Tre dages koncentreret undervisning på INSEAD i Frankrig

Med Advanced Board Programme bliver du undervist og inspireret af nogle af de fremmeste eksperter inden for bestyrelsesarbejde i verden.

Advanced Board Programme INSEAD giver erfarne bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformænd en mulighed for at få inspiration om de seneste tendenser fra INSEAD’s førende eksperter, samt lejlighed til at drøfte vanskelige eller inspirerende problemstillinger med de øvrige deltagere. Gensidig inspiration er således et vigtigt element af programmet.

Du får som deltager ny indsigt i en række aktuelle og komplekse problemstillinger som bestyrelser bør arbejde med i de kommende år.

Du vil stifte bekendtskab med fire væsentlige fokusområder som gennemgås med en kombination af forelæsning, gruppearbejde, drøftelser samt paneldebatter med eksterne gæster.

Undervisningen byder på en høj grad af interaktion, og deltagernes egne erfaringer, oplevelser og tanker vil være en vigtig del af programmet.

Bestyrelsesuddannelsen er godkendt af Advokatsamfundet og tæller 30 kursuslektioner.

Hvad er dit udbytte af at deltage? Programdirektøren udtaler sig

Udbytte af Advanced Board Programme

Programmet styrker dine bestyrelsesfaglige kompetencer og giver dig:

  • forståelse for det globale miljø, som din virksomhed opererer i samt aktuelle trends, der vil påvirke bestyrelsens arbejde
  • viden om digitale teknologier, og hvordan disse vil ændre bestyrelsens arbejde fremadrettet
  • indsigt i hvordan stigende diversitet stiller krav til justeret ledelse i bestyrelsen. Hvordan sikres plads til at de enkelte bestyrelsesmedlemmers uafhængighed bevares og udnyttes.
  • ny indsigt i bestyrelsesformandens rolle og ikke mindst hvordan man skaber rammerne for effektivt bestyrelsesarbejde
  • et stærkt netværk af ligesindede professionelle bestyrelsesmedlemmer
Tilmeld dig programmet her

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om bestyrelsesuddannelsen Advanced Board Programme INSEAD

Diversitet og uafhængighed

Stigende diversitet giver bestyrelsen mulighed for at bringe flere synspunkter i spil, og dermed sikre et mere nuanceret beslutningsgrundlag. Imidlertid skaber forskellig indsigt og forskellige synspunkter behov for øget tidsforbrug og risiko for langsommere beslutningsprocesser. Der er dog stor risiko for at diversiteten ikke får lov at udfolde sig, da bestyrelsens traditionelle måde at organisere sit arbejde, ikke giver tilstrækkeligt plads til at disse nuancer udfolder sig. Vi ser i denne session på hvordan det enkelte bestyrelsesmedlems uafhængighed og individuelle synspunkter bringes bedst muligt i spil, og ikke mindst hvad man hver især kan gøre for at ens uafhængighed ikke undermineres

Dine undervisere

Nye globale tendenser

Den globale kontekst, som bestyrelser skal agere i, er under hastig forandring. Vi bliver som bestyrelser stillet overfor vanskelige dilemmaer. I denne session vil vi se på hvordan bestyrelser og virksomheder bliver gode til at identificere det forretningsmæssige potentiale i at agere ansvarligt overfor såvel ejere som interessenter i bredere forstand. Vi skal i stigende grad forholde os til miljømæssige, økonomiske, sociale og politiske tendenser og bestyrelsen som er den øverste myndighed i en virksomhed, skal træffe beslutninger der vil få konsekvenser i mange år fremover. Derfor et det essentielt, at vi der træffer disse mange og komplekse beslutninger, udbygger vores værktøjer til at agere og navigere i en turbulent verden.

I denne session vil vi se på, hvordan fx befolkningstilvækst, klimaændringer, mangel på naturressourcer, økonomisk globalisering, politisk nationalisme og voksende ulighed med mere vil påvirke de enkelte virksomheder, og hvordan bestyrelserne udvikler det rigtige mindset til at træffe beslutninger indenfor disse områder.

Tilmeld dig gratis online informationsmøde

Strategi og usikkerhed

De seneste års digitale udvikling har med en hidtil uset fart omdefineret værdikæder, og forretningsmodeller, og der er ingen tegn på at forandringstakten vil aftage de kommende år. Tværtimod. Det er blot et område som har ændret kravene til virksomheder og bestyrelser.

Vi vil derfor forholde os til den fortsatte udvikling indenfor dette område, og hvordan det er med til at stille helt nye krav til, hvordan en organisation arbejder med ledelse og organisering af innovation og forandring.

I denne session ser vi på, hvordan de digitale ændringer har indvirkning på bestyrelsens arbejde, og hvilke strategier en bestyrelse bør benytte sig af, så man også på dette niveau formår at erhverve sig digital ekspertise – og dermed ligge i forkant af den rivende udvikling.

Dato for næste program

Ledelse af bestyrelsen

Hvordan ledes en bestyrelse, der skal navigere i stigende usikkerhed og med krav om hastigt stigende forandringstakt?

Vi ser på den nyeste research og drøfter hinandens erfaringer med dette kritiske spørgsmål. Vi kommer til at se nærmere på, hvordan man som leder af bestyrelsen også bliver dygtigere til at samarbejde med virksomhedens forskellige interessenterne og hvordan samarbejdet med den daglige ledelse kan udvikles samtidig med at bestyrelsen involveres på en nuanceret måde i de reelle muligheder og problemer.

Du får med andre ord ny inspiration til at lede bestyrelsen med sikker hånd.

Gennem praktiske og interaktive øvelser får du en række vigtige teknikker til effektivt at lede og varetage de forskellige dynamikker i en bestyrelse.

Board Programme

Deltag i eksklusivt læringsforum efter endt uddannelse

Executive Forum er et eksklusivt læringsforum for dig, der ønsker at fokusere på og udvikle din ledelsesmæssige og strategiske viden og kompetence. Forummet er desuden en enestående mulighed for at bevare kontakten med tidligere deltagere, hvis du har deltaget på et af Scandinavian Executive Institutes uddannelsesprogrammer.

I Executive Forum får du unik viden og inspiration fra professorer fra de internationalt anerkendte business-skoler, IMD og INSEAD, der via fire årlige masterclasses giver dig indblik i den nyeste forskning, de nyeste metoder og de nyeste cases.

Læs mere om Executive Forum