Guide til valg af MBA – lederuddannelsernes flagskib

En MBA (Master of Business and Administration) kan give dig muligheden for at foretage et karrieremæssigt kvantespring.

På MBA-uddannelsen vil du tilegne dig de nyeste teorier, metoder og værktøjer inden for strategi, innovation og ledelse, og du vil udfordre dine personlige grænser og udvikle dit lederskab. En MBA eller en Executive MBA fra en velrenommeret business school vil være et stærkt kort – på cv’et og i alle de sammenhænge, du færdes i. Men hvordan vælger du, hvilken MBA, du skal satse på?

MBA

En MBA henvender sig til ledere, der har ledelseserfaring, men som ikke nødvendigvis befinder sig i toppen af virksomheden endnu. Mange, der tager en MBA, er mellemledere eller ledere, som ønsker at opnå teoretisk og praktisk viden og øge deres personlige markedsværdi, og som gerne vil kende til de udfordringer, der er på en organisations topniveau.

EMBA

En EMBA eller en Executive MBA er en lederuddannelse, der er skræddersyet til ledere på topniveau, som gerne vil have flere ledelsesværktøjer og personlig ledelsesudvikling, så de kan styre og lede virksomheder længere med strategiske og innovative redskaber. Da EMBA’en henvender sig til topledere på executive-niveau, er undervisningen og forløbet målrettet de udfordringer, topledere møder, og den situation, topledere er i.

Executive mba

Er MBA en entydig størrelse?

MBA er ikke nogen beskyttet titel. Men der er tradition for, at betegnelserne MBA og EMBA (Executive MBA) bruges om lederuddannelser på universitetsniveau. I mange tilfælde er en MBA-uddannelse godkendt af Uddannelsesministeriet – det gælder de MBA’er, der udbydes af danske universiteter – eller den er akkrediteret på anden måde. I de seneste år er der dog dukket mange nye varianter af MBA’en op, så forhold dig kritisk til de mange tilbud og sæt dig ind i, hvad du får for dine penge.

Hold dig til anerkendte rankinglister

Det kan være svært at gennemskue kvaliteten af en MBA alene ud fra hjemmesider og brochuremateriale. Den mest effektive metode til at vurdere kvaliteten af en given MBA er at tjekke, hvor højt udbyderen ligger på rankinglisten over business schools og universiteter. Ligger institutionen fx højt på de årlige rankinglister, som anerkendte medier som Forbes og Financial Times udvikler, kan du roligt investere tid og penge i en lederuddannelse der. Du kan også gå den direkte vej og fra starten vælge at satse på en MBA fra en af de business schools, der ligger højst på listen.
Her kan du se Forbes og Financial Times top 10 liste over de bedste MBA-uddannelser:

Forbes, Best int.
MBA, 2017
Financial Times,
Global MBA-ranking, 2018
1IMD, Schweitz1Stanford, USA
2INSEAD, Frankrig2INSEAD, Frankrig/Singapore
3IE Business School, Madrid3Wharton, USA
4Cambridge, UK4London Business School, UK
5SDA Bocconi, Milano5Harvard Business School, USA
6Oxford, UK6University of Chicago, USA
7Hong Kong, Hong Kong7Colombia Business School, USA
8Mannheim, Tyskland8Ceibs, Kina
9Erasmus, Rotterdam9MIT: Sloan, USA
10Cranfield, UK10Berkley, USA

International eller lokal MBA?

Et andet afgørende valg, du skal tage, er hvorvidt dine karriereplaner styrkes bedst af en international eller en lokal lederuddannelse. Vil du holde muligheden åben for en international karriere eller en karriere i en virksomhed, der agerer globalt, er det en god idé at vælge en MBA eller EMBA fra en af de internationalt anerkendte business schools. Det bringer dig længst. Hvis du vælger en MBA fra et af universiteterne på Forbes eller Financial Times top 10 liste, defineres den som international – også selv om en del af undervisningen evt. foregår i Danmark.

Hvilke kvalifikationer skal du have inden MBA’en?

Mange universiteter og business schools kræver, at du har erhvervserfaring eller ledelseserfaring af et vist omfang, før du kan begynde på MBA’en. Hvis det er en EMBA, du overvejer, vil kravene som regel være højere – her skal du typisk være leder på executive niveau for at kunne blive optaget. Nogle universiteter og business schools gennemfører derudover en eller flere tests – fx vil du mange steder støde på GMAT-testen (Graduation Management Admission Test), som tester din sproglige, matematiske og analytiske forståelse og færdighed. I de fleste tilfælde vil du i den sidste fase blive indkaldt til en personlig samtale, inden det afgøres endeligt, om du matcher uddannelsen og dens faglige niveau. Den grundige procedure, som de mest anerkendte business schools følger, skal sikre, at interesserede kandidater kan gennemføre uddannelsen, så de får noget ud af deres investering og sikre, at uddannelsens niveau holdes højt.

Hvad siger headhunterne?

En MBA, en Executive MBA eller en anden kvalificeret lederuddannelse kan give dig muligheden for et karrieremæssigt kvantespring. Vi har spurgt, hvad det betyder for en leders karriere at tage en lederuddannelse på MBA- eller EMBA-niveau. Her er, hvad headhunterne siger:

Morten WintherI forhold til headhunting af kandidater til executive-stillinger lægger jeg vægt på kandidatens evne til at lave analyser og tolke på ufuldstændigheder – en evne, som ofte kommer med en uddannelse på akademisk niveau. Morten Winther, partner i Flensby & Partners A/S

Preben Cassar

For mig betyder en kandidat, der har taget en MBA eller en Executive MBA, at jeg står over for en kandidat, der har demonstreret overskud og er ambitiøs. Preben Cassar, Area Director i Capacent Executive Search A/S

Den vigtige forventningsafstemning

Et fuldtids-MBA-studie eller en fuldtids-Executive MBA er et meget tidskrævende studie, som skal klares ud over det faste arbejde. Derfor er det vigtigt at forventningsafstemme med både arbejdsplads og familie, for begge må undvære dig mere end sædvanligt, når du går i gang med din lederuddannelse.
Arbejdspladsen må fx indstille sig på, at du er mere væk og måske ikke kan løse helt så mange opgaver i uddannelsesperioden. Sørg også for at afklare, hvad der skal ske, hvis du bliver afskediget eller siger op, mens du er i gang med din MBA, så du ikke pludselig står med en stor uforudset udgift.
Ikke mindst familiens opbakning er afgørende. En 2-årig MBA kan simpelthen splitte en familie ad, hvis ikke situationen er drøftet grundigt igennem på forhånd og alle bakker op. Vurderer du selv eller din familie, at belastningen vil blive for stor, skal du måske kigge efter alternativer til en fuld MBA eller EMBA – læs fx om den såkaldte Mini MBA.

Scandinavian Executive Institute skræddersyr lederuddannelser

Hos Scandinavian Executive Institute tager vi højde for, at deltagerne er travle mennesker. Derfor har vi skræddersyet samtlige vores lederuddannelser, så den ambitiøse leder, der samtidig er ægtefælle, mor eller far, kan fastholde en sund balance mellem arbejdsliv, familieliv og fritid. Alle uddannelser afvikles over samlet set 8-12 dage fordelt på tre forløb, og arbejdsbelastningen er dermed overkommelig for de fleste. Alle uddannelser er udviklet i tæt samarbejde med internationale businesseksperter og de højt profilerede business schools INSEAD i Frankrig og IMD i Schweiz.
Læs mere om vores lederuddannelser, Leadership Acceleration Programme og Executive Management Programme.