Executive Management Certificate udvider dine ledelseskompetencer

Kort og intensivt ugeprogram for dig der sidder i direktionen eller som ejer af en virksomhed

Michael G Dupont,
Flagship & Store Manager, Magasin

Michael G Dupont er leder for Magasins Flagship Store på Kongens Nytorv i København. Hans primære opgaver relaterer sig til at lede og motivere medarbejderne i denne organisation, og derudover indgår han i Magasins retail-team, der har fokus på at implementere selskabets omnichannel-strategi i de fysiske forretninger.

Michael har for en årrække siden deltaget i et tidligere uddannelsesprogram i regi af Scandinavian Executive Institute.

– Jeg havde derfor en tid fulgt udvalget af nye uddannelsesforløb hos Scandinavian Executive Institute og da ledelse og motivation er fagområder, jeg er specielt interesseret i, havde jeg et ønske om en faglig opdatering og ny inspiration med henblik på at blive endnu dygtigere til at anvende det i mit daglige arbejde, forklarer han og fortsætter:

– Jeg havde stor glæde af programmet og synes, at den faglige sammensætning af de enkelte dage var rigtig god. Der er en ”rød tråd” i uddannelsesforløbet, som også giver god mulighed for dialog og netværk med de øvrige deltagere. Niveauet i gruppen er højt, og der er en vilje til at dele eksempler, erfaringer og udfordringer med hinanden, hvilket er særdeles givende. Derudover foregår programmet i virkelig dejlige omgivelser, hvilket skaber en god åbenhed for indlæring og nogle gode rammer.

LÆS MERE...

Innovation og kommunikation

Michel G Dupont fremhæver især to key-learnings, der har stor betydning for hans udbytte af Executive Management Certificate.

– Især skabelsen af de såkaldte ”insights” i forbindelse med innovation, var en vigtig pointe. Det at understrege, at innovation ikke er en enkel opgave for ledelsen, og at det kræver tid og evnen til at udfordre sig selv og det eksisterende. Dernæst satte jeg pris på kommunikationsdelen, der pointerede vigtigheden af at være i stand til at afkode og være nærværende overfor sine interessenter. At god kommunikation ofte kræver god planlægning og er nødvendig for at skabe effektiv kommunikation i sin organisation, udtaler han og tilføjer:

– Jeg forventer, at de nye færdigheder vil bidrage til, at jeg som leder bliver endnu mere klar og tydelig i min kommunikation og med henblik på de rammer, jeg ønsker, at forretningen skal nå sine mål indenfor. Og at begge dele vil have positive implikationer for mine medarbejderes motivation.

Inspirerende personligheder

Rent netværksmæssigt føler Michael G Dupont også at han kommer beriget hjem fra uddannelsesforløbet.

– Det er altid den skjulte fordel ved at deltage på eksterne forløb, at du møder personligheder, du kan blive inspireret af gennem dialog og diskussioner. Jeg er overbevist om, at der er personer, jeg kommer til at holde kontakten med fremadrettet, siger han.

Executive Management Certificate består af et modul, som foregår i Danmark. Efterfølgende er det muligt at supplere med enten et modul på IMD i Schweiz eller to moduler på INSEAD i Frankrig, hvilket vil lede til enten Leadership Acceleration Programme IMD eller Executive Management Programme INSEAD.

– Jeg er bestemt ikke afvisende overfor, at jeg på et senere tidspunkt vælger at supplere med et eller to moduler yderligere. Det er imidlertid afgørende for mig, at jeg både har personligt overskud samt ikke mindst et udviklingsformål i jobmæssig henseende, før jeg vælger at gå videre, slutter Michael G Dupont.

Jakob Stig Grau,
Finance Business Partner, Coor

Jakob Stig Grau, der er Finance Business Partner i Coor, et skandinavisk Facility Management-firma med fokus på rengøring, kantine- og bygningsdrift, har for kort tid siden afsluttet lederuddannelsen Executive Management Certificate. Programmet er et kort, intensivt uddannelsesforløb med et modul over fire dage, der fokuserer på lederskab, strategi, innovation og kommunikation.

