Det siger vores deltagere om
Executive Board Programme INSEAD

Læs udtalelser fra vores tidligere deltagere og bliv inspireret til at komme i gang

Lene Feltmann Espersen

Professionelt bestyrelsesmedlem

Lene Feltmann Espersen er nok mest kendt fra sin politiske karriere og ikke mindre end 20 år i Folketinget, herunder indehaver af en række politiske poster, blandt andet som partileder for Det Konservative Folkeparti, justitsminister, økonomi- og erhvervsminister samt udenrigsminister. Fra 2014 til starten af 2023 var hun CEO i Danske Arkitektvirksomheder, der er en forening af private rådgivende arkitektvirksomheder.

Siden hun startede i Danske Arkitektvirksomheder, har Lene Espersen løbende fået koblet flere og flere bestyrelsesposter på. I dag er hun bestyrelsesformand i Green Hub Denmark samt bestyrelsesmedlem i Rådet for Bæredygtigt Byggeri, Michael Goldschmidt Holding og Ejendomme, KV Fonden, DSB og Comundo. Tidligere har hun blandt andet være bestyrelsesformand på Aalborg Universitet og i Baltic Development Forum.

LÆS MERE...

– Overgangen fra en executive- til en professionel bestyrelsesrolle er ikke sket fra den ene dag til den anden. Men gennem længere tid, kunne jeg godt mærke, at jeg på sigt ønskede at arbejde endnu mere strategisk gennem bestyrelsesarbejde – og ikke mindst med den grønne omstilling som omdrejningspunkt. Hvis jeg skulle sige ja til endnu flere bestyrelsesposter, havde jeg ikke også tid til at fylde CEO-rollen. Og derfor meldte jeg ud, at jeg ønskede at stoppe – men vi brugte god tid på en god overlap og succession til den nye direktør.

I dag er hun dermed ”rendyrket” professionelt bestyrelsesmedlem med et skarpt fokus på organisationer og virksomheder, der har bæredygtighedsagendaen højt på listen. Det har samtidig givet tid til og mulighed for at tænke hele den nye situation op i et helikopterperspektiv.

– Jeg har aldrig haft tid til at få taget en ”rigtig” bestyrelsesuddannelse, men med overgangen til en fuldtids professionel bestyrelsesrolle, skulle det altså være nu. Samtidig var jeg optaget af, at uddannelsen havde et internationalt islæt, og derfor faldt valget på Executive Board Programme INSEAD – et program, jeg også havde hørt positivt omtalt i mit netværk.

Professorer og deltagere sikrede højt niveau

Lene Feltmann Espersen omtaler uddannelsesprogrammet som værende ”hver eneste krone” værd.

– Niveauet på programmet var højt, og det skyldtes både underviserne og professorerne, der var dygtige til at variere undervisningen med en blanding af forklaringer, cases og involvering – kombineret med dygtige, velforberedte og socialt hyggeligt deltagere, der formåede at stille mange kloge spørgsmål. Også stor ros til teamet fra Scandinavian Executive Institute, der sikrede, at alt det praktiske kørte som smurt, udtaler hun.

Ifølge Lene Espersen er der en række læringer, som kommer til at få betydning for hende fremadrettet – og tre ting påpeger hun som specielt vigtige.

– Tidligere har jeg været meget kompromissøgende i min rolle som bestyrelsesformand, qua mine tidligere ministerroller. Jeg er nok gået i løsningsmodus og er kommet ind i bestyrelseslokalet med et mål om hurtigt at nå til enighed. I den henseende er jeg blevet mere opmærksom på vigtigheden af at stille spørgsmål, vende alternativer og lege ”djævlens advokat”, før vi finder løsninger. Et andet vigtigt aspekt handler om, hvordan man som bestyrelse undgår at blive biased eller forudindtaget – og det føler jeg, vi fik nogle vigtige værktøjer til at håndtere. Afslutningsvis – og ganske lavpraktisk – så har jeg taget rutinen vedrørende en ”tjek ind” og en ”tjek ud” af bestyrelsesmøderne til mig. At man før mødet starter bliver enige om det overordnede mål med mødet, og inden man slutter, evaluerer mødet. Disse tre elementer kommer jeg helt klart til at bruge fremadrettet og har faktisk allerede igangsat i flere af mine bestyrelser, siger hun.

Også rent netværksmæssigt fremhæver hun uddannelsesprogrammet som udbytterigt.

– Jeg er ikke i tvivl om, at vi der deltog, kommer til at bruge hinanden fremover og udfordre hinanden på vores bestyrelsesarbejde og vores arbejde med digitalisering og bæredygtighed. Jeg har i forvejen et stort netværk, men dem, jeg her er blevet kendt med, ville jeg ikke naturligt have mødt på min vej. Det at vi samles over to moduler og rejser ud sammen, giver noget helt særligt i forhold til at lære hinanden at kende, slutter Lene Feltmann Espersen.

Danny Feltmann Espersen

Professionelt bestyrelsesmedlem

Danny Feltmann Espersen har i nærmere 30 år arbejdet med branding, digitalisering, kunderejser, ESG-agendaen samt international vækst og skalerbarhed i mærkevarebranchen. Især modebranchen har præget karrieren, herunder næsten 18 år i forskellige lederfunktioner i H&M og efterfølgende President & CEO i svenske KappAhl. Turen er imidlertid også gået inden om andre high-end forbrugsproducenter, herunder B&O og hudplejevirksomheden Karmameju. Frem til januar 2023 var han desuden Group CEO i Designers Company, der er moderselskabet bag en række designvirksomheder, og siden da har fokus været på at forme en karriere ud fra en portefølje af bestyrelsesposter og som partner i investeringsselskabet Executive Capital.

I dag er al tid dermed dedikereret til investerings- og bestyrelsesarbejde, hvilket blandt andet inkluderer bestyrelsesposter i Becksöndergaard og Fairpoint Outdoors. Tidligere har han desuden siddet i bestyrelsen i Joe & The Juice samt køkkenvirksomheden TCM Group.

LÆS MERE...

– Det er skalerbarheden, internationaliseringen og væksten, der er den røde tråd i alle de ting, jeg har beskæftiget mig med, og herunder naturligvis mærkevareopbygningen. Og det er disse kompetencer, jeg nu ønsker at bringe med ind i bestyrelseslokalet, siger Danny Feltmann Espersen og tilføjer:

– I alle de år, jeg har været involveret i bestyrelsesarbejde, har det været ”learning by doing”. Og længe har en bestyrelsesuddannelse stået højt på min ønskeliste, men tiden har ikke været til det. Med overgangen til den professionelle bestyrelseskarriere, var det rigtige tidspunkt imidlertid kommet, og samtidig var jeg blevet anbefalet Executive Board Programme INSEAD, som et særdeles godt og internationalt brand.

”Stjernegodt”

Ifølge Danny Feltmann Espersen var kvalitet og niveau helt på top – både på modulet i Danmark og på det efterfølgende modul på INSEAD i Frankrig.

– De danske undervisere var både dygtige og samtidig ganske underholdende. Og professorerne på INSEAD i Frankrig var både formidable og enormt engagerede. Selvom det var undervisning, de tydeligvis havde levereret mange gange før, blev det på ingen måde kedeligt og slavisk – de formåede virkelig at levere varen. Jeg føler i allerhøjeste grad, at jeg er blevet beriget igennem programmet, hvilket også kan tilskrives de mange dygtige deltagere, der bidrog til det høje niveau, udtaler han.

Trods hans baggrund som finansøkonom og arbejdet med kapitalfonde i mange år, var det alligevel læringen om de finansielle forhold, der fik allerstørst betydning for ham.

