Dette siger deltagerne om Advanced Board Programme INSEAD

Læs mere om hvilket udbytte en række erfarne bestyrelsesformænd og -medlemmer har fået af Advanced Board Programme INSEAD.

Jeppe Hedaa

Bestyrelsesformand, 7N

Efter et langt arbejdsliv i it-virksomheden 7N, har Jeppe Hedaa netop valgt at træde ud af den daglige drift og dedikere sig 100 procent til bestyrelsesarbejde, hvilket også var bevæggrunden for at deltage i bestyrelsesprogrammet Advanced Board Programme INSEAD. Han står dermed overfor en ”transformation”, hvor han skal bevæge sig fra CEO-rollen og ind i rollen som bestyrelsesformand.

Stejl læringskurve

– Jeg har hørt om det ene efter det andet dygtige menneske, der har fejlet i denne transaktionsproces. Og hvor organisationen har måttet lide, fordi det ikke gik godt. Jeg ønskede naturligvis at skabe de bedste rammer for, at ændringen skulle lykkes godt, og derfor valgte jeg at deltage i det nye bestyrelsesprogram, som Scandinavian Executive Institute har udviklet i samarbejde med INSEAD. Jeg ønskede at få de bedste af de bedste værktøjer ned i værktøjskassen, og havde store forventninger til programmet siger han og fortsætter:

– Min læringskurve var overraskende stejl. Det er næsten vanskeligt at forklare, for jeg har jo selv arbejdet tæt med en meget professionel bestyrelse hele mit arbejdsliv i 7N, men der er uendelig stor forskel på at være ”betragter” og selv at skulle udføre noget. Jeg må bare konstatere, at hver gang en ny professor gik på podiet, så lærte jeg noget nyt og banebrydende. Det var virkelig overraskende – så overraskende, at bestyrelsesuddannelsen faktisk har foranlediget, at jeg valgte at ændre strategi. Oprindelig var det min hensigt at være arbejdende bestyrelsesformand, men det valgte jeg at gå væk fra, og i stedet er jeg nu udelukkende bestyrelsesformand. Jeg har ikke kilometer i benene endnu, dem skal jeg optjene. Men jeg føler i særdeleshed, at jeg, qua bestyrelsesprogrammet, har fået en værktøjskasse, der gør, at jeg føler mig godt tilpas i rollen.

LÆS MERE...

En omfattende transformation

7N-bestyrelsesformanden fremhæver især tre key-learnings, han tager med hjem fra programmet i Frankrig.
– Det vigtigste er faktisk de ting, jeg selv har skullet arbejde med. I mit tilfælde handler det om at øve sig i ikke længere at tale først og vise retningen, men at tale sidst og facilitere at hele bestyrelsen er med til at berige problemstillingen. Det skal ikke længere være ”min vilje”, men ”vores vilje”. Det er en enorm transformation for mig. En anden betydningsfuld key-learning er den værktøjskasse, jeg har fået, hvor jeg nu har nogle ”best practices”, jeg direkte kan kopiere og implementere i mit bestyrelsesarbejde. Afslutningsvis kommer jeg hjem med ro i hjertet omkring compliance – jeg har fået en større tryghed omkring de lovgivningsmæssige retningslinjer, som skal overholdes, forklarer han, før han afslutter:

– De nye færdigheder og perspektiver vil helt klart have indflydelse på min evne til at gøre bestyrelsen til et positivt kraftcenter, der kan berige ledelsen og skabe endnu større værdi. Bestyrelsesarbejde er et fag som alle andre, så det er noget, man skal øve sig i og få erfaringer med.

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om bestyrelsesuddannelsen Advanced Board Programme INSEAD

Helle Thorning-Schmidt

Helle Thorning-Schmidt

Professionel bestyrelseskvinde og tidligere statsminister i Danmark

Helle Thorning-Schmidt afsluttede sin politiske karriere i 2016 og var frem til 2019 direktør for Save the Children International, en organisation med en omsætning på to milliarder US-dollars og aktiviteter i mere end 100 lande. I dag har hun dedikeret det meste af sin tid til bestyrelsesarbejde, hvilket inkluderer, at hun er bestyrelsesformand i SelectionF ApS samt bestyrelsesmedlem i henholdsvis Carsoe Group A/S, DJE Holdings Limited, SafeLane Global Limited, The Fertility Partnership Limited og Facebooks Oversight Board.

