Programindhold – 2 moduler – 6 dages koncentreret undervisning

Med Leadership Acceleration Programme IMD får du en international og topprofessionel lederuddannelse fra den anerkendte schweiziske business-skole IMD.

Med Leadership Acceleration Programme IMD får du en international og topprofessionel lederuddannelse fra den anerkendte schweiziske business-skole IMD.

Leadership Acceleration Programme er en koncentreret og professionel lederuddannelse for fremtidens ledere. Uddannelsen udvikles og optimeres løbende i samarbejde med IMD og ledere fra skandinaviske virksomheder.

Udviklingen sikrer, at der til enhver tid er fokus på den nyeste og mest relevante viden kombineret med brugbare strategiske og ledelsesmæssige værktøjer. Alt sammen for at sikre, at du får værktøjer, som du med det samme kan bringe i spil hjemme i virksomheden.

Dato og pris

Ledelse i en tid med stor forandring

Kravene til fremtidens ledere er store. Evnen til at drive langsigtet udvikling og forandring, samtidig med at man skaber resultater her og nu, er en integreret del af agendaen på Leadership Acceleration Programme. Programmet adresserer derfor en række emner som giver fremtidens ledere et solidt fundament til at navigere på begge fronter.

Programmet fokuserer derfor på de ledelsesmæssige aspekter for den enkelte leder. Hvad driver den stigende forandringstakt, og hvordan tilgås disse forandringer strategisk. Hvordan man leder høj grad af diversitet, mestrer Emotionel Intelligens i en digital tidsalder, samt driver den nødvendige innovation og nytænkning. Programmet dækker med andre ord essentielle strategiske, samt innovations- og ledelsesmæssige værktøjer, og efter programmet har deltagerne en solid forståelse for at drive ambitiøse udviklings- og forandringsprojekter, og samtidig skabe resultater her og nu.

Med andre ord bliver man i stand til at navigere mere trygt i en tidsalder med fokus på digital og bæredygtig omstilling. Som deltager får du både det overordnede ”helikopterperspektiv”, men du kommer også hjem med helt konkrete og håndgribelige modeller og værktøjer, så du er i stand til at eksekvere fra dag et.

Dine undervisere

Hvad er dit udbytte af at deltage?

Leadership Acceleration Programme vil styrke din ledelsesmæssige rolle og give dig:

 • indsigt i en række aktuelle emner som Strategi i en digital tidsalder, innovation, balance mellem langsigtet og kortsigtet udvikling, lederskab, emotionel intelligens og kommunikation
 • viden om digitalisering og hvordan du eksekverer på den digitale strategi
 • redskaber til at skabe nye løsninger via innovation, der kan føre til vækst og som forbedrer din virksomheds konkurrencefordel
 • ny viden fra internationale undervisere der er opdateret på de konkurrencemæssige forandringer der sker i verden
 • et kompetenceløft på dine faglige og personlige lederevner
 • indsigt i hvordan du videreudvikler dine personlige styrker i din lederrolle
 • evnen til at motivere og engagere dine medarbejdere og kolleger
 • indsigt i valg af forretningsmodel i forhold til konkrete strategiske udfordringer
 • strategisk indsigt, der gør dig til en kvalificeret sparringspartner for virksomhedens topledelse
 • Diplom fra IMD – værdifuldt for dit CV
 • et professionelt netværk og en fælles referenceramme med andre ledere
Det siger vores deltagere

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om lederuddannelsen Leadership Acceleration Programme IMD

Modul 1

Modul 1 fokuserer på emnerne STRATEGI, LEDELSE OG KOMMUNIKATION.

På modul 1 får du et godt overblik over den praktiske anvendelse af strategiske metoder og værktøjer alt fra strategiformulering til implementering.

Du vil få indsigt i, hvordan du som leder helt konkret, kan omsætte teori til praksis, som vil sikre, at du bliver i stand til at bidrage til en struktureret og effektiv udvikling og eksekvering af strategien i din virksomhed. Vi sætter fokus på din rolle i strategiprocessen, både i udviklingen af strategien, men også i forhold til selve eksekveringen, hvor du lærer at spille dig selv på banen som en værdifuld sparringspartner.

Derudover vil modulet sikre, at du få overblik, inspiration og værktøjer samt tilhørende guidelines til brug for udvikling og eksekvering af strategiarbejdet, så du bliver endnu bedre rustet til jeres strategiarbejde og ikke mindst til implementeringen og eksekveringen af jeres strategi. Strategimodulet vil desuden skabe et godt fundament til den resterende del af din deltagelse på Leadership Acceleration Programme

Ledelsesmæssigt vil du få lejlighed til at dykke ned i hvordan du skaber en high performance kultur der understøtter de strategiske ambitioner, og dermed virksomhedens ambitioner. Ledelse af teams er et andet nøgletema med fokus på hvordan du udvikler teams fra at være gode teams til at være fantastiske. Dette spiller godt ind i ledelse af forandringer, som vi ligeledes tager hul på i dette modul. Du vil blive inspireret og opleve en række håndgribelige metoder og værktøjer, som kan understøtte din ledelsesrolle fremadrettet.

Modulet giver dig også en dybere indsigt i dine personlige styrker og svagheder som kommunikator. Vi identificerer hvorledes du kan udvikle dig til at blive en klar og tydelig kommunikator som kan påvirke dine følgere i en positiv retning. Samtidig ser vi på, hvordan du med simple redskaber motiverer og engagerer resten af organisationen gennem effektiv kommunikation.

Modul 1

 • Varighed: 3 dage
 • Emner: Strategi, innovation, lederskab og kommunikation
 • Sted: Kolding, Danmark

Modul 2

På modul 2 går vi tæt på verdens mest innovative virksomheder. Vi ser på hvordan du kan gøre en fantastisk forskel i ledelse af innovation, afhængigt af hvordan du griber det an. Inspirationen kommer såvel fra spændende cases som fra en række inspirerende gruppearbejder og øvelser.

Vi ser også på forskelle og sammenhængen mellem at skabe store resultater her og nu, samtidig med at man driver den langsigtede udvikling. Strategisk udvikling i dag er ikke en isoleret øvelse, men kan kun ske samtidig med at den daglige drift er en succes.

Vi undersøger, hvilken lederadfærd og hvilket organisatorisk set-up, der skaber de bedste rammer for at udvikle nye idéer og omkostningseffektiv drift.

Du får indsigt i personlighedsprofiler og ledelsesstile og arbejder videre med motivering og mobilisering af din organisation.

Programmet giver et stærkt fundament for at få succes som leder i en verden præget af digital og bæredygtig omstilling, og det klæder deltageren på til at udvikle sig til en kommende topleder.

Tilmeld dig næste hold her

Modul 2

 • Varighed: 3 dage
 • Emner: Innovation, strategi og digitalisering
 • Sted: IMD, Schweiz

Deltag i eksklusivt læringsforum

Executive Forum er et eksklusivt læringsforum for dig, der ønsker at fokusere på og udvikle din ledelsesmæssige og strategiske viden og kompetence. Forummet er desuden en enestående mulighed for at bevare kontakten med tidligere deltagere, hvis du har deltaget på et af Scandinavian Executive Institutes uddannelsesprogrammer.

I Executive Forum får du unik viden og inspiration fra professorer fra de internationalt anerkendte business-skoler, IMD og INSEAD, der via fire årlige masterclasses giver dig indblik i den nyeste forskning, de nyeste metoder og de nyeste cases.

Læs mere om Executive Forum