– Selvom jeg tidligere har arbejdet meget med disse ting, havde jeg virkelig glæde af at få systematiseret mange af de forhold, der handler om modelstyring af value creation. Det var ganske enkelt stjernegodt, og jeg skrev næsten en hel bog til mig selv under denne session. Dernæst vil jeg fremhæve den viden og inspiration, jeg fik omkring facilitering i bestyrelseslokalet. Det var en væsentlig læringsoplevelse for mig at blive mere opmærksom på, hvordan det er at få alle engageret og sikre, at der bliver lyttet til samtlige perspektiver. Det var lidt af en ahaoplevelse, siger han og afslutter:

– Den nye viden er allerede taget i brug i mit bestyrelsesarbejde, blandt andet i forbindelse med en igangværende strategiproces. Helt overordnet har dette været et stærkt program for mig.

Jonas Berg

Vice President, UCB

Jonas Berg er Vice President i den europæiske del af UCB, der er et globalt medicinalfirma med speciale inden for immunologi og neurologi. Koncernen har hovedkontor i Belgien og beskæftiger totalt 8.700 medarbejdere i cirka 40 lande verden over.

Jonas Berg har deltaget i bestyrelsesuddannelsen Executive Board Programme, som Scandinavian Executive Institute tilbyder i samarbejde med INSEAD i Frankrig.

– Der var to årsager til, at jeg valgte at deltage i bestyrelsesprogrammet. For det første har jeg, qua min rolle og arbejdsopgaver i UCB, nytte af at have viden om bestyrelsesarbejde. Det kan fx være i forbindelse med, at går ind som bestyrelsesmedlem i selskaber, som UCB har opkøbt eller indgået partnerskab med. Derudover har jeg haft en helt en personlig interesse i dette, som handler om at få indsigt i andre områder end medicinalbranchen, som jeg altid har været en del af. Ved at gå dybere ind i bestyrelsesarbejde, har jeg mulighed for at udvide min horisont og blive kendt med andre brancher, udtaler Jonas Berg.

LÆS MERE...

Han fremhæver, at programmet i allerhøjeste grad levede op til forventningerne.

– For det første oplevede jeg professorerne som særdeles engagerede og dedikerede og ikke mindst meget optaget af at få hele gruppen med sig og skabe nogle gode diskussioner. Desuden var der en virkelig god diversitet blandt deltagerne, siger han og afslutter:

– For mig var især læringen omkring corporate governance samt viden om hvordan de finansielle instrumenter hænger sammen med værdiskabelsen interessant. Hvordan man implementerer disse initiativer, således at de udgør de rigtige incitamenter for ledelsen i virksomheden. Afslutningsvis vil jeg fremhæve, hvor godt logistikken og de praktiske aspekter af programmet fungerede – både før, under og efter programstart – herunder en helt fantastisk læringsplatform.

Peter Halling

CEO & President, ALK

Peter Halling har tidligere haft flere internationale lederpositioner i Danmark, USA og Tyskland, i blandt andet Novozymes, Ingredion Inc., DöhlerGroup, Fertin Pharma og er nu tiltrådt som CEO og President hos ALK.

– Peter har derudover en nyere bestyrelsesposition som bestyrelsesformand i spændende dansk start-up selskab. Både executive-vejen og bestyrelsesvejen er interessant for mig, men bestyrelseskarrieren er på mange måder ”prikken over i’et” og et område, jeg gerne vil udbygge yderligere og fokuserer endnu mere på fremadrettet.

LÆS MERE...

Formalisering af kompetencer
Netop ønsket om at udvide sin horisont og formalisere sine kompetencer på bestyrelsesfronten gjorde, at Peter Halling for kort tid siden gennemførte bestyrelsesprogrammet Executive Board Programme INSEAD.

– Den viden, jeg har tillagt mig relateret til bestyrelsesarbejde, har hele vejen igennem været autodidakt. Men mit ønske om at fokusere endnu mere på bestyrelsesrollen fremadrettet, kombineret med at mange af de bestyrelser, jeg er involveret i, har et internationalt islæt, var bevæggrunden for, at jeg ønskede en bestyrelsesuddannelse med et internationalt perspektiv. Det var vigtigt for mig at finde ”det bedste af det bedste”, og programsamarbejdet med den franske business-skole INSEAD var også i den forbindelse særdeles attraktivt, udtaler Fertin-direktøren.

Ifølge Peter Halling levede bestyrelsesprogrammet op til de høje forventninger.

– Executive Board Programme er virkelig god uddannelse med et godt indhold. Både i forhold til det konkrete omkring bestyrelsespraksis, som var omdrejningspunktet i Danmark og de større perspektiver og den aktive læring fra dygtige og topprofessionelle undervisere på INSEAD. Jeg fik noget godt med fra begge verdener og derudover muligheden for at udbygget mit netværk med dygtige og gode mennesker, jeg stadig har kontakt med, og som kan have betydning for mig fremover, udtaler han.

Diversitet i bestyrelsen
Deltager man i et intensivt executive-program, kommer man naturligvis hjem med mange nye tanker, idéer og visioner. Nogle selvfølgelig mere betydningsfulde end andre – og for Peter Halling kan især to læringer fremhæves.

– Det med at få slået helt fast, hvad et bestyrelsesansvar reelt indeholder, var en rigtig god reminder. Jeg vidste en del om det på forhånd, men det var godt at få det ”sort på hvidt”. Den anden vigtige ting for mig var læringen om bestyrelsens sammensætning, og hvor vigtigt det er, at man sikrer diversitet i bestyrelseslokalet med henblik på blandt andet kultur, køn og kompetence. Det blev særdeles godt illustreret på INSEAD, og vi havde desuden nogle udbytterige dialoger om dette i grupperne, siger han og afslutter:

– De nye færdigheder har allerede har haft betydning for, hvordan jeg udfører mit bestyrelsesarbejde. Jeg har fået større forståelse for, hvordan jeg sammensætter en optimal bestyrelse, og at de mennesker, der kommer ind i bestyrelsen, er klar over, hvad de siger ja til – især relateret til kompetencedelen. Og i forhold til samarbejdet internt i bestyrelsen, så er jeg blevet endnu mere bevidst om, hvordan vi ”spiller hinanden gode” og dermed får det bedst mulige ud af hinanden.

Camilla Hesselby

Vicedirektør, FSR – danske revisorer

Camilla Hesselby er vicedirektør i FSR, som er revisorernes brancheorganisation. Hun er oprindelig uddannet jurist, og har i mange år arbejdet i embedsværket, senest som underdirektør i Skattestyrelsen og kontorchef i Erhvervsstyrelsen, hvor selskabsret og corporate governance-regler har været en central del af hendes virke. De seneste tre år har hun været i FSR som vicedirektør, hvor hun også er den del af direktionen og dermed har et nært samarbejde med FSRs bestyrelse. Derudover sidder hun i bestyrelsen for EFRAG, der er en privat sammenslutning af europæiske interessenter og nationale organisationer, som er involveret i udviklingen af ESRS og IFRS-standarder (International Sustainability & Financial Reporting Standards).

LÆS MERE...

Camilla Hesselbys involvering i bestyrelsesarbejde i forskellige sammenhænge var bevæggrunden for, at hun valgte at deltage i Executive Board Programme INSEAD, der består af et modul i Danmark samt et modul på business-skolen INSEAD i Frankrig.

