Hvad siger vores deltagere om lederuddannelsen Leading Strategic Change INSEAD

Lederuddannelse i forandringsledelse og strategieksekvering – få nye indsigter til forbedring

Anna Thelander

Leder inden for kommunikation og marketing

Anna Thelander har en universitetsuddannelse i erhvervsøkonomi og har i hele sin karriere beskæftiget sig med ledelse, marketing, branding, salg og strategiudvikling. Senest har hun været markeds- og kommunikationschef hos AMF Fastigheter, en af Sveriges største ejendomsselskaber, og før det var hun blandt andet marketingdirektør i Tikkurila Sverige AB, marketingchef i GS1 Sweden/ECR Sverige samt salgs- og marketingdirektør i Besthand AB.

Interessen for, og ønsket om at videreudvikle sine kompetencer om forandrings- og transformationsprocesser, var årsagen til, at hun valgte at deltage i Leading Strategic Change INSEAD.

LÆS MERE...

– Forandringer og forandringsledelse er et område, jeg har arbejdet med i alle mine lederroller, og så synes jeg desuden, at det er sjovt og interessant. Jeg valgte at deltage, fordi jeg ønskede mere viden om metoderne inden for fagområdet, men også for at hente inspiration udefra og kundskab om, hvordan andre håndterer forandringsprocesser. Desuden kendte jeg til INSEAD i forvejen og vidste, at kvaliteten af deres programmer ligger på et højt niveau, udtaler Anna Thelander.

Professionelle og kompetente undervisere

Hun pointerer, at programmet levede op til de høje forventninger, hun havde.

– Professorerne var meget professionelle og kompetente, og de formåede at kombinere den nyeste forskning med praktiske øvelser på en interessant måde. I løbet af programmet gennemførte vi desuden en simuleringsøvelse, som var en rigtig god måde at få afprøvet vores nye viden på. Og så var blandingen af deltagere, der alle havde lang erfaring med at lede forandringsprocesser, særdeles god – der var mange, der havde interessante erfaringer og tips, de kunne dele, siger hun.

Ifølge Anne Thelander var meget af læringen fra programmet relateret til en forøget bevidsthed om, hvor vigtig kulturaspektet er i en forandrings- eller transformationsproces.

– 90 procent af årsagerne til, at forandringer mislykkes, relaterer sig til interne forhold. Det kan fx være en uklar strategi, utilstrækkeligt definerede handlinger, uklare roller og dårlig kommunikation. Derfor skal vi tale om og tage afsæt i virksomhedskulturen, når vi initierer og leder forandringer: Hvilken kultur har vi, hvilken kultur ønsker vi og hvordan påvirker det så forandringsarbejdet, er spørgsmål, vi bør stille, påpeger hun og afslutter:

– Forandringer er konstante, og noget vi må leve med hele tiden. Men med nogle nye metoder og værktøjer i min værktøjskasse, vil jeg uden tvivl blive bedre til at planlægge og især gennemføre mit næste forandringsprojekt.

Michael Steen Amundsen

Dansk og islandsk landechef, Mölnlycke Healthcare

Michael Steen Amundsen er landechef i Danmark og på Island for Mölnlycke Healthcare og har det meste af karrieren bevæget sig inden for medtech-branchen.
Mölnlycke Healthcare står over for – og midt i – en lang række ændrings- og transformationsprojekter, og det var bevæggrunden for, at han for kort tid siden valgte at deltage på Leading Strategic Change, som Scandinavian Executive Institute tilbyder i samarbejde med INSEAD.

– Jeg ville gerne have input til, hvordan man skaber forandringer på tværs af en multikulturel organisation. Jeg har ansvar for samspil, compliance/legal, back office og fælles kundeansigt mellem tre divisioner. Hvordan sikrer jeg, at vi fastholder en fælles kultur, har et ansigt mod kunderne på store emner og at vi arbejder effektivt sammen på tværs af disse forretningsenheder? Jeg havde altså en helt konkret case med mig på programmet, som handler om vores strategimplementering i Danmark og på Island, som jeg gerne ville øve mig på og få sat i system – og meget gerne sammen med nogle, jeg ikke kendte fra før og som kommer fra andre brancher end mig selv. Det med at få input fra andre seniorfolk, der har kendskab til lignende problemstillinger, så jeg som en særdeles givende mulighed.

