Executive Forum
– Aktuelle masterclasses med INSEAD og IMD

Aktuelle masterclasses med professorer fra de anerkendte business skoler INSEAD og IMD. En unik mulighed for at holde dig opdateret som leder på de udfordringer som virksomheder møder i dag.

Program 2023

Claudia Zeisberger, INSEAD

15. juni 2023 – Claudia Zeisberger, INSEAD

Succesfuld transformation og udvikling ved hjælp af Private Equity og Venture Capital

Claudia Zeisberger er professor på INSEAD inden for iværksætteri og familievirksomheder. Hun er ekspert i private equity, risikostyring, kapitalfonde og venturekapital og er desuden grundlægger af og akademisk meddirektør på INSEADs venture capital centre (GPEI). Derudover er hun prisvindende forfatter og business angel-investor.

Omdrejningspunktet for masterclassen med Claudia Zeisberger er ”corporate venturing” – en stærkt voksende forretningsdisciplin, der muliggør innovation og vækst for de virksomheder, der mestrer det.

For at fremskynde innovation og udnytte vækstmuligheder, anvender fremsynede virksomheder sig i stigende grad af corporate venturing til at finde, finansiere, derefter pleje og i sidste ende tjene penge på nye virksomheder gennem exit eller integration i moderselskabets kerneforretningsprocesser. Forenklet sagt giver corporate venturing virksomheder en ny og mere robust mekanisme til at være på forkant.

Ikke mindst i relation til bæredygtighedsagendaen og teknologiske ændringer, som langt de fleste virksomheder i dag må forholde sig til, er dette en værdifuld disciplin at mestre.

– For fem-seks år siden var corporate venturing hovedsagelig en disciplin, som virksomheder inden for teknologiområdet benyttede sig af. I dag er historien markant anderledes, idet langt de fleste større virksomheder enten allerede er engageret i corporate venturing eller i det mindste er i gang med at vurdere muligheden. Bare for at give en idé om, hvor stort dette er blevet, så viser tallene, at investeret kapital inden for corporate venturing var 2,5 gange større i første halvdel af 2021 end det var i 2020. Og både med henblik på beløbsinvesteringerne og antallet af virksomheder, der er involveret, sættes der løbende nye rekorder, forklarer Claudia Zeisberger.

Masterclassen med INSEAD-professoren giver god indsigt i de enorme pengestrømme, der driver udviklingen og samarbejdet mellem etablerede virksomheder og start-ups, og hvordan det fungerer som løftestang og fælles udviklingsmulighed for både ”modervirksomheden” og den eller de pågældende start-ups. Disciplinen er uden tvivl i færd med at redefinere den måde, som virksomheder udvikler sig og vokser på, og dagen giver konkret og anvendelig inspiration til at afdække, hvordan corporate venturing kan påvirke din virksomhed i fremtiden, og hvordan mulighederne rent praktisk kan udnyttes.

Tid: 15. juni 2023

Sted: Charlottehaven, København

Køb billetter til Claudia Zeisberger her

Charlottehaven, København
Registreringkl. 09:00 - 09:30
Varighedkl. 09:30 - 16:00
Pris4.000 kr. + moms

 

KØB BILLET

Antonio Fatas, INSEAD

14. september 2023 – Antonio Fatas, INSEAD

Hvordan former økonomiske og politiske tendenser fremtiden?

Antonio Fatas, professor i europæiske studier og professor i økonomi ved INSEAD. Han modtog sin ph.d. i økonomi fra Harvard University, og er desuden forskningsstipendiat ved Centre for Economic and Policy Research i London og har arbejdet som ekstern konsulent for internationale organisationer som Den Internationale Valutafond, OECD og Verdensbanken.

