Tre dages koncentreret undervisning på INSEAD i Frankrig

Med Advanced Board Programme bliver du undervist og inspireret af nogle af de fremmeste eksperter inden for bestyrelsesarbejde i verden.

Advanced Board Programme INSEAD er en unik bestyrelsesuddannelse på allerhøjeste niveau, der har som formål at udvikle tankesættet og kompetencerne hos bestyrelsesmedlemmer- og formænd.

Uddannelsen forløber over tre dage på INSEAD, og giver dig en unik mulighed for at styrke dine bestyrelsesfaglige kompetencer, samtidig som den ruster dig til fremtidens udfordringer i relation til bestyrelsesarbejdet.

Hvad er dit udbytte af at deltage? Programdirektøren udtaler sig

Udbytte af Advanced Board Programme

Programmet styrker dine bestyrelsesfaglige kompetencer og giver dig:

 • forståelse for det globale miljø, som din virksomhed opererer i samt de trends, der vil påvirke dette miljø de kommende år
 • viden om digitale teknologier, og hvordan disse vil ændre bestyrelsens arbejde fremadrettet
 • indsigt i hvad idéen om bestyrelsesmedlemmers ”uafhængighed” indebærer, samt hvordan det udleves
 • ny indsigt i bestyrelsesformandens rolle og ikke mindst hvordan man skaber rammerne for effektivt bestyrelsesarbejde
 • en oplevelse af udviklingen i franske ledelses- og governance modeller på det smukke Chateau de Fontainebleau
Søg om optagelse

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om bestyrelsesuddannelsen Advanced Board Programme INSEAD

Dag 1

Programmets første dag handler om bestyrelsesformandens og -medlemmernes uafhængighed. Vi ser på hvilke hæmmende faktorer, der ligger i vejen er for denne uafhængighed, og hvad medlemmerne skal være særligt opmærksomme på. Undervisningen byder på en høj grad af interaktion, og deltagernes egne erfaringer, oplevelser og tanker vil være en vigtig del af sessionen.

Dagens anden del handler om den globale kontekst, som dagens bestyrelser må forholde sig til med henblik på miljømæssige, økonomiske, sociale og politiske tendenser. Bestyrelsen er den øverste myndighed i en virksomhed, og beslutninger der foretages i dette forum, vil have konsekvenser i mange år fremover. Derfor et det essentielt, at de mennesker, der træffer disse mange og komplekse beslutninger, har de fornødne værktøjer til at agere og navigere i en turbulent verden. I denne session vil vi se på hvordan fx befolkningstilvækst, klimaændringer, mangel på naturressourcer, økonomisk globalisering, politisk nationalisme og voksende ulighed vil påvirke de enkelte virksomheder, og hvordan bestyrelserne bedst muligt tager disse faktorer med i betragtning.

Tilmeld dig gratis online informationsmøde

Dag 1

 • Introduktion

 • Bestyrelsens uafhængighed

 • Bestyrelsesarbejde i en global kontekst

Dag 2

Dag to byder på viden om og indsigt i de muligheder og udfordringer, som digitalisering rummer. Digitalisering er et buzzword, og det er vanskeligt at finde en virksomhed, der ikke er nødt til at forholde sig til digital transformation i dag. I denne session ser vi på, hvordan de digitale ændringer har indvirkning på bestyrelsens arbejde, og hvilke strategier en bestyrelse bør benytte sig af, så man også på dette niveau formår at erhverve sig digital ekspertise – og dermed ligge i forkant af den rivende udvikling.

Midt på dagen er der planlagt et besøg på et fransk slot, hvor et fagligt indhold omkring ledelse og bestyrelsesarbejde i Frankrig vil blive kombineret med en kulturel oplevelse.

Dine undervisere

Dag 2

 • Indledende refleksioner

 • Digitalisering på bestyrelsesniveau

 • Slotsbesøg med fagligt indhold

Dag 3

På programmets tredje og afsluttende dag vil vi diskutere tre hovedområder i en bestyrelsesformands arbejde: Hvordan du leder en bestyrelse, hvordan du håndterer virksomhedens interessenterne og hvordan du arbejder sammen med den administrerende direktør og ledende medarbejdere. Som bestyrelsesformand er det vigtigt, at du er i stand til at balancere brugen af din autoritet med en faciliterende rolle: Du skal være i stand til at fremme dine egne synspunkter, men samtidig skabe et miljø, hvor du er lydhør over for bestyrelsesmedlemmernes synspunkter og idéer – og formår at håndtere udfordrende personer og konflikter. Gennem praktiske og interaktive øvelser får du en række vigtige teknikker i forhold til, hvordan du effektivt leder og ivaretager dynamikken i en bestyrelse.

Dagens afsluttende session har som formål at tilbyde deltagerne et understøttende og trygt miljø, hvor de får mulighed for at reflektere over de foregående dages læring, udfordre tidligere tankemønstre omkring arbejdet som bestyrelsesformand/bestyrelsesmedlem og diskutere ubesvarede spørgsmål.

Søg om optagelse

Dag 3

 • Dialoger og refleksioner

 • Ledelse af bestyrelser

 • Afsluttende opsummering og spørgsmål

Board Programme

Deltag i eksklusivt læringsforum efter endt uddannelse

Executive Forum er et eksklusivt læringsforum for dig, der ønsker at fokusere på og udvikle din ledelsesmæssige og strategiske viden og kompetence. Forummet er desuden en enestående mulighed for at bevare kontakten med tidligere deltagere, hvis du har deltaget på et af Scandinavian Executive Institutes uddannelsesprogrammer.

I Executive Forum får du unik viden og inspiration fra professorer fra de internationalt anerkendte business-skoler, IMD og INSEAD, der via fire årlige masterclasses giver dig indblik i den nyeste forskning, de nyeste metoder og de nyeste cases.

Læs mere om Executive Forum