Leadership Acceleration Programme

Deltagerprofil

et program udviklet til ledere i Skandinaviske virksomheder

Den typiske deltagerprofil har

  • nogle års ledererfaring og et ønske om at videreudvikle deres ledelsesmæssige resultater
  • en nøglerolle og gerne vil tage et større medansvar for udvikling og strategieksekvering
  • potentiale til, og ambitioner om at få, et større ledelsesmæssigt ansvar.

 

Brancher, virksomhedsstørrelse og bagrrund.

Et udsnit af vores deltagere har fx følgende baggrund:

  • Funktionslederen i fx salg, marketing, økonomi eller HR, der vil forny sin ledelsesmæssige tilgang, blive en bedre leder og få inspiration til at kunne gennemføre og eksekvere på virksomhedens strategi.
  • Projektlederen i større virksomheder, hvor sammensætning og optimering af highperformance teams er essentiel for projektets succes.
  • Iværksætteren med en succesfuld startup, som har behov for en strategisk og ledelsesmæssig ballast til at bringe sin virksomhed til næste niveau.
  • Direktøren for den mindre virksomhed, hvor der fx skal ske strategisk kortlægning af potentialer og muligheder i markedet og internt i virksomheden – her er kombinationen af strategisk og ledelsesmæssig indsigt af stor vigtighed.