Før-under-efter

Vi sørger for at de praktiske detaljer i forløbet fungerer gnidningsfrit, så du får det maksimale ud af programmet og kan koncentrere dig om de læringsmæssige aspekter.

Før

 • Når du har tilmeldt dig programmet, vil vi sørge for, at optakten og afviklingen forløber gnidningsfrit
 • Du modtager i god tid før programstart adgang til deltagerportal med informationer om de øvrige deltagere, undervisningsplan samt forberedelsesmateriale
 • Forberedelsesmaterialet består af læsestof i form af artikler og cases samt uddrag fra bøger
 • Du vil få lejlighed til at reflektere over en aktuel udfordring, som du har lyst til at bringe med til IMD, for at få inspiration til at løse den
 • Du kan forvente at bruge cirka 20 timer på at forberede dig til forløbet
Tilmeld dig

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om lederuddannelsen Leadership Acceleration Programme IMD

Under

 • Undervisningen foregår som en afvekslende kombination af forelæsninger, cases, gruppearbejde og drøftelse af deltagernes egne cases
 • Modul 2 er et e-learnings-modul over otte uger, og du kan forvente at bruge 5-6 timer på dette ugentligt
 • Deltagerne vil få lejlighed til at arbejde sammen i flere forskellige grupper, hvilket giver en varieret inspiration og styrker et bredt netværk, som også kan være gavnligt efterfølgende
 • Programmet afsluttes med, at du modtager et certifikat fra IMD
Bestil materiale om uddannelsen

Efter

 • Du har nu fået ny og værdifuld viden og erfaring, som du kan benytte til at styrke og udvikle din virksomheds strategiske position samt din egen lederrolle
 • Du har i løbet af programmet arbejdet med en række værktøjer, som du nu får lejlighed til at bringe i anvendelse i din egen organisation
 • Du har etableret et stærkt netværk blandt de øvrige deltagere, som du kan trække på og gensidigt inspirere
 • Du får lejlighed til at deltage i Executive Forum, som er et unikt læringsforum, hvor der afvikles inspirerende masterclasses med erfarne professorer fra blandt andet IMD og INSEAD
Dato og pris