Helle Thorning-Schmidt har netop deltaget i  Advanced Board Programme INSEAD.

– Jeg er meget begejstret for bestyrelsesprogrammet, hvor jeg i allerhøjeste grad føler, at jeg har fået gode og relevante input og inspiration fra førende internationale professorer og eksperter inden for bestyrelsesarbejde. Underviserne formår på unik vis at gribe fat i en række af de virkelig vigtige spørgsmål, som alle bestyrelser bør forholde sig til – og som er mere aktuelle end nogensinde før, udtaler Helle Thorning-Schmidt og fortsætter:

– Det drejer sig blandt andet om ESG-agendaen (environmental-, social- og governance), hvor programdeltagerne får mulighed for at drøfte, hvordan bestyrelsen kan bidrage aktivt til at virksomheden opnår en bæredygtig berettigelse. Dernæst var diskussionerne relateret til hvordan uafhængige bestyrelsesmedlemmer er vigtige bidragsydere med henblik på at sikre mangfoldighed i bestyrelserne, og dermed i beslutningsprocesserne, særdeles givende. Alt i alt har jeg fået en række nyttige værktøjer og indsigter med hjem i bagagen, som jeg kommer til at have stor nytte af i mit fremtidige bestyrelsesarbejde. Derudover er det naturligvis spændende og inspirerende at møde andre erfarne bestyrelsesmedlemmer, som kommer med nye perspektiver og bidrager til nyttige og relevante diskussioner, slutter hun.

Læs hele artiklen, hvor Helle Thorning-Schmidt fortæller om sin bestyrelseskarriere og hvilke bestyrelsesmæssige udfordringer, hun ser som de mest fremtrædende.

Signe Horn Rosted

Vicedirektør, Energinet

Signe Horn Rosted er vicedirektør i Energinet og ansvarlig for forretningsområdet “Business og Markets”, hvor hun har ansvar for ca. 100 medarbejdere. Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, der ejer og udvikler el- og gasnettet i Danmark. Derudover er hun bestyrelsesmedlem i Nord Pool (TSO Holding), Energinet Datahub samt eSett – alle virksomheder og organisationer inden for energisektoren.

Signe har tidligere deltaget i både toplederprogrammet Executive Management Programme INSEAD, bestyrelsesprogrammet Executive Board Programme INSEAD og har netop afsluttet  Advanced Board Programme INSEAD.

– Jeg fik min første bestyrelsespost tre år siden og deltog sideløbende i min første bestyrelsesuddannelse, Executive Board Programme. Efterfølgende har jeg fået flere bestyrelsesposter, og det er derfor vigtigt for mig, at jeg kontinuerligt udvikler mine bestyrelseskompetencer, således at jeg har et godt fundament, er i stand til at bidrage til den strategiske retning og give sparring i de selskaber, hvor jeg har en bestyrelsespost, forklarer Signe Horn Rosted.

Stærke professorer

Hun føler, at hun kommer hjem med et nyt, stærkt program, der kan bidrage til at understøtte hendes bestyrelsesmæssige ambitioner.

– Jeg oplevede, som for de øvrige programmer jeg har deltaget i, at Scandinavian Executive Institute formår at lave en rigtig god ramme omkring stærk læring i samarbejde med INSEAD. Advanced Board Programme holder et højt niveau og er næsten som en ”maggieterning” – stær faglighed i et godt, komprimeret program. Som de øvrige gange, jeg har været afsted, oplever jeg et stærkt line-up af professorer, der også stiller krav til os deltagere om at bidrage. Derudover leder Stanislav Shekshnia det nye bestyrelsesprogram særdeles stærkt, udtaler vicedirektøren.

Unikt bestyrelsesnetværk

Hun fremhæver især tre key-learnings, som værende vigtig læring, hun tager med hjem fra programmet i Frankrig.

