Vi vil udfordre din tankegang – accelerere din læring og transformere dig som leder

Det handler om strategi og innovation og det handler om dig som leder og den udvikling virksomheden skal gennemgå

Executive Management Programme INSEAD er et program med tolv dages koncentreret undervisning i et internationalt læringsmiljø, hvor du bliver udfordret og inspireret af nogle af verdens førende eksperter og business-professorer.

Uddannelsen giver dig aktuel viden og uundværlige redskaber til at kunne navigere som topleder i en verden, hvor blandt andet globalisering, digitalisering, disruption og den igangværende pandemi giver konstante udfordringer – og muligheder.

Du vil opleve et intensivt forløb, hvor du får mulighed for at tilegne dig den nyeste viden inden for tre klassiske ledelsesdiscipliner: strategi, innovation og lederskab. Der vil være fokus på strategi og innovation i en digital kontekst og hvordan du udnytter de nye digitale muligheder.

Dato og pris

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om toplederuddannelsen Executive Management Programme INSEAD

Modul 1 – Strategi og innovation – lederskab og kommunikation

Modul 1 fokuserer på emnerne strategi og innovation samt ledelse og kommunikation. Strategidelen giver dig et godt overblik over den praktiske anvendelse af strategiske metoder og værktøjer – fra strategiformulering til implementering. På innovationsdelen vil du lære, hvordan man med nye innovationsmetoder bliver i stand til at forstå kundens behov fra en ny vinkel, omsætte dette til nytænkende idéer samt få disse virkeliggjort i praksis.

Ledelsesdelen vil gøre dig fortrolig med de væsentligste forudsætninger for, hvordan du skaber en kultur, der understøtter virksomhedens ambitioner. Du vil blive inspireret og blive præsenteret for en række håndgribelige metoder og værktøjer, som kan understøtte din ledelsesrolle fremadrettet. Afslutningsvis vil du lære at kommunikere komplekse problemstillinger klart og tydeligt, arbejde med din personlige gennemslagskraft samt medietræning.

Gratis online informationsmøde – tilmeld dig her

Modul 1

 • Varighed: Fire dage
 • Emner: Strategi, innovation, ledelse, kommunikation
 • Sted: Kolding, Danmark

Modul 2 – Effektiv strategiprocesser og innovation i en digital kontekst

På modul 2 stikker vi et spadestik dybere ned i fagområderne strategi og innovation i en digital kontekst. Du får viden om, hvordan du skaber unikke konkurrencemæssige fordele for din virksomhed – i en verden hvor nye teknologier og forretningsmodeller konstant ændrer forudsætningerne for succes.

Du vil stifte bekendtskab med dynamikkerne i forskellige eksisterende såvel som nye forretningsmodeller. Du får opdateret din viden om de seneste erfaringer med Blue Ocean Strategy, som er udviklet af INSEAD. Dermed bliver du i stand til at identificere og udvikle unikke konkurrencemæssige fordele, opbygge nye markeder samt få klarhed over hvilke interne ressourcer der er essentielle for at lykkedes, og derfor skal videreudvikles.

Med udgangspunkt i cases fra succesfulde og innovative virksomheder belyser vi endvidere, hvordan du håndterer udviklingsprojekter, så de kan danne grundlag for strategien. Du får en række redskaber og modeller, så du bliver i stand til at skabe en effektiv innovationsproces, styre denne igennem de kritiske faser og implementere de strategiske innovationer.

Modul 2

 • Varighed: Fire dage
 • Emner: Strategi og innovation
 • Sted: INSEAD, Frankrig

Projektopgave mellem modul 2 og 3

Mellem modul 2 og 3 indgår du i en projektgruppe, der skal arbejde sammen om en praktisk projektopgave, som tager udgangspunkt i en konkret strategisk case fra en af dine gruppemedlemmers virksomheder.

Formålet med opgaven er, at du som deltager får mulighed for at anvende den teoretiske og praktiske viden, du har fået på uddannelsens to første moduler – og benytte den til at løse en konkret udfordring for en virksomhed. Projektopgaven præsenteres på modul 3, hvor din gruppe desuden får feedback fra INSEAD-underviserne.

Samarbejdet omkring projektopgaven giver dig en unik mulighed for at anvende din nye viden i praksis. Diversiteten og dynamikken i gruppen, sammen med hver enkelt deltagers dedikation til projektet, resulterer meget ofte i en læringsoplevelse, som du kan få stor nytte af fremadrettet. Læs mere om et af disse projektsamarbejder, hvor fødevarevirksomheden Danpo fik kickstartet sit asiatiske eksporteventyr.

Projektopgave

 • Varighed: Individuelt, men mellem modul 2 og 3

 • Emner: Projektopgave ift. konkret case

 • Sted: Virtuelle eller fysiske møder

Modul 3 – Strategiske alliancer – forandringsledelse

I sidste modul på vores program på toplederuddannelsen, går vi i dybden med, hvordan du opbygger strategiske alliancer, som passer med din virksomheds strategiske målsætning. Du vil også få indsigt i, hvordan din virksomheds evne til at opbygge relationer med alliancepartnere og deres værdikæde kan vise sig at være en unik strategisk konkurrencemæssig fordel.

Ledelsesdelen på INSEAD fokuserer på, at du stiller spørgsmål ved nogle af de ledelsesmæssige mentale modeller, du hidtil har taget for givet. Du vil blive bedre til at tilpasse dine beslutninger efter situationen samt forstå, hvordan både du og dine medarbejdere reagerer i en stress-situation. Desuden vil du blive bedre til at se komplekse problemstillinger i et større perspektiv.

Afslutningsvis vil du blive fortrolig med nogle af de metoder, vi kan anvende for at bearbejde den immunitet, der er i os selv og i vores medarbejdere mod forandring.

Det siger vores deltagere

Modul 3

 • Varighed: Fire dage
 • Emner: Strategiske alliancer og ledelse
 • Sted: INSEAD, Frankrig

Deltag i efterfølgende i et eksklusivt læringsforum og hold dig opdateret som leder

Executive Forum er et eksklusivt læringsforum for skandinaviske ledere, der ønsker at fokusere på og udvikle deres ledelsesmæssige og strategiske viden og kompetence.

Her får du unik viden og inspiration fra professorer fra de internationalt anerkendte business-skoler, IMD og INSEAD, der alle med hver deres indgangsvinkel giver et bud på, hvordan de nye vilkår påvirker samfundet, erhvervslivet og din ledelsesopgave. Du får med andre ord relevant viden præsenteret i en sammenhæng, der giver mening for dit strategiske og ledelsesmæssige arbejde.

Forummet giver desuden en enestående mulighed for at sparre med andre ledere i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og dermed grobund for en kontinuerlig udvikling af både ledelsesfaglige og personlige dimensioner.

Køb billetter her

For at få det største udbytte, anbefaler vi, at man deltager med flere personer fra samme virksomhed, så alle får samme viden og afsæt til at arbejde videre efterfølgende.

Den, der foretager tilmeldingen, er kontaktperson for billetterne og hvis du tilmelder flere personer, kontakter vi dig for navn og e-mail på deltagerne. Vi vil herefter sende bekræftelse og informationer forud for masterclassen.

Køb billetter her.

I Executive Forum får du unik viden og inspiration fra professorer fra de internationalt anerkendte business-skoler, IMD og INSEAD, der via fire årlige masterclasses giver dig indblik i den nyeste forskning, de nyeste metoder og de nyeste cases.

Læs mere om Executive Forum