Dette siger deltagerne om Advanced Board Programme INSEAD

Læs mere om hvilket udbytte en række erfarne bestyrelsesformænd og -medlemmer har fået af Advanced Board Programme INSEAD.

Jens Ebbesen

CEO, Eltwin Group

Jens Ebbesen er Group CEO i Eltwin Group, der specialiserer sig i udvikling og fremstilling af intelligente motorstyringsløsninger, især inden for energioptimering. Eltwin Group er en del af svenske Nibe Industrier AB, som administrerer mere end 100 datterselskaber over hele verden og tæller mere end 20.000 ansatte.

Sideløbende med executive-rollerne har Jens Ebbesen desuden siddet i en række interne og eksterne bestyrelser, blandt andet i Eltwin Groups internationale datterselskaber.

– Rigtig meget af ledelsesarbejdet i Eltwin Group og Nibe Industrier drives gennem aktivt bestyrelsesarbejde. I Nibe Industrier har vi intet mindre end 100 datterselskaber på tværs af koncernen, som vi driver som selvstændige virksomheder. Med min involvering i flere af disse, bliver min CEO-rolle også ofte til en bestyrelses-rolle, siger han.

Og netop håndteringen af denne balance var en af bevæggrundene for, at Jens Ebbesen for kort tid siden valgte at deltage i Scandinavian Executive Institutes bestyrelsesuddannelse for erfarne bestyrelsesmedlemmer og -formænd, Advanced Board Programme INSEAD.

LÆS MERE...

– Hele CSR- og bæredygtighedstematikken er noget, vi står midt i – og vi er gode til det. Nu står vi imidlertid overfor også at skulle have dette på agendaen i vores mindre datterselskaber rundt omring i verden, og dette ønskede jeg supplerende viden om. Ikke mindst i forhold til at gøre temaet forståeligt og tilgængeligt – og motivere mine kollegaer til at få det på agendaen. Dernæst var jeg optaget af at få en generel ”brush up” på vigtige bestyrelsestemaer: hvad rør sig i tiden, hvad skal man være opmærksom på og hvilken inspiration kan man hente udefra, siger han.

Fornyet og forbedret bestyrelsesarbejde

Jens Ebbesen har tidligere deltaget på bestyrelsesprogrammet Executive Board Programme og fremhæver i den sammenhæng, at han tydeligt kunne mærke et ”step up” og en niveauforskel til Advanced Board Programme.

– Det var tydeligt at mærke, at alle deltagere var særdeles erfarne bestyrelsesformænd og -medlemmer. Alle havde noget at byde ind med, og vi fik nogle virkelig interessante dialoger og diskussioner i forhold til de megatrends, der bør være på alle bestyrelsers agendaer for tiden. Dernæst oplevede jeg en undervisning, som var på et særdeles højt niveau, og som var både inspirerende og relevant. Det hele ramte virkelig godt, og der var intet, som ”faldt ved siden af”, udtaler han.

Ifølge Jens Ebbesen har bestyrelsesuddannelsen give ham en række værktøjer, der gør det muligt at adresserer udfordringer på en anden måde end tidligere.

– En af mine vigtige take-aways er ny viden om, hvordan man parallelt med det økonomiske regnskab også får udarbejdet et ESG- og bæredygtighed-regnskab – et krav, som alle virksomheder må overholde i relation til EU-lovgivningen. Dernæst havde jeg glæde af læringen om teamdynamikken i en bestyrelse, og hvordan man som bestyrelsesformand sikrer et godt og balanceret samarbejde internt i bestyrelsen. Og afslutningsvis var det en øjenåbner at blive mere bevidst om, hvor let man bliver biased, og hvordan man kan blive bedre til at opdage sine egne ”blind spots”, fortæller han og afslutter:

– Den nye viden og læring har jeg allerede taget med mig ind i mine interne bestyrelsesposter, og det vil gøre mig i stand til at spille bestyrelsesmedlemmerne endnu bedre og selv blive skarpere på agenda og involvering. Og i relation til den eksterne bestyrelse, jeg sidder i, har dette helt konkret afstedkommet en strategiworkshop, jeg vil afholde, hvor alle disse vigtige tematikker kommer på dagsorden.

