Sådan forløber de praktiske detaljer på Executive Management Programme INSEAD

Toplederuddannelse – sådan foregår forløbet

Før

 • Når du har tilmeldt dig toplederuddannelsen Executive Management Programme, vil vi sørge for, at optakten og afviklingen forløber gnidningsfrit
 • Du modtager i god tid før programstart adgang til studieportal med informationer om de øvrige deltagere, undervisningsplan samt forberedelsesmateriale
 • Forberedelsesmaterialet består af læsestof i form af artikler og cases samt uddrag fra bøger
 • Du vil få lejlighed til at reflektere over en aktuel udfordring, som du har lyst til at bringe med til INSEAD, for at få inspiration til at løse den
 • Du kan forvente at bruge cirka 20 timer på at forberede dig til forløbet
Gratis online informationsmøde – Tilmeld dig

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om toplederuddannelsen Executive Management Programme INSEAD

Under

 • Undervisningen på vores topleder og direktør uddannelse, foregår som en afvekslende kombination af forelæsninger, cases, gruppearbejde og drøftelse af deltagernes egne cases
 • Det er ikke nogen ulempe at have en aktuel case med, da du får lejlighed til at arbejde med denne igennem forløbet
 • Deltagerne vil få lejlighed til at arbejde sammen i flere forskellige grupper, hvilket giver en varieret inspiration og styrker et bredt netværk, som også kan være gavnligt efterfølgende
 • På INSEAD følges vi af holdets egen programkoordinator til alle aktiviteter, blandt andet en ”opening-dinner” om mandagen samt en ”closing-dinner” om torsdagen
 • Programmet afsluttes med, at du modtager et certifikat fra INSEAD
Programindhold

Projektopgave mellem modul 2 og 3

Mellem modul 2 og 3 indgår du i en projektgruppe, der skal arbejde sammen om en praktisk projektopgave, som tager udgangspunkt i en konkret case fra en af dine gruppemedlemmers virksomheder. Formålet med opgaven er, at du som deltager får mulighed for at anvende den teoretiske og praktiske viden, du har fået på uddannelsens to første moduler – og benytte den til at løse en konkret udfordring for en virksomhed. Projektopgaven præsenteres på modul 3, hvor din gruppe desuden får feedback fra INSEAD-underviserne.

Samarbejdet omkring projektopgaven giver dig en unik mulighed for at anvende din nye viden i praksis. Diversiteten og dynamikken i gruppen, sammen med hver enkelt deltagers dedikation til projektet, resulterer meget ofte i en læringsoplevelse, som du kan få stor nytte af fremadrettet. Læs mere om et af disse projektsamarbejder, hvor fødevarevirksomheden Danpo fik kickstartet sit asiatiske eksporteventyr.

Gratis online informationsmøde – Tilmeld dig

Efter

 • Du har nu fået ny og værdifuld viden og erfaring, som du kan benytte til at styrke og udvikle din virksomheds strategiske position samt din egen lederrolle
 • Du har i løbet af programmet arbejdet med en række værktøjer, som du nu får lejlighed til at bringe i anvendelse i din egen organisation
 • Du har etableret et stærkt netværk blandt de øvrige deltagere, som du kan trække på og gensidigt inspirere
 • Du får lejlighed til at deltage i Executive Forum, som er et unikt læringsforum, hvor der afvikles inspirerende masterclasses med erfarne professorer fra blandt andet INSEAD
Se programmet for Executive Forum