– Uddannelse øger lederes performance radikalt

Tid og ressourcer til videreuddannelse og kompetenceudvikling er helt essentielt, hvis man spørger ledelsesforskeren fra Aalborg Universitet og talentchefen hos Danske Commodities.

Mette Vinther Larsen er lektor på Aalborg Universitet og har de seneste ti år forsket i strategi, kommunikation og management learning. Hun underviser desuden på universitetets MBA-uddannelse.

– Der er ikke tvivl om, at videreuddannelse for ledere på alle niveauer i en virksomhed eller organisation er essentielt. De forskningsprojekter, jeg har været involveret i omkring emnet, viser, at kontinuerlig uddannelse øger ledernes performance radikalt. De bliver bedre til at tænke i helheder og styrker deres evne til at udvikle deres organisationer på en meget kompetent måde. Der er ikke tvivl om, at det er en investering, som betaler sig – den kommer tifoldigt tilbage. Samtidig er det interessant, at mange ledere i dag tænker uddannelse som en kontinuerlig proces – du bliver reelt set aldrig ”færdig”, siger Mette Vinther Larsen.

Bløde kompetencer

I sin forskning har hun stiftet bekendtskab med en lang række ledere, der efterspørger videreuddannelse – og hun ved, hvad dette bidrager til i relation til deres fremtidige virke.

– At videreuddanne sig som leder eller topleder handler om meget andet og mere end bare at få et ”stempel” fra en fin uddannelsesinstitution. At videreuddanne sig er en langt mere nuanceret proces, hvor det ikke blot handler om ”karrierepleje”, men i højere grad om, at man også får mulighed for at udvikle sig personligt. En videreuddannelse skal gerne kunne kombinere de ”bløde” og de ”hårde” aspekter af virksomhedsdrift. For du kommer meget længere, hvis du er i stand til at balancere de ”hårde” og ”bløde” kompetencer. Du skal som leder evne at være empatisk, lytte og skabe mening sammen med dine medarbejdere, siger hun og fortsætter:

– Noget af det, topledere og ledere efterspørger oppe hos os er i høj grad, at de i deres uddannelsesforløb bliver taget med ”ud på kanten”. De vil gerne udfordres og presses til at præstere noget nyt. Det er netop der ny og vigtig læring opstår, og man går derfra med nye perspektiver på sin organisation, sig selv og de omgivelser, man er en del af.

Oversete mellemledere

AAU-forskeren har imidlertid et opmærksomhedspunkt i relation til mellemlederniveauet i virksomhederne.

– Det er min klare overbevisning, at mellemlederniveauet generelt er for underbelyst i forhold til uddannelse. Og det er virkelig ærgerligt, for det er i særdeleshed disse nøglemennesker, der skal sørge for, at strategierne får et liv i praksis. Det er på tide, at vi kommer helt væk fra billedet af, at mellemlederne bliver tænkt på som postbude. Det er ofte mellemlederne, der har fingeren på pulsen og ved, hvad der rører sig, så de er ekstremt kompetente til at lave den nødvendige ”lokale oversættelse” af de strategiske budskaber. Det kunne være relevant og spændende, hvis man zoomede mere ind på den særdeles vigtig rolle, de spiller og fokuserede mere på, hvordan man øger kompetencen hos denne gruppe. Det er samtidig også bemærkelsesværdigt, at der inden for forskningsverdenen desværre ikke er så mange studier omkring den centrale rolle mellemledere indtager, når man sammenligner med studier af toplederniveauet. Det kunne give enormt god mening, hvis vi brugte noget mere tid på at udforske, hvordan vi kan udvikle videreuddannelse, der er skræddersyet til netop den målgruppe, slutter ledelsesforskeren fra AAU.

Generation Y

Jonas Skovbjerg Hansen er Talent Development Manager i Danske Commodities, et energihandelshus som per 1. februar er ejet af norske Equinor. Han sidder i en organisation, som tager videreuddannelse og kompetenceudvikling særdeles seriøst.

– Vi er lidt over 300 ansatte her i virksomheden, og med 28 forskellige nationaliteter kan vi godt tillade os at kalde os internationale – vi er helt ligeglade med, om folk kommer fra Struer eller Sydkorea. Derudover har 74 procent af vores ansatte en kandidatgrad eller en Ph.d., og med en gennemsnitsalder på 33 år tilhører 80 procent af vores ansatte faktisk ”Generation Y” – det stiller nogle krav til os som virksomhed, forklarer Jonas Skovbjerg Hansen.

Medarbejderne er værdien

Ifølge Skovbjerg Hansen favner sætningen ”People are our greatest assets” en af de helt grundlæggende værdier i Danske Commodities. Noget, det er svært at anfægte – for da Equinor købte virksomheden for kort tid siden, betalte de mere end 10 millioner kroner per hoved, lige fra studentermedhjælperen til direktøren.

– Videreuddannelse og videreudvikling er helt fundamentalt, og det er en essentiel del af vores overordnede strategi. Vi er ”bare” mennesker, ingen maskiner eller patenter. Vi har den viden, som vores ansatte besidder. Havde vi ikke vores 300 ansatte, så havde vi ingenting. Det er medarbejderne som skaber værdien for os, og derfor er udvikling af disse helt centralt for vores forretning. Der sker meget i vores branche, og skal vi være med, ellers mister vi vores ”edge”, siger han.

Kompetence- og talentudviklingen i virksomheden er centreret omkring læringsorganisationen ”DC University”, hvor der udarbejdes individuelle og ambitiøse udviklingsplaner for samtlige ansatte.

– I DC University har vi samlet en lang række kurser og udviklingsforløb for vores medarbejdere. Meget af dette har vi ressourcer til at levere in-house, men vi tilbyder også programmer for ledere og topledere, hvor vi ikke selv har kompetencerne, så her køber vi eksternt. Vi har blandt andet haft en række topledere gennem Executive Management Programme INSEAD og endnu flere gennem lederprogrammet Leadership Acceleration Programme IMD. Vi kan virkelig mærke, at de ledere og topledere som gennemgår disse programmer bliver løftet på ledelse generelt og evnen til at tænke strategisk. Der er et sindssygt højt niveau på disse programmer, og det lever op til vores høje krav, slutter talentchefen.

Læs meget her om Scandinavian Executive Institutes uddannelsesprogrammer her.