Flemming Holst Pedersen

Professionel bestyrelsesformand og CEO i S196

Flemming Holst Pedersen har de seneste 15 år dedikeret al sin tid til eget konsulentselskab, S196, hvor han rådgiver og hjælper en lang række danske virksomheder med at udvikle og vækste deres forretning samt forbedre bundlinjen – ofte ved at sætte sig til rette på en fast plads i deres bestyrelser.

Han fik sin første bestyrelsespost for cirka 20 år siden, og i dag fylder den professionelle bestyrelseskarriere meget. Det var også årsagen til, at han for kort tid siden valgte at deltage på Advanced Board Programme, som er Scandinavian Executive Institutes bestyrelsesuddannelse for erfarne bestyrelsesprofiler.

LÆS MERE...

– Helt grundlæggende er det min holdning, at uddannelse er godt. Og skulle jeg bruge en uge på at dygtiggøre mig inden for bestyrelsesarbejde, skulle det også være fra øverste hylde. Jeg har fulgt INSEAD et stykke tid, ved hvad business-skolen står for og at det internationale perspektiv er i højsædet med mange afdelinger rundt omkring i verden. Den indgangsvinkel – kombineret med, at man er afsted sammen med skandinaviske deltagere, var ideelt for mig, udtaler han.

Ifølge Flemming Holst Pedersen levede programmet i høj grad op til forventningerne.

– Bestyrelsesuddannelsen bød på mange gode dialoger og diskussioner med dygtige og behagelige mennesker, der er særdeles erfarne inden for bestyrelsesarbejde. Rent fagligt var niveauet helt tiptop, og INSEAD-professorerne gav mig et nyt og givende perspektiv på internationalt bestyrelsesarbejde. Jeg føler virkelig, at jeg har fået en ”ny og god dosis” med hjem fra den store verden, siger han og uddyber:

– Helt overordnet har programmet givet mig en tur op i helikopteren, hvor jeg har fået mulighed for at reflektere over egen og mine virksomheders ageren. Hvor jeg fået input til, hvad som kan gøres bedre. Den anden del handler om en mængde små og konkrete ting, jeg har taget med hjem. Blot som eksempel har jeg købt en bog om entreprenørskab til en række af mine kunder, som jeg vil bede dem om at læse, og som vi efterfølgende kan diskutere. Afslutningsvis har programmet budt på så megen åben dialog samt læring af andre bestyrelsesmedlemmers både succeser og fejl, og det har været enormt givende. Det er helt klart ikke sidste gang, jeg deltager i et INSEAD-program, slutter Flemming Holst Pedersen.

Mads Kronborg

Professionel bestyrelsesformand

Mads M. Kronborg har blandt andet en bestyrelsesrolle i r2p Group GmbH, der leverer teknologiprodukter til transportbranchen, en rolle som bestyrelsesmedlem i Hartmanns A/S, geoteknik-virksomheden Boregruppen samt en formandspost i investorselskabet Impella Capital. Derudover er han bestyrelsesformand i strategi & bestyrelsesnetværket Crescita Partners.

For kort tid siden deltog Mads M. Kronborg i Advanced Board Programme, der foregår på INSEAD – et bestyrelsesprogram, som henvender sig til erfarne bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformænd.

– I alle de år, jeg arbejdede som strategikonsulent, var jeg leverandør af strategiarbejde til bestyrelser og direktioner i større virksomheder. Efterfølgende har jeg i de seneste ti år koncentreret mig om bestyrelsesarbejdet – set indefra. Derfor synes jeg også, det var yderst spændende at få nogle både teoretiske og praktiske perspektiver på, hvordan man som bestyrelsesformand driver en bestyrelse mest effektivt, siger Mads M. Kronborg om sin bevæggrund for at deltage i uddannelsesprogrammet.

LÆS MERE...

Højt tempo, gode dialoger og suveræn facilitering
Han beskriver Advanced Board Programme som et uddannelsesforløb, der gav nogle virkelig gode råd og en lærdom om, hvordan effektive bestyrelsesformænd arbejder.

– Programmet bød på nye perspektiver, højt tempo, gode dialoger og suveræn facilitering. Emnerne, der blev belyst, var særdeles relevante, og så synes jeg virkelig godt om perspektivet på, hvordan en bestyrelsesformand kan være en vigtig bidragsyder med henblik på at løfte hele bestyrelsens niveau. Professorerne lykkedes på den ene side med læring på et højt abstraktionsniveau, men samtidig på en måde, hvor det hele var meget praktisk anlagt i forhold til konkrete og praktiske anvisninger. Det var en givende kombination, udtaler bestyrelsesformanden.

