Kvinder i ledelsen giver kroner i kassen

Der stadig langt flere mænd end kvinder i direktioner og bestyrelser

Stadig flest mænd

Fordelingen af mænd og kvinder i toppen af erhvervslivet og andre magtfulde positioner kan stadig sætte gang i følelsesladede debatter om ligestilling. For selvom flere undersøgelser peger på, at høje hæle har fremgang på de bonede gulve, så er der stadig langt flere mænd end kvinder i direktioner og bestyrelser. Og det er ikke kun en ideologisk problemstilling. Flere kvinder i ledelsen kan ganske enkelt betale sig på bundlinjen.

 

Tre kvindelige formænd i 200 bestyrelser

I slutningen af 2017 kortlagde en af vores samarbejdspartnere, Board Network, bestyrelsesformændene i Danmarks 200 største virksomheder. Tre af dem var kvinder. 3!

I Norge er andelen af kvinder med bestyrelsesposter imidlertid noget højere grundet det lovmæssige krav om, at der minimum skal være en kvinde- (og mande-) andel på 40 procent i de norske ASA-selskabers bestyrelser. Når det drejer sig om andelen af kvinder på toplederniveau, er det ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) imidlertid bare syv procent af de norske topledere, der er kvinder – så selv “ligestillings-Norge” har absolut stadig udfordringer på området.

Tidligere i denne måned præsenterede en anden af vores samarbejdspartnere, den schweiziske business-school IMD, nærmere betegnet IMD’s World Competitiveness Center, en status over udviklingen i andelen af kvinder i henholdsvis bestyrelser, parlamenter og R&D-stillinger over hele verden fra 2006 til 2016. Det overordnede billede viser, at andelen af kvinder inden for alle tre områder er stigende, men at der stadig er lang vej til reel ligestilling mellem kønnene på magtens tinder. Du kan se artiklen her.

Artiklen fra IMD Competitiveness Center understreger også, at første prioritet altid bør være kvalifikationer frem for køn. Det giver naturligvis mening. Og dog … For selvfølgelig er kvalifikationer og kompetencer afgørende, uanset om vi taler om kvinder eller mænd. Men flere undersøgelser viser, at kvinder i topledelsen og bestyrelsen har stor indflydelse på virksomheders profitabilitet. Det kommer jeg lige tilbage til om et øjeblik.

Læs mere om Executive Board Programme

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om bestyrelsesuddannelsen Executive Board Programme INSEAD

Sådan ser vi udviklingen

Hos Scandinavian Executive Institute ser vi, at andelen af kvinder på de danske hold af vores bestyrelsesuddannelse, Executive Board Programme, ligger på 15-20 procent. Det svarer nogenlunde til andelen af kvinder, der faktisk sidder i bestyrelser i danske virksomheder. På de norske hold af uddannelsen derimod er kønsfordelingen cirka 50-50, så her oplever vi en klar tendens til, at antallet af kvindelige bestyrelsesmedlemmer er stigende.

Det hænger naturligvis også sammen med de lovmæssige krav i Norge, og jeg mener, at vi i Danmark bør lade os inspirere af nordmændene. Jeg er ikke tilhænger af at lovgive omkring en fast fordeling af mænd og kvinder i bestyrelser. Men jeg er tilhænger af, gerne lovmæssigt, at tvinge virksomheder af en vis størrelse til som minimum at tage stilling til fordelingen. Virksomhederne bør ganske enkelt forholde sig til, og offentliggøre, hvor mange kvinder og hvor mange mænd, de tilstræber at have siddende i deres bestyrelse.

Og så tilbage til lønsomheden, for min holdning bunder ikke i først og fremmest i ideologi, men i ren og skær økonomi.

Næste forløb af bestyrelsesuddannelsen

Sammenhængen mellem kvindelige chefer og lønsomhed

I 2016 foretog The Peterson Institute for International Economics en global undersøgelse af ikke færre end 21.980 virksomheder i 91 lande. Undersøgelsen viste, at næsten en tredjedel af virksomhederne ikke havde nogle kvinder i hverken topledelsen eller bestyrelsen. 60 procent havde ikke et eneste kvindeligt bestyrelsesmedlem, 50 procent havde ingen kvinder i topledelsen, og kun fem procent havde en kvindelig CEO.