– Mine roller i bestyrelsessammenhæng, både i forhold til at jeg arbejder op mod FSR’ bestyrelse via min direktionsrolle samt min bestyrelsespost i EFRAG, gjorde, at jeg var på udkig efter en bestyrelsesuddannelse. Men det var vigtigt for mig at finde et program, der også greb fat i perspektivet fra direktionssiden og samspillet mellem direktionen og bestyrelsen. Det, sammenholdt med, at Executive Board Programme er et relativt intensivt – og dermed overkommeligt – forløb, betød, at programmet var tiltrækkende for mig. Og så må jeg jo indrømme, at jeg også altid har haft en lille drøm om at komme på INSEAD, siger hun.

FSR-vicedirektøren påpeger især fordelene ved at deltage i et uddannelsesprogram, som kombinerer det lokale og det internationale perspektiv.

– Det faglige niveau var højt, og sammensætningen af forskelligartede deltagere var en vigtig bidragsyder i forhold til at programmet blev endnu mere interessant. Underviserne på INSEAD var særdeles dygtige og inspirerende, og levede absolut op til forventningerne. Og så vil jeg fremhæve det positive med kombinationen af det lokale og det globale: At man tager afsted med en dansk gruppe, man kender i forvejen, og dermed også har et netværk, når man kommer hjem. Og at man så samtidig kommer ud og får det internationale perspektiv på INSEAD sammen. Rent netværksmæssigt er det helt klart en fordel, at det er en dansk arrangør, der hoster programmet, udtaler hun.

Bestyrelsesmøderne er bestyrelsens møder
Ifølge Camilla Hesselby er der en række take-aways fra programmet, der kommer til at få indflydelse på hendes bestyrelsesarbejde fremadrettet.

– Jeg er blevet mindet om, at bestyrelsesmøderne er bestyrelsens møder. At man skal afse mere tid til drøftelser og diskussioner internt i bestyrelsen og bruge mindre tid på direktionen og medarbejderne. Og at man bør have som ambition at sammensætte sin bestyrelse, så den repræsenterer forskelligartede kompetencer på en måde, som er bedst for foreningens arbejde. Afslutningsvis, og selvom jeg arbejder for revisorernes brancheforening, at jeg godt kan udfordre min bestyrelse på udvalgte nøgletal og forskellige aspekter af regnskabet, siger hun og afslutter:

– Alt i alt kommer programmet til at få betydning for mine krav og forventninger til bestyrelsesmøderne fremadrettet – at lange præsentationer fra direktionen ikke skal fylde så meget, men at der hellere skal være tid til spørgsmål og drøftelser. Og så vil jeg helt klart udfordre bestyrelsen på sammensætning og diversitet, og jeg vil også have fokus rettet på udvalgte nøgletal og følge systematisk op på dem.

Nikolaj Lubanski

COO, Copenhagen Capacity

Nikolaj Lubanski har en bachelor i erhvervsøkonomi, en mastergrad i kultursociologi samt en Ph.d. i sociologi. Kort fortalt: En uddannelse hvor ”kulturen møder virksomhederne”, som han selv formulerer det. I dag er han COO i Copenhagen Capacity, der er den officielle organisation for investeringsfremme og regional udvikling i Østdanmark.

– Fokuspunktet i min karriere har bestået af en kombination af private, offentlige og semioffentlige virksomheder. Jeg har tilbragt 12 år i konsulentverdenen i eget konsulentfirma, har været med til at starte syv virksomheder gennem årene – og solgt nogle fra undervejs. Kombinationen af dette private og offentlige perspektiv er medvirkende til, at jeg i dag sidder i den erhvervsdrivende fond, Copenhagen Capacity, fortæller Nikolaj Lubanski.

De seneste tyve år har også bestyrelsesarbejde fyldt på hans CV. Det drejer sig både om bestyrelsesarbejde i offentlige institutioner, i erhvervsdrivende fonde samt private virksomheder.

– Nysgerrighed er en stor drivkraft for mig i mit bestyrelsesarbejde, og det har selvfølgelig også været afgørende for, at jeg netop har deltaget i bestyrelsesuddannelsen Executive Board Programme på INSEAD, fortæller han og fortsætter:

LÆS MERE...

– Der er to vigtige årsager til, at jeg valgte netop dette program. For det første havde jeg et ønske om at bringe mine bestyrelseskompetencer op på næste niveau – at få professionaliseret min tilgangsvinkel til bestyrelsesarbejdet. Jeg har lært en masse i praksis, men har ikke tidligere forholdt mig til den mere teoretiske side. Det med at få bekræftet – og eventuelt afkræftet – at det man gør, er rigtigt, har også været et vigtigt element. Dernæst fik jeg mulighed for at tage af sted på uddannelsen sammen med direktøren for Studieskolen, hvor jeg er bestyrelsesformand, og det med at deltage sammen med en kollega, som man efterfølgende kan diskutere læring og implementering med, har været intet mindre end guld værd.

Stærk mix af deltagere
Nikolaj Lubanski fremhæver blandt andet hvor stor betydning sammensætningen af deltagergruppen har for udbyttet af uddannelsesprogrammet.

– Overordnet var niveauet virkelig højt, og så ser jeg det som en stor gevinst, at gruppen af deltagere er så sammensat. Nogle har et rent kommercielt fokus, nogle en mere offentlig profil og andre igen har en blandet profil. Den variation og kombination er virkelig stærk. På modul 1 var jeg især imponeret over læringen omkring ansvar og pligter i forhold til lovgivningen samt bestyrelsens rolle med henblik på de strategiske overvejelser, og på modul 2 på INSEAD blev jeg ligefrem ”blæst tilbage” af undervisningen om beslutningsteori og finans. Og så giver hele kombinationen med at du kommer til en international business-skole i Frankrig et ekstra løft. Du kommer op i lidt andre luftlag og ser verden fra et lidt mere internationalt perspektiv, men stadig i en dansk setting, udtaler han.

Nikolaj Lubanski påpeger fire læringsudbytter, som har været helt centrale for ham.

– For det første har jeg fået helt styr på det juridiske regelsæt knyttet til bestyrelsesarbejde, og hvilket ansvar du har, når du er en del af en bestyrelse. Dernæst er jeg blevet endnu mere opmærksom på at have fokus på værdiskabelsen i den organisation, du sidder i bestyrelsen for. For det tredje var læringsudbyttet af emnet om beslutningstagning, og hvad som ligger til grund for dine beslutninger, særdeles nyttigt og afslutningsvis vil jeg fremhæve temaet omkring succession-management – altså hvordan du sikrer kontinuitet og nyskabelse både i ledelsen og bestyrelsen, siger han, før han afslutter:

– Vi er allerede i fuld gang med at implementere de ting, vi fik med hjem. Vi har fået rettet op på en række formalia, og så har vi ikke mindst fået set nøjere på den generelle anvendelse af bestyrelsen. Hvordan vi bedst muligt udnytter den viden og de kompetencer, vi har internt i bestyrelsen, med henblik på at lede og udvikle vores organisation.

Sebastian Bramsen Haugaard

COO, HauCon

Sebastian Bramsen Haugaard er COO i familievirksomheden HauCon, som er en privatejet virksomhed, der blev grundlagt i 1988 af Sebastians far og farfar, og som i dag en af Nordens største distributører af specialartikler til byggebranchen, herunder entreprenør- og elementindustrien.

