Executive Management Programme

Udtalelser

Hvad kan du få ud af at deltage på toplederuddannelsen
.

 

Bliv inspireret af nogle af de tidligere deltagere:

"Jeg havde brug for en uddannelse, der kunne løfte mit strategiske niveau og udvikle mig både personligt og karrieremæssigt. Det gjorde Executive Management Programme, og samtidig fik jeg et fantastisk netværk med de øvrige deltagere, som jeg stadig bruger til at sparre med. Endelig er INSEADs logo noget, der virkelig skaber opmærksomhed, når man føjer det til sit CV og sin LinkedIn-profil."

Se video her

Anders Duelund

Hotel Group General Manager

BC Hospitality Group

"“Med både undervisere og deltagere på et meget højt niveau, har jeg fået anerkendte metoder, ny inspiration og et ledelsesmæssigt stærkt fundament til at udvikle min virksomhed og tackle de turbulente markedsvilkår der præger nutiden. Uddannelsen har givet mig vigtige redskaber og et vigtigt netværk til at tænke ud over min egen branche og skabe innovation gennem andre stærkt performende brancher.” "

Marie-Louise Rahbek

COO

Tjenestemændenes Forsikring, Tryg

"“Behovet for at udvikle en strategi der differentierede fik mig til at vælge Executive Management Programme, der med et internationalt højt niveau og adgang til et netværk af topledere fra det danske erhvervsliv har givet mig redskaber til både udvikling og den daglige virksomhedsdrift. Jeg har fået indblik i andre branchers kompetencer og det vigtige i at indgå strategiske alliancer. Uddannelsen har givet mig færdighederne til at tænke anderledes og opnå konkurrencemæssige fordele ved at udvikle og implementere nye strategier.”"

Dennis Jeppesen

CEO

Solar Polaris A/S

"If you want to know how to tackle the challenges with a very quickly changing business environment and in a global context, this course is truly valuable. I really appreciated the eminent professors and the professional business network where I could exchange my thoughts and leave with new ideas, impressions, inspiration and an updated "tool box". "

Karin Wehlin

CEO

BoMill AB

"Det er tankevækkende så inspirerende det kan være at se, hvordan udvikling og udfordringer gribes an i helt andre domæner end ens eget. Vælg uddannelsen, og få et højt kvalificeret indspark til teori-bogen, og konkrete redskaber. Og ikke mindst netværk med andre topledere, som står i præcis samme udfordringer, blot i et andet felt. Mine største indsigter kom af, at kombinere overordnede strategiske værktøjer med de udfordringer jeg møder i mit daglige arbejde med emner som innovation, strategiske partnerskaber og ledelse generelt."

Sune Roland Jensen

Head of Channels

TV 2 Networks

"Executive Management Programme har et spændende og inspirerende læringsmiljø og kombinationen af et meget højt fagligt niveau hos professorerne samt engagerede medkursister har givet mig et stort personligt udbytte. Samtidig er læringsformen og det komprimerede program attraktivt, når man har en krævende hverdag."

Camilla Elverdal

COO, Partner

Willis Towers Watson

"Den viden og erfaring, som jeg tilegnede mig gennem INSEAD programmet, har jeg direkte kunnet bruge til fortsat at fokusere og udvikle vores virksomhed. Litteratur, forelæsninger og cases var på et højt niveau og alligevel umiddelbart anvendeligt, ligesom diskussioner og sparing med øvrige deltagere var og er utroligt værdifuld."

Martin K. Lundgaard

CFO

Kosan Gas Nordic

"Strategi, innovation og ledelse er områder, der kræver konstant fokus i en tid, hvor forandring er hverdag. Jeg valgte derfor at gennemgå Executive Management Programme, og det har givet mig inspiration og metoder til at skabe nye, stærke resultater i min virksomhed. Et inspirerende læringsmiljø med kompetente professorer har givet mig et stort personligt udbytte, og samtidig har jeg fået udvidet mit netværk med mange dygtige mennesker."

Jytte Vadmand Adelmark

Direktør, Salg og kunderelationer

AP Pension

"Et inspirerende og relevant forløb for den moderne leder, i en verden, hvor strategi, innovation og moderne ledelse konstant bør være i fokus. Stort personligt udbytte, serveret med stor inspiration fra nogle fremragende professorer, i et unikt læringsmiljø på INSEAD. Mange spændende og relevante cases, som nemt kan kobles til min hverdag."

