Hvad sker der når du har tilmeldt dig

Vi sørger for alle de praktiske detaljer i forløbet, så du kan koncentrere dig om de læringsmæssige del af Advanced Board Programme

Før

 • Når du har tilmeldt dig programmet, vil vi sørge for, at optakten og afviklingen forløber gnidningsfrit.
 • Du modtager i god tid før programstart adgang til deltagerportal med informationer om de øvrige deltagere, undervisningsplan samt forberedelsesmateriale.
 • Forberedelsesmaterialet består af læsestof i form af artikler og cases samt uddrag fra bøger.
 • Du vil få lejlighed til at reflektere over aktuelle udfordringer i dit bestyrelsesarbejde, som du har lyst til at bringe med til INSEAD med henblik på at få inspiration til at løse disse.
 • Du kan forvente at bruge 10-20 timer på at forberede dig til forløbet.
Se datoer og tilmeld dig

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om bestyrelsesuddannelsen Advanced Board Programme INSEAD

Under

 • Undervisningen foregår som en afvekslende kombination af forelæsninger, cases, gruppearbejde og drøftelse af deltagernes egne cases.
 • Undervejs er der mulighed for at diskutere forskellige problemstillinger i relation til eget bestyrelsesarbejde – et væsentligt element er netop at erfarne bestyrelsesfolk bliver inspireret til at overveje og diskutere forskellige problemstillinger med hinanden.
 • Deltagerne vil få lejlighed til at arbejde sammen i flere forskellige grupper, hvilket giver en varieret inspiration og styrker et bredt netværk, som også kan være gavnligt efterfølgende.
 • På INSEAD følges vi af holdets egen programkoordinator til alle aktiviteter, blandt andet en middag første og anden aften.
 • Programmet afsluttes med, at du modtager et certifikat fra INSEAD.
Læs mere om programmets indhold

Efter

 • Du har nu fået ny og værdifuld viden og erfaring på et højt niveau, som du kan anvende i relation til din bestyrelsesfaglige rolle.
 • Du har i løbet af programmet arbejdet med en række værktøjer, som du nu får lejlighed til at bringe i anvendelse i din egen bestyrelse.
 • Du har etableret et stærkt fagligt og personligt netværk blandt de øvrige deltagere, som du kan trække på og gensidigt inspirere.
 • Du får mulighed for at deltage i Executive Forum, som er et unikt læringsforum, hvor der afvikles inspirerende masterclasses med erfarne professorer fra blandt andet INSEAD.
Se programmet for Executive Forum