High Performance: Hvis du vil have majs, må du plante majs!

Scandinavian Executive Institute (tidligere Business Kolding Institute) startede året med en fantastisk event, hvor vi inviterede den internationalt anerkendte underviser og foredragsholder Manuel Knight til Danmark for at give mere end 250 ledere et ledelsesboost. Her får du de vigtigste pointer, som Manuel Knight gav os.

Manuel Knight
Om Manuel Knight
Manuel Knight kommer oprindeligt fra USA, og han flyttede til Sverige i 1993 efter at have aftjent 10 år i den amerikanske hær som ”special forces operative”. Manuel Knight har 15 års erfaring som ledelsesrådgiver og underviser, og han underviser bl.a. på vores High Potential Management Programme.

Vi begynder med konklusionen:

Hvis du vil have High Performance og toppræstationer i din virksomhed, må du starte med kulturen og med dig selv.

Husk kultur, ikke kun struktur

Når virksomheder når en vis størrelse, er der behov for struktur. Der udarbejdes planer, laves politikker, formuleres forretningsgange og skabes regler og strategier. Struktur er noget, som typisk fastsættes af ledelsen, og som ledelsen forventer, at medarbejderne arbejder ud fra og overholder. Men bruger vi kun tid og energi på struktur, overser vi en helt central pointe: Strukturer skaber ikke resultater – det gør mennesker. Derfor må du også arbejde med kulturen som platform, hvis du vil skabe forandringer og toppræstationer.

Kultur ændres kun langsomt

Virksomhedskultur handler om alt det, vi ikke kan se, men som opstår og sker i den måde, vi agerer på, i vores mindset og i alle de uskrevne regler, der er i virksomheden. Kulturen er myter, symboler og de uskrevne værdier, og kulturen skabes af organisationens helte og udfordres af organisationens skurke.

Når vi skal arbejde med forandringer, skal vi ofte arbejde med virksomhedskulturen. Vi undervurderer imidlertid tit, hvor meget der skal til for at ændre en virksomheds kultur. I mange virksomheder tror man, at kulturen skabes ved, at ledelsen formulerer et værdisæt, laver et kickoff-seminar med nogle gode festtaler, udleverer t-shirts og kaffekrus med værdiord, og så sker resten af sig selv. Men der sker absolut ingenting, hvis ikke værdierne følges op med konkrete handlinger.

Hvis du vil have majs, så plant majs

Og så er vi fremme ved overskriften: Hvis du vil have majs, må du plante majs. Det nytter ikke noget, at du for eksempel skriver en artikel om, at du gerne vil have majs. Det kommer der ikke nogen majs ud af. Og det er ikke nok at plante de enkelte majskorn. Der skal også vandes og luges undervejs. Vi sår ikke majs den ene dag og høster dem den næste. Vi skal være tålmodige og vedvarende passe vores majs, før vi kan høste dem. At arbejde med virksomhedskultur og ændringer i kulturen fungerer på samme måde.

Det starter med dig selv

En af Manuel Knights centrale pointer er, at hvis lederne vil have forandringer, må de starte med sig selv og selv praktisere forandringen. Hvis man eksempelvis vil have en feedbackkultur, skal lederne selv starte med at give, bede om og modtage feedback.

Tegn en streg i sandet

At etablere en High Performance-kultur med toppræstationer vil ofte stille visse krav til den enkelte medarbejder om at ændre den måde, medarbejderen arbejder og samarbejder på. Mange større forandringsprojekter strander i en virksomhedskultur, der i bedste fald er modstræbende og i værste fald decideret modarbejder forandringsprojekterne. Fordi kulturen skabes og vedligeholdes af de mennesker, der er i organisationen, må lederen starte med dem og med sig selv.

Hvis du vil have High Performance, skal du levere High Performance

Ifølge Manuel Knight er det helt afgørende, at lederen tegner en streg i sandet og tydeligt kommunikerer, hvilke forventninger virksomheden har til medarbejderne. Det er dermed også en vigtig ledelsesopgave at give medarbejderne både mulighed for men også skabe et ønske om at være en del af en virksomhedskultur, hvor High Performance er et centralt element. Og så er vi igen tilbage ved overskriften: Hvis du vil have majs, må du plante majs. Og hvis du vil have High Performance-medarbejdere, må du selv levere High Performance-ledelse!


Tak fordi du læste med

Vil du gerne læse om vores lederuddannelse High Potential Management Programme, som bl.a. har Manuel Knight som underviser, kan du gøre det her

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment