Bestyrelsesuddannelse med anerkendte professorer og inspirerende eksperter

Bliv undervist af unikke undervisere

Modul 1 på Hotel Koldingfjord i Kolding

På dit første modul af Executive Board Programme bliver du undervist og inspireret af nogle af Skandinaviens mest anerkendte eksperter på bestyrelsessiden. Du møder partnere fra advokatfirmaet Kromann Reumert, der til dagligt har bestyrelsesarbejdet som speciale. Du vil også blive inspireret af kommunikationsekspert Jesper Klit og opleve professionelle bestyrelsesformænd og erhvervsledere, der har et kvalificeret på det værdiskabende bestyrelsesarbejde i en turbulent verden.

Helene Amsinck

Helene Amsinck Advokatfirma

Helene Amsinck har stor erfaring i at rådgive om de mangeartede udfordringer, som arbejdsgivere skal håndtere i forhold til deres medarbejdere, ikke blot for at overholde love og regler og forebygge tvister, men også for at sikre overensstemmelse med virksomhedens værdier og dens forretningsmæssige mål. Helene blev partner i Kromann Reumert i 1998 og har ledet firmaets ansættelsesretsgruppe. I 2020 har hun startet egen praksis med ansættelsesret som speciale.

Christina Bruun Geertsen

Partner, Kromann Reumert

Christina Bruun Geertsen arbejder primært med kapitalmarkedsret og virksomhedsoverdragelser (M&A). Hun rådgiver industrielle og finansielle virksomheder, kapital- og venturefonde mv. om offentlige emissioner, oplysningsforpligtelser og insider-regler samt investeringer i og overtagelser og salg af virksomheder. På modul I af Executive Board programme giver hun det juridiske overblik over bestyrelsens pligter og ansvar. Det omfatter de retslige rammer for bestyrelser, Corporate Governance, forholdet til aktionærer og andre interessenter, samarbejdet mellem bestyrelsen og direktionen, ansvar og forsikringer, vederlag mv.

Christian Lundgren

Partner, Kromann Reumert

Christian Lundgren arbejder primært med virksomhedsoverdragelser, kapitalmarkedsforhold, selskabsret, international handel og erhvervsstrafferet. Han leder Kromann Reumerts kapitalmarkeds-, international handel- og erhvervsstrafferetsgrupper samt Kromann Reumert Global Forum, der koordinerer firmaets internationale arbejde. Christian Lundgren har gennem årene været rådgiver på en række banebrydende og trendsættende kapitalmarkeds- og M&A-transaktioner i Danmark, blandt andet inden for tele-, fødevare- og healthcare-brancherne, ligesom han rådgiver danske virksomheder i forbindelse med virksomhedsopkøb og andre transaktioner i udlandet. Han har i de senere år været rådgiver på en række retssager med afgørende betydning for den selskabs- og kapitalmarkedsretlige regulering i Danmark.

Jesper Klit

Kommunikationsrådgiver

Jesper Klit er en af de mest populære og inspirerende europæiske undervisere i kommunikation og lederskab. Han er CEO hos Jesper Klit & Partners og har tidligere arbejdet på Weekendavisen, TV2 og på Nordisk Film TV, hvor han var CEO i seks år.

Han har specialiseret sig i udvikling af personlig kommunikation og gennemslagskraft, medie-coaching og business storytelling og rådgiver virksomheder og ledere i personlig og strategisk kommunikation. Blandt Jesper Klits klienter er flere Fortune 500-virksomheder.

Jens Harsaae

Professionelt bestyrelsesmedlem & konsulent

Jens Harsaae arbejder i dag som bestyrelsesformand/medlem i små og mellemstore virksomheder på tværs af ejerstrukturer (famile, fond, kapitalfond). Jens har en baggrund som direktør for Procter & Gamble i Sverige, Tyskland og Schweiz, efterfulgt af en karriere hos the Boston Consulting Group (BCG) som partner og administrerende direktør for BCG i Danmark. Jens har primært beskæftiget sig med digitale virksomheder så som Conscia, LanguageWire og Internet Intelligence House Nordic (IIH Nordic), data start-ups som Lumino.io og Jumpstory samt digital transformation af traditionelle virksomheder. Jens er del af Board Networks Advisory Board og været moderator for Board Networks Bestyrelseskonference gennem en årrække.

