Lederuddannelsen der gør dine ansatte exceptionelle

Leadership Acceleration Programme IMD er en unik lederuddannelse, der giver dine medarbejdere en værdifuld vidensindsprøjtning og gør dem til en endnu vigtigere sparringsparter for dig.

Er du på jagt efter en lederuddannelse til dine ansatte, der kan bringe dem op på et højt fagligt niveau? Som kan gøre dem til en værdifuld sparringspartner for topledelsen i virksomheden? I givet fald kan Leadership Acceleration Programme, som Scandinavian Executive Institute tilbyder i samarbejde med den schweiziske business-skole IMD, meget vel være det rette valg.

– Hvis man kigger på det danske marked generelt, så er det faktisk ikke muligt at finde en pendant, som kan matche indholdet i Leadership Acceleration Programme. Du finder ikke en lignende dansk lederuddannelse, der med tilsvarende modeller, værktøjer og redskaber gør dig i stand til at sparre på strategien sammen med topledelsen – og efterfølgende eksekvere på denne, siger Rune Raun Jensen, der er programansvarlig for Leadership Acceleration Programme IMD.

Tilmeld dig her

Værdifuldt netværk

En af fordelene med LAP-uddannelsen er det internationale perspektiv, som uddannelsen byder på – et perspektiv, som dog ikke går på bekostning af det skandinaviske netværk, som deltagerne får mulighed for at opbygge.

– En af styrkerne ved at tage en international lederuddannelse fra et velkendt og velrenommeret universitet er, at disse rent videnskabs- og forskningsmæssigt ligger helt i front. Man får præsenteret det ”allernyeste”, før alle andre, og her er schweiziske IMD virkelig langt fremme. I forhold til det internationale aspekt, så får man det bedste med fra begge verdener: Deltagerne, man starter sammen med, er alle skandinaver. Og det er de samme deltagere, man tager til IMD sammen med senere i forløbet. Det betyder, at man får en international lederuddannelse, men at det ikke går på bekostning af det miljø og det netværk, man har, når man kommer hjem igen, forklarer Rune Raun Jensen.

Find mere information om uddannelsen

Konkrete cases

Leadership Acceleration Programme er målrettet ledere, der har ambitioner om og potentiale til at videreudvikle deres ledelsesmæssige egenskaber. Uddannelsen fokuserer på at give deltagerne konkret og praktisk viden og inspiration, som naturligvis er teoretisk funderet.

– IMD’s slogan, REAL LEARING. REAL IMPACT, er faktisk ret sigende. Den læring du får på uddannelsen, er helt konkret læring i den forstand, at det er noget, du kan gå hjem og anvende lige med det samme – du får helt konkrete modeller, redskaber og værktøjer at arbejde med. I undervisningen bliver der i høj grad anvendt cases, som giver en god grobund for læring. Disse cases er særdeles virkelighedsnære, idet underviserne ofte tager udgangspunkt i deltagernes egne virksomheder og tilhørende problemstillinger, slutter han.

Leadership Acceleration Programme-uddannelsen er en uddannelse i kontinuerlig udvikling. Før hvert nye forløb foretager Scandinavian Executive Institute i samarbejde med business-skolen IMD en omfattende gennemgang af indholdet i uddannelsen. Her kan du blandt andet læse mere om de nye digitale emner på Leadership Acceleration Programme IMD, som bliver inkluderet i uddannelsen fra næste forløb.

Bestil materiale om uddannelsen