Undervisere

Bliv udfordret og inspireret

Mød anerkendte professorer og inspirerende undervisere

2 Moduler – et i Danmark og et på INSEAD Business School i Frankrig

Modul 1 på Hotel Koldingfjord i Kolding
På dit første modul af Executive Board Programme bliver du undervist og inspireret af nogle af Skandinaviens mest anerkendte specialister og erhvervsfolk. Du møder partnere fra advokatfirmaet Kromann Reumert, der til dagligt har bestyrelsesarbejdet som speciale. Du vil også blive inspireret af Kommunikationsekspert Jesper Klit og opleve professionelle bestyrelsesformænd og erhvervsledere, der alle har kvalificerede bud på det værdiskabende bestyrelsesarbejde.

Modul 2 på INSEAD i Frankrig
På Modul 2 på INSEAD bliver du undervist af nogle af verdens førende professorer inden for bestyrelsesarbejde og beslutningstagning. Undervisningen foregår på engelsk. Programme Director for dette modul er Stanislav Shekshnia, der er Senior Affiliate Professor for Entrepreneuship and Family Enterprises og leder af INSEADs Leading from the Chair Programme.

Helene Amsinck

Partner, Reumert

Helene Amsinck har beskæftiget sig med ansættelses- og arbejdsret siden 1994 og rådgiver såvel danske som internationale klienter vedrørende alle former for ansættelses- og arbejdsretlige problemstillinger. Hun har særlig ekspertise inden for de medarbejderrelaterede aspekter af transaktioner, outsourcing og udbud, herunder de komplekse regler i virksomhedsoverdragelsesloven, samt inden for rekonstruktioner og kollektive afskedigelser.

Helene Amsinck beskæftiger sig desuden med direktørers ansættelse, aflønning og afskedigelse Helene Amsinck underviser på modul I af Executive Board Programme i reglerne om ansættelse, aflønning og afskedigelse af direktionen.

Du kan læse mere om Helene Amsinck her

Christina Bruun Geertsen

Partner, Kromann Reumert

Christina Bruun Geertsen arbejder primært med kapitalmarkedsret og virksomhedsoverdragelser (M&A). Hun rådgiver industrielle og finansielle virksomheder, kapital- og venturefonde mv. om offentlige emissioner, oplysningsforpligtelser og insider-regler samt investeringer i og overtagelser og salg af virksomheder. På modul I af Executive Board programme giver hun det juridiske overblik over bestyrelsens pligter og ansvar. Det omfatter de retslige rammer for bestyrelser, Corporate Governance, forholdet til aktionærer og andre interessenter, samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen, ansvar og forsikringer, vederlag mv.

Du kan læse mere om Christina Bruun Geertsen her

Christian Lundgren

Partner, Kromann Reumert

Christian Lundgren arbejder primært med virksomhedsoverdragelser, kapitalmarkedsforhold, selskabsret, international handel og erhvervsstrafferet. Han leder Kromann Reumerts kapitalmarkeds-, international handel- og erhvervsstrafferetsgrupper samt Kromann Reumert Global Forum, der koordinerer firmaets internationale arbejde. Christian Lundgren har gennem årene været rådgiver på en række banebrydende og trendsættende kapitalmarkeds- og M&A-transaktioner i Danmark, blandt andet inden for tele-, fødevare- og healthcare-brancherne, ligesom han rådgiver danske virksomheder i forbindelse med virksomhedsopkøb og andre transaktioner i udlandet. Han har i de senere år været rådgiver på en række retssager med afgørende betydning for den selskabs- og kapitalmarkedsretlige regulering i Danmark.

Du kan læse mere om Christian Lundgren her

Jesper Klit

CEO & Kommunikationsrådgiver

Jesper Klit er en af de mest populære og inspirerende europæiske foredragsholdere inden for kommunikation og lederskab. Han er CEO hos Jesper Klit & Partners og har tidligere arbejdet på Weekendavisen, TV2 og på Nordisk Film TV, hvor han var CEO i seks år.

Han har specialiseret i udvikling af personlig kommunikation og gennemslagskraft, medie-coaching og business storytelling og rådgiver virksomheder og ledere i personlig og strategisk kommunikation. Blandt Jesper Klits klienter er flere Fortune 500-virksomheder.

Du kan læse mere om Jesper Klit her

Jens Harsaae

Bestyrelsesformand for Conscia A/S

Jens Harsaae arbejder i dag som bestyrelsesformand/medlem i små og mellemstore virksomheder på tværs af ejerstrukturer (famile, fond, kapitalfond). Jens har en baggrund som direktør for Procter & Gamble i Sverige, Tyskland og Schweiz, efterfulgt af en karriere hos the Boston Consulting Group (BCG) som partner og administrerende direktør for BCG i Danmark. Jens har primært beskæftiget sig med digitale virksomheder så som Conscia, LanguageWire og Internet Intelligence House Nordic (IIH Nordic), data start-ups som Lumino.io og Jumpstory samt digital transformation af traditionelle virksomheder. Jens er del af Board Networks Advisory Board og været moderator for Board Networks Bestyrelseskonference gennem en årrække.

Stanislav Shekshnia

INSEAD

Stanislav Shekshnia er programdirektør på Executive Board Programme og Affiliate professor i iværksætteri og familievirksomheder på INSEAD. Shekshnia har i 10 år arbejdet som topleder og efterfølgende som iværksætter i Frankrig, USA, Rusland og Centraleuropa. Stanislav har en kandidatgrad i økonomi, en Ph.d. fra Moskvas Statsuniversitet samt en MBA fra Northeastern University i Boston. Stanislav Shekshnia er desuden direktør for Leading from the Chair Programme på INSEAD og har udgivet en lang række bøger om ledelse og bestyrelsesarbejde.

Enrico Diecidue

Professor of Decision Sciences

Enrico Diecidue har siden 2001 undervist på INSEAD i både Singapore og i Frankrig og har i en periode været gæsteprofessor på Wharton School of the University of Pennsylvania. Han forsker og underviser i beslutningstagning med udgangspunkt i, hvordan en gruppe arbejder og reagerer ved vanskelige beslutninger. Professor Diecidues underviser i Uncertainty, Data & Judgement (MBA and Global Executive MBA programmes), Management Decision Making (MBA programme), Modules in Decision Making (Executive Education programme) and Decision Sciences (PhD programme) og har vundet undervisningspriser hos både INSEAD og Wharton. Hans research er offentliggjort i førende tidsskrifter som Decision Analysis, International Economic Review og Journal of Economic Theory.

Du kan læse mere om Professor Enrico Diecidue her

Massimo Massa

Rothschild Chaired Professor of Banking and a Professor of Finance

Rothschild Chaired Professor of Banking and a Professor of Finance at INSEAD.

Massimo Massa underviser i international finansiering på INSEADs MBA-, ph.d.- og Executive-programmer. Han dimitterede fra Institut for Økonomi ved Luiss-universitetet i Rom, har en MBA fra Yale School of Management og en ph.d. i Financial Economics fra Yale University.

Professor Massas research omhandler asset management, corporate finance, behavioural finance, and financial intermediation og har ofte været citeret i førende aviser og magasiner, hvor også flere af hans artikler har været bragt. Professor Massa har desuden været rådgiver for adskillige virksomheder.

Du kan læse mere om professor Massimo Massa her