Cookie og privatlivspolitik

 1. Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes Scandinavian Executive Institute A/S (anført som Virksomheden) indsamler og behandler oplysninger om dig.
 2. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via vores hjemmesider, www.se-insitute.dk, www.se-institute.no eller www.se-institute.com, eller via sociale medier som f.eks. Facebook, Instagram, Google, Youtube eller LinkedIn.
 3. Virksomheden er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Virksomheden skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

 

Virksomhedens Indsamling af dine personoplysninger

1. Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?

 1. Når du besøger hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse og informationer om din computer med henblik på at optimere konverteringen på hjemmesiden, forbedre denne og foretage målrettet markedsføring.
 2. Når du bestiller informationer på hjemmesiden, indsamler vi oplysninger om dig, fx navn, adresse, e-mailadresse, stilling, telefonnr., oplysninger om hvilke produkter du bestiller informationer om eller køber, med det formål at kunne levere ydelserne til dig og til brug for opfyldelse af vores bogføringsmæssige forpligtelser i forbindelse med et køb.
 3. Når du tilmelder dig en af vores uddannelser eller arrangementer deles dit navn, stilling, e-mail, telefon og firma samt foto med øvrige deltagere. Stilling og virksomhed deles med potentielle deltagere af den samme uddannelse.
 4. Vi kan i forbindelse med arrangementer fotografere deltagerne og anvende disse billeder på vores hjemmeside, i annonceringer og på sociale medier. Hvis du ikke ønsker at vi anvender dit billede, vil vi respektere dette. Det kræver blot at du gør os opmærksom på det. Enten i forbindelse med at fotoet bliver taget eller efterfølgende.
 5. Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, giver du samtykke til, at vi må indsamle oplysninger om dig, fx navn, firma og e-mailadresse.
 6. De oplysninger som du opgiver i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet, bruger vi til:
  1. at administrere din tilmelding
  2. at tilbyde dig særlige fordele
  3. direkte markedsføring om vores produkter og nye ydelser

2. Hvad er grundlaget for indsamlingen?

 1. Indsamlingen af oplysninger, som nævnt i pkt. 1.2, er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre funktioner på hjemmesiden og opbygningen af denne samt tilbyde dig relevante tilbud.
 2. Vi bruger kun din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering, hvis vi har modtaget dit særskilte samtykke hertil.
 3. Indsamlingen af oplysninger, som nævnt i pkt.1.2, er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig.
 4. Vi indsamler kun de i pkt.1.3 nævnte oplysninger, hvis du giver dit samtykke hertil.

3. Brug af databehandlere

 1. Vi anvender eksterne platforme/databehandlere til at målrette markedsføring, herunder retargeting, forbedring af hjemmesiden samt til din bedømmelse af vores produkter/ydelser. Disse platforme/databehandlere er under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

4. Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

Indsigtsretten

 1. Du er til enhver tid berettiget til skriftlig at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
 2. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. For udlevering af flere kopier opkræver vi et gebyr på DKK 50,00. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til sammen med dokumentation for, at du er den pågældende person.

Retten til berigtigelse

 1. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Retten til sletning

 1. I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke til din tilmelding til vores produkter/ydelser. I det omfang behandling af dine oplysninger er nødvendige, fx for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

 1. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet

 1. Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, når vi indsamler dine personoplysninger i forbindelse med:
 • at du køber et produkt af os, jf. pkt. 1.3, eller
 • at du afgiver dit samtykke til, at vi bruger din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering, jf. pkt. 2.2, eller
 • at du afgiver dit samtykke til tilmelding til vores nyhedsbrev, jf. pkt. 1.5

Retten til indsigelse

 1. Du har til enhver tid ret til af særlige grunde, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på hjemmesiden og opbygningen heraf, jf. pkt. 1.1
 2. Du har endvidere til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi behandler med henblik på direkte markedsføring, jf. pkt. 1.1
 3. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.

Retten til at tilbagekalde samtykke

 1. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til, at vi bruger din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering, jf. pkt. 1.1 og dit samtykke til tilmelding til vores nyhedsbrev, jf. pkt. 1.5. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, skal du være opmærksom på, at vi i visse tilfælde kan være berettiget til at fortsætte behandlingen, jf. pkt. 2. I sådanne tilfælde vil du blive orienteret herom.
 2. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på Info@se-institute.dk

Retten til at klage

 1. Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet 

5. Sletning af persondata

 1. Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig markedsføring pr. e-mail, SMS og post, vil vi slette, hvis du tilbagekalder dit samtykke, medmindre vi er berettiget til at fortsætte behandlingen, jf. pkt. 2.
 2. Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, vil vi slette, såfremt du retter henvendelse herom. I samtlige nyhedsbreve vil du have mulighed for at respondere og derved at fravælge din tilmelding.

6. Sikkerhed

 1. Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
 2. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

7. Kontaktoplysninger

 1. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, kan du kontakte:
  Scandinavian Executive Institute A/S
  Kolding Aapark 2, 4.
  6000 Kolding
  Danmark
  Tlf. nr.: +45 3120 5550
  E-mail: info@se-institute.dk

8. Ændringer i privatlivspolitikken

 1. Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Såfremt vi foretager ændringer i privatlivspolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på hjemmesiden.
 2. Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af hjemmesiden, og dine personoplysninger kan blive slettet.

9. Versioner

 1. Dette er version 3.0 af virksomhedens privatlivspolitik dateret den 27.10.23