Hvordan skal du forholde dig til de praktiske detaljer ?

Når du har tilmeldt dig Executive Board Programme INSEAD, vil vi sørge for at de praktiske detaljer i forløbet fungerer gnidningsfrit.

Du får hermed det maksimale ud af programmet og kan koncentrere dig om de læringsmæssige aspekter.

Før

 • Når du har tilmeldt dig programmet, vil vi sørge for, at optakten og afviklingen forløber gnidningsfrit
 • Du modtager i god tid før programstart adgang til deltagerportal med informationer om de øvrige deltagere, undervisningsplan samt forberedelsesmateriale
 • Forberedelsesmaterialet består af læsestof i form af artikler og cases samt uddrag fra bøger
 • Du vil få lejlighed til at reflektere over en aktuel udfordring, som du har lyst til at bringe med til INSEAD, for at få inspiration til at løse den
 • Du kan forvente at bruge cirka 20 timer på at forberede dig til forløbet.
Gratis online informationsmøde – tilmeld dig

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om bestyrelsesuddannelsen Executive Board Programme INSEAD

Under

 • Undervisningen foregår som en afvekslende kombination af forelæsninger, cases, gruppearbejde og drøftelse af deltagernes egne cases
 • Det er god idé at have en aktuel case med, da du får lejlighed til at arbejde med denne igennem forløbet
 • Du vil få lejlighed til at arbejde sammen i flere forskellige grupper, hvilket giver en varieret inspiration og styrker et bredt netværk, som også kan være gavnligt efterfølgende
 • På INSEAD følges vi af holdets egen programkoordinator til alle aktiviteter, blandt andet en ”opening-dinner” samt en ”closing-dinner”
 • Programmet afsluttes med, at du modtager et certifikat fra INSEAD
Tilmeld dig uddannelsen

Efter endt uddannelse

 • Du har nu fået ny og værdifuld viden og erfaring, som du kan anvende i relation til din bestyrelsesrolle
 • Du har i løbet af programmet arbejdet med en række værktøjer, som du nu får lejlighed til at bringe i anvendelse i din egen organisation eller bestyrelse
 • Du har etableret et stærkt netværk blandt de øvrige deltagere, som du kan trække på og gensidigt inspirere
 • Du får lejlighed til at deltage i Executive Forum, som er et unikt læringsforum, hvor der afvikles inspirerende masterclasses med erfarne professorer fra blandt andet INSEAD
Se programmet for Executive Forum