Sebastian har siddet i familievirksomhedens bestyrelse siden han var 20 år gammel med det formål at lære virksomheden at kende og mestre forretningsledelse på højt niveau.
– For et lille år siden fik jeg desuden mulighed for at gå ind som bestyrelsesmedlem i en anden familievirksomhed, Bent Brandt A/S, og det var bevæggrunden for, at jeg valgte at deltage på Executive Board Programme INSEAD. Jeg vil egentlig også gerne udfordre tankegangen om, at man skal være 55-60 år gammel og have 30 års erhvervserfaring for at kunne bidrage i bestyrelsesarbejdet. Med det tempo og den uforudsigelighed, der er i verden i dag, tror jeg, at også aldersmæssig diversitet er en fordel, siger han og tilføjer:

– Mit job i HauCon er naturligvis det primære, men bestyrelsesarbejde er både sjovt, motiverende og interessant – lidt som at være konsulent. Og så er det ekstremt vigtigt, at jeg er så godt forberedt, som muligt. Det er drømmen, at vores virksomhed forbliver på familiens hånd.

LÆS MERE...

Et mere bevidst og aktivt bestyrelsesmedlem
HauCon-chefen satte specielt stor pris på mikset af forskellige deltagere og undervisningsformen.

– Niveauet på programmet var ekstremt højt – ment på en positiv måde. Underviserne imponerede, og det samme gjorde sammensætningen af mennesker, der repræsenterede forskellige virksomheder og brancher. Undervisningsmæssigt var det exceptionelt – professorerne bragte nogle temaer på banen, som i udgangspunktet kunne være kedelige og komplekse, men formåede at gøre det ekstremt praktisk og spændende, så vi alle kunne være med. Her lærer man ting, man ikke kan læse i en bog, og jeg synes især arbejdet med cases i gruppesammenhæng gjorde en stor forskel, udtaler Sebastian Bramsen Haugaard.
Han fremhæver specielt to ting fra uddannelsesprogrammet, der har haft stor betydning for ham.

– For det første har jeg fået endnu større indsigt i formålet med en bestyrelse og dennes rolle – det er et perspektiv, man ofte misser. Det handler blandt andet om, hvilket ansvar man påtager sig ved at gå ind i en bestyrelse – hvad man skal blande sig i – og hvad man ikke skal blande sig i. Dernæst var det også givende at få en større forståelse for dybden i dynamikken i bestyrelser. Man skal sætte sig ind i kerneværdierne og kulturen, og man kan ikke bare lave en ”copy-paste” fra en bestyrelse til en anden, siger han og afslutter:

– Overordnet har programmet helt klart bidraget til, at jeg kan være et endnu mere bevidst og aktivt bestyrelsesmedlem end tidligere, og jeg har fået en god værktøjskasse med, som jeg kan anvende i dette arbejde. Og så har netværket med de øvrige deltagere været helt fantastisk: jeg var lidt bekymret for, om jeg kunne ”falde lidt udenfor” qua min unge alder, men alle var meget åbne og inkluderende, og jeg har fået nogle virkelig tætte kontakter, jeg kan benytte mig af fremadrettet.

Hanne Torp Brodersen

Projekt- og kommunikationschef, Færchfonden

Hanne Torp Brodersen er projekt- og kommunikationschef i Færchfonden, en erhvervsdrivende fond, der uddeler fondsmidler til almennyttige formål inden for iværksætteri, erhverv, kultur og uddannelse. Hun er desuden for nylig blevet udnævnt som næstformand Museum Salling – en statsanerkendt, kommunal museumsorganisation, der dækker arkæologi, kulturhistorie, kunsthistorie og naturhistorie.

– En stor del af mit daglige arbejde handler om bestyrelsesbetjening. Det er blandt andet til enhver tid bestyrelsen, der træffer beslutningen om, hvem som skal have donationer. Dette arbejde sammenholdt med, at jeg for nylig blev næstformand i Museum Salling betød, at jeg ønskede at supplere min praktiske erfaring med nogle teoretiske perspektiver inden for bestyrelsesarbejde, fortæller Hanne Torp Brodersen om sin bevæggrund for at deltage i bestyrelsesprogrammet Executive Board Programme INSEAD.

LÆS MERE...

Intensivt – men det hele værd

Ifølge Hanne Torp Brodersen var niveauet højt – både rent fagligt, men også i relation til de øvrige deltagere.

– Programmet var intensivt og krævede en del forberedelse – men det var det hele værd. Og det var tydeligt, at for at få noget ud af det, var det vigtigt at have en vis forhåndsviden om, hvordan samspillet mellem bestyrelsen og ledelsen fungerer. De øvrige deltagere var knivskarpe, og så var der en særdeles god stemning på holdet, hvor det var tydeligt, at man gerne ville hinanden og alle lagde sig i selen for at bidrage bedst muligt.

Hun fremhæver især tre vigtige læringer, som hun kan tage direkte med hjem og anvende i sit bestyrelsesarbejde.

– En af læringerne for mig var, at kan ske, at du ikke er blevet udpeget til bestyrelsen for eksempelvis stærk finansielle og økonomiske kompetencer, men det fritager dig ikke for også her at sætte dig godt ind i stoffet og byde ind i forhold til dette aspekt. En anden relevant key-learning relaterer sig til den rolle, man indtager som bestyrelsesmedlem. At man som en del af bestyrelsen skal sikre gode processer, der hjælper administrationen til at finde svarene – men at man som bestyrelse ikke nødvendigvis skal give svarene. Afslutningsvis var det godt at genopfriske, at vi allerede på modul 1 blev mindet om altid at forsikre os om, at der er tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring, siger hun, før hun afslutter:

– Alt i alt betyder uddannelsen, at jeg er blevet stærkere på teoretiske viden ift. at agere bestyrelsesmedlem. Dette vil jeg bringe i spil ift. mit nuværende arbejde, og på sigt kan der måske kobles mere bestyrelsesarbejde på min profil.

Mads Jakobsen

Vice President, NNIT

Mads Jakobsen er Vice President i NNIT, et dansk it-aktieselskab, der rådgiver om, udvikler, implementerer og drifter it-løsninger til danske og udenlandske virksomheder. For nylig deltog han på bestyrelsesprogrammet Executive Board Programme, der tilbydes i samarbejde med INSEAD i Frankrig.

– Jeg valgte at deltage i bestyrelsesprogrammet af flere årsager. For det første sidder jeg i en ekstern bestyrelse samt en række interne bestyrelser, idet NNIT ejer mange virksomheder, og derfor var det særdeles relevant for mig at få et faglig påfyld og inspiration relateret til bestyrelsesarbejde. Derudover var det meget attraktivt for mig, at programmet tilbydes i samarbejde med INSEAD, som jeg havde hørt rigtig meget godt om, siger Mads Jakobsen og tilføjer:

– Bestyrelsesarbejde er blot en mindre del af mit arbejde, da jeg bruger det meste af min tid i lederrollen i NNIT, men jeg bed mærke i, at programmet i høj grad også appellerer til den generelle topleder. Uddannelsesprogrammet giver nemlig en rigtig god forståelse for samspillet mellem bestyrelsen og ledergruppen, og jeg er kommet hjem med en større viden om, hvad bestyrelsen har behov for fra ledelsen i en virksomhed. Programmet er dermed i særdeleshed relevant for ledere på c-level.

LÆS MERE...

Højt fagligt niveau

Executive Board Programme INSEAD består af to moduler – det første foregår i Danmark og det andet på INSEAD i Frankrig.

– Jeg oplevede det faglige niveau som virkelig højt. Kvaliteten på INSEAD er naturligvis høj, men det var den også i Danmark. Man kan godt mærke, at der er tænkt nogle gode tanker om programmets sammensætning med henblik på det finansielle, det personlige lederskab, interaktionen med andre mennesker og så den praktiske værktøjskasse omkring, hvordan man arbejder i en bestyrelse. Det hele fungerede særdeles godt, udtaler han.