LÆS MERE...

– Den ene relaterer sig til vores rolle som bestyrelsesmedlemmer i forhold til at guide virksomhederne til at udarbejde forandringsparate strategier. Dernæst vil jeg fremhæve bestyrelsesmedlemmets værdigrundlag. Det med at du som virksomhedens mand eller kvinde skal være i stand til at flytte virksomheden til et andet niveau, at man har en stærk faglig forankring. Afslutningsvis, at man forstår, at det digitale er en grundkompetence i dag – og at man evner at hjælpe virksomheden med at håndtere dagens digitale kontekst, siger hun og fortsætter:

– Alt i alt har jeg fået et en omfattende værktøjskasse, som jeg kan anvende til at optimere mit bestyrelsesarbejde. Dernæst føler jeg, at jeg står stærkere i bestyrelsesarbejdet, og har en solid tro på, at jeg har noget at bidrage med. Og på trods af den korte tid, vi havde sammen, var netværksdelen helt unik. Det første netværksmøde er allerede sat i kalenderen, og jeg har både fået et bestyrelsesnetværk og et erfaringsnetværk. Det er stærkt, slutter Signe Horn Rosted.

Tilmeld dig Advanced Board Programme

3 gode grunde til at deltage i Advanced Board Programme INSEAD?

Henrik Christensen

CEO, Kementec Solutions

Henrik Christensen er grundlægger af og CEO i Kementec Solutions, et biomedicinsk firma, der udvikler og producerer komponenter til kvalitative tests til blandt andet laboratorier, Life Science og hospitaler. Derudover har han en række bestyrelsesposter, blandt andet som bestyrelsesformand i brancheforeningen DiaLab og HC Handel & Invest samt som bestyrelsesmedlem i Nordic Harvest og Lihme Protein Solutions.

– Jeg har tidligere deltaget i bestyrelsesprogrammet Executive Board Programme INSEAD, som jeg synes var enormt inspirerende og en vigtig vitaminindsprøjtning i læringsmæssig sammenhæng. Jeg har tanker om, at bestyrelsesarbejde efterhånden skal fylde mere og mere, og derfor er jeg også interesseret i at kommer udover egen lille ”matrikel”, hvor jeg kan få nye erfaringer, viden og stillet min nysgerrighed, hvilket var min bevæggrund for at deltage i det nye Advanced Board Programme, udtaler Henrik Christensen.

Unikke kompetencer

Det nye bestyrelsesprogram levede, ifølge Henrik Christensen, op til forventningerne.

– Der er et meget inspirerende miljø på INSEAD, og underviserne er særdeles dygtige. De har nogle yderst unikke kompetencer, og så mestrer de undervisningen helt fantastisk. De er engagerede, rigtig gode til at lære fra sig, skabe kvalificeret dialog mellem sig selv og deltagerne, gode til at stille spørgsmål og give noget ”real life”-feedback, siger han og fortsætter:

LÆS MERE...

– Jeg føler, at jeg er blevet bedre til at se mig selv og virksomheden ”in the big picture”. En af de vigtige læringer relaterer sig til, at vi skal blive dygtigere til at optimere vores virksomheder. Verden ændrer sig hastigt, bliver mere international og mere digital. I dette ligger der nogle store forretningsmuligheder, men også trusler. Vi skal ikke blot se på egen drift, men på hele verden omkring os. Ikke bare af idealistiske årsager, men også fordi vi har et ansvar for virksomheden fremadrettet – at den er robust og stadig er her om ti eller fyrre år. Som bestyrelse er vi lidt som et ”supreme court” – vi skal sætte standarden for, hvad som er ordentligt og rigtigt og hylde de værdier, vi synes er korrekte.

Succeser og fejl deles

Han mener, at programmet har udfordret ham og bidraget med en række specifikke key-learnings.

