Executive Management Programme

Uddannelsesforløb

3 Moduler – 12 dages koncentreret undervisning

Med Executive Management Programme får du tolv dages koncentreret undervisning i et internationalt læringsmiljø. Du bliver udfordret og inspireret af nogle af verdens førende undervisere.

Executive Management Programme er en koncentreret, international toplederuddannelse. Uddannelsen giver dig aktuel viden og uundværlige redskaber til at kunne navigere som topleder i en verden, hvor blandt andet globalisering, digitalisering og disruption giver konstante udfordringer – og muligheder.

Med forløbet er du sikret et intensivt forløb, hvor nogle af verdens førende professorer giver dig den nyeste viden inden for de klassiske ledelsesdiscipliner strategi, innovation og lederskab.

 

 

Modul 1

4 dage i Danmark STRATEGI, INNOVATION, LEDELSE og KOMMUNIKATION.

Modul 2

4 dage på INSEAD STRATEGI, LEDELSE, INNOVATION.

Modul 3

4 dage på INSEAD STRATEGI, LEDELSE og PROJEKT.

 

 

 

 

STRATEGI

Strategiundervisningen har fokus på de forskellige metoder og teorier, som tilsammen kan sikre virksomheden stærke og langvarige konkurrencefordele. Undervisningen er bygget op om aktuelle og relevante cases, så udbyttet bliver praktisk og anvendeligt. Du får mulighed for at kortlægge din egen virksomheds konkurrencefordele og identificere relevante justeringer af forretningsmodellen.

Strategidelen tager udgangspunkt i, at brancher er forskellige. Der vil derfor være særlig fokus på, hvilke strategiske værktøjer der er relevante i lyset af den stigende digitale transformation, nye forretningsmodeller og øget global kompleksitet.

Et af de centrale elementer i strategiundervisningen er Blue Ocean Strategy, en strategisk analysetilgang, som er udarbejdet af to INSEAD-professorer. Blue Ocean Strategy er sammen med Michael Porters Competitive Strategy den mest anvendte strategiskole verden over og stadig relevant i relation til bl.a. disruption.

 

INNOVATION

Velfungerende innovationsforløb er essentielle for at kunne gennemføre ambitiøse strategier eller udvikle nye forretningsmodeller.

Innovationsmodulet har tre fokusområder:

Vi bearbejder nogle af de dilemmaer, man ofte møder i struktureringen og prioriteringen af strategiprocessen. Dernæst fokuserer vi på, hvordan innovation og nytænkning bliver forankret i hele organisationen og ikke kun i en isoleret innovationsafdeling. Til sidst afprøver vi de metoder og værktøjer, der kendetegner succesfulde innovative projekter. De cases, vi gennemgår, giver klarhed og inspiration til udvikling af virksomhedens grundlag for succes.

Vi sætter også fokus på, hvordan virksomheder og du som topleder effektivt styrer en portefølje af innovationsprojekter og ser nærmere på prioritering og på finansiel allokering af ressourcer til projekterne.

LEDELSE

Et voksende behov for nytænkning og innovation afspejler den stigning i kompleksitet i forhold til konkurrenter og kundebehov, som virksomheder befinder sig i. Det har stor betydning for ledelsesindsatsen.

Undervisningen fokuserer på redskaber til at opbygge en kultur, der understøtter innovation og tilpasser sig strategien.

Du lærer at forstå, hvordan en kultur udvikler sig i komplekse systemer. I forhold til ledelsesforandring stiller vi skarpt på forståelse af de fundamentale forskelle mellem forskellige mennesker og på at forstå, motivere og udvikle talentfulde medarbejdere, såvel som dig selv.