Mads Jakobsen fremhæver især tre læringer, der har haft stor betydning for ham.
– Leadership-delen var virkelig god og gav mange ahaoplevelser, som jeg direkte kan anvende i mit daglige arbejde. Dernæst vil jeg fremhæve undervisningen i kommunikation samt effektiv beslutningstagen, som virkelig givende, siger Mads Jakobsen, før han afslutter:

– På baggrund af de nye kompetencer vil jeg blive et endnu bedre bestyrelsesmedlem, og det vil også gøre mig i stand til at få flere bestyrelsesposter fremadrettet. Afslutningsvis føler jeg mig meget bedre rustet til – ud fra et ledelsesperspektiv – at arbejde sammen med bestyrelsen, hvor vi gør hinanden ”gode”.

Claus Petersen

CEO, Jem & Fix

Claus Petersen er CEO i Jem & Fix og har for kort tid siden afsluttet bestyrelsesprogrammet Executive Board Programme INSEAD. Han har været 17 år i virksomheden, hvoraf de seneste fire som administrerende direktør. Derudover har han to bestyrelsesposter internt i koncernen, som henholdsvis formand og bestyrelsesmedlem, samt en ulønnet bestyrelsespost i en selvejende institution for udviklingshæmmede børn og voksne.

– Jeg har dels arbejdet som topleder i en årrække og har de seneste par år suppleret med et par bestyrelsesposter, og det var årsagen til, at jeg ønskede at løfte mit kompetenceniveau inden for bestyrelsesarbejde. Både for at blive dygtigere inden for fagområdet, men også for at få skilt CEO- og bestyrelsesrollen ad og få gjort rollerne mere præcise. Jeg afsøgte tre forskellige muligheder, men ønskede at gå for det bedste, der samtidig kunne fungere sideløbende med en travl arbejdshverdag, udtaler Claus Petersen og fortsætter:

– Forventningerne til uddannelsesprogrammet var i forvejen høje, men disse blev virkelig indfriet. Professorerne var særdeles kompetente og greb fat i meget relevante emner, der både var aktuelle i forhold til min position som CEO og mine bestyrelsesroller.

LÆS MERE...

Bedre i morgen, end i dag

Jem & Fix-chefen påpeger især tre key-learnings, der har haft stor betydning for hans oplevelse af programmet, der består af et modul i Danmark og et modul på INSEAD i Frankrig.

– Noget af det vigtigste, jeg kommer hjem med, er, at jeg har fået sat ord på forskellen mellem en CEO og en bestyrelsesformand. Det har gjort mig bedre rustet til at skifte kasket, uden at blande kortene for meget sammen. Derudover var emnet, der handlede om at reflektere over egne og andre bestyrelsesmedlemmers forventninger og aktiviteter, særdeles relevant. Det med at have en løbende dialog med sine nærmeste om, hvorvidt man lykkes eller ikke lykkes med henblik på kontinuerlig forbedring. Afslutningsvis var det imidlertid nok sessionen relateret til beslutningsprocesser, der har haft allerstørst betydning for mig. At blive kendt med ”fælderne” i beslutningstagningen og være i stand til at anlægge et 360-graders perspektiv på sine beslutninger, kan bruges i mange sammenhænge, siger han og tilføjer:

– Kort fortalt er det, der driver mig, at man hele tiden flytter sig og bliver bedre. At man er bedre i morgen, end man er i dag. Det er nok i denne sammenhæng, at programmet har givet mit allermest: at jeg har fået løftet mine kompetencer, både med henblik på at blive en bedre bestyrelsesformand og et bedre bestyrelsesmedlem. Derudover har jeg lagt grundlaget for mine fremtidige ambitioner, der handler om, at jeg sigter efter yderligere et par bestyrelsesposter.

Læring fra andre brancher

Men også i et netværksmæssigt perspektiv, føler Claus Petersen, at programmet har bidraget positivt.
– Det er ikke længe siden, vi kom hjem, men vi er allerede en gruppe, der har planer om at træffes igen. Jeg synes, at jeg mødte mange spændende mennesker, der sidder på et højt niveau, og derudover har det været særdeles spændende at få indblik i andre brancher. Det er bestemt interessant med nogle helt nye perspektiver, og det kan man virkelig lære noget af, slutter han.

Claus Hviid Christensen

CEO, Nexus

Claus Hviid Christensen er CEO i Nexus, der er Palsgaards uafhængige innovationsselskab. Palsgaard er en global virksomhed med 600 medarbejdere, der gennem mere end 100 år har leveret ingredienser til fødevareindustrien. Selskabet har gennem en årrække oplevet solid vækst og samtidig høstet anerkendelse for sin ESG/CSR-indsats. Både Nexus A/S og Palsgaard A/S ejes af Schou-Fondet.

Claus har bestyrelseserfaring fra både private og offentlige virksomheder, og investerer derudover i mindre, nyetablerede virksomheder. For kort tid siden afsluttede han desuden Scandinavian Executive Institutes bestyrelsesuddannelse, Executive Board Programme INSEAD.

– Det var mit klare mål at få en uddannelse på absolut højeste niveau og samtidig styrke mit bestyrelsesnetværk i Danmark. Samspillet mellem Scandinavian Executive Institute og INSEAD mødte til fulde alle mine forhåbninger, udtaler han.

Tredje besøg på INSEAD

Claus Hviid Christensen har tidligere deltaget på flere INSEAD-forløb, og dette var dermed hans tredje besøg på business-skolen i Frankrig.

LÆS MERE...

– Hver gang imponeres jeg specielt af undervisernes evne til at formidle særdeles kompliceret stof på enkel og overskuelig måde. Jeg tvivler på, det gøres bedre nogen steder i verden. Der er i praksis uendelig meget viden, man kan bruge i sit bestyrelsesarbejde, og der er altid forbedringsmuligheder. Jeg synes, underviserne gør en formidabel indsats med henblik på at hjælpe deltagerne med at fokusere på, hvordan man som individ kan bidrage til at skabe reel og varig værdi i bestyrelsen. Læringen er i høj grad bygget op omkring velafprøvede, lærerige og dygtigt udtænkte cases. Det gør, at alle kan arbejde med deres egne respektive styrker og udviklingspunkter. Forløbet i Danmark byggede virkelig fint op til INSEAD. Der var blændende og lærerige indlæg, men måske vigtigst af alt, så gav det mulighed for at lære de andre deltagere at kende ret godt på forhånd, hvilket gjorde forløbet på INSEAD endnu mere udbytterigt, uddyber han.

Vigtig læring – og vigtigt netværk 

Nexus-chefen er ikke i tvivl om, at han kommer hjem med en række key-learnings, der kan anvendes fremadrettet.

– Helt overordnet fik jeg etableret en virkelig nyttig ramme til at forankre såvel mit direktionsarbejde som mit bestyrelsesarbejde indenfor. Jeg har fået en række nye værktøjer, nyttige tilgange, praktiske tips og råd, der alle kan bidrage til at sikre større effektivitet i bestyrelsesarbejdet. Og – nok endnu vigtigere – er jeg blevet i stand til at udnytte bestyrelsens fulde potentiale endnu bedre, siger han og afslutter:

– Der er ingen tvivl om, at jeg vil bruge mine nye færdigheder til at justere på min tilgang i de forskellige fora, hvor det er muligt. Jeg håber selvfølgelig på, at det giver anledning til nogle interessante eksperimenter, som jeg så kan lære endnu mere af. På den måde bliver dette forløb blot begyndelsen på en ny rejse. Derudover er jeg ganske sikker på, at jeg aktivt kommer til at vedligeholde min kontakt til flere af deltagerne, og jeg vil således ikke bliver overrasket, hvis jeg en dag sidder i en bestyrelse samme med en af dem.