LÆS MERE...

”Outstanding” undervisning

Ifølge Michael Steen Amundsen var det afgørende, at programmet bød på et internationalt perspektiv og et højt fagligt niveau.

– Professorerne var intet mindre end outstanding, og jeg fik opfyldt mine ønsker, krav og forventninger. Niveauet på de øvrige deltagere var højt, og mixet af vores baggrunde var virkelig godt. Folk gav meget af sig selv, var meget interesserede og aktive, og der blev skabt et miljø med en åbenhed og fortrolighed, som udgjorde et særdeles godt grundlag for mange spændende og udbytterige diskussioner. Derudover var oplevelsen af et internationalt campusmiljø slet og ret en faglig treat, udtaler han.
Han påpeger især tre elementer, der har haft vigtig betydning for ham og det udbytte, han fik via uddannelsesprogrammet.

– Den forandringsmodel, vi blev præsenteret for, arbejder jeg allerede aktivt med i forhold til det strategiarbejde, jeg er i færd med at implementere. I modellen ligger der også en kulturanalyse, som har været rigtig vigtig for mig. Dernæst vil jeg fremhæve netværket med de øvrige deltagere, som jeg har stor glæde af, og afslutningsvis har jeg fået rigtig god inspiration til, hvordan man tilrettelægger sin kommunikation undervejs i forandringerne. Jeg er kommet hjem med en højere grad af bevidsthed om, hvor vigtig kommunikationsindsatsen er i en transformationsproces samt nogle gode tricks og kommunikationsværktøjer hertil, siger han, før han afslutter:

– Jeg er særdeles tilfreds med hele forløbet, den værktøjskasse og det output, jeg er kommet hjem med. Men jeg vil anbefale alle at lave et godt forarbejde og tage en konkret case med til INSEAD. Det kan jeg skrive under på, at jeg har haft et stort udbytte af.

Niels Kau Andersen

VP Quality Assurance, Chr. Hansen

Niels Kau Andersen, der er ansvarlig for kvalitetssikring i biotekvirksomheden Chr. Hansen, har en naturvidenskabelig uddannelsesbaggrund i form af en civilingeniørgrad i kemi fra DTU, som han efterfølgende har suppleret med en HD i organisation og ledelse. Som ”sidste skud på uddannelsesstammen”, har han for kort tid siden afsluttet INSEAD-programmet Leading Strategic Change.

– HD’en i organisation og strategi tog jeg, da jeg begyndte min ledelseskarriere. Jeg sætter stor pris på at blive akademisk udfordret på blandt andet ledelsesteorier og cases, der er baseret på tung videnskab. Og qua min baggrund, som handler meget om statistik og tal, så er det essentielt for mig at udfordre mig selv i forhold til kulturforståelse, forandringsledelse og strategi, da det er en vigtig del af mit job, udtaler han og fortsætter:

– Og netop det er årsagen til, at jeg valgte at tage til INSEAD og deltage i Leading Strategic Change. Vi har over de seneste år opkøbt flere virksomheder i Chr. Hansen. Virksomhederne repræsenterer vidt forskellige kulturer, og derfor er kulturforståelse i relation til disse processer helt fundamental. På grund af vores globale ”footprint” har vi dog altid skullet operere på tværs af kulturer, men strategiarbejdet med at integrere opkøb har naturligvis blot givet det en yderligere dimension – vi skal både håndtere kulturer på ”virksomhedsniveau” og på ”landeniveau”. Det er vigtigt for os at være meget bevidste om, hvordan kulturen spiller ind, og jeg er ikke i tvivl om, at kulturforståelsen har betydning for, hvor stærke vi efterfølgende bliver.

