Lancerer nyt uddannelsesprogram: Leading Strategic Change

I samarbejde med INSEAD lancerer Scandinavian Executive Institute et helt nyt og banebrydende uddannelsesprogram for ledere og topledere, der har ambitioner om at blive markant bedre til at eksekvere på strategier og forandringsprojekter.

Leading Strategic Change INSEAD er navnet på det nye uddannelsesprogram for topledere, der i løbet af 2019 ser dagens lys hos Scandinavian Executive Institute.

lsc

Programmet er målrettet ledere og topledere, der har et betydeligt ledelsesmæssigt ansvar og som ønsker at få succes med at eksekvere på ambitiøse strategier og transformationsprojekter. Optimal strategieksekvering er netop et af de områder, som mange ledere oplever som særdeles udfordrende i dagens omskiftelige og turbulente verden.

Bestil programbrochure her

Succesfuld strategieksekvering

Programmet forløber over fem intensive dage på INSEAD i Frankrig.

– Baggrunden for at lancere det nye program tager udgangspunkt i et omfattende forskningsmateriale fra INSEAD, som viser, at 70 procent af de virksomheder, der implementerer nye strategiske tiltag, ikke formår at få det ud af deres planer, som de ønsker. Forskningen viser desuden, at den primære årsag til at dette halter, er problemer med at få strategieksekveringen til at fungere optimalt. Vi ved også, at de fiaskoer, som opstår i kølvandet af mislykkede projekter, har store konsekvenser for både organisationerne og menneskene bag, forklarer Steen Buchreitz Jensen, CEO i Scandinavian Executive Institute.

Leading Strategic Change-programmet giver deltagerne en dyb indsigt i alle vigtige facetter af en succesfuld strategieksekvering samt en lang række værktøjer og modeller, som de kan tage med hjem og anvende direkte i deres konkrete arbejde ude i virksomhederne.

– Omdrejningspunktet for programmet er en bred vifte af de kerneelementer, som er kritiske for at opnå en succesfuld transformationsproces eller en vellykket strategieksekvering. Leading Strategic Change giver deltagerne indsigt og værktøj til at bygge bro mellem den rationelle strategi og den virkelige verden – der hvor strategierne virkelig skal stå sin prøve. Der er mange både rationelle og irrationelle elementer knyttet til en vellykket strategieksekvering, og programmet vil klæde deltagerne på, så de bliver i stand til at håndtere tunge strategieksekveringsprocesser, siger Buchreitz Jensen.

Topprofessorer som undervisere

På det nye program vil deltagerne træffe nogle af de stærkeste fagpersoner inden for dette fagområde, som INSEAD har at byde på. Daniel Simonovich er INSEAD-professor og direktør for programmet og underviser i strategieksekvering og praktisk strategiarbejde. Spencer Harrison, der også er professor på INSEAD, underviser i hvordan man skaber optimale samarbejdsstrukturer og de perfekte rammer for at mennesker kan arbejde kreativt sammen. Tilsammen udgør de to professorer en duo, som vil give deltagerne den bedst mulige ramme for at løfte deres strategieksekveringskompetencer markant.

Programmet afholdes første gang 18.-22. november 2019 på INSEAD i Frankrig, men det er allerede muligt at sikre sig en plads på det nye hold.