Sparringspartner for topledelsen

– Jeg er sparringspartner for topledelsen i Coor Danmark og fornemmede, at jeg kunne have god nytte af en ”brush-up” på de redskaber, jeg har behov for med henblik på at støtte og hjælpe topledelsen. Jeg havde sonderet markedet, men da min chef, der selv havde deltaget, anbefalede Executive Management Certificate, var det et naturligt valg for mig, fortæller Jakob Stig Grau om sin bevæggrund for at deltage i programmet og tilføjer:

– Jeg var virkelig positivt overrasket, da jeg havde forventet et ”introduktionskursus” qua det korte forløb. Men jeg føler i allerhøjeste grad, at udbyttet var godt, ikke mindst taget i betragtning at det kun var et modul over fire dage. Niveauet var højt, og det ramte helt rigtigt i forhold til det praktiske og anvendelsesorienterede, jeg var på jagt efter. Jeg er kommet hjem med helt konkrete ting, jeg kan bruge i mit daglige job. Derudover oplevede jeg programmet som meget velplanlagt, og så foregik det i nogle virkelig gode og smukke rammer.

LÆS MERE...

Videre til INSEAD

Han fremhæver især tre key-learnings, der har haft stor betydning for hans udbytte.

– Strategidagen var spændende og lærerig, og gav mig helt klart noget i relation til at være en støtte for topledelsen. Men også sessionen omkring kommunikation var særdeles nyttig, da jeg har fået suppleret med gode aspekter og gode værktøjer i forhold til at kommunikere mine tanker videre. Afslutningsvis oplevede jeg dagen med innovation og idégenerering som givende – at få nogle værktøjer til at få idéerne til at leve og blive til mere en blot en tanke. Der sker mange ting i Coor, og der er mange idéer som løbende skal prøves af. Her kommer de nye værktøjer i forhold til at komme fra idé til handling virkelig godt med – og naturligvis også kommunikationsværktøjerne, som er særdeles anvendelige, når man skal have sine stakeholders med på idéen, forklarer han.

For Jakob Stig Grau er det heller ikke utænkeligt, at turen kommer til at gå til INSEAD i Frankrig engang i fremtiden.

– Det er helt klart min hensigt, at jeg ønsker at supplere med de to næste moduler på INSEAD, når tiden og økonomien tillader det. Programmet består af mange dygtige ledere, der er åbne og interesserede, så dette er virkelig et godt forum at netværke i, slutter han.

Lederuddannelse i strategi og innonvation

Martin Lyngbæk,
Head of Track Record, NREP

Martin Lyngbæk er Head of track record (reporting) i Nordic Real Estate Partner (NREP), en nordisk ejendomsudvikler, investor og integreret ejendomsoperatør med fokus på langsigtet værdi for både kunder, investorer og samfund – hvilket også inkluderer et stærkt miljømæssigt perspektiv.

– Min deltagelse i Executive Management Certificate skal ses som en forlængelse af tidligere uddannelser, jeg har deltaget i. Jeg havde et ønske om og et behov for at få suppleret min værktøjskasse inden for ledelse, strategi, innovation og kommunikation – og i den henseende matchede programmet særdeles godt og bidrog til den røde tråd i forhold til udvikling af mine kompetencer, fortæller han og fortsætter:

– Jeg har haft et særdeles godt udbytte af programmet, og det faglige niveau var højt. Derudover var det meget positivt, at uddannelsen havde en praktisk tilgangsvinkel til emnerne samt mulighed for mange diskussioner. Her vil jeg især fremhæve kommunikationsdelen som ekstraordinært godt for mit udgangspunkt.

LÆS MERE...

Ifølge Martin Lyngbæk er de vigtigste key-learnings, han tager med hjem, dermed relateret til lederens kommunikationsmæssige rolle.

– Især inden for kommunikationsdelen har jeg fået en øget indsigt i, hvornår og hvordan jeg skal kommunikere for at opnå den bedste gennemslagskraft. Det handler blandt andet om, at man altid sørger for at designe kommunikationsindsatsen til formålet og til den kontekst, man befinder sig. Jeg har fået nogle værktøjer, jeg allerede på daglig basis anvender i forhold til min kommunikation, så det har været enormt lærerigt. Derudover har jeg rent netværksmæssigt haft stor glæde af programmet, ikke mindst i relation til den tredjeparts sparring fra uvildige, man opnår. Eksterne kan se tingene lidt udefra og mere objektivt, end de som er internt i organisationen, og det er særdeles nyttigt, udtaler han.

