SEI – INSEAD International Management Certificate

SEI – INSEAD International Management Certificate er en formel anerkendelse af, at du har gennemgået en udvikling inden for områderne global ledelse og bestyrelsesarbejde. Certifikatet giver dig mulighed for strategisk at planlægge dine udviklingsbehov i et tempo, der passer til din karriereudvikling.

I nutidens omskiftelige, globaliserede og konkurrenceprægede erhvervsverden er det essentielt at holde sig ajour med den nyeste viden og de nyeste værktøjer for at kunne håndtere de udfordringer og muligheder, der opstår undervejs.

Sammen med INSEAD har Scandinavian Executive Institute udviklet et nyt certifikat ved navn SEI – INSEAD International Management Certificate, som er skabt specielt til ambitiøse ledere, topledere og bestyrelsesmedlemmer, der ønsker omfattende viden inden for global ledelse og lederskab samt bestyrelsesarbejde.

Se alle executive-programmer her

Kriterier for at opnå certifikatet

For at modtage SEI-INSEAD International Management Certificate skal du opfylde følgende kriterier:

1. Deltage i mindst to af Scandinavian Executive Institute og INSEADs fælles programmer:

2. Deltage i et INSEAD Executive Education Open Enrollment Program 

Desværre er de online åbne programmer ikke berettiget til dette certifikat.

3. Alle programmer skal gennemføres i løbet af en 4-årig periode

4. Programmerne skal sammenlagt have en varighed på minimum 15 dage

Når programmerne er gennemført modtager du bevis fra INSEAD og SEI.

Fire executive-programmer

Alle de programmer, som Scandinavian Executive Institute tilbyder i samarbejde med INSEAD, kan som nævnt indgå i International Management Certificate.

Executive Management Programme INSEAD

Executive Management Programme, er en unik toplederuddannelse, som klæder dig på til at arbejde ambitiøst med at styrke og udvikle din virksomhed. Programmet bidrager med den allernyeste viden inden for strategi og innovation, hvilket gør dig i stand til at styrke din virksomheds strategiske position. Derudover får du indblik i de ledelsesmæssige aspekter, der stilles til dagens topledere, og du vil derigennem blive i stand til at udvikle din egen toplederrolle.

Leading Strategic Change INSEAD

Også Leading Strategic Change er et af programmerne, der kan indgå i den totale programpakke. Leading Strategic Change er et intensivt uddannelsesprogram for ledere og topledere, der ønsker at blive dygtigere til at gennemføre succesfulde strategieksekveringer og større transformationsprojekter. Med programmet får du inspiration, indsigt, viden og værktøjer, der gør dig i stand til at bringe din virksomheds strategieksekveringsinitiativer og transformationsprojekter op på et højt og ambitiøst niveau.

Executive Board Programme INSEAD

Executive Board Programme er er en international bestyrelsesuddannelse tilpasset skandinaviske forhold, og som gør dig til et værdiskabende bestyrelsesmedlem og et aktiv for både virksomheden og din egen bestyrelseskarriere.

Advanced Board Programme INSEAD

Advanced Board Programme  er en uddannelse, der er målrettet bestyrelsesformanden og erfarne bestyrelsesmedlemmer. Uddannelsen har til formål at udvikle tankesæt og kompetencer og dykker et spadestik dybere end Executive Board Programme og fungerer dermed også som en overbygning på dette program.