Lederuddannelsen Executive Management Certificate

Intensiv lederuddannelse på højt niveau for dig der sidder i direktionen eller som ejer af en virksomhed

Fokus på ledelse og forretningsudvikling

Executive Management Certificate er et 4 dages program, der sætter fokus på dig som leder og de kompetencer, der skal til for at udvikle og skabe fremdrift i organisation og forretning.

Programmet vil give dig et kompetenceløft og er værdifuld for dig, der leder efter nye kompetencer og ny viden, der kan bruges til udvikling af din organisation og som søger input til den strategiske udvikling og proces.

 

Vælg at gå videre med 2 andre lederuddannelser efter endt modul

Executive Management Certificate er et selvstændigt uddannelsesforløb, men er samtidig første del af Executive Management Programme INSEAD eller Leadership Acceleration Programme IMD.

Du kan vælge en af disse uddannelser på et senere tidspunkt og her nøjes med at færdiggøre:

Begge lederuddannelser er fra 2 meget anerkendte business skoler og vil give dig et godt afsæt til din fremtidige lederkarriere. Du modtager certifikat efter endt uddannelse fra enten INSEAD eller IMD.

Udbytte

På et koncentreret forløb over 4 dage får du præsenteret den nyeste viden fra internationalt anerkendte eksperter og du får

 • nye perspektiver på strategiarbejdet og strategiimplementering
 • inspiration og styrket din evne til at lede og motivere
 • ideer til at udtænke nye forretningsmodeller og konkurrencemæssige fordele
 • værktøjer til at skabe nytænkning og innovation i dit lederteam og din organisation
 • viden til at realisere det menneskelige potentiale, som virksomheden rummer
 • selvtillid og tyngde som topleder
 • et solidt netværk med erfarne ledere fra andre brancher

Læs hvad tidligere deltagere siger om uddannelsen.

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om Executive Management Certificate

Giv direktionen et fælles udgangspunkt

Programmet er også særdeles egnet og værdifuld for lederteams og direktioner, der ønsker en ensartet referenceramme og tilgang til løsning af virksomhedens strategiske og ledelsesmæssige udfordringer.

I vil som team få en fælles oplevelse og opleve en intensiv lederuddannelse på et højt fagligt niveau. I vil i ugens løb få mulighed for at skabe nye ideer til at løfte jeres virksomhed og organisation og ikke mindst opleve et fælles break fra hverdagen, hvor I kan tale sammen om konkrete ledelsesmæssige udfordringer.

Bestil materiale om lederprogrammet

Forretningsudvikling og strategi

Lederuddannelse med godt netværk

Indhold

Programmet fokuserer på emnerne STRATEGI, INNOVATION, LEDELSE OG KOMMUNIKATION.

Strategidelen giver dig et godt overblik over den praktiske anvendelse af strategiske metoder og værktøjer alt fra strategiformulering til implementering.

På innovationsdelen vil du lære, hvordan man med nye innovationsmetoder bliver i stand til at forstå kundens behov fra en ny vinkel, omsætte dette til nytænkende idéer samt få disse virkeliggjort i praksis.

Ledelsesdelen vil gøre dig fortrolig med de væsentligste forudsætninger for, hvordan du skaber en kultur, der understøtter virksomhedens ambitioner. Du vil blive inspireret og blive præsenteret for en række håndgribelige metoder og værktøjer, som kan understøtte din ledelsesrolle fremadrettet.

Afslutningsvis vil du lære at kommunikere komplekse problemstillinger klart og tydeligt, arbejde med din personlige gennemslagskraft samt medietræning.

Tilmeld dig

Deltagerprofil

Executive Management Certificate er målrettet erfarne ledere, der arbejder på strategisk niveau.

Du kender og behersker de grundlæggende ledelsesværktøjer, men vil gerne udfordre og styrke dig selv i forhold til medarbejdere, organisation og den forretningsmæssige udvikling.

Du søger seriøs og høj faglig ledertræning og –udvikling, der kan inspirere, forny og optimere din daglige ledelse.

Den typiske deltager er ejer af en virksomhed, CEO, CFO, COO, VP eller ansvarlig for en selvstændig organisatorisk enhed eller forretningsområde. Du kan også arbejde som rådgiver på tilsvarende niveau.