Modul 2 på INSEAD i Frankrig

På Modul 2 på INSEAD bliver du undervist af nogle af verdens førende professorer inden for bestyrelsesarbejde og beslutningstagning. Undervisningen foregår på engelsk. Programme Director for dette modul er Stanislav Shekshnia, der er Senior Affiliate Professor for Entrepreneuship and Family Enterprises og leder af INSEADs Leading from the Chair Programme.

Stanislav Shekshnia

Senior Affiliate Professor of Entrepreneurship and Family Enterprise INSEAD

Stanislav Shekshnia er programdirektør på Executive Board Programme og Senior Affiliate Professor of Entrepreneurship and Family Enterprise på INSEAD. Shekshnia har i 10 år arbejdet som topleder og efterfølgende som iværksætter i Frankrig, USA, Rusland og Centraleuropa. Stanislav har en kandidatgrad i økonomi, en Ph.d. fra Moskvas Statsuniversitet samt en MBA fra Northeastern University i Boston. Stanislav Shekshnia er desuden direktør for Leading from the Chair Programme på INSEAD og har udgivet en lang række bøger om ledelse og bestyrelsesarbejde.

Læs mere om Stanislav Shekshnia

Massimo Massa

Rothschild Chaired Professor of Banking and a Professor of Finance INSEAD.

Massimo Massa underviser i international finansiering på INSEADs MBA-, ph.d.- og Executive-programmer. Han dimitterede fra Institut for Økonomi ved Luiss-universitetet i Rom, har en MBA fra Yale School of Management og en ph.d. i Financial Economics fra Yale University.

Professor Massas research omhandler asset management, corporate finance, behavioural finance, and financial intermediation og har ofte været citeret i førende aviser og magasiner, hvor også flere af hans artikler har været bragt. Professor Massa har desuden været rådgiver for adskillige virksomheder.

Læs mere om Massimo Massa

Enrico Diecidue

Professor of Decision Sciences INSEAD

Enrico Diecidue er Professor of Decision Sciences og har siden 2001 undervist på INSEAD i både Singapore og i Frankrig og har i en periode været gæsteprofessor på Wharton School of the University of Pennsylvania. Han forsker og underviser i beslutningstagning med udgangspunkt i, hvordan en gruppe arbejder og reagerer ved vanskelige beslutninger. Professor Diecidues underviser i Uncertainty, Data & Judgement (MBA and Global Executive MBA programmes), Management Decision Making (MBA programme), Modules in Decision Making (Executive Education programme) and Decision Sciences (PhD programme) og har vundet undervisningspriser hos både INSEAD og Wharton. Hans research er offentliggjort i førende tidsskrifter som Decision Analysis, International Economic Review og Journal of Economic Theory.

Læs mere om Enrico Diecidue

Lily Hua Fang

Professor of Finance INSEAD

Lily Fang er professor i finans ved INSEAD og er AXA Chaired Professor in Financial Market Risk. Hun har været professor på INSEAD siden 2003. Hun er i øjeblikket baseret på det europæiske campus efter at have tilbragt tolv år på det asiatiske campus. Professor Fangs primære forskningsinteresse er information om finansielle markeder og investeringsstrategier. Hun har udgivet adskillige artikler om finansanalytikeres, fondsforvalteres og finansinstitutters præstation, adfærd og incitamenter i top akademiske tidsskrifter som Journal of Finance, Journal of Financial Economics og Review of Financial Studies. Professor Fang har rådgivet en række store institutionelle investorer om investeringsstrategier.

Tilmeld dig det kommende program