LÆS MERE...

Fin balance mellem teorier og cases

Ifølge Niels Kau Andersen var niveauet på programmet højt, og så ramte det godt i forhold til at samtlige deltagere blev udfordret.

– Jeg synes, at balancen mellem på den ene side det akademiske og teoretiske og på den anden side det praktiske, var rigtig fin – virksomhedscasene illustrerede rigtig godt de teoretiske perspektiver. Professorerne havde en verdensklasse faglighed og en genuin interesse for fagområdet, og så var de i stand til at stikke et spadestik dybere, når man udfordrede dem med supplerende spørgsmål.

Han fremhæver især tre key-learnings, som kommer til at have betydning for hans arbejde fremadrettet.

– Strategimodellen, der blev præsenteret med sine tre dimensioner: produkt, kunder og effektivitet, var på den ene side meget simpel, og på den anden side rummede den samtidig en masse dybde. Det er en model, jeg har kunnet bruge fra dag et, og den har helt klart gjort mig og mit strategiarbejde meget skarpere. En anden vigtig læring relaterer sig til det såkaldte ”competing framework” fra kulturundervisningen. Modellen tager udgangspunkt i, at man ved fx opkøb af andre virksomheder ikke skal se på, hvor vi har kulturelle forskelle, men hvor vores kulturer overlapper med hinanden, sådan at vi kan bygge videre på fælles styrker. Afslutningsvis vil jeg nævne den inspiration og det netværk, jeg har fået med de øvrige deltagere. Vi blev bundet sammen på en rigtig god måde, og jeg har fået særdeles nyttig og brugbar indsigt i en lang række øvrige brancher.

Fysisk tilstedeværelse fordobler udbyttet

Netværket forventer Niels at kunne benytte sig af fremover, hvis han møder problemstillinger eller udfordringer, han ønsker at diskutere med andre.

– Vi kommer hjem med en fælles forståelse og en fælles begrebsramme, så det er nemt at række ud til hinanden. Et mindst lige så vigtigt perspektiv handler om, her på den anden side af corona, hvor fantastisk det har været at deltage i en uddannelse med fysisk tilstedeværelse. Ikke bare er vi fysisk til stede, vi rejser også væk sammen over en uge til INSEAD for at uddanne os sammen, hvor der også er tid til det sociale.

Kate Holm Sørensen

Partner, chefkonsulent og erhvervspsykolog, UKON A/S

Kate Holm Sørensen har netop afsluttet uddannelsesprogrammet Leading Strategic Change på INSEAD. Hun har 25 års erfaring med ledelse og organisationsudvikling og er partner i UKON, som er et af Danmarks førende konsulenthuse inden for organisationspsykologi og ledelse. En central del af arbejdet i UKON er at skabe en stærk og bæredygtig integration mellem strategi, organisation og mennesker.

– Min notesbog er fyldt til randen med guldkorn, og hovedet er fyldt op med gode hands-on-værktøjer efter en særdeles spændende og lærerig uge på INSEAD med fokus på strategiske forandringer og transformationsprocesser, udtaler Kate Holm Sørensen.

Ifølge Kate er et af de tunge guldkorn, fremtiden skal bygges på, netop stærke netværk og relationer. Vi skal være i stand til at teame op om komplekse forandringsopgaver, når det virkelig gælder – og her er det vigtigt, at vi har noget indestående på relations-kontoen, som vi kan trække på.

LÆS MERE...

Fire vigtige ingredienser

Hun fremhæver fire vigtige ingredienser i stærke og professionelle netværk og relationer, som hun har fået øjnene endnu mere op for i løbet det ugelange program, nemlig: ekspertise, følelser som ressource, tensility og nysgerrighed.