Du vil på programmet møde andre deltagere som er nysgerrige og har lysten til at få ny inspiration til at nytænke sig selv og deres virksomhed, få strategisk klarhed og styrke deres ledelsesmæssige tyngde og karriere.

Undervisningen foregår på engelsk.

Bestil materiale om lederprogrammet

Intensiv lederuddannelse på højt niveau

Dine undervisere

Dit udbytte

Programmet giver dig større ledelsesmæssige tyngde, og du får:

 • nye perspektiver på strategi- og forretningsudvikling
 • inspiration og styrket evne til at lede og motivere
 • mulighed for at genopfinde din virksomheds strategiske ambition og forretningsmodel
 • ideer til at udtænke nye unikke forretningsmodeller
 • værktøjer til at skabe nytænkning og innovation i dit lederteam og jeres organisation
 • mulighed for at realisere det menneskelige potentiale, som virksomheden rummer
 • selvtillid og tyngde som topleder
 • intensiv lederuddannelse på højt niveau
 • et solidt netværk med erfarne ledere fra andre brancher

Din virksomheds udbytte

 • Målbare forretningsmæssige resultater
 • En mere målrettet og fokuseret leder
 • Effektiv organisering og udnyttelse af kompetencerne
 • Ny inspiration og perspektiver på lederrollen
 • Strategiske lederkompetencer
 • Øget performance og forretningsmæssig vækst
 • En leder med øget organisatorisk værdi, indsigt og handlekraft

Kommende hold

August 2021 - Executive Management Certificate
ModulDatoSted
Modul 23. – 26. august 2021Hindsgavl Slot, Danmark
Tilmeld dig
Marts 2022 - Executive Management Certificate
ModulDatoSted
Modul 7. - 10. marts 2022Hindsgavl Slot, Danmark

Intensiv lederuddannelse på højt niveau

Pris

Pris for deltagelse: 35.000 kr. ex. moms

Hertil kommer udgifter til ophold og forplejning.

Hvis du efterfølgende vælger at gå videre med Executive Management Programme INSEAD eller Leadership Acceleration Programme IMD, modregner vi det betalte deltagergebyr til Executive Management Certificate.

Ophold

Programmet afholdes på Hotel Koldingfjord, Kolding, og vi sørger for at booke dit ophold samt forplejning til alle dage. Du kommer til at bo sammen med de øvrige deltagere og der vil hver aften være fælles middag for at styrke dit nye netværk.

Tilmeld dig

Covid-19 retningslinjer på uddannelse

Uddannelserne er i gang igen og afvikles i rammer, som vi og deltagerne kan være trygge ved.

Derfor beder vi om, at du som deltager er med til at beskytte dig selv, dine med-deltagere, undervisere og øvrige personale.

Følgende retningslinjer og Covid-19 anbefalinger er sat op.

Økonomisk tryghed ved tilmelding COVID-19

Da vi står i en situation med uvished i forhold til Covid-19, vil vi gerne give dig størst mulig økonomisk tryghed ved tilmelding til vores uddannelse.

Vi har derfor indført nedenstående økonomiske tryghedsvilkår forbundet til Covid-19:

 • Såfremt Covid-19 medfører, at uddannelsen ikke kan gennemføres trygt, flyttes afviklingen til et senere tidspunkt.
 • Flytning af deltagelse til et senere hold er uden omkostninger for dig og din virksomhed.
 • Aflysning af din deltagelse er uden beregning, såfremt du ikke har mulighed for at deltage på de nye datoer.

FAQ

Før man starter på en ny uddannelse, er der naturligvis mange spørgsmål, som kommer op. Hvordan foregår undervisningen, hvem kan hjælpe mig med hvilke spørgsmål og vil jeg modtage et uddannelsesbevis efter afsluttet uddannelse, kan være nogle af de spørgsmål, du gerne vil have svar på. I denne FAQ har vi samlet nogle af de mest almindelige spørgsmål, som måske kan hjælpe dig på vej

Få svar på dine spørgsmål

Intensiv lederuddannelse på højt niveau