Masterclass i særklasse

INSEAD-professor Mark Mortensen leverede en medrivende og inspirerende masterclass i København, da han i regi af Executive Forum talte om nye organisations- og samarbejdsformer i en stadig mere digital og global tidsalder.

Ikke mindre end 100 deltagere var samlet på Hotel Marriott i København for at høre INSEAD-professor og ledelsesguru Mark Mortensen give en både interessant, underholdende og inspirerende forelæsning under overskriften ”Ledelse i dag og i morgen – samarbejde i en tiltagende global, digital og dynamisk verden”.

– Dette er et tema, som virkelig engagerer mig, så I skal ikke forvente, at jeg kommer til at stå stille – I må regne med, at jeg løber og hopper frem og tilbage og måske falder jeg endda ned fra scenen, lød en af åbningsreplikkerne fra Mark Mortensen.

Som sagt, så gjort. Den amerikanske ledelseguru – dog med 50 procent danske gener i form af en dansk far, og deraf navnet ”Mortensen” – formåede til fulde at holde hele salen engageret og inspireret igennem samtlige seks timer, som masterclassen varede.

Her kan du læse mere om næste masterclass med Joerg Niessing

Konflikter kontra kreativitet

Dagen bød på en høj grad af involvering og interaktion. Blandt andet blev deltagerne gruppevis bedt om at tænke på en samarbejdsrelation, som henholdsvis havde været positiv – eller negativ. Den ene del af salen skulle koncentrere sig om den positive oplevelse og den anden del om den negative.

Mark Mortensen opsummerede gruppernes arbejde og tilbagemeldinger i klare fraser:

– Når vi oplever positive samarbejdsrelationer, så har vi vidensdeling, konstruktive konflikter, engagement, god kommunikation, sjov, kreativitet, samarbejde, tillid og god beslutningstagen. Omvendt, når vi har dårlige samarbejdsrelationer, så oplever vi magtkampe, destruktive konflikter, tilbageholdelse af information, gruppepres samt higen efter magt og status, forklarede han.

Ifølge Mortensen er dette helt grundlæggende mekanismer for ”alle” typer af samarbejde – uanset blandt hvem, hvornår, hvor og hvordan de foregår.

De ”fire D’er”

Det, som imidlertid har ændret de senere år, og som har gjort tingene enormt meget mere komplekse, er relateret til forholdet med ”distribuerede teams”, altså til at mennesker skal arbejde sammen på tværs af blandt andet fysiske distancer lande, kulturer og sprog. Det medfører en række kommunikationsmæssige vanskeligheder og udfordringer.

– Vi taler om de ”fire D’er”: Distributed, Diverse, Dynamic og Digital. Fire elementer, som i høj grad har forøget kompleksiteten af vores samarbejdsrelationer, og som på fundamental vis har ændret måden hvorpå, vi kan og skal samarbejde. Der ligger nogle enorme potentialer i disse nye muligheder, men det kræver også en stærk indsats fra ledelsen, hvis det skal fungere optimalt, forklarede Mark Mortensen.

Helt konkret betyder det første ”D”, ”Distributed”, at forskellige teams sidder på forskellige fysiske lokationer, ”Diverse” kan henføres til, at samarbejdsrelationerne fx inkluderer forskellige nationaliteter, sprog og kultur, ”Dynamic” at medlemskab i et team eller en organisation ikke er konstant og afslutningsvis henviser ”Digital” til, at vi i dag har uanede muligheder for at benytte nye teknologier til at kommunikere og analysere data.

Servicetjek på samarbejdet

Den menneskelige hjerne er dog ikke vant at samarbejde, når vi ikke rent fysisk opholder os i samme rum. Og det medfører en række udfordringer i forhold til, hvordan vi forstår – eller misforstår – hinanden.

– I alle disse år, millioner af års evolution, har vi oplevet verden ens. Nu mister vi dette, og vi oplever, at der er en masse ting, vi ikke kender til i de andres miljø. For eksempel hvis der bliver stille i en videokonference, hvordan tolker den anden part det? En stor ledelsesudfordring i denne sammenhæng er at bygge og bevare et fælles mindset, en fælles identitet og en fælles forståelse, fortalte Mark Mortensen fra talerstolen samtidig med at han viste en særdeles humoristisk film af en mislykket videokonference.