Mai Mercado

Folketingsmedlem (MF) og tidligere minister

Mai Mercado har mere end ti års erfaring med politisk ledelse – herunder otte år som parlamentariker og 2,5 år som minister i den tidligere VLAK-regering, hvor hun stod i spidsen for 950 medarbejdere. Efterfølgende ministerposten har hun kombineret sit politiske arbejde med bestyrelsesarbejde, og det er en af grundene til, at hun netop har deltaget på Executive Board Programme INSEAD.

LÆS MERE...

– De kompetencer, jeg har opbygget gennem mit politiske lederskab, benytter jeg mig også af i mit bestyrelsesarbejde. Det drejer sig blandt andet om at udøve strategisk sparring og at skærpe opmærksomheden på Governance-, Risk- og Compliance-management (GCR). Mange i mit netværk, som er erfarne bestyrelsesformænd og CEOs, anbefalede INSEAD som omdrejningspunkt for en bestyrelsesuddannelse, og denne personlige anbefaling var vigtig i forhold til mit valg, fortæller Mai Mercado.

Folketingspolitikeren har i forvejen et godt kendskab til kommunikation og strategisk ledelse, men netop det at få flere kompetencer med henblik på den juridiske ramme for en bestyrelse, var et af motiverne for, at hun valgte at deltage i programmet.

– Niveauet på Executive Board Programme INSEAD var højt og udbyttet stort. Jeg har fået nogle meget konkrete værktøjer med hjem, som jeg kan anvende direkte i mit bestyrelsesarbejde. Her vil jeg især fremhæve emnet omkring ”law & regulation”, altså det der omhandler den lovgivningsmæssige ramme for bestyrelsen og de dilemmaer, der følger med. Alt i alt føler jeg, at bestyrelsesprogrammet har gjort mig mere fokuseret og dygtigere til at udføre mit bestyrelsesarbejde. Og så er der desuden en ting eller to, jeg kan anvende i den politiske verden, fremhæver hun.

I et netværksmæssigt perspektiv har programmet også bidraget positivt.

– Sparringen med de øvrige deltagere, jeg var på hold med, og etablering af nye og gode kontakter har næsten betydet halvdelen af udbyttet for mit vedkommende. Mit bestyrelsesnetværk er i allerhøjeste grad blevet udbygget, og det er et element, jeg sætter jeg stor pris på, idet netværksbygning alle dage har været betydningsfuldt for mig, slutter Mai Mercado.

Jens Erik Platz

Bestyrelsesformand, Norlys

Jens Erik Platz er bestyrelsesformand i Norlys a.m.b.a, Danmarks største integrerede energi- og telekoncern med intet mindre end 710.000 andelsejere. Derudover er han medejer i en produktionsvirksomhed og sidder tillige i bestyrelsen i to øvrige selskaber.

– Min bevæggrund for at deltage i Executive Board Programme INSEAD var helt klart at blive i stand til at udføre et endnu mere kompetent bestyrelsesarbejde. Jeg har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde, men med de fusioner Norlys har været igennem de senere år og som en af de 50 største virksomheder i Danmark, gav det god mening for mig at bygge ovenpå kvalifikationerne, forklarer Jens Erik Platz og fortsætter:

LÆS MERE...

– Bestyrelsesuddannelsen ramte virkelig spot-on i forhold til, hvad jeg havde håbet på – set i lyset af min rolle som bestyrelsesformand i Norlys. Underviserne, både i Danmark og Frankrig, var fremragende. Det faglige niveau var særdeles højt, professorerne var dygtige til at formidle og de vidste i sandhed, hvad de talte om. Hele forløbet var imponerende og meget professionelt lagt op.

Jens Erik Platz fremhæver især tre key-learnings, han tager med hjem fra bestyrelsesprogrammet.

– En af øjenåbnerne for mig handler om, hvor vigtigt det er, at ejerne og bestyrelsen er afstemte omkring virksomhedens mission, og hvor essentielt det er, at det ikke blot er ”fine ord på en planche”. Det blev virkelig klart for mig, hvor stor betydning det har for det videre arbejde med strategien – med henblik på at opfylde ejernes mål. Dernæst har jeg også haft stor glæde af de input, der har været omkring, hvor vigtigt det er, at bestyrelsesformanden formår at give alle taletid og få alle tanker og input frem, før konklusioner drages. Afslutningsvis er det en ganske stor fornøjelse at få bekræftet, at meget af det arbejde, vi laver i bestyrelsen i dag, er godt. Jeg har fået bygget en masse på, men det giver en vis ro at vide, at vi ikke hidtil har gjort noget ”forkert”, siger han.

Også i et netværksperspektiv føler bestyrelsesformanden, at han kommer ”rigere” hjem.

– Jeg har fået mange gode kontakter, og selv om vi var et stort hold, var der ikke andre repræsentanter for præcis min branche. Det betyder samtidig, at jeg har fået en bred berøringsflade, jeg i allerhøjeste grad kan anvende fremadrettet. Det er vigtigt at få indspark og inspiration fra andre brancher, og i den forbindelse har jeg allerede haft kontakt med flere at mine tidligere medstuderende, slutter Jens Erik Platz.

Lone Møller Sørensen

Professionel bestyrelsesformand

En lang karriere som topchef for en række selskaber og en stor interesse for bestyrelsesarbejde ledte for 4-5 år siden Lone Møller Sørensen ind i en professionel bestyrelseskarriere. I dag er hun blandt andet bestyrelsesformand i Mikkelsen ElectronicsFischer LightingAirvention og Woodsense. I 2017, da Lone Møller Sørensen havde besluttet sig for, at bestyrelsesarbejde skulle være hendes primære fokuspunkt fremadrettet, deltog hun i Executive Board Programme INSEAD.

– Jeg ønskede at styrke mine kompetencer og viden omkring bestyrelsesarbejde. For det første lagde jeg vægt på at vælge et program med et internationalt udsyn, dernæst var fokus på bestyrelsesdynamikkerne et centralt punkt og for det tredje ønskede jeg gode indspark i forhold til strategi og forretningsudvikling i et bestyrelsesperspektiv. Disse tre vigtige elementer fandt jeg i INSEAD-programmet, udtaler hun.

LÆS MERE...

Bestyrelsesdynamikken er central

Ifølge Lone Møller Sørensen har programmet været skelsættende for hendes bestyrelsesarbejde efterfølgende.

– Programmet har været en enorm inspiration og givet mig et særdeles vigtigt fundament. Jeg fik ting med mig hjem, som jeg sidenhen har brugt i alle de bestyrelser, jeg har siddet i. Stanislav Shekshnia, der er programdirektør på Executive Board Programme, gav et tydeligt billede af, hvad der skal til for at lykkes med bestyrelsens arbejde. Det handler om at have et klart grundlag, de rette kompetencer ombord, at sikre god og effektiv ledelse, at man bruger bestyrelsesmøderne til de rigtige ting og at man arbejder målrettet for at opbygge god tillid mellem bestyrelsesformanden og CEO. Disse fem ting har været helt centrale og har haft stor indflydelse på, hvordan jeg tilgår mine bestyrelsesopgaver, siger hun.

