Lederkurser styrker karrieren gennem viden, værktøjer og feedback

En god leder har ambitioner, og de fleste ledere stræber efter at nå højere. Er du en af dem, er det en god ide, at du udvikler dine personlige og faglige kompetencer gennem et lederkursus eller en egentlig lederuddannelse. Her kan du læse mere om, hvad du kan få ud af et kursus i ledelse, og hvordan du kan sikre dig, at det du vælger har niveau og kvalitet.

En leder har brug for kvalificerede øjne udefra

Vil du til tops, har du målrettede ambitioner, og vil du være en god leder, kan du ikke stå alene. Mange ledere tror, at de kan klare det hele selv, men vores erfaring viser, at feedback, ny viden, nye værktøjer og nye vinkler udvikler en leder personligt, forhøjer hans eller hendes værdi på jobmarkedet og bidrager til at lederen skaber nye resultater i sit aktuelle job.
Et kursus i ledelse vil give dig mulighed for at dykke ned i det, du har svært ved, og du vil få inputs og nye øjne på din situation både fra kvalificerede undervisere og fra andre deltagere, som er i samme situation som dig. På et kursus i ledelse vil det foregå både gennem casestudier, oplæg, gruppearbejder, undervisning og eventuelt supervision. Læs mere her om god ledelse.

Lederkursus

Faglig opgradering og personlige kompetencer

De bedste kurser i ledelse er dem, der styrker dig teoretisk og fagligt på basis af den nyeste forskning og samtidig udvikler dine personlige kompetencer. For det teoretiske og det personlige går netop hånd i hånd for en leder i en moderne virksomhed. Det personlige lederskab er i fokus i dag, og det kræver både metoder, værktøjer og et skarpt blik på dine personlige værdier, dine relationer, din kommunikation og din evne til refleksion. Alt det kan et godt lederkursus give dig.

Ny metoder og værktøjer

Noget af det mest brugbare, du får med hjem fra et kvalificeret og veltilrettelagt lederkursus, er de metoder og praktiske værktøjer, som du kan implementere direkte i din ledelsespraksis. Du vil på et godt ledelseskursus få nye metoder og redskaber til at løse de udfordringer, du står med, og værktøjer til at tage hånd om de problemstillinger, du møder i dit job som leder.
Mange lederkurser tager udgangspunkt i relevante cases, så værktøjerne demonstreres i praksis, og du får indblik i andre virksomheders udfordringer, som måske ligner dine. Det giver dig den erfaring, der skal til, for at du kan bruge redskaberne med det samme i din egen lederstilling.

Den skjulte bonus: Netværket

Et kursus i ledelse giver dig meget mere end viden, værktøjer og refleksion. Det er også et rum, hvor du møder andre ledere, der er i samme situation som dig. De vil gerne lære, de vil gerne udvikle sig, og de vil gerne have så meget som muligt ud af ledelseskurset. Og de vil med garanti gerne udvide netværket, så I kan bruge hinanden.
På ledelseskurser arbejdes der ofte i grupper, og man giver hinanden feedback og diskuterer hinandens business cases. Derfor kommer du hurtigt tæt på de andre deltagere, og det gør dit netværk større og stærkere. Mange kurser i ledelse tilbyder også deltagelse i et formelt netværk, når kurset er færdigt. Her får du både nem adgang til netværket, inputs og arrangementer oven i købet.

Tre tips til at vælge det rigtige lederkursus

Det vrimler med kurser i ledelse og ledelsesudvikling fra forskellige business schools og virksomheder, og det kan være svært at navigere og skabe overblik. Her får du et par tommelfingerregler.

1: Den bedste metode til at vurdere kvaliteten af et givet lederkursus er at tjekke, hvor højt udbyderen ligger på rankinglisten over business schools og universiteter. Ligger kursusudbyderen fx på Forbes top 10, kan du roligt investere tid og penge i et lederkursus eller en lederuddannelse der. Du kan også gå den anden vej rundt og tjekke om de højst rangerende business schools har et lederkursus, som matcher dit behov

2: Du bør gøre dig klart, om dit kursus skal have et internationalt sigte. Hvis din virksomhed skal finde vej og udvikle sig på det globale marked, er det en god ide.

3: Tjek udbyderens referencer og udtalelser. Er andre ledere tilfredse? Hvis du kan finde positive udtalelser fra ledere, hvis situation minder om din, er det et godt pejlemærke for, om det kursus i ledelse, du har kig på, er relevant og kvalificeret.

Vi målretter lederkurser i samarbejde med IMD og INSEAD
For Scandinavian Executive Institute er det vigtigste, at vores lederkurser holder højeste niveau og giver dig det bedst mulige output både fagligt og personligt. Derfor udvikler og gennemfører vi vores lederkurser i samarbejde med IMD og INSEAD – to af verdens førende business schools. Vælger du et kursus hos os, vil du møde nogle af de dygtigste danske og udenlandske professorer. Fra dem vil du få både ny viden og inspiration til at kigge på din virksomhed og din egen ledelsespraksis med nye øjne.

Læs mere om IMD og INSEAD.