Bestyrelsesfolk ser digital transformation som en stor mulighed, men de erkender også, at de ikke har de nødvendige digitale kompetencer – og det er et problem, hævder INSEAD-professor.

INSEAD-professor Andrew Shipilov, som også er programdirektør på Executive Mangement Programme INSEAD, har for kort tid siden offentliggjort resultaterne af «Boardroom Digital Transformation Survey», en undersøgelse, som viser, hvordan en lang række erfarne bestyrelsesfolk ser på digital transformation i relation til bestyrelsesarbejde.

Digitalisering – en mulighed

Ifølge Shipilov er en af de vigtigste konklusioner i undersøgelsen, at hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne ser digital transformation som en mulighed – fremfor en trussel – for deres virksomheder. Faktisk tilkendegav hele 77 procent, at digital transformation var at anse som en mulighed.

Mere end 80 procent af respondenterne mente desuden, at deres bestyrelser opfordrede ledelsen til at gå for risikoinitiativer, som kunne hjælpe dem med at ”genopfinde” deres virksomheder. Dette står dog i stor kontrast til, at bare 30 procent af bestyrelsesmedlemmerne var enige om, at de var godt nok rustet til at lede den digitale transformation.

– Faktisk tilkendegav bare ti procent, at de har en ”stor forståelse” for de digitale problemstillinger. Og det at bare 30 procent mener, at de er ”godt nok” rustet, kan så absolut være et problem. For på den ene side bliver virksomhederne presset til digital innovation, men de føler ikke, at de er klare til det, forklarer Andrew Shipilov.

Tre vigtige teknologier

Undersøgelsen viste desuden, at de tre teknologier, som bestyrelsesmedlemmerne helst ville lære mere om, var Artificial Intelligence (AI), Big Data Analytics og Blockchain.

Som en afsluttende hovedkonklusion kom det endvidere frem, at virksomhederne langt hen ad vejen ønsker at indgå partnerskaber og samarbejder – og altså ikke benytte sig af opkøb – når målet er at foretage digital innovation og transformation af deres virksomheder.

Se hele filmen, hvor Andrew Shipilov fortæller om «Boardroom Digital Transformation Survey».

Klik her for at læse mere om Executive Management Program INSEAD, hvor Andrew Shipilov er en af underviserne.