Helt konkret påpeger han tre essentielle key-learnings, som han kan anvende direkte i sine bestyrelsesroller.

– Jeg har fået ny viden om, hvor vigtig bestyrelsesformandens rolle er med henblik på at skabe en effektiv bestyrelse. Hele tilgangen til, at man som bestyrelsesformand selv skal holde sig lidt tilbage, og sikre at alle bestyrelsesmedlemmerne bliver hørt og er med i beslutningsprocesserne, er enorm vigtig. Dernæst havde jeg stor glæde af emnet omkring det at lede i usikre tider – med corona, forsyningskriser, høje energipriser, renteniveau og ikke mindst en krig – og om hvordan man håndterer alle disse usikkerhedselementer. Afslutningsvis vil jeg fremhæve Subi Rangans session omkring bæredygtighed og de pointer, han havde med, hvor vigtigt det er at have en etisk og integritetsmæssig indstilling til det ansvar, vi ikke mindst som virksomheder har her i verden.

Bedre bestyrelsesformand
Ifølge Mads Kronborg har den nye viden allerede gjort en forskel med henblik på, hvordan han håndterer sit bestyrelsesarbejde.

– Jeg tror helt klart, at jeg er blevet en bedre bestyrelsesformand, idet jeg er blevet mere bevidst om, at det er formanden, der er ansvarlig for den gode proces. Herunder vigtigheden af at inddrage de øvrige bestyrelsesmedlemmer og andre af virksomhedens stakeholders samt skabe et godt samarbejde til ledelsen. En anden ting relaterer sig til mit arbejde i kapitalfondenes bestyrelser, hvor man traditionelt har relativt små bestyrelser. Her kan jeg i høj grad inddrage elementer fra god governance og god bestyrelsespraksis i relation til, hvordan man udfører bestyrelsesarbejdet i større virksomheder, siger han, før han afslutter:

– Forløbet var intensivt, men det var forbavsende, hvor tæt man kom på de øvrige deltagere – både danskere og nordmænd. Jeg har haft flere møder efterfølgende og også nogle, hvor der er god mulighed for, at vi kan lave noget forretningsmæssigt sammen. Programmet bød på en god kombination af det lokale og det internationale, hvor man både får et lokalt netværk, men samtidig det internationale perspektiv på INSEAD.

Charlotte Bach Thomassen

Bestyrelsesformand, DGI

Charlotte Bach Thomassen er bestyrelsesformand for hovedbestyrelsen i DGI, næstformand i Danske Spil, næstformand i Madkulturen, en institution under Fødevareministeriet samt bestyrelsesmedlem i TV 2 Danmark – for blot at nævne nogle. For kort tid siden valgte hun at deltage i Advanced Board Programme INSEAD, som er Scandinavian Executive Institutes bestyrelsesprogram for erfarne bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformænd.

– Jeg valgte netop dette program, da det ramte rigtig godt i forhold til den inspiration, jeg havde behov for. Jeg har mange års erfaring med bestyrelsesarbejde, og det er der, jeg bruger al min arbejdstid. Advanced Board Programme appellerede til mig, da det har fokus på det lange perspektiv i bestyrelsesarbejdet – en bestyrelses ansvar er jo netop at se ind i fremtiden på vegne af virksomheden. Programmet har et stærkt fokus på tendenserne i den usikre verden, vi skal operere i, og derudover giver det et fremtidsperspektiv med henblik på ”bestyrelseslandskabet” samt de roller og det ansvar, som en bestyrelse har – alle sammen særdeles vigtige perspektiver for mig, udtaler hun.

Hun fremhæver deltagelsen i uddannelsesprogrammet som værende en meget positiv oplevelse.

LÆS MERE...

– Bestyrelsesprogrammet byder på undervisning, oplæg og tilrettelægning fra øverste hylde, og jeg var yderst tilfreds med sammensætningen, alsidigheden og kvaliteten. Både de faglige oplæg, diskussionerne, gruppeopgaverne og feedback-sessionerne fungerede særdeles godt. Der er ikke tvivl om, at de som tilrettelægger og leverer undervisningen har et stærkt teoretisk og erfaringsmæssigt belæg for at sige noget om, hvad retningen er og hvilke tendenser, som gør sig gældende fremover, når det handler om bestyrelsesarbejde. Der er virkelig meget vigtig inspiration at tage med sig herfra, og bare miljøet på INSEAD-campus er enormt spændende i sig selv, siger Charlotte Bach Thomassen.