– Ekspertise handler om den viden, erfaring og kompetence, vi selv bringer til bordet i forhold til at skabe gensidig succes. Det kommer ikke af sig selv, men er bygget op gennem personlige karaktertræk som vedholdenhed og udholdenhed. Dernæst er jeg blevet endnu mere bevidst om følelsesmæssig intelligens som en vigtig ressource, og hvor vigtigt det er, at vi er kloge på både egne og andres følelser. Kunsten er, at få følelserne til at arbejde med os og opgaven, og ikke imod, udtaler Kate Holm Sørensen, før hun afslutter:

– Og så er det ”tensility”, hvilket er et nyt ord i mit vokabularium, der handler om antallet af og kvaliteten på de kontaktpunkter, som vores relationer er bygget op omkring. Det er vigtigt, at vi forbinder os til hinanden og forpligter os på et personligt plan, at vi møder hinanden som hele mennesker og ikke bare med den professionelle rolle og maske. Afslutningsvis er nysgerrighed en essentiel ingrediens. Nysgerrighed er netop drivkraften i relation til at være undersøgende og udviklende, men samtidig en vigtig driver for de tre tidligere nævnte ingredienser. Nysgerrighed kan i allerhøjeste grad få mennesker, relationer og forretningen til at gro.

Mette Cordt

Nordisk HR-direktør, Konica Minolta

Mette Cordt har haft en lang og omfattende karriere inden for HR-fagområdet og er i dag nordisk HR-direktør i Konica Minolta.

INSEAD-uddannelse på ønskelisten

HR-direktørens opgaver har gennem tiderne spændt vidt og bredt, hvilket også har indbefattet ansvar for en række transformationsprojekter. Netop interessen og involveringen i disse forandringsprojekter var en af bevæggrundene for, at hun valgte at deltage i strategieksekveringsprogrammet Leading Strategic Change på INSEAD efteråret 2021.

LÆS MERE...

– Programmet var relevant for mig, idet jeg har ledet og haft ansvar for forskellige nordiske projekter – jeg har reelt været i ”forandringsmode” i mange år. Jeg har gået på forskellige kurser og opsnappet viden undervejs, men har også erkendt, at det med at skabe forandring i en organisation og få både menneskene og kulturen til at skifte retning, er vanskeligt. Jeg havde med andre ord en trang til at få input og inspiration med henblik på at nå op på ”næste niveau”. Dernæst har jeg i mange år haft en ambition om at komme en tur til INSEAD – for at mærke hele miljøet og stifte bekendtskab med de dygtige professorer, som underviser der, udtaler hun og fortsætter:

– De to professorer på Leading Strategic Change var superdygtige – på hver deres måde, og det gav en rigtig fin balance. Det var godt at få en ”brush up” på den teoretiske viden fra professorer, der i særdeleshed har videnskabeligt belæg for det, de underviser i. Og så var jeg meget begejstret for de cases, vi blev præsenteret for, hvor vi arbejdede med forskellige scenarier og konsekvenser. Casene fulgte virkelig godt op på den teoretiske viden, vi var blevet præsenteret for, og koblede den teoretiske ramme med den praktiske. Det var der meget læring i.

Lokalt – og internationalt

Mette Cordt beskriver det som givende og inspirerende at træffe ”ligesindede” fra forskellige brancher og virksomheder, der sidder med samme udfordringer og problemstillinger som hende selv. Og derigennem få andres input til, hvordan man kan lykkes endnu bedre med sine transformationsprojekter.

– Før jeg tog afsted, var jeg lidt i tvivl om, hvorvidt det var et rigtigt valg at tage til INSEAD med en dansk gruppe. Men skepsissen blev virkelig gjort til skamme. Det var så absolut en fordel at være der med en dansk gruppe, man kommer tæt på, kombineret med det internationale læringsmiljø. Samspillet mellem det lokale og det internationale spiller virkelig godt.

Tre helt konkrete læringer fra strategieksekveringsprogrammet var af stor relevans for HR-direktøren i Konica Minolta.

