Ordentlighed er det nyeste business buzzword

Ordentlighed bliver dagsordensættende for måden at drive virksomhed på i mange år fremover og er det nye business buzzword

Forfatter: Steen Buchreitz Jensen

De dukker op med jævne mellemrum og ud af det blå. De business buzzwords, som alle på direktionsgangene og i bestyrelseslokalerne taler om i et stykke tid, og som før eller siden optræder i titlen på mindst en bog, du bare er nødt til at læse. Og de fleste forsvinder lige så hurtigt igen.

Toplederuddannelsen Executive Management Programme

CSR-politikker og grønne regnskaber er ikke nok

Men jeg tør godt vove det ene øje og sige, at årets business buzzword 2018 bliver et af de langtidsholdbare. 2018 bliver året, hvor det for alvor kommer på mode, også for virksomheder, at opføre sig ordentligt og tage ansvar. Ikke bare for sine medarbejdere og aktionærer, men for en langt bredere kreds af interessenter. For miljøet, klimaet, samfundet, ja alt det, der i virkeligheden er vores fælles ansvar. I 2018 slår det for alvor igennem, at det også er virksomhedernes ansvar. Eller måske især virksomhedernes ansvar.

Måske tænker du nu: “Jamen, sådan har det da alle dage været. Selvfølgelig skal man opføre sig ordentligt – også som virksomhed. Og selvfølgelig skal man tage ansvar for det samfund og den verden, man er en del af. Det har vi da også skrevet op ad døre og ned ad stolper om i vores CSR-politik og vores grønne regnskab, som vi offentliggør hvert år.”

Og det er fint. Men det er ikke længere nok. I fremtiden skal der meget mere til, og der skal meget mere handling bag ordene. Ikke alene for at redde verden, men for at overleve som virksomhed. For hvis ikke du opfører dig ordentligt og tager et aktivt miljø- og samfundsansvar, så vil både kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere, især dine kommende, vende dig ryggen.

Jeg ved godt, det lyder voldsomt, og det kan også godt være, jeg sætter det hele lidt på spidsen. Men jeg er ikke alene om den grundlæggende opfattelse.

Kapitalforvalter tror ikke kun på profit

BlackRock er verdens største kapitalforvalter med ansvar for aktiver og investeringer for 6,3 billioner dollars. Så når BlackRocks CEO, Larry Fink, offentliggør sit årlige “Letter to CEOs”, så bliver det både læst og bemærket. I år er det blevet bemærket ekstra meget.

Man skulle tro, at brevet ville handle om at maksimere profit og optimere afkast af de investeringer og formuer, som BlackRock forvalter. Men i år er overskriften på brevet: “A sense of purpose” – frit oversat: “En følelse af formål”.

I brevet skriver Fink, at virksomheder ikke længere kan nøjes med at levere økonomiske resultater, men også er nødt at levere positive bidrag til samfundet. Virksomheder må være til gavn for alle sine stakeholders, både aktionærer, medarbejdere, kunder og det samfund, de er en del af.

Man kan med rette angribe Larry Fink for ikke at være særlig konkret. Måske også argumentere for, at han og BlackRock selv har et stykke vej at gå, før de er eksponenter for det, han skriver om. Men det rokker ikke ved, at der ligger et klart signal i det.

Verden har brug for ordentlige virksomheder

Én af grundene til, at virksomheder er nødt til at påtage sig et større og bredere ansvar i fremtiden, er, at verden står over for udfordringer, som alverdens regeringer ikke kan løse alene. Klimaforandringer, stigende ulighed i verden, væbnede konflikter og flygtningestrømme for bare at nævne nogle få.

Vi kan ikke overlade løsningerne til folkevalgte forsamlinger og tunge bureaukratier alene. Ganske som enkeltpersoner og velgørende organisationer er virksomheder nødt til at bidrage.

Ikke nødvendigvis økonomisk, men ved at handle ansvarligt og opføre sig ordentligt. CSR-politikker og grønne regnskaber gør det ikke alene. Der skal klare målsætninger og handlinger bag.

Kunderne kræver ordentlighed og ansvar

Hvis du ikke bliver tilstrækkeligt motiveret af tanken om at være med til at redde verden, så er her et mere håndgribeligt argument for at gøre det: Dine kunder kræver det.