– Dernæst er et andet vigtigt budskab, at man som bestyrelsesformand skal være meget opmærksom på, at man agerer rådgiver og sparringspartner – og ikke leder. Det er især vigtig viden, hvis man går fra en position som CEO til en bestyrelsesrolle. Man skal have sit rådgiver-gen med sig. Programmets fokus på hvordan man via god bestyrelsesdynamik formår at forløse potentialet i bestyrelsen og virksomheden, har været essentielt for mig. De juridiske problemstillinger er selvfølgelig vigtige, når man udøver bestyrelsesarbejde – men der er ikke tvivl om, at det er fokusset på bestyrelsesdynamikken, der virkelig hæver kvaliteten på bestyrelsens arbejde.

Ina Rosen

Executive Director, strategi og eksekvering, eCapacity

Ina Rosen er Executive Director for digital strategi i eCapacity, en rådgivningsvirksomhed, der hjælper virksomheder og organisationer med at udarbejde digitale strategier og eksekvere på disse. Derudover er hun bestyrelsesmedlem i Det Jødiske Samfund i Danmark, og for kort tid siden har hun afsluttet bestyrelsesprogrammet Executive Board Programme INSEAD.

LÆS MERE...

– I næsten 20 år har jeg arbejdet med rådgivning på både udførende og ledelsesmæssigt niveau og altid med hovedfokus på digitalisering. Det betyder, at jeg efterhånden har opbygget en solid erfaring fra en lang række sektorer, og det er denne viden og disse kompetencer, jeg ønsker at stille til rådighed for erhvervslivet gennem bestyrelsesarbejde. Jeg havde gennem et par år sonderet markedet for en bestyrelsesuddannelse, der kunne løfte min faglige indsigt inden for dette fagområde, og helt afgørende for mit endelige valg var brandet INSEAD – kort fortalt: at gå efter det bedste, fortæller Ina Rosen og fortsætter:

– Mit udbytte af programmet har været utroligt stort på flere parametre, som både har løftet mig fagligt og personligt. Professorerne og underviserne er enormt dygtige og inspirerende, og derudover møder man en lang række meget kompetente mennesker, der både deler ens egne ambitioner og interesser – og som alle imponerer på hver sin måde.

Ina Rosen påpeger især fire hovedområder, der har været givende for hende i relation til det bestyrelsesarbejde, hun allerede er en del af – og som vil være nyttige for hende med henblik på fremtidige bestyrelsesposter.

– Den første vigtige indsigt handler om, hvor mange problemstillinger i bestyrelsesarbejde, som er af juridisk karakter. Det er i særdeleshed noget, jeg har taget med mig videre og er blevet mere opmærksom på i mange dagligdags beslutninger. Et andet vigtigt element relaterer sig til, hvor essentielt det er, at man som bestyrelsesmedlem påtager sig en faciliterende rolle. Det er så let at stille sig selv i en rådgivende eller eksekverende rolle, hvor man går i ”løsningsmodus”. Men det er ikke altid det rigtige at gøre, og med bestyrelseshatten på skal vi i højere grad agere på vegne af ejerne og støtte og vejlede dem, der arbejder i organisationen, og som skal finde løsningerne til at levere på ejernes forventninger, siger hun og fortsætter:

– En tredje vigtig læring handler om vores biases, altså hvordan menneskets psykologi ”snyder” os til at tage mentale smutveje, og hvor skråsikker man føler sig i mange sammenhænge. Programmet gav en særdeles god reminder om, at man skal forholde sig åbent og stille spørgsmål fremfor at antage en lang række ting – som i sidste ende kan vise sig at være helt forkerte. Afslutningsvis vil jeg fremhæve den simulering, vi blev udsat for ved at gennemføre et fiktivt bestyrelsesmøde, som særdeles givende og enormt lærerigt. Helt generelt blev der anvendt mange cases på INSEAD, hvilket fungerede ypperligt: Man lærer bedst med kroppen, slutter Ina Rosen.

Lotte Fløe Marschall

Professionel bestyrelseskvinde

Lotte Marschall er professionel bestyrelseskvinde med en række bestyrelsesroller, hvoraf to er formandsposter. Ved side af bestyrelsesarbejdet arbejder hun som selvstændig konsulent inden for lederudvikling, strategi, optimering af bestyrelsesarbejde og planlægning af generationsskifte i virksomheder.

– Jeg valgte at deltage i Executive Board Programme INSEAD, da jeg ønskede en bestyrelsesuddannelse med en international profil. I forvejen havde jeg hørt meget positivt om INSEAD, og mine forventninger til uddannelsen levede til fulde op til forventningerne, udtaler Lotte Marschall.

LÆS MERE...

For Lotte Marschall var de vigtigste motiver til at deltage i bestyrelsesuddannelsen relateret til at sparre med andre bestyrelsesfolk og i særdeleshed at få input til rollen som bestyrelsesformand.

– Det faglige niveau var helt i top, og professorerne var både fagligt stærke, inspirerende, involverende og havde desuden en meget humoristisk tilgangsvinkel til undervisningen, hvilket er et stærkt plus, da undervisningsdagene ofte var lange, siger hun og fortsætter:

– Noget af det allervigtigste, jeg tager med hjem, handler om arbejdet med at klarlægge ejernes mission med selskabet, og hvordan bestyrelsens værdiskabelse er knyttet hertil. Nogle bestyrelser har flere ejere repræsenteret med divergerende mål for virksomheden, hvilket kan have store konsekvenser i forhold til prioriteringer og tidshorisonter for strategier og investeringer. Derudover var indlæggene om kommunikation meget inspirerende og givende, ikke mindst i forhold til min egen bevidsthed omkring ”anchoring” ved oplæg til vigtige beslutninger. Jeg er blevet mere bevidst om, at formandens rolle bør være faciliterende, og at bestyrelsen som helhed skal være påpasselig med ikke at påvirke de andres holdninger og objektivet.

Lotte Marschall har stor tro på, at hun har fået et fagligt løft samt ny viden og inspiration, hun kan udnytte fremadrettet.

– Min position i forhold til at være opsøgende over for endnu flere bestyrelsesroller inden for teknologi-, finans- og konsulentbranchen er blevet styrket, og jeg har fået godt input i forhold til mine egne ”Guidelines for bestyrelsesarbejde”, som jeg er i færd med at udarbejde. Derudover har jeg fået et endnu bredere bestyrelsesfagligt netværk, hvor jeg har fået et særdeles godt udbytte af dialogen med de deltagere, der var erfarne bestyrelsesmedlemmer fra internationale virksomheder, slutter hun.

Jesper Kristensen

CEO/indehaver, REKA GRUPPEN

”Jeg har virkelig fået mine forventninger indfriet. Rent fagligt ligger Executive Board Programme INSEAD på et højt og inspirerende niveau, og underviserne er helt i top. De formår med stærk indlevelse at levere en undervisningsoplevelse ud over det sædvanlige. Noget af det vigtigste, jeg har taget med mig hjem, handler om, hvordan man optimerer og organiserer bestyrelsesarbejde, således at det bliver så effektivt og produktivt som muligt.

LÆS MERE...

Men også emnet omkring bestyrelsesformandens rolle, at vedkommende er en facilitator og sparringspartner for direktionen – ikke en ”beslutningstager”, har været særdeles udbytterigt. Jeg har fået en lang række vigtige strategiske og praktiske input til bestyrelsesarbejde, som er direkte anvendelige i de bestyrelser, jeg er en del af – både i rollen som CEO og i rollen som bestyrelsesformand. Hele forløbet har været en stor fornøjelse, og hertil kommer, at det var særdeles givende og interessant at være sammen med en så dygtig og inspirerende gruppe af bestyrelsesfolk.”