– For det første var det spændende at beskæftige sig med de skjulte barrierer i organisationen. Det med at man, selv om man nøje efterlever opskriften i lærebogen, stadig får problemer med implementeringen – og hvordan man håndterer disse problemer. Dernæst var det yderst relevant at blive udfordret i forhold til at bringe forskelligheder i spil, når man arbejder med forandringsprojekter. At man er forsigtig med at bekræfte hinanden og gå ind i en selvforstærkende sfære. Spørg hellere en, der er uenig med dig – fremfor en, der mener det samme. Afslutningsvis var det nyttigt at få viden om hvor vigtigt det er at kommunikere godt og tydeligt, før man ”trykker på startknappen” til store forandringsprojekter, fremhæver hun, før hun afslutter:

– Disse vigtige læringer har uden tvivl givet mig en stor ballast, både i forhold til eksisterende projekter jeg står midt i, men også ved at udfordret mit tankesæt i relation til at gøre tingene lidt anderledes, når jeg driver forandringsprojekter fremadrettet.

Bjarne Normann Madsen

VP Group Finance, ECCO

Bjarne Normann Madsen er VP Group Finance i skofirmaet ECCO, en familieejet virksomhed, der blev etableret i 1963 med hovedsæde i Bredebro i Sønderjylland.

– ECCO står netop nu midt i en omfattende transformation og digitaliseringsrejse, hvor vi har fokus på at få centraliseret en lang række af vores interne processer. Vi har et tydeligt behov for standardisering og simplificering, og den er denne rejse, jeg står i spidsen for, fortæller han og uddyber:

LÆS MERE...

– Vi er, som alle andre virksomheder for tiden, i konstant forandring. Det handler om digitalisering på forbrugerområdet, om e-handel og omnichannel-strategier – kort og godt nye måder at handle på. Det har også konsekvenser for de interne processer knyttet fil finanssiden. Vi har behov for nye værktøjer, nye processer og nye it-systemer. Transformationsprocessen har altså store implikationer for hele dette interne arbejde, som jeg er ansvarlig for.

Bjarne Normann Madsen har blandt andet en MBA i forandringsledelse fra Handelshøjskolen, en uddannelse, han selv betegner som ”forældet”.

– Min klare motivation for at deltage i Leading Strategic Change var bundet i et behov for at få en faglig opgradering inden for change management og transformation. Emnet har til stadighed interesseret mig, og kombineret med de processer, vi netop nu gennemgår i ECCO, var timingen helt rigtig. Desuden har jeg en række nære kolleger, der tidligere har deltaget på andre af Scandinavian Executive Institutes programmer på INSEAD, og deres positive anbefalinger af både studiemiljøet og professorerne var helt klart afgørende for, at jeg valgte netop dette uddannelsesprogram, siger han.

Ikke forcer eksekveringen

Ifølge ECCOs finansmand har strategieksekveringsprogrammet bidraget med mange nye gode kompetencer og perspektiver.

– Jeg er ”ret begejstret”, sagt på godt vestjysk. Jeg kunne godt lide forberedelsesmaterialet, og de to INSEAD-professorer – med hver deres forskelligheder og forskellige tilgange til emnet – var virkelig dygtige. Det var en rød tråd mellem det jeg havde læst på forhånd og de sessions, vi blev præsenteret for på INSEAD. Jeg har især fået meget ud af relevante og lærerige cases omkring de ”fælder”, man ofte går i, når man driver forandrings- og transformationsprocesser. I den forbindelse har jeg fået en masse refleksion, der er er direkte anvendelig i forhold til de processer, jeg har igangsat i ECCO. Den intuitive måde hvorpå læringen forgik på, gav mig virkelig nogle ahaoplevelser, siger han og fortsætter:

– I den forbindelse vil jeg også nævne oplevelsen med Virtuel Reality, der blev brugt undervejs i undervisningen. Det var ikke bare ”sjov og ballade”, men i allerhøjeste grad en god måde at lære på, som gav anledning til refleksion og inspiration.

En af de vigtigste key-learnings, Bjarne Normann Madsen tager med hjem fra programmet i Frankrig, relaterer sig til, hvor vigtigt det er, at man ikke forcerer eksekveringen af en forandringsproces.

