Det siger tidligere deltagere om
Executive Board Programme INSEAD

Læs mere og bliv inspireret af tidligere deltagere

Jesper Kristensen

CEO/indehaver, REKA GRUPPEN

”Jeg har virkelig fået mine forventninger indfriet. Rent fagligt ligger Executive Board Programme INSEAD på et højt og inspirerende niveau, og underviserne er helt i top. De formår med stærk indlevelse at levere en undervisningsoplevelse ud over det sædvanlige. Noget af det vigtigste, jeg har taget med mig hjem, handler om, hvordan man optimerer og organiserer bestyrelsesarbejde, således at det bliver så effektivt og produktivt som muligt. Men også emnet omkring bestyrelsesformandens rolle, at vedkommende er en facilitator og sparringspartner for direktionen – ikke en ”beslutningstager”, har været særdeles udbytterigt. Jeg har fået en lang række vigtige strategiske og praktiske input til bestyrelsesarbejde, som er direkte anvendelige i de bestyrelser, jeg er en del af – både i rollen som CEO og i rollen som bestyrelsesformand. Hele forløbet har været en stor fornøjelse, og hertil kommer, at det var særdeles givende og interessant at være sammen med en så dygtig og inspirerende gruppe af bestyrelsesfolk.”

Anders Martens

CEO, Link Logistics

“Executive Board Programme er en bestyrelsesuddannelse på et højt fagligt niveau, som har klædt mig på til at udføre et endnu mere effektivt bestyrelsesarbejde og givet mig en række værdifulde redskaber i forhold til at sparre med min bestyrelse. At være på INSEAD i Frankrig var enormt inspirerende. Det er ikke ofte, man oplever at være i et læringsmiljø en hel uge, hvor man kan dedikere sig 100 procent til et emne. Det er et aspekt, der giver en særdeles god grobund for læring. Noget af det vigtigste, jeg har taget med mig hjem, er det som handler om, hvad en bestyrelse virkelig bør beskæftige sig med samt rollefordelingen mellem direktøren og bestyrelsen. Både teorien, de praktiske eksempler og værktøjerne har i allerhøjeste grad givet mig nogle nye kompetencer, som jeg kan anvende direkte i min CEO-rolle i bestyrelsen i Link Logistics, men som jeg også forventer at få stor gavn af i forhold til eventuelle fremtidige bestyrelsesposter. Afslutningsvis sætter jeg stor pris på det netværk af interessante og inspirerende mennesker, jeg har fået via uddan­nelsen.”

Betina Nygaard

CEO, Scanmarket

“Executive Board Programme ligger på et meget højt niveau, og underviserne er særdeles dygtige. Det faglige niveau er højt, men bliver alligevel serveret på en jordnær måde – det er ikke bare teorier, som ”flyver rundt i lokalet”, men løbende præsenteres cases, som belyser og understøtter relevante problemstillinger. Kort sagt er jeg virkelig begejstret for hele programmet og gennemførelsen. Noget af det vigtigste, jeg tager med hjem, er det med sammensætningen af en bestyrelse. Altså hvor vigtig diversitet er for dynamikken og effektiviteten af bestyrelsen, så man sikrer gode resultater, der tilfredsstiller ejerne, og som kan danne grundlag for god sparring for den administrerende direktør. Desuden har programmet helt overordnet givet mig et vigtigt helikopterperspektiv på bestyrelsesarbejde generelt, og jeg har fået nogle helt konkrete takeaways, som jeg kan anvende direkte i mit eget bestyrelseslokale – fx hvordan vi får skabt bedre struktur, synlige mål og evaluerer os selv samt sikrer, at bestyrelsen består af de rette kompetencer. Afslutningsvis må jeg give et kæmpe kompliment til det netværksmæssige aspekt af programmet: Mikset af deltagere med forskellige baggrunde gjorde, at vi sparrede virkelig godt med hinanden. Der blev skabt en fortrolighed og en åbenhed, som jeg ikke har oplevet andre steder – så også på det plan kommer jeg hjem med en meget nyttig bagage.”

Dorthe Håhr Dupont

Head of Nordea Ventures, Nordea

“Executive Board Programme er en bestyrelsesuddannelse på et højt fagligt niveau, og jeg har fået et særdeles godt udbytte af programmet. Programmets internationale fokus var vigtigt for mig, idet jeg arbejder med bestyrelser i en række forskellige lande og dermed skal være i stand til at håndtere bestyrelsesarbejde i en international kontekst. Undervisningen på INSEAD var uovertruffen, og professor Stanislavs passion og brede erfaring inden for bestyrelsesarbejde har virkelig givet mig værdifuld viden. Jeg er blevet skarpere og har fået en større forståelse for de krav, ansvar og pligter, man har i bestyrelsesarbejdet. Min nye viden har jeg anvendt i forskellige sammenhænge, både i bestyrelser jeg selv sidder i, men også i forhold til de executive-kolleger, jeg sparrer med og rådgiver i forhold til deres bestyrelsesposter. Undervisningen er akademisk funderet, men alligevel meget praktisk og anvendelig, og allerede efter første modul i Danmark benyttede jeg læring fra programmet. Endelig har jeg fået et fantastisk netværk af ligesindede bestyrelsesfolk, som jeg virkelig kan trække på – på mange forskellige fronter.”

