Mini-masterclass: Genopfindelse starter i bestyrelseslokalet

Jim Hagemann Snabe, Mikael Trolle og Jesper Lok lancerer i deres nye bog, Reinvention From The Boardroom, et wakeup-call til bestyrelser, der blandt andet udfordrer dem til at skabe de ideelle rammer for at virksomhedens daglige ledelse kan få succes med kontinuerlig fornyelse . Deltag i mini-masterclass den 28. april i København og bliv inspireret til at ”genopfinde” dit bestyrelsesarbejde.

Tilbage i 2017 udgav Jim Hagemann Snabe og Mikael Trolle bogen ”Dreams & Details”, som beskriver, hvordan virksomheder genopfinder sig selv med udgangspunkt i en styrkeposition. Det handler kort og godt om, at virksomheder formår at genopfinde sig selv, mens det stadig går godt – og de nuværende aktiviteter synes at være optimale.

Nu står forfatterne – sammen med Jesper Lok – bag endnu en bog, Reinvention From The Boardroom, der sætter konkrete håndtag på bestyrelsernes rolle og ansvar i forhold til at sikre fornyelse – ikke mindst i bæredygtig og klimamæssig henseende.

Michael Trolle, Jesper Lok og Jim Hagemann Snabe

– Denne Masterclass tager udgangspunkt i en række af de radikale forandringer, som verden gennemgår i disse år, og hvordan dette helt grundlæggende påvirker bestyrelsernes arbejde med særligt fokus på bestyrelsens interaktion med ledelsen samt ledelse af bestyrelsen, forklarer Jesper Lok.

Mød forfatterne til bogen i København den 28. april

KØB BILLET

Her kan du tilmelde dig ventelisten til vores “Mini-masterclass: Bestyrelser skal genopfinde sig selv

GÅ TIL VENTELISTEN

Her kan du bestille materiale om hele vores program for Executive Forum i 2023.

Opgør med forældede tankesæt

Forandringer sker så hurtigt i dag, at virksomhedernes ledelse og bestyrelse skal være i stand til at reagere længe før det er oplagt, at der er behov for det. Det gør sig ikke mindst gældende, når virksomheden skal forstå, hvordan den bidrager til at mindske sit klimaaftryk, og hvordan den kan bidrage endnu mere til den grønne omstilling. Det kræver et opgør med en række forældede tankesæt.

– Der er behov for at kunne præstere i nuet, samtidig med at man transformerer sig. Det kræver, at gamle mantraer, som fx disse, skal genovervejes: ”Kom ikke med et problem uden en løsning” bliver til ”Hvilke problemer har vi identificeret, som vi skal finde en løsning til”, og ”If it ain’t broken, don’t fix it” bliver til “If it ain’t broken, let’s rethink it”. Kun på denne måde kan virksomheder overvinde det, som Clayton Christensen kalder ”Innovator’s Dilemma”. Og kun ved at udfordre traditionelt snævert definerede ledelsesroller bliver vi i stand til at drive kontinuerlig genopfindelse i tæt samarbejde med virksomhedens daglige ledelse, siger Jesper Lok og fortsætter:

– Et af de problemområder, som bestyrelsen skal genoverveje, handler om, hvordan vi definerer performance. Vi skal i fremtiden fokusere på hvilket fremskridt, man skaber samt nøje udvalgte kritiske detaljer, frem for snævert fokus på budgetter og det generelle aktivitetsniveau.

Tilmelding til mini-masterclass den 28. april

Fem essentielle fokusområder

Helt konkret fremhæver den nye bog fem områder, som bestyrelser specielt bør fokusere på med henblik på at justere deres arbejde:

  • Bestyrelserne skal gå forrest i en kultur med brutal ærlighed kombineret med lysten til at udfordre bestående antagelser og forankrede mentale modeller. Forudsætningen er, at man bliver i stand til konstruktivt at stille de svære spørgsmål.
  • Bestyrelserne skal desuden indgående forstå deres værdikæder, ikke kun den aktuelle værdikæde, men også kunne læse udviklingen og have kvalificeret viden om fremtidens værdikæde. Hvor skabes værdien, og hvad og hvem driver udviklingen i værdikæden i fremtiden?
  • Rapportering og nøgletal skal gentænkes, så der skabes et balanceret fokus på den aktuelle performance såvel som transformationen, og det skal være fuldt integreret i aflønningsmodeller.
  • Strategiarbejdet skal rumme en række af de elementer, der blev lanceret i ”Dreams & Details”.
  • Interessenter skal i langt højere grad involveres, og bestyrelserne må i stigende grad være proaktive for at involvere dem i at transformere den værdikæde, man er en del af, så dens langsigtede bæredygtighed sikres.

– Særligt arbejdet med strategi kræver et opgør med fortidens vaner. Bestyrelsen skal have strategiarbejdet på agendaen ved alle møder, og ikke kun på en årlig strategiworkshop, er den klare udmelding fra Jesper Lok.

I den forbindelse er tre elementer af strategiarbejdet, som kommer fra Dreams & Details-konceptet, specielt relevante, nemlig Scan, Focus og Act:

Scan betyder, at man har etableret et eksplicit billede af den aktuelle virkelighed samt den fremtidige virkelighed, man tilstræber. Dermed har man et udgangspunkt for at udfordre de fælles antagelser, som er grundlag for hele strategiarbejdet.

Focus og Act betyder, at bestyrelse og ledelse etablerer ”play book”, ”performance book”, ”transformation book” samt ”rule book”, som skaber fundamentet for at ledelsen kan arbejde uhindret med at realisere den fælles drøm, man har formuleret. Dette grundlag vil i nogen udstrækning erstatte governance og traditionelle forretningsplaner og skal integreres i årshjulet.

Det er forfatternes forventning, at bogen kan være med til at inspirere bestyrelser til at tænke nyt og gå forrest i den grønne omstilling.

– Nogle virksomheder er større end nationer, og virksomhederne har en kolossal indflydelse på, hvilken fremtid vi skaber. FN’s 17 bæredygtighedsmål indkapsler mange af de udfordringer, vi er nødt til at finde løsninger på, og vi kan ikke finde løsningerne ved at anvende de metoder, der var fremherskende, da vi skabte problemerne. Dette er et ”Leadership Moment”, og vi tror, at vores input kan bringe os i den rigtige retning, slutter Jesper Lok.

Deltag i mini-masterclass den 28. april