– Når jeg genkalder tidligere forandringsprojekter, jeg har været involveret i, kan jeg godt se, hvorfor det har været udfordrende og indimellem er gået galt. En af de cases, vi arbejdede med, handlede netop om at gøre tingene i rigtig rækkefølge – være tålmodig og ikke forcere tingene. Det er nok noget af det væsentligste, jeg har lært og noget, jeg kommer til at være meget opmærksom på fremadrettet.

Netværk i Executive Forum

Men også i et netværksmæssigt perspektiv har programmet bidraget positivt, ifølge ECCO-toplederen.

– Jeg mødte mange spændende mennesker på programmet og føler, at gode forbindelser blev etableret. Deltagerne er naturligvis spredt over det meste af Danmark, men jeg håber, at mange vil mødes på masterclasses i  Executive Forum. Dermed kan kontakten holdes ved lige, og vi kan bruge hinanden til sparring og rådgivning, hvilket understøttes af den fortrolighed og fælles referenceramme, som blev grundlagt på uddannelsen i Frankrig, slutter Bjarne Normann Madsen.

Uddannelse i forandringsledelse

Helle Skov

Retail Director, Q8

Helle Skov, der er Retail Director i Q8 og har ansvar for samtlige servicestationer i Danmark og Sverige, har netop afsluttet vores lederuddannelse i forandringsledelse og strategieksekvering , Leading Strategic Change INSEAD.

LÆS MERE...

– Jeg har tidligere deltaget i både toplederprogrammet Executive Management Programme samt bestyrelsesprogrammet Executive Board Programme med INSEAD som ankerpunktet. Disse programmer har været utroligt spændene, og desuden sætter jeg stor pris på læringsmiljøet på INSEAD. Da jeg for tiden står midt i en proces med omfattende strategiske forandringer inden for mit område i Q8, var det derfor helt naturligt for mig at deltage i det nye strategieksekveringsprogram, fortæller Helle Skov og fortsætter:

– Hele klima- og bæredygtighedsagendaen er helt central for os. Vi arbejder både med en forandringsproces knyttet til at vores fossile produkter over tid fases ud og udskiftes med fornybare produkter samt E-løsninger. Derudover er vi naturligvis også påvirket af digitaliseringsbølgen, og disse to ”hovedoverskrifter” betyder, at vi står overfor en omfattende transformationsproces, som vi har ambitioner om at lede bedst muligt.

Ifølge Q8-chefen var et af de givende elementer i programmet det store erfaringsgrundlag, som den samlede deltagermasse kom til INSEAD med.

– Det var første gang, Leading Strategic Change løb af stablen, og jeg synes virkelig, at programmet ramte godt. Der var et godt niveau på underviserne, og jeg synes især at det var spændende og relevant, at programmet også havde en humanistisk tilgangsvinkel. Undervisningen var delt op i en strategi- og en ledelsesdel, og efterfølgende blev det hele koblet sammen i simuleringsøvelser og cases, som var både relevante og inspirerende. Professorerne var dygtige, og de formåede at få hele gruppen af meget kompetente deltagere til at interagere og diskutere, hvilket resulterede i nogle virkelig gode ping-pong-dialoger, udtaler Helle Skov.

Hun føler i allerhøjeste grad, at hun vender hjem med nye værktøjer og indspark til, hvordan man får folk med ”ombord” i en forandringsproces – og får forskellige mennesker på tværs af virksomheden til at samarbejde hen mod et fælles mål.

– Skal jeg pege på tre vigtige og nyttige ting, jeg bringer med hjem, er det for det første udbyttet af simuleringsøvelserne, hvor disse gjorde det særdeles tydeligt, hvor vigtigt det er at have ”hele teamet” med ombord i strategiimplementeringen. Derudover har programmet givet mig en erkendelse af, hvor meget planlægning det kræver at gennemføre omfattende transformationsprocesser og hvor vigtig dedikationen er – at dette virkelig er et svært og kompliceret stykke ledelsesarbejde, som så let kan ”gå galt”. Afslutningsvis, at enhver transformationsproces starter i toppen af organisationen, og at det er helt essentielt at have ledelsens rygdækning i forhold til indsatser og prioriteringer, hvis man overhovedet skal lykkes, slutter hun.

