Uddannelsesforløb

Et intensivt forløb over fem dage på INSEAD

Med Leading Strategic Change får du fem dages koncentreret undervisning i et internationalt læringsmiljø. Du bliver udfordret og inspireret af nogle af verdens førende undervisere.

Leading Strategic Change er et intensivt uddannelsesprogram for ledere og topledere, der ønsker at blive bedre til at gennemføre ambitiøse strategieksekveringer og transformationsprojekter. Du vil få inspiration, indsigt, viden og værktøjer, der gør dig i stand til at bringe din virksomheds strategieksekveringsinitiativer og transformationsprojekter op på et højt og ambitiøst niveau.

Programmet vil give dig den nyeste viden inden for strategi, strategieksekvering og transformation.

lsc-program

DAG 1

Første dag giver dig indsigt i, hvordan du effektivt nedbryder en strategi i værdiskabende tiltag for de relevante niveauer i organisationen. Desuden vil du få viden om, hvordan man håndterer modstand mod forandringer.

DAG 2

På programmets dag to introduceres du til en holistisk model for selvevaluering af organisationens parathed til strategieksekvering genereret ud fra en bottom-up-proces. Du bliver du i stand til at udvikle strategiske initiativer, hvor alle niveauer af organisationen involveres.

DAG 3

På dag tre vil vi se nærmere på de skjulte barrierer i forbindelse med strategieksekveringen. Det handler blandt andet om, hvordan man identificerer de skjulte barrierer og diagnosticerer disse, uanset om de er af kulturel, politisk eller emotionel karakter – og naturligvis om hvordan man overvinder disse barrierer.

DAG 4

På programmets fjerde dag vil du blive introduceret til en model for, hvordan en organisationskultur opstår og hvilke kilder, der stimulerer udviklingen i kulturen. Derudover vil vi se nærmere på, hvordan man opnår en forandringsvillig kultur.

DAG 5

Programmets afsluttende dag vil omhandle hvordan man aktiverer både de formelle og de uformelle netværk i og udenfor organisationen. Ofte vil nye strategiske initiativer nemlig kræve, at disse netværk mobiliseres. Dagen vil desuden byde på indsigt i, hvordan man gør sin indflydelse gældende på organisatorisk-, team- og individniveau.