Uanset om du er en BtB- eller BtC-virksomhed, så har dine kunder og samarbejdspartnere i stigende grad en forventning om, at din virksomhed tager aktive samfunds- og miljøhensyn. At din virksomhed opfører sig ordentligt.

Forbrugere anno 2018 køber virksomheden bag produkterne i lige så høj grad, som de køber selve produkterne. De køber de hensyn, du tager til producenter, underleverandører, miljøet, klimaet og verdensfreden. De køber din ordentlighed.

Og der er kontant afregning, hvis det kommer frem, at det, du sælger, er produceret under kummerlige forhold af underbetalte børnearbejdere. Eller hvis det kommer frem, at den virksomhed, der leverer dine råvarer, driver rovdrift på regnskoven eller udleder giftige stoffer i naturen. Du er nødt til at have styr på hele forsyningskæden. Det er dig og din virksomhed, forbrugerne stiller til ansvar.

Dine kommende medarbejdere

Ét er, at dine kunder kræver ordentlighed. Det gør dine kommende medarbejdere i høj grad også. Den generation af unge, der i disse år er på vej ud på arbejdsmarkedet, og dermed ud i din virksomhed, er i høj grad drevet af ambitionen om at gøre en forskel. Ikke kun for den virksomhed, de bliver ansat i, men for verden.

Flere undersøgelser viser, at de unge er mere optaget af at gøre en forskel i forhold til de føromtalte udfordringer, verden står overfor, end de er af at tjene penge. Det kan du selvfølgelig vælge at ryste lidt på hovedet af og tænke, at de bliver nok klogere, når de rejser sig fra skolebænken og træder ud i den virkelige verden. Men hvis jeg var dig, ville jeg ikke regne med det. Jeg ville i stedet begynde at forberede mig på det ved at blive meget konkret og meget tydelig omkring, hvordan min virksomhed vil gøre en forskel og tage et aktivt ansvar i samfundet. Ellers risikerer du inden længe at stå med tomme kontorlokaler og affolkede produktionshaller.

Næste forløb af Executive Management Programme

Så hvad er det, virksomhederne skal gøre?

Jeg indrømmer blankt, at jeg ikke har en fiks og færdig køreplan klar. Jeg kan ikke fortælle dig præcist og konkret, hvordan netop din virksomhed bør tage det ansvar, jeg plæderer for, at I bliver nødt til at tage. Men socialt, samfundsmæssigt og miljømæssigt ansvar bør være en integreret del af både det strategiske og taktiske arbejde i virksomhederne, og det betyder, at emnerne skal stå højt på både bestyrelsens og direktionens dagsorden.

Virksomhedens rolle i et større perspektiv

Det stiller krav til ledelsen om at kunne se virksomhedens rolle i et større perspektiv. Fremtidens beslutninger kan alene ikke baseres på rationelle, velkendte modeller og metoder. De er nødt til i højere grad at tage højde for både de nære interessenter og de mere perifere. For i en tid, hvor alle har en holdning til alt – og kan publicere den holdning, som det passer dem – er de perifere interessenter er ikke længere så perifere.

De sager, der kan skabe store problemer for en virksomhed, er ikke nødvendigvis baseret på fakta, men kan lige så vel være emotionelt drevne. Derfor skal virksomheder også kunne mønstre, og udvise, empati, og det stiller krav til dem om, at de er nødt til at være drevet af en historie som holder vand.

Fremtidens virksomheder drevet af bærdygtighed

Fremtidens virksomheder skal være drevet af langsigtede, bæredygtige formål. Både økonomiske, sociale og miljømæssige. Og de skal stå på mål for det. Ellers mister omverdenen tilliden til dem på et eller andet tidspunkt.

Spørgsmålet for ledelsen i fremtiden er ikke kun, hvor mange penge virksomheden tjener, men i lige så høj grad, hvordan den gør det.

Når jeg rejser emnet her uden at have en facitliste for, hvordan vi konkret griber det an i virksomhederne, er det i høj grad fordi, jeg gerne vil høre dine tanker og input omkring det. For det første, om du er grundlæggende enig eller uenig i mine betragtninger, men i mindst lige så høj grad, hvordan I griber udfordringen an i din virksomhed. Eller hvordan i har tænkt jer at gøre det. Uanset hvad, så tror jeg ikke, vi kommer uden om den. Så lad høre. Skyd løs …