Claus Tjærby

CBDO, Søstrene Grene

Claus Tjærby, der i dag er Chief Business Development Officer (CBDO) i Søstrene Grene, har i en årrække haft sin daglige gang i den Aarhus-baserede virksomhed, hvor han startede som Chief Procurement Officer (CPO) i 2017 og gik ind i den nye rolle som CBDO medio 2021.

For et par år siden, da han var CPO i selskabet, deltog han i lederuddannelsen Leading Strategic Change INSEAD. På daværende tidspunkt var han ansvarlig for procurement i Søstrene Grene, hvilket indebærer et ansvar for hele værdikæden og inkluderer design, indkøb, kvalitetskontrol, compliance, logistik, lager og supply-chain. I den forbindelse talte vi med ham om uddannelsesprogrammet.

Digital transformationsproces

– Min motivation for at deltage i Leading Strategic Change var helt overordnet, at jeg er optaget af at få tilført ny viden. Jeg deltog for nogle år siden i toplederprogrammet Executive Management Programme INSEAD, og det nye program fungerer særdeles godt som en overbygning på dette. Desuden har Søstrene Grene været inde i en voldsom vækstfase de senere år. Vi er midt i en digital transformationsproces, og det er helt klart en udfordrende proces at styre, også i forhold til de dynamikker, der er i organisationen. Vi er en kulturbåren virksomhed, og når man på to år fordobler medarbejderantallet, udfordrer det den eksisterende kultur. Derfor passede strategieksekveringsprogrammet som hånd i handske til de udfordringer og muligheder vi pt står overfor, udtaler Claus Tjærby og fortsætter:

LÆS MERE...

– Det er anden gang, jeg deltager på et program i regi af INSEAD, og denne gang er jeg lige så imponeret over det faglige stof. Professorerne er særdeles skarpe og intelligente, og de er eminente til at formidle deres viden. Den afvekslende undervisningsform med gruppeopgaver, tekster, diskussioner, tid til refleksion, ”traditionel” undervisning samt brug af videoer giver en dynamisk og afvekslende undervisningsform, som fungerer optimalt og gør det enkelt at tage stoffet til sig.

Nye værktøjer og perspektiver

Claus Tjærby føler, at han har fået tilført nogle nye værktøjer og perspektiver, fået underbygget sin praksis med teoretisk viden og har fået punkteret nogle myter og opfattelser.

– Det vigtigste, jeg kommer hjem med, er en række helt konkrete og håndgribelige værktøjer, der kan implementeres umiddelbart. Derudover har jeg haft glæde af at få understreget vigtigheden af selve eksekveringen. Når transformationsprocesser mislykkes, skyldes det ikke, at strategien er dårlig, men at man ikke har formået at transformere den til noget brugbart – og det har absolut været en værdifuld indsigt. Afslutningsvis har de nævnte værktøjer og metoder givet mig en dybere indsigt i og en større forståelse for min egen organisation, siger han.

Tjærby har desuden et godt råd til andre, der bruger tid og ressourcer på at opgradere deres viden.

– Det kræver en bevidsthed at tage en uddannelse. For det virkelige arbejde starter først, når du kommer hjem. Lader du den daglige ”trommerum” køre som før, og har du ikke overskud og fokus på at arbejde proaktivt med de ting, du har lært, kommer du ikke videre. Det er først, når du praktiserer, at du bliver dygtigere. Du må kort fortalt tvinge dig selv til at arbejde med den nye viden og indsigt – eksekvere på de nye færdigheder – og først da får du det virkelige udbytte, slutter Claus Tjærby.

Læs også: Kulturen er det svære i transformationsprocesser

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om toplederuddannelsen Leading Strategic Change INSEAD