Essentielle opmærksomhedspunkter
Helt konkret fremhæver DGI-formanden tre konkrete key-learnings, som hun har taget med hjem fra INSEAD-programmet, og som har haft en særlig betydning.

– Som bestyrelser er vi naturligvis meget beslutningsorienterede, men vi bør skifte vores mindset til også at have fokus på at tage valg. Valg er mere abstrakte og mere retningssættende, og det er så absolut noget, jeg vil bringe i spil fremover. Også pointen med, at vi som bestyrelse skal have fokus på både kompetence og adfærd og sørge for, at vi har et bredere blik på rekrutteringen ind i bestyrelsen, så vi opnår en kompetencemæssig og erfaringsmæssig diversitet, var utrolig vigtig. Afslutningsvis vil jeg fremhæve emnet om, hvor essentielt det er, at vi fortsætter at have et stærkt fokus på den digitale transformation, som vi står midt i, og som vi har stået i midten af i mange år. Den digitale transformation er et paradigmeskifte for alle bestyrelse, og vi bør ikke slippe fokus på den et eneste sekund, siger hun og tilføjer:

– Alt i alt vil den nye inspiration og læring have betydning for, hvordan jeg forbereder mit bestyrelsesarbejde, og hvordan jeg via min formandsrolle sparrer med direktøren og ledelsen – ikke mindst mellem bestyrelsesmøderne. Men også i et fremtidsperspektiv vil det have betydning for, hvad jeg vælger at engagere mig i og hvilke opmærksomhedspunkter, jeg tager med mig i mit fremtidige virke og ind i nye bestyrelser.

I et rent netværksmæssigt perspektiv har uddannelsesprogrammet også været givende.

– Vi var en blandet flok med ejere, direktører, bestyrelsesfolk og konsulenter, og for mig er det berigende, at vi repræsenterer så bred en palet, og at alle deltagerne er så fagligt stærke og dygtige folk. Vi ramte hinandens niveau, og det er godt at vide, at man har et netværk, man kan gribe fat i, hvis man får behov for sparring med ligesindede, slutter bestyrelseskvinden.

Jeppe Hedaa

Bestyrelsesformand, 7N

Efter et langt arbejdsliv i it-virksomheden 7N, har Jeppe Hedaa netop valgt at træde ud af den daglige drift og dedikere sig 100 procent til bestyrelsesarbejde, hvilket også var bevæggrunden for at deltage i bestyrelsesprogrammet Advanced Board Programme INSEAD. Han står dermed overfor en ”transformation”, hvor han skal bevæge sig fra CEO-rollen og ind i rollen som bestyrelsesformand.

Stejl læringskurve
– Jeg har hørt om det ene efter det andet dygtige menneske, der har fejlet i denne transaktionsproces. Og hvor organisationen har måttet lide, fordi det ikke gik godt. Jeg ønskede naturligvis at skabe de bedste rammer for, at ændringen skulle lykkes godt, og derfor valgte jeg at deltage i det nye bestyrelsesprogram, som Scandinavian Executive Institute har udviklet i samarbejde med INSEAD. Jeg ønskede at få de bedste af de bedste værktøjer ned i værktøjskassen, og havde store forventninger til programmet siger han og fortsætter:

– Min læringskurve var overraskende stejl. Det er næsten vanskeligt at forklare, for jeg har jo selv arbejdet tæt med en meget professionel bestyrelse hele mit arbejdsliv i 7N, men der er uendelig stor forskel på at være ”betragter” og selv at skulle udføre noget. Jeg må bare konstatere, at hver gang en ny professor gik på podiet, så lærte jeg noget nyt og banebrydende. Det var virkelig overraskende – så overraskende, at bestyrelsesuddannelsen faktisk har foranlediget, at jeg valgte at ændre strategi. Oprindelig var det min hensigt at være arbejdende bestyrelsesformand, men det valgte jeg at gå væk fra, og i stedet er jeg nu udelukkende bestyrelsesformand. Jeg har ikke kilometer i benene endnu, dem skal jeg optjene. Men jeg føler i særdeleshed, at jeg, qua bestyrelsesprogrammet, har fået en værktøjskasse, der gør, at jeg føler mig godt tilpas i rollen.