Betina Nygaard

CEO, Scanmarket

“Executive Board Programme ligger på et meget højt niveau, og underviserne er særdeles dygtige. Det faglige niveau er højt, men bliver alligevel serveret på en jordnær måde – det er ikke bare teorier, som ”flyver rundt i lokalet”, men løbende præsenteres cases, som belyser og understøtter relevante problemstillinger. Kort sagt er jeg virkelig begejstret for hele programmet og gennemførelsen.

LÆS MERE...

Noget af det vigtigste, jeg tager med hjem, er det med sammensætningen af en bestyrelse. Altså hvor vigtig diversitet er for dynamikken og effektiviteten af bestyrelsen, så man sikrer gode resultater, der tilfredsstiller ejerne, og som kan danne grundlag for god sparring for den administrerende direktør. Desuden har programmet helt overordnet givet mig et vigtigt helikopterperspektiv på bestyrelsesarbejde generelt, og jeg har fået nogle helt konkrete takeaways, som jeg kan anvende direkte i mit eget bestyrelseslokale – fx hvordan vi får skabt bedre struktur, synlige mål og evaluerer os selv samt sikrer, at bestyrelsen består af de rette kompetencer. Afslutningsvis må jeg give et kæmpe kompliment til det netværksmæssige aspekt af programmet: Mikset af deltagere med forskellige baggrunde gjorde, at vi sparrede virkelig godt med hinanden. Der blev skabt en fortrolighed og en åbenhed, som jeg ikke har oplevet andre steder – så også på det plan kommer jeg hjem med en meget nyttig bagage.”

Dorthe Håhr Dupont

Head of Nordea Ventures, Nordea

“Executive Board Programme er en bestyrelsesuddannelse på et højt fagligt niveau, og jeg har fået et særdeles godt udbytte af programmet. Programmets internationale fokus var vigtigt for mig, idet jeg arbejder med bestyrelser i en række forskellige lande og dermed skal være i stand til at håndtere bestyrelsesarbejde i en international kontekst. Undervisningen på INSEAD var uovertruffen, og professor Stanislavs passion og brede erfaring inden for bestyrelsesarbejde har virkelig givet mig værdifuld viden.

LÆS MERE...

Jeg er blevet skarpere og har fået en større forståelse for de krav, ansvar og pligter, man har i bestyrelsesarbejdet. Min nye viden har jeg anvendt i forskellige sammenhænge, både i bestyrelser jeg selv sidder i, men også i forhold til de executive-kolleger, jeg sparrer med og rådgiver i forhold til deres bestyrelsesposter. Undervisningen er akademisk funderet, men alligevel meget praktisk og anvendelig, og allerede efter første modul i Danmark benyttede jeg læring fra programmet. Endelig har jeg fået et fantastisk netværk af ligesindede bestyrelsesfolk, som jeg virkelig kan trække på – på mange forskellige fronter.”

Lise Vestergaard

Executive Business Consultant, Vestergaard Consulting

“Jeg har fået et særdeles godt udbytte af Executive Board Programme INSEAD og er meget begejstret. Jeg rådgiver både ledergrupper og bestyrelser i min konsulentvirksomhed, og i den sammenhæng havde jeg behov for ny inspiration og viden inden for nogle internationale rammer. Udover at få de formelle juridiske regler på plads, blev jeg styrket i de elementer, der bidrager til et effektivt bestyrelsesarbejde og skaber de bedste forudsætninger for at træffe nogle kvalitative beslutninger.

LÆS MERE...

Fortune 500-virksomheder tager det alvorligt, når de taler om ‘a diverse workforce’ som en af nøglerne til vækst og succes i ikke-udviklingslande i fremtiden – og i forlængelse heraf har INSEAD selvsamme indgangsvinkel til sammensætningen af fremtidens bestyrelser. Således blev jeg især inspireret af – og styrket i de områder, som omhandlede diversitet, gruppedynamikker i bestyrelserne, indsigten i ‘the hidden traps in decision making’ og risikominimering samt langsigtet shareholder value-creation i forskellige selskabsformer. Desuden tog jeg helt konkrete værktøjer med hjem ift. at sætte rammerne for bestyrelsesarbejdet fremadrettet og ikke mindst idéen om at systematisere en evaluering heraf. Alt i alt vender jeg derfor hjem med masse af inspiration, en opgraderet værktøjskasse og et fantastisk netværk af dygtige folk med forskellige indgangsvinkler og erfaringer, som jeg ser en kæmpe værdi i at kunne sparre med i fremtiden. Sammenfattende havde de internationale undervisere en inspirerende tilgang til bestyrelsesarbejdet, og programmets simuleringer af realistiske ‘business cases’ undervejs gav en rigtig god sammenhæng mellem teori og praksis – og en masse blod på tanden. Det kan klart anbefales!”

Allan Karlsen

CEO, AON

“Executive Board Programme er en særdeles inspirerende bestyrelsesuddannelse på et højt fagligt niveau. Hele programmet, både med henblik på det faglige indhold, underviserne og den praktiske gennemførelse, har virkelig været godt – alt kørte efter en snor. Personligt har jeg en ambition om, inden for en overskuelige fremtid, at bevæge mig fra udelukkende at fokusere på CEO-rollen til også at gå ind i bestyrelsesarbejde.

LÆS MERE...

I den sammenhæng har programmet klædt mig på og givet mig et godt fundament til at tage det næste vigtige skridt. Noget af det, der har været allervigtigst for mig i programmet, er den viden, jeg har fået omkring corporate governance-modellen, de juridiske og lovgivningsmæssige aspekter samt bestyrelsens rolle ift. direktionen. Jeg satte desuden stor pris på de mange gode og håndgribelige cases, der blev præsenteret og ikke mindst simuleringen, hvor vi rent faktisk afholdt et helt konkret og virkelighedsnært bestyrelsesmøde. Sessionerne med Stanislav Shekshnia og de andre professorer på INSEAD er måske nogle af de bedste undervisningsoplevelser, jeg har haft, og internt i gruppen havde vi desuden nogle virkelig gode diskussioner og sparringer omkring bestyrelsesfaglige temaer – så også i et netværksperspektiv har programmet været en stor en succes for mit vedkommende.”

Michael Bindseil

Regional Vice President, COWI

“Executive Board Programme er – uden sammenligning – den bedste bestyrelsesuddannelse, jeg har deltaget i – og jeg har prøvet lidt forskelligt. Både forløbet i Kolding og på INSEAD i Frankrig var helt fantastisk. Ikke mindst emnet som handler om, hvordan man får en bestyrelse til at spille sammen med virksomhedens CEO, var meget spændende.

LÆS MERE...

Men også undervisningen i shareholder-value, som handler om, hvor vigtigt det er, at man formår at tænke langsigtet, var virkelig en øjenåbner. Både det generelle faglige niveau og niveauet på underviserne har i allerhøjeste grad imponeret. Det er ikke ofte, at man afslutter en uddannelse, hvor man tænker ”her er der ikke noget at sætte fingeren på”, men det er altså konklusionen i dette tilfælde. Vekslingen mellem teori, praktiske cases og film – det hele sad ”lige i skabet”. Den viden, jeg har fået, kan jeg anvende umiddelbart i et par af de bestyrelser, jeg sidder i internt i COWI. Men jeg har også ambitioner om at opbygge et bestyrelses-CV og finde nogle bestyrelsesposter i løbet af et år eller to. Med Executive Board Programme i bagagen, har jeg stor tro på, at det vil lykkes.”

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om bestyrelsesuddannelsen Executive Board Programme INSEAD

Se datoer for de kommende hold og tilmeld dig