Bestyrelsesuddannelse

Bestyrelsesuddannelse

Executive Board Programme INSEAD

På bestyrelsesuddannelsen Executive Board Programme INSEAD får du en solid indsigt i det komplekse arbejde, som bestyrelsen både nu og i fremtiden står overfor. Uddannelsen belyser alle aspekter af bestyrelsesarbejdet, som fx risikostyring, corporate governance, værdiskabelse, lovgivning og effektiv beslutningstagning og giver kompetencerne til at spille dig selv på banen som et værdifuldt bestyrelsesmedlem.

Undervisningen tager afsæt i relevante teorier, modeller og cases, der danner udgangspunktet for en høj grad af videndeling og refleksion deltagerne imellem. Du vil efterfølgende stå med konkret viden, der giver dig indsigt i de mekanismer, der ligger bag interaktionen mellem bestyrelse, ejergruppe og ledelse. Du bliver samtidig klædt på til at bidrage proaktivt i beslutningsprocessen og forretnings- og strategiudviklingen. Undervisningen er med andre ord direkte relaterbar til din rolle i bestyrelsen og gør dig i stand til at forstå, hvordan samspillet mellem bestyrelse og ledelse sikrer virksomhedens succes.

På bestyrelsesuddannelsen får du stort udbytte og bliver klædt på til at bidrage til strategi og forretningsudvikling gennem:

  • En dybdegående forståelse af bestyrelsesarbejdets kompleksitet
  • Evnen til at spille en nøglerolle i bestyrelsen
  • Solid indsigt i prioritering af indsatser og effektiv beslutningstagning under tidspres
  • Viden om bestyrelsens ansvar og pligter ift. lovgivning og god corporate governance
  • Værdifuld indsigt i samspillet mellem bestyrelsen, ledelsen og ejere
  • Viden om risikostyring og værdiskabelse
  • Kompetencerne til at bidrage til virksomhedens fremtidige succes

Uddannelsen forløber over to moduler og skaber et unikt og inspirerende læringsmiljø, der sikrer de bedste rammer for, at du kan sparre med både undervisere og øvrige deltagere og på den måde få sat både teori og praksis i spil.