LÆS MERE...

En omfattende transformation
7N-bestyrelsesformanden fremhæver især tre key-learnings, han tager med hjem fra programmet i Frankrig.

– Det vigtigste er faktisk de ting, jeg selv har skullet arbejde med. I mit tilfælde handler det om at øve sig i ikke længere at tale først og vise retningen, men at tale sidst og facilitere at hele bestyrelsen er med til at berige problemstillingen. Det skal ikke længere være ”min vilje”, men ”vores vilje”. Det er en enorm transformation for mig. En anden betydningsfuld key-learning er den værktøjskasse, jeg har fået, hvor jeg nu har nogle ”best practices”, jeg direkte kan kopiere og implementere i mit bestyrelsesarbejde. Afslutningsvis kommer jeg hjem med ro i hjertet omkring compliance – jeg har fået en større tryghed omkring de lovgivningsmæssige retningslinjer, som skal overholdes, forklarer han, før han afslutter:

– De nye færdigheder og perspektiver vil helt klart have indflydelse på min evne til at gøre bestyrelsen til et positivt kraftcenter, der kan berige ledelsen og skabe endnu større værdi. Bestyrelsesarbejde er et fag som alle andre, så det er noget, man skal øve sig i og få erfaringer med.

Signe Horn Rosted

CIO, Tech & Innovation, Energinet

Signe Horn Rosted er CIO, Tech & Innovation, i Energinet og ansvarlig for forretningsområdet “Business og Markets”, hvor hun har ansvar for ca. 100 medarbejdere. Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, der ejer og udvikler el- og gasnettet i Danmark. Derudover er hun bestyrelsesmedlem i Nord Pool (TSO Holding), Energinet Datahub samt eSett – alle virksomheder og organisationer inden for energisektoren.

Signe har tidligere deltaget i både toplederprogrammet Executive Management Programme INSEAD, bestyrelsesprogrammet Executive Board Programme INSEAD og har netop afsluttet  Advanced Board Programme INSEAD.

– Jeg fik min første bestyrelsespost tre år siden og deltog sideløbende i min første bestyrelsesuddannelse, Executive Board Programme. Efterfølgende har jeg fået flere bestyrelsesposter, og det er derfor vigtigt for mig, at jeg kontinuerligt udvikler mine bestyrelseskompetencer, således at jeg har et godt fundament, er i stand til at bidrage til den strategiske retning og give sparring i de selskaber, hvor jeg har en bestyrelsespost, forklarer Signe Horn Rosted.

Stærke professorer
Hun føler, at hun kommer hjem med et nyt, stærkt program, der kan bidrage til at understøtte hendes bestyrelsesmæssige ambitioner.

– Jeg oplevede, som for de øvrige programmer jeg har deltaget i, at Scandinavian Executive Institute formår at lave en rigtig god ramme omkring stærk læring i samarbejde med INSEAD. Advanced Board Programme holder et højt niveau og er næsten som en ”maggieterning” – stær faglighed i et godt, komprimeret program. Som de øvrige gange, jeg har været afsted, oplever jeg et stærkt line-up af professorer, der også stiller krav til os deltagere om at bidrage. Derudover leder Stanislav Shekshnia det nye bestyrelsesprogram særdeles stærkt, udtaler vicedirektøren.

LÆS MERE...

Unikt bestyrelsesnetværk
Hun fremhæver især tre key-learnings, som værende vigtig læring, hun tager med hjem fra programmet i Frankrig.

– Den ene relaterer sig til vores rolle som bestyrelsesmedlemmer i forhold til at guide virksomhederne til at udarbejde forandringsparate strategier. Dernæst vil jeg fremhæve bestyrelsesmedlemmets værdigrundlag. Det med at du som virksomhedens mand eller kvinde skal være i stand til at flytte virksomheden til et andet niveau, at man har en stærk faglig forankring. Afslutningsvis, at man forstår, at det digitale er en grundkompetence i dag – og at man evner at hjælpe virksomheden med at håndtere dagens digitale kontekst, siger hun og fortsætter:

– Alt i alt har jeg fået et en omfattende værktøjskasse, som jeg kan anvende til at optimere mit bestyrelsesarbejde. Dernæst føler jeg, at jeg står stærkere i bestyrelsesarbejdet, og har en solid tro på, at jeg har noget at bidrage med. Og på trods af den korte tid, vi havde sammen, var netværksdelen helt unik. Det første netværksmøde er allerede sat i kalenderen, og jeg har både fået et bestyrelsesnetværk og et erfaringsnetværk. Det er stærkt, slutter Signe Horn Rosted.