Men nok så interessant er det, at undersøgelsen viste en tydelig sammenhæng mellem antallet af kvinder i topledelser og bestyrelser og virksomhedernes profitabilitet. De virksomheder, der havde kvindelige chefer på C-niveau (eksempelvis CEO, CFO og COO) og kvindelige bestyrelsesmedlemmer tjente ganske enkelt flere penge, end de virksomheder, hvor de højeste stillinger kun var besat af mænd. Du kan læse mere om undersøgelsen fra The Peterson Institute for International Economics og downloade den her.

Også Den Internationale Valutafond (IMF) lavede i 2016 en stor analyse af kvindelige topchefers indflydelse på lønsomheden. IMF analyserede to millioner virksomheder i 34 europæiske lande, og konklusion var klokkeklar: Flere kvinder i topledelsen forbedrer bundlinjen. Helt konkret viste undersøgelsen, at virksomheder med kvinder i direktion og bestyrelse har en markant højere rentabilitet. Hvis én mand i topledelsen erstattes af én kvinde, så er virksomhedens lønsomhed op til otte procent bedre. Du kan læse mere om IMF’s analyse her og i IMF-direktør Christine Lagardes eget blogindlæg.

Tilmeld dig INSEAD bestyrelsesuddannelse

Kvinder i ledelsen

Hvad er det, kvinder kan (og mænd ikke kan)?

De to undersøgelser, jeg har omtalt ovenfor, giver ikke umiddelbart nogen forklaring på, hvorfor der er en sammenhæng mellem kvinder i topledelsen og tallene på bundlinjen. Men der er heldigvis andre undersøgelser, der antyder en sammenhæng. Der er nemlig en række kompetencer, som kvinder typisk er betydeligt stærkere på end mænd. Og det er kompetencer, der i høj grad har indflydelse på virksomhedens udvikling, vækst og indtjening.

I 2014 undersøgte den amerikanske konsulentvirksomhed Zenger Folkman 200.000 medarbejdervurderinger af 16.000 forskellige ledere. De kvindelige ledere scorede højere end de mandlige på 10 af de16 forskellige ledelseskompetencer, som undersøgelsen omfattede. Det gjaldt fx initiativrigdom, samarbejdsevner, resultatorientering og forandringsledelse. Du kan læse mere om Zenger Folkmans undersøgelse her.

Et studie foretaget af tre amerikanske professorer for Hay Group fra 2011 til 2015 blandt 55.000 erhvervsfolk i 90 lande viste, at kvinder er stærkere end mænd, når det kommer til emotionelle kompetencer. Overordnet set er kvinder mere empatiske, konsensussøgende og inkluderende i deres ledelsesstil. I undersøgelsen så de tre professorer også nærmere på mænds og kvinders evne til at udnytte de emotionelle kompetencer, og hvordan de løfter organisationen.

Kvinder scorer markant højere end mænd på bløde parametre som empati, selvindsigt og samarbejde, og de parametre har en betydning for en leders evne til at fastholde medarbejdere. Ledere med en høj grad af selvindsigt i egne evner er mere effektive, når det kommer til at skabe trygge forhold i organisationen. Medarbejdere har simpelthen lyst til at blive i længere tid, fordi der i højere grad bliver givet plads til deres idéer og forslag. Du kan læse mere om studiet fra Hay Group her.

Læs også artiklen: Flere kvinder i bestyrelsen – hvordan vender vi skuden

Kvinder bedre til at modtage feedback

Andre undersøgelser peger på, at kvinder er langt bedre til at tage imod feedback end mænd, hvilket også giver anerkendelse og loyalitet fra medarbejderne.

Hvis du er nysgerrig, så dyk selv lidt ned i dokumentationen i form af de links, jeg har lagt ind i artiklen. Og se dig eventuelt om på din egen ledelsesgang og i dit bestyrelseslokale og overvej fordelingen af mænd og kvinder. Måske er din virksomhed én af dem, der trænger til en kønsopdatering?

Jeg er er grundlæggende enig i, at det til enhver tid bør være kompetencer og kvalifikationer, der er afgørende for, hvem der besidder ledelses- og bestyrelsesposter. Men jeg tror stadig, mange virksomheder med fordel kunne gøre en ekstra indsats for at tiltrække flere kvalificerede kvindelige ledere. Hvad mener du? Er du enig?