– Et meget vigtigt element for mig handler om, hvor vigtigt det er, at bestyrelsen arbejder godt sammen. Man skal bruge god tid på at onboarde folk, for man bliver ikke et godt og værdifuldt bestyrelsesmedlem, hvis ikke man føler sig robust og tryg i den nye situation. Også bestyrelsens værdigrundlag, vil jeg fremhæve som et meget vigtigt punkt. Hvad er vores formål, hvad skal vi bidrage med? Vi skal huske at stoppe op og tænke efter – både som bestyrelse og enkeltindivider – og se det hele lidt fra helikopterperspektivet.

Afslutningsvis vil jeg nævne hvor essentielt det er at være en god sparringspartner for virksomheden med henblik på de økonomiske forhold. Bestyrelsen skal være skarp til at se, hvor det går godt – og hvor der er udfordringer, forklarer Kementec-direktøren.

I et netværksmæssigt perspektiv har programmet også bidraget positivt, påpeger Henrik Christensen.

 – Deltagerne er gode til at dele både succeser og fejl, og dermed får man skabt et forum, hvor man både har lyst til at høre og dele. Jo mere du bidrager med, jo mere får du retur. Det er et ganske usædvanligt og udbytterigt netværk, man kommer hjem med. Jeg har allerede været i dialog med nogle af mine medstuderende efterfølgende, og vi har også planer om at mødes. Det er helt klart meget værd, slutter han.

Bestyrelsesarbejde

Mie Krog

Professionel bestyrelseskvinde

Mie Krog er professionel bestyrelseskvinde og aktiv i flere bestyrelser, blandt andet som formand i Kentaur, Y-Connection, Letbanen, Sinful og AllStyles samt bestyrelsesmedlem i Plantorama, Hammel Furniture, Imerco, Scandinavian Executive Institute med flere. Desuden arbejder hun som rådgiver med strategiudvikling for ejerledede SMV-virksomheder. Mie har netop afsluttet det første forløb af Advanced Board Programme INSEAD, som nogensinde er blevet afholdt.

– Jeg tog min første bestyrelsesuddannelsen tilbage i 2006 og følte derfor behov for en faglig opdatering på bestyrelsesarbejde. Det er den primære årsag til, at jeg valgte at deltage i dette bestyrelsesprogram på INSEAD, udtaler Mie Krog.

Hun føler, at programmet har udfordret hende og bidraget med et fornyet perspektiv på en række punkter.

– Niveauet på både uddannelsen og underviserne var højt og inspirerende, og programmet gav virkelig stof til eftertanke. Jeg blev især udfordret på dele af min bestyrelsespraksis – forhold jeg ønsker at styrke og sætte yderligere fokus på. Herunder specielt behovet for et ændret perspektiv på ledelsen, virksomhedens retning og hvordan man skal være mere opmærksom på virksomhedens rolle som stakeholder i samfundet, siger hun og fortsætter:

– Det var særdeles interessant at observere tendensen med, at bestyrelsen ikke længere blot skal være en strategisk og performancemæssig løftestang, men i højere grad indtage rollen som sparringspartner på virksomhedens overordnede ansvarlighed. Programmet gav desuden anledning til mange gode og interessante diskussioner internt blandt deltagerne. Fx at bestyrelsen skal foretage en intern evaluering løbende, og ikke bare en gang årligt. Det har været med til at give mig en ny bevidsthed om, hvor vigtigt det er at gøre dette arbejde løbende.

LÆS MERE...

Netværk med diversitet

Ifølge Mie Krog har Advanced Board Programmet også givet hende et nøk opad med henblik på at foretage en ”review” af egne ambitioner i bestyrelsesarbejdet. Men også i forhold til at udforme konkrete handlingsplaner for hver enkelt bestyrelse, hun er involveret i.

– Det relationsmæssige og muligheden for erfaringsdeling med andre fuldtidsprofessionelle bestyrelsesmedlemmer har været særdeles givende. Det er fantastisk at få andres perspektiver på, hvordan de udfører deres bestyrelsesarbejde. Og så var det enormt spændende, at der var en stor diversitet i deltagergruppen, både relateret til alder, køn, kompetencer, kultur og branche. Der var virkelig diversitet på mange dimensioner, og så gav det et ekstra krydderi, at deltagerne var fra både Danmark og Norge, slutter hun.