Henrik Christensen

CEO, Kementec Solutions

Henrik Christensen er grundlægger af og CEO i Kementec Solutions, et biomedicinsk firma, der udvikler og producerer komponenter til kvalitative tests til blandt andet laboratorier, Life Science og hospitaler. Derudover har han en række bestyrelsesposter, blandt andet som bestyrelsesformand i brancheforeningen DiaLab og HC Handel & Invest samt som bestyrelsesmedlem i Nordic Harvest og Lihme Protein Solutions.

– Jeg har tidligere deltaget i bestyrelsesprogrammet Executive Board Programme INSEAD, som jeg synes var enormt inspirerende og en vigtig vitaminindsprøjtning i læringsmæssig sammenhæng. Jeg har tanker om, at bestyrelsesarbejde efterhånden skal fylde mere og mere, og derfor er jeg også interesseret i at kommer udover egen lille ”matrikel”, hvor jeg kan få nye erfaringer, viden og stillet min nysgerrighed, hvilket var min bevæggrund for at deltage i det nye Advanced Board Programme, udtaler Henrik Christensen.

Unikke kompetencer

Det nye bestyrelsesprogram levede, ifølge Henrik Christensen, op til forventningerne.

– Der er et meget inspirerende miljø på INSEAD, og underviserne er særdeles dygtige. De har nogle yderst unikke kompetencer, og så mestrer de undervisningen helt fantastisk. De er engagerede, rigtig gode til at lære fra sig, skabe kvalificeret dialog mellem sig selv og deltagerne, gode til at stille spørgsmål og give noget ”real life”-feedback, siger han og fortsætter:

LÆS MERE...

– Jeg føler, at jeg er blevet bedre til at se mig selv og virksomheden ”in the big picture”. En af de vigtige læringer relaterer sig til, at vi skal blive dygtigere til at optimere vores virksomheder. Verden ændrer sig hastigt, bliver mere international og mere digital. I dette ligger der nogle store forretningsmuligheder, men også trusler. Vi skal ikke blot se på egen drift, men på hele verden omkring os. Ikke bare af idealistiske årsager, men også fordi vi har et ansvar for virksomheden fremadrettet – at den er robust og stadig er her om ti eller fyrre år. Som bestyrelse er vi lidt som et ”supreme court” – vi skal sætte standarden for, hvad som er ordentligt og rigtigt og hylde de værdier, vi synes er korrekte.

Succeser og fejl deles

Han mener, at programmet har udfordret ham og bidraget med en række specifikke key-learnings.

– Et meget vigtigt element for mig handler om, hvor vigtigt det er, at bestyrelsen arbejder godt sammen. Man skal bruge god tid på at onboarde folk, for man bliver ikke et godt og værdifuldt bestyrelsesmedlem, hvis ikke man føler sig robust og tryg i den nye situation. Også bestyrelsens værdigrundlag, vil jeg fremhæve som et meget vigtigt punkt. Hvad er vores formål, hvad skal vi bidrage med? Vi skal huske at stoppe op og tænke efter – både som bestyrelse og enkeltindivider – og se det hele lidt fra helikopterperspektivet.

Afslutningsvis vil jeg nævne hvor essentielt det er at være en god sparringspartner for virksomheden med henblik på de økonomiske forhold. Bestyrelsen skal være skarp til at se, hvor det går godt – og hvor der er udfordringer, forklarer Kementec-direktøren.

I et netværksmæssigt perspektiv har programmet også bidraget positivt, påpeger Henrik Christensen.

 – Deltagerne er gode til at dele både succeser og fejl, og dermed får man skabt et forum, hvor man både har lyst til at høre og dele. Jo mere du bidrager med, jo mere får du retur. Det er et ganske usædvanligt og udbytterigt netværk, man kommer hjem med. Jeg har allerede været i dialog med nogle af mine medstuderende efterfølgende, og vi har også planer om at mødes. Det er helt klart meget værd, slutter han.

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om bestyrelsesuddannelsen Advanced Board Programme INSEAD

3 gode grunde til at deltage i Advanced Board Programme INSEAD?