Martin Lyngbæk har allerede overvejelser om at deltage i modul 2 og 3, som foregår på INSEAD i Frankrig, hvilket betyder, at han afslutningsvis får et uddannelsescertifikat på hele toplederuddannelsen.

– Jeg vil helt sikkert overveje at deltage på de to efterfølgende moduler på INSEAD, men for mig har det fungeret rigtig godt at dele uddannelsen op i to dele, både af hensyn til andre opgaver og familien. Jeg er meget tilfreds med denne fleksibilitet, som passer godt til mine behov, slutter han.

Lederuddannelse i strategi og innonvation

Hanne Fastrup Krøjgaard

Koncernøkonomichef, NDI

Hanne Fastrup Krøjgaard er koncernøkonomichef i NDI, en nordisk koncern med en række selskaber inden for forskellige brancher, men med hovedfokus på dækimport, dækværksteder samt værkstedsudstyr. Derudover har koncernen aktiviteter inden for arbejdstøj, bilværksteder, campingcentre samt en ejendomsportefølje.

– Koncernen er familiejet og vokset fra at være en lille organisation til en stor koncern, hvor der er behov for at have mere fokus på struktur og processer, og vi er derfor pt. i gang med en turn-around-proces for at gøre os mere profitable. I den forbindelse, og fordi jeg efterhånden har en alder, hvor jeg kører lidt på rutine og erfaring, følte jeg et behov for at blive ”rusket lidt”. Min direktør havde tidligere deltaget på Executive Management Programme, og han anbefalede, at jeg kiggede nærmere på programmet. Jeg kunne godt se, at uddannelsens første modul, altså Executive Management Certificate, var spot on i relation til mit behov om at dygtiggøre mig inden for netop strategi, innovation, lederskab og kommunikation, fortæller Hanne Fastrup Krøjgaard.

LÆS MERE...

Koncernøkonomichefen føler i høj grad, at hun har fået et kompetencemæssigt løft, som er direkte anvendeligt i hendes arbejdshverdag.

– Både udbyttet af uddannelse, det faglige niveau samt kvaliteten på underviserne var vellykket. Det var ikke hårdt at være i gang hele dagen, for underviserne var både dygtige og inspirerende. Ja, jeg ønskede næsten, at undervisningen kunne fortsætte, når dagen var omme. Jeg var især tilfreds med de konkrete og praktiske værktøjer, vi blev præsenteret for, og så var det både givende og spændende at møde andre ligesindede programdeltagere, siger hun og fortsætter:

– En af de kendte key-learnings, jeg vil trække frem, relaterer sig til, at ”det er mennesker, der gør forskellen”, og at vi må arbejde struktureret for at få de ansatte ”med”. I den forbindelse var Manuel Knights oplæg om kultur, struktur og teams særdeles givende i forhold til at blive i stand til at skabe en kultur, hvor medarbejdere føler sig inspireret og motiveret. Dernæst vil jeg fremhæve sessionen omkring kommunikation, hvor jeg har fået meget læring om, hvor vigtigt det er, at information og kommunikation bliver bragt i spil, så det bliver forstået og accepteret. Afslutningsvis har innovationsdelen med Jesper Klit givet mit en ny og vigtig viden, jeg kommer til at få god brug for. Allerede nu anvender jeg de nye kompetencer – ikke mindst i forhold til kommunikation og feedback til de ansatte. Faktisk har jeg hele materialet fra programmet liggende på mit skrivebord, og jeg hiver det frem for at blive inspireret af de værktøjer og modeller, jeg blev præsenteret for på uddannelsen.

Selv om Executive Management Certificate står alene som en selvstændig uddannelse, har Hanne Fastrup Krøjgaard ambitioner om at fortsætte uddannelsen med modul 2 og 3 på programmet Executive Management Programme INSEAD i Frankrig inden for overskuelig fremtid.

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om Executive Management Certificate