Hvad siger vores deltagere om lederuddannelsen Leading Strategic Change INSEAD

Lederuddannelse i forandringsledelse og strategieksekvering – få nye indsigter til forbedring

Uddannelse i forandringsledelse

Helle Skov

Retail Director, Q8

Helle Skov, der er Retail Director i Q8 og har ansvar for samtlige servicestationer i Danmark og Sverige, har netop afsluttet vores lederuddannelse i forandringsledelse og strategieksekvering , Leading Strategic Change INSEAD.

LÆS MERE...

– Jeg har tidligere deltaget i både toplederprogrammet Executive Management Programme samt bestyrelsesprogrammet Executive Board Programme med INSEAD som ankerpunktet. Disse programmer har været utroligt spændene, og desuden sætter jeg stor pris på læringsmiljøet på INSEAD. Da jeg for tiden står midt i en proces med omfattende strategiske forandringer inden for mit område i Q8, var det derfor helt naturligt for mig at deltage i det nye strategieksekveringsprogram, fortæller Helle Skov og fortsætter:

– Hele klima- og bæredygtighedsagendaen er helt central for os. Vi arbejder både med en forandringsproces knyttet til at vores fossile produkter over tid fases ud og udskiftes med fornybare produkter samt E-løsninger. Derudover er vi naturligvis også påvirket af digitaliseringsbølgen, og disse to ”hovedoverskrifter” betyder, at vi står overfor en omfattende transformationsproces, som vi har ambitioner om at lede bedst muligt.

Ifølge Q8-chefen var et af de givende elementer i programmet det store erfaringsgrundlag, som den samlede deltagermasse kom til INSEAD med.

– Det var første gang, Leading Strategic Change løb af stablen, og jeg synes virkelig, at programmet ramte godt. Der var et godt niveau på underviserne, og jeg synes især at det var spændende og relevant, at programmet også havde en humanistisk tilgangsvinkel. Undervisningen var delt op i en strategi- og en ledelsesdel, og efterfølgende blev det hele koblet sammen i simuleringsøvelser og cases, som var både relevante og inspirerende. Professorerne var dygtige, og de formåede at få hele gruppen af meget kompetente deltagere til at interagere og diskutere, hvilket resulterede i nogle virkelig gode ping-pong-dialoger, udtaler Helle Skov.

Hun føler i allerhøjeste grad, at hun vender hjem med nye værktøjer og indspark til, hvordan man får folk med ”ombord” i en forandringsproces – og får forskellige mennesker på tværs af virksomheden til at samarbejde hen mod et fælles mål.

– Skal jeg pege på tre vigtige og nyttige ting, jeg bringer med hjem, er det for det første udbyttet af simuleringsøvelserne, hvor disse gjorde det særdeles tydeligt, hvor vigtigt det er at have ”hele teamet” med ombord i strategiimplementeringen. Derudover har programmet givet mig en erkendelse af, hvor meget planlægning det kræver at gennemføre omfattende transformationsprocesser og hvor vigtig dedikationen er – at dette virkelig er et svært og kompliceret stykke ledelsesarbejde, som så let kan ”gå galt”. Afslutningsvis, at enhver transformationsproces starter i toppen af organisationen, og at det er helt essentielt at have ledelsens rygdækning i forhold til indsatser og prioriteringer, hvis man overhovedet skal lykkes, slutter hun.

Uddannelse i forandringsledelse

Claus Tjærby

CPO, Søstrene Grene

Claus Tjærby er CPO i Søstrene Grene og har deltaget i vores lederuddannelse i forandringsledelse og strategieksekvering – Leading Strategic Change på INSEAD i Frankrig. Claus er ansvarlig for procurement i Søstrene Grene, hvilket indebærer, at han er ansvarlig for hele værdikæden fra første tanke omkring design – til varerne ligger på hylderne ude i butikkerne.

LÆS MERE...

Det involverer alt fra design, indkøb, kvalitetskontrol, compliance, logistik, lager og supply-chain. Ud af totalt 250 medarbejdere i Søstrene Grene har han i sine afdelinger ansvar for 160 af disse. Virksomheden består per i dag af 260 butikker i 16 lande, hvoraf hovedparten er europæiske.

Min motivation for lederuddannelse i forandringsledelse

– Min motivation for at deltage i Leading Strategic Change var helt overordnet, at jeg er optaget af at få tilført ny viden. Jeg deltog for nogle år siden i toplederprogrammet Executive Management Programme INSEAD, og det nye program fungerer særdeles godt som en overbygning på dette. Desuden har Søstrene Grene været inde i en voldsom vækstfase de senere år.

Digital transformationsproces

Vi er midt i en digital transformationsproces, og det er helt klart en udfordrende proces at styre, også i forhold til de dynamikker, der er i organisationen. Vi er en kulturbåren virksomhed, og når man på to år fordobler medarbejderantallet, udfordrer det den eksisterende kultur. Derfor passede strategieksekveringsprogrammet som hånd i handske til de udfordringer og muligheder vi pt står overfor, udtaler Claus Tjærby.

INSEAD

– Det er anden gang, jeg deltager på et program i regi af INSEAD, og denne gang er jeg lige så imponeret over det faglige stof. Professorerne er særdeles skarpe og intelligente, og de er eminente til at formidle deres viden. Den afvekslende undervisningsform med gruppeopgaver, tekster, diskussioner, tid til refleksion, ”traditionel” undervisning samt brug af videoer giver en dynamisk og afvekslende undervisningsform, som fungerer optimalt og gør det enkelt at tage stoffet til sig.

Nye værktøjer og perspektiver

Claus Tjærby føler, at han har fået tilført nogle nye værktøjer og perspektiver, fået underbygget sin praksis med teoretisk viden og har fået punkteret nogle myter og opfattelser.

– Det vigtigste, jeg kommer hjem med, er en række helt konkrete og håndgribelige værktøjer, der kan implementeres umiddelbart. Derudover har jeg haft glæde af at få understreget vigtigheden af selve eksekveringen. Når transformationsprocesser mislykkes, skyldes det ikke, at strategien er dårlig, men at man ikke har formået at transformere den til noget brugbart – og det har absolut været en værdifuld indsigt. Afslutningsvis har de nævnte værktøjer og metoder givet mig en dybere indsigt i og en større forståelse for min egen organisation, siger han.

Gode råd til at opgradere viden

Tjærby har desuden et godt råd til andre, der bruger tid og ressourcer på at opgradere deres viden.

– Det kræver en bevidsthed at tage en uddannelse. For det virkelige arbejde starter først, når du kommer hjem. Lader du den daglige ”trommerum” køre som før, og har du ikke overskud og fokus på at arbejde proaktivt med de ting, du har lært, kommer du ikke videre. Det er først, når du praktiserer, at du bliver dygtigere. Du må kort fortalt tvinge dig selv til at arbejde med den nye viden og indsigt – eksekvere på de nye færdigheder – og først da får du det virkelige udbytte, slutter Claus Tjærby.

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om toplederuddannelsen Leading Strategic Change INSEAD

Tilmeld dig