Lise Vestergaard

Executive Business Consultant, Vestergaard Consulting

“Jeg har fået et særdeles godt udbytte af Executive Board Programme INSEAD og er meget begejstret. Jeg rådgiver både ledergrupper og bestyrelser i min konsulentvirksomhed, og i den sammenhæng havde jeg behov for ny inspiration og viden inden for nogle internationale rammer. Udover at få de formelle juridiske regler på plads, blev jeg styrket i de elementer, der bidrager til et effektivt bestyrelsesarbejde og skaber de bedste forudsætninger for at træffe nogle kvalitative beslutninger. Fortune 500-virksomheder tager det alvorligt, når de taler om ‘a diverse workforce’ som en af nøglerne til vækst og succes i ikke-udviklingslande i fremtiden – og i forlængelse heraf har INSEAD selvsamme indgangsvinkel til sammensætningen af fremtidens bestyrelser. Således blev jeg især inspireret af – og styrket i de områder, som omhandlede diversitet, gruppedynamikker i bestyrelserne, indsigten i ‘the hidden traps in decision making’ og risikominimering samt langsigtet shareholder value-creation i forskellige selskabsformer. Desuden tog jeg helt konkrete værktøjer med hjem ift. at sætte rammerne for bestyrelsesarbejdet fremadrettet og ikke mindst idéen om at systematisere en evaluering heraf. Alt i alt vender jeg derfor hjem med masse af inspiration, en opgraderet værktøjskasse og et fantastisk netværk af dygtige folk med forskellige indgangsvinkler og erfaringer, som jeg ser en kæmpe værdi i at kunne sparre med i fremtiden. Sammenfattende havde de internationale undervisere en inspirerende tilgang til bestyrelsesarbejdet, og programmets simuleringer af realistiske ‘business cases’ undervejs gav en rigtig god sammenhæng mellem teori og praksis – og en masse blod på tanden. Det kan klart anbefales!”

Allan Karlsen

CEO, AON

“Executive Board Programme er en særdeles inspirerende bestyrelsesuddannelse på et højt fagligt niveau. Hele programmet, både med henblik på det faglige indhold, underviserne og den praktiske gennemførelse, har virkelig været godt – alt kørte efter en snor. Personligt har jeg en ambition om, inden for en overskuelige fremtid, at bevæge mig fra udelukkende at fokusere på CEO-rollen til også at gå ind i bestyrelsesarbejde. I den sammenhæng har programmet klædt mig på og givet mig et godt fundament til at tage det næste vigtige skridt. Noget af det, der har været allervigtigst for mig i programmet, er den viden, jeg har fået omkring corporate governance-modellen, de juridiske og lovgivningsmæssige aspekter samt bestyrelsens rolle ift. direktionen. Jeg satte desuden stor pris på de mange gode og håndgribelige cases, der blev præsenteret og ikke mindst simuleringen, hvor vi rent faktisk afholdt et helt konkret og virkelighedsnært bestyrelsesmøde. Sessionerne med Stanislav Shekshnia og de andre professorer på INSEAD er måske nogle af de bedste undervisningsoplevelser, jeg har haft, og internt i gruppen havde vi desuden nogle virkelig gode diskussioner og sparringer omkring bestyrelsesfaglige temaer – så også i et netværksperspektiv har programmet været en stor en succes for mit vedkommende.”

Michael Bindseil

Regional Vice President, COWI

“Executive Board Programme er – uden sammenligning – den bedste bestyrelsesuddannelse, jeg har deltaget i – og jeg har prøvet lidt forskelligt. Både forløbet i Kolding og på INSEAD i Frankrig var helt fantastisk. Ikke mindst emnet som handler om, hvordan man får en bestyrelse til at spille sammen med virksomhedens CEO, var meget spændende. Men også undervisningen i shareholder-value, som handler om, hvor vigtigt det er, at man formår at tænke langsigtet, var virkelig en øjenåbner. Både det generelle faglige niveau og niveauet på underviserne har i allerhøjeste grad imponeret. Det er ikke ofte, at man afslutter en uddannelse, hvor man tænker ”her er der ikke noget at sætte fingeren på”, men det er altså konklusionen i dette tilfælde. Vekslingen mellem teori, praktiske cases og film – det hele sad ”lige i skabet”. Den viden, jeg har fået, kan jeg anvende umiddelbart i et par af de bestyrelser, jeg sidder i internt i COWI. Men jeg har også ambitioner om at opbygge et bestyrelses-CV og finde nogle bestyrelsesposter i løbet af et år eller to. Med Executive Board Programme i bagagen, har jeg stor tro på, at det vil lykkes.”

Morten Laursen

Senior Contract Manager, Ørsted

Hvorfor tage en bestyrelsesuddannelse, når man allerede har erfaring fra bestyrelseslokalet? En uheldig erfaring som bestyrelsesmedlem, var med til at skubbe til Morten Laursens ønske om at forbedre sine kompetencer inden for bestyrelsesarbejde. Med et par års erfaringer som bestyrelsesmedlem har han oplevet, hvilken betydning det har, når manglende samspil og samarbejde spænder ben for virksomhedens mulighed for at udvikle sig.

“Jeg var en del af en bestyrelse, hvor tingene ikke gik som de skulle og hvor kemien ikke fungerede. Vi modarbejdede hinanden og det endte med, at jeg og to andre bestyrelsesmedlemmer udtrådte. Man kan være tilbøjelig til, at skyde skylden på andre, men jeg mener, at det er vigtigt at kigge indad. Hvad kunne jeg have gjort anderledes og hvad kunne jeg selv ændre, så jeg ikke endte samme sted, næste gang jeg trådte ind i en bestyrelse,” fortæller Morten Laursen.

Læs mere her

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om bestyrelsesuddannelsen Executive Board Programme INSEAD

Sidder du som HR-ansvarlig og søger oplysninger på vegne af din organisation?
JaNej

Tilmelding til nyhedsbrev?
Ja tak!

Jeg bekræfter hermed, at SEI må kontakte mig på telefon eller e-mail med yderligere information om uddannelsen

Oplysningerne håndteres fortroligt og videregives ikke.