– Men glem dog ikke, at de fundamentale kerneelementer i forhold til samarbejde ikke har forandret sig – de består stadigvæk, fortsatte han.

Deltagerne fik afslutningsvis fremlagt et konkret skema, som fremadrettet kan hjælpe dem med at tjekke og evaluere forskellige samarbejdsrelationer.

– Kort fortalt: Værdien kommer med evnen til at anvende. Tag en temperaturtjek og en servicetjek på jeres samarbejdsrelationer og dyk dybere ned i de ting, som måske ikke fungerer. Brug listen til at gennemgå de forskellige sider af samarbejdet og tag en frugtbar diskussion internt i jeres team, sluttede Mark Mortensen.

”Hot topic” for deltagerne

Blandt Executive Forum-deltagerne var der ikke tvivl om, at Mark Mortensen præsterede en masterclass i absolut mesterklasse. Og at temaet i allerhøjeste grad var relevant og centralt i deres daglige arbejde.

– Mark Mortensen leverede en masterclass, som virkelig er relevant og et ”hot topic” for mig lige nu. Det interessante var, at jeg i udgangspunktet troede, at jeg havde et klarsyn i forhold til en række af mine egne samarbejdsrelationer, men med de indspark jeg fik fra masterclassen og diskussionerne i grupperne, så har jeg fået revurderet mit perspektiv. Jeg er blevet en god del klogere på og har set relevante værktøjer til, hvordan man skal gribe det ”gode samarbejde” an – både internt i virksomheden og i relation til de eksterne partnere. Masterclassen gav en masse god teori kombineret med række gode eksempler og cases – og ikke mindst diskussioner i det større forum, hvor der virkelig er megen god viden at hente – og stof til eftertanke, sagde Kjeld Gade, der er VP Sales i LED iBond A/S.

Ulla Sommerfelt, der er CEO i EGGS Design i Oslo, kunne i høj grad relatere masterclassen til sin egen dagligdag – ikke mindst fordi hun sidder i en virksomhed, der består af 25 forskellige nationaliteter fordelt på en række lokationer.

– Temaet i denne masterclass var virkelig ”spot on” for mig og nok den bedste masterclass, jeg har deltaget i. Formen med at afholde disse masterclasses med en høj grad af interaktivitet er virkelig god – man lærer meget mere, når man bliver involveret som en aktiv deltager. Vores firma er repræsenteret i fem byer i tre lande med intet mindre end 25 nationaliteter, så vi har en høj grad af samhandling på tværs af landegrænser, kulturer og sprog, hvor vi arbejder sammen i et ”økosystem”. Hver by kalder vi ”habitat”. I forhold til disse samarbejdsrelationer, så var dette tema særdeles relevant og aktuelt. Derudover er Mark Mortensen i allerhøjeste grad en fantastisk og inspirerende foredragsholder, og jeg kommer hjem med en række helt konkrete input, som jeg også vil dele videre med min ledergruppe, sagde Ulla Sommerfelt.

Et givende frirum

For Kjeld Gade giver det god mening at bruge tid og ressourcer på at deltage i de fire årlige masterclasses i regi af Executive Forum – af to helt konkrete årsager.

– Executive Forum er et netværk på et højt fagligt niveau. For det første er de internationale professorer, som afholder disse masterclasses, yderst kompetente og hentet fra ”øverste hylde”. De formår at levere nogle virkelige gode og inspirerende foredrag, som ikke bare er ”passive kurser”, men hvor der er lagt op til, at man skal bidrage med egne erfaringer og dermed også får værdifulde input fra de øvrige deltagere. Det gør hele læringsprocessen meget aktiv. Netværksdelen er også særdeles værdifuld for mig: Jeg har mulighed for at holde kontakt med tidligere deltagere, jeg har været på uddannelse med – og få kontakt til spændende ”nye” deltagere. Både de ”gamle” og ”nye” deltagere giver mig samlet set en rigtig god platform, som jeg kan udnytte, hvis jeg har specifikke problemstillinger, jeg har behov for at vende. Executive Forum giver mig kort og godt et netværk kombineret med aktiv læring – og dermed et enormt givende frirum, hvor jeg har tid til at reflektere og bringe mine tanker op i et helikopterperspektiv.