Efter år med vækst, bragte 2020 en stor overraskelse: Verdensøkonomien gik i stå, efter at mange lande besluttede at lukke deres økonomier ned for at begrænse spredningen af COVID-19-virussen. 2020 repræsenterede den værste økonomiske globale recession. Men i 2021 startede verdensøkonomien et hurtigt opsving, hvilket førte til et skift mod stærk optimisme i nogle lande og nogle sektorer. Den hidtil usete hastighed af opsving kom med sine egne problemer: forsyningskæderne kunne ikke følge med, og vi så inflationens tilbagevenden, hvilket rejste tvivl om vækstens holdbarhed. Centralbankfolk befandt sig i en meget vanskelig position, da de havde beskæftiget sig med et lavinflationsmiljø i årtier, og nu skulle de beslutte, hvordan de skulle bremse væksten for at reducere inflationen. Da 2022 startede, forplumrede Ruslands invasion af Ukraine alle fremtidige scenarier med en stor dosis usikkerhed. Og ved udgangen af 2022 er pessimismen faldet på plads med en næsten konsensus om muligheden for en global recession i 2023.

Denne session vil se på den stigende mængde af økonomisk usikkerhed, som vi er vidne til i den globale økonomi. Ved hjælp af nogle ukomplicerede rammer udvikler vi scenarier for, hvad der kan ligge forude, og vi identificerer de faktorer, der vil gøre nogle af disse scenarier mere sandsynlige.

Du vil forlade denne session med en solid forståelse af store tendenser, der former det økonomiske klima i de kommende år, hvilket giver dig mulighed for at træffe bedre grundlæggende strategiske beslutninger.

Tid: 14. september 2023

Sted: Hindsgavl Slot, Middelfart

Køb billetter til Antonio Fatas her

Hindsgavl Slot, Middelfart
Registreringkl. 09:00 - 09:30
Varighedkl. 09:30 - 16:00
Pris4.000 kr. + moms

 

KØB BILLET

Chengyi Lin, INSEAD

31. oktober 2023 – Chengyi Lin, INSEAD

Ledelse på tværs af generationer – Den digitale tidsalders ledelsesudfordring

Chengyi Lin er professor på INSEAD med speciale i strategi og digital transformation.

Erfarne ledere overser ofte, at nøglen til succesfulde transformationer ligger i at skabe et ledelsesgrundlag, der kan bygge bro mellem generationerne. Generation-Y begynder at fylde meget i arbejdsstyrken, og generation-Z er i allerhøjeste grad på vej ind på arbejdsmarkedet. Set i lyset af de mange digitale ændringer, som vores samfund, virksomheder og medarbejdere er udsat for, bliver det mere og mere tydeligt, at der typisk vil være nogle generationskløfter, man har behov for at bygge bro over.

I masterclassen den 31. oktober kommer Chengyi Lin ind på, hvordan de ændrede holdninger og forventninger til arbejdet – fra de forskellige generationers side – bidrager til stigende kompleksitet og turbulens. Hvordan kan virksomhedsledere blive mere opmærksomme på generationsdiversiteten, og hvordan kan organisationerne udvikle deres nuværende praksis for at imødekomme de nye tendenser? Kort fortalt: Hvilke ledelsesudfordringer er der i forhold til de nye generationer på arbejdsmarkedet, og hvordan håndteres disse bedst muligt?

Tid: 31. oktober 2023

Sted: Dansk Industri, København

Køb billetter til Chengyi Lin her

Dansk Industri, København
Registreringkl. 09:00 - 09:30
Varighedkl. 09:30 - 16:00
Pris4.000 kr. + moms

 

KØB BILLET

Køb billetter

For at få det største udbytte, anbefaler vi, at man deltager med flere personer fra samme virksomhed, så alle får samme viden og afsæt til at arbejde videre efterfølgende.

Den, der foretager tilmeldingen, er kontaktperson for billetterne og hvis du tilmelder flere personer, kontakter vi dig for navn og e-mail på deltagerne. Vi vil herefter sende bekræftelse og informationer forud for masterclassen.

Skriv til os, hvis du har spørgsmål – td@se-institute.dk

Køb billet