfører derudover en eller flere tests – fx vil du mange steder støde på GMAT-testen (Graduation Management Admission Test), som tester din sproglige, matematiske og analytiske forståelse og færdighed.

I de fleste tilfælde vil du i den sidste fase blive indkaldt til en personlig samtale, inden det afgøres endeligt, om du matcher uddannelsen og dens faglige niveau. Den grundige procedure, som de mest anerkendte business schools følger, skal sikre, at interesserede kandidater kan gennemføre uddannelsen, så de får noget ud af deres investering og sikre, at uddannelsens niveau holdes højt.

Executive Management Programme INSEAD – tilmeld dig næste hold

Hvad siger headhunterne?

En MBA, en Executive MBA eller en anden kvalificeret lederuddannelse kan give dig muligheden for et karrieremæssigt kvantespring. Vi har spurgt, hvad det betyder for en leders karriere at tage en lederuddannelse på MBA- eller EMBA-niveau.

Tomas Arnesen, Partner i rekrutteringsfirmaet Comentor A/S

Hvad siger headhunterne?

En MBA, en Executive MBA eller en anden executive lederuddannelse giver dig muligheden for et karrieremæssigt kvantespring. Men hvad betyder det helt konkret for en leders karriere at tage en lederuddannelse på dette niveau?

– En af de første ting en headhunter vil se på, relaterer sig til, hvilke resultater en potentiel lederkandidat har bidraget med i tidligere jobs, og hvad sandsynligheden er for, at vedkommende også i det job han eller hun bliver vurderet til nu, vil være i stand til at bidrage med positive resultater. Der skal være en rød tråd gennem vedkommendes jobmæssige rejse, og hvis lederuddannelsen passer ind i den karrieremæssig plan, kan det definitivt være med til at styrke kandidatens muligheder – det kan fungere som ”toppen af kransekagen”, udtaler Tomas Arnesen i Comentor, før han afslutter:

– Deltagelse i en uddannelse på dette niveau viser, at man er målrettet, ambitiøs og ønsker at tilegne sig ny viden, og typisk vil kandidaten igennem en uddannelse af denne kaliber også have fået et stærkt netværk af ligesindede, der kan bidrage positivt i jobmæssig sammenhæng. Afslutningsvis er der også nogle virksomheder og organisationer, hvor det faktisk er en forudsætning, at toplederkandidater allerede har gennemført en uddannelse på executive niveau – og her vil det naturligvis være helt afgørende. Det er dog helt essentielt, at man ikke ”hovedløst” springer på en executive-uddannelse – det skal give mening i forhold til karriereplanen og ”jobrejsen” før øvrigt.

Alternativ til MBA – Executive Management Programme INSEAD

Fuldtids MBA eller EMBA

Et fuldtids-MBA-studie eller en fuldtids-Executive MBA er et meget tidskrævende studie, som skal klares ud over det faste arbejde. Derfor er det vigtigt at forventningsafstemme med både arbejdsplads og familie, for begge må undvære dig mere end sædvanligt, når du går i gang med din lederuddannelse.

Arbejdspladsen må fx indstille sig på, at du er mere væk og måske ikke kan løse helt så mange opgaver i uddannelsesperioden. Sørg også for at afklare, hvad der skal ske, hvis du bliver afskediget eller siger op, mens du er i gang med din MBA, så du ikke pludselig står med en stor uforudset udgift.

Familiens opbakning

Ikke mindst familiens opbakning er afgørende. En 2-årig MBA kan simpelthen splitte en familie ad, hvis ikke situationen er drøftet grundigt igennem på forhånd og alle bakker op. Vurderer du selv eller din familie, at belastningen vil blive for stor, skal du måske kigge efter kortere alternativer til en fuld MBA eller EMBA.

– læs fx om den såkaldte Mini MBA.

Scandinavian Executive Institute skræddersyr lederuddannelser

Scandinavian Executive Institute skræddersyr lederuddannelser

Hos Scandinavian Executive Institute tager vi højde for, at deltagerne er travle mennesker. Derfor har vi skræddersyet samtlige vores lederuddannelser, så den ambitiøse leder, der samtidig er ægtefælle, mor eller far, kan fastholde en sund balance mellem arbejdsliv, familieliv og fritid.

Alle uddannelser afvikles over samlet set 8-12 dage fordelt på tre forløb, og arbejdsbelastningen er dermed overkommelig for de fleste. Alle programmerne er udviklet i tæt samarbejde med internationale businesseksperter og de højt profilerede business schools INSEAD i Frankrig og IMD i Schweiz.

Læs mere om vores lederuddannelser, Leadership Acceleration Programme og Executive Management Programme.