Mike Simonsen

Adm. Direktør

Fleggaard Detail

"Kombinationen imellem strategi, innovation og lederskab i en nutidig kontekst har været nyttigt og styrket min ledelsesmæssige værktøjskasse. Du inspireres til at tænke innovativt og løsningsorienteret i relation til turbulente markedsvilkår og forandringer."

Michel Normann

CCO

Ole Lynggaard Copenhagen

"I Cramo har vi valgt at deltage på uddannelsen samtidig for at få samme referenceramme i ledergruppen."

Martin Henriksen

CEO og Lasse Wittrup Ludvigsen

CFO, CRAMO A/S

"Med en ikke helt frisk Executive MBA var der behov for en opdatering. Executive Management Programme gav mig ny intellektuel energi og et løft på nytænkning. Det kan jeg bruge i mit strategiske arbejde med kontinuerligt at udfordre status quo og skabe vækst. Oveni har jeg udvidet mit professionelle netværk."

Gitte Maya Elsing

E-MBA, Ordførende formand for Kvinder I Bestyrelser

We Grow Companies

"Med kompetente undervisere og deltagere tilfører Executive Management Programme et helikopterperspektiv og et højt niveau af refleksion. Læringen efterfølgende bliver mulig at omsætte til konkret værdiskabelse i praksis. Klart et ryk ud af boksen."

Stig Andersen

Administrerende direktør/CEO

Klarlund A/S

"Endelig en uddannelse hvor jeg igen og igen kan finde inspiration til udviklingen af vores virksomhed. Vi er blevet endnu skarpere på vores strategi, de strategiske mål og de afgørende milepæle i vores virksomhed."

Henrik Karup Jørgensen

CEO / Adm. direktør

Nopa Nordic A/S

"Jan Gottlieb deltog på EMP, INSEAD og blev efterfølgende medlem i Executive Forum, INSEAD. Jan er Market Director ved Prodana Seeds A/S. Prodana Seeds er et datterselskab i DLF-TRIFOLIUM koncernen, der med en omfattende forædling og frøproduktion dækker ca. 20 % af verdensforbruget af græsfrø."Forløbet giver et ekstrakt af den seneste teori, forskning, operationalisering og business til dagligdagen." - Udtalelse - Jan Gottlieb"

Jan Gottlieb

Market Director

Prodana Seeds A/S

"Thomas Graversen deltog på EMP, INSEAD og er nu medlem af Executive Forum, INSEAD. Thomas er administrerende direktør i Fredericia Furniture A/S, som producerer designmøbler. Virksomheden er nært forbundet med Børge Mogensens navn, og langt de fleste af den berømte møbelarkitekts klassikere produceres her."Uddannelsen har givet mig en indsigt, jeg ikke tidligere besad." - Udtalelse - Thomas Graversen"

Thomas Graversen

Managing Director

Fredericia Furniture

"De bedste undervisere, jeg nogensinde har haft, formår at lytte og inddrage deltagernes egne erfaringer og koble det med teori. Undervisningen er levende, inspirerende og på et meget højt niveau. Et komprimeret, intenst og energifyldt forløb, som er til inspiration for alle deltagere."

Tine Weppler

CEO

Gyldendal

"Uddannelsen beriger med inspiration og perspektiver til vores kerneområder og forretningsudvikling. Den giver noget så sjældent som visionær inspiration, som kan anvendes i praksis. Samspillet med de øvrige executives bygger broen mellem teori og praksis, som jeg benytter i min hverdag som leder."

Ida Bratting Kongsted

CEO

AS3 Nordic Executive A/S

"Som CEO for en virksomhed der vækster og udvikler sig i et højt tempo, såvel lokalt som globalt, er en af mine store udfordringer at få ”Leadership into strategy” og at bevare vores strategi som en holistisk dynamisk proces. Jeg er klar over, at jeg har et behov for at få vores strategi udfordret, både af aktuel viden og af andre ledere uden for min organisation."

Peter Revsbech

CEO

Ordbogen A/S