Programindhold – Leading Strategic Change INSEAD

Med Leading Strategic Change får du fem dages koncentreret undervisning i et internationalt læringsmiljø. Du bliver udfordret og inspireret af nogle af verdens førende undervisere.

Leading Strategic Change er et intensivt uddannelsesprogram for ledere og topledere, der ønsker at blive bedre til at gennemføre ambitiøse strategieksekveringer og transformationsprojekter.

Du vil få inspiration, indsigt, viden og værktøjer, der gør dig i stand til at bringe din virksomheds strategieksekveringsinitiativer og transformationsprojekter op på et højt og ambitiøst niveau. Det indebærer både indsigt i de rationelle og målbare faktorer samt de psykologiske og emotionelle sider af en ændringsproces.

Via programmet får du den allernyeste viden inden for strategi, strategieksekvering, forandringsprocesser og transformation.

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om toplederuddannelsen Leading Strategic Change INSEAD

Dag 1

Du får indsigt i, hvordan du effektivt nedbryder en strategi i værdiskabende tiltag for de relevante niveauer i organisationen og vil også få forståelse for betydningen af en effektiv kommunikationsstrategi – samt hvilke begrænsninger der er i anvendelsen af traditionel projektledelse og projektstyringsværktøjer.

Desuden får du viden om, hvordan man stresstester eksekveringsinitiativer inden de iværksættes. Afslutningsvis introduceres du til et system for kontinuerlig opfølgning af strategiarbejdet, og hvordan du som leder kan arbejde for at nedbryde modstand mod forandring.

Dato og pris

Dag 1

 • Introduktion
 • Fra strategi til eksekveringsinitiativer
 • Strategieksekvering og kontrol

Dag 2

På dag 2 introduceres du til en holistisk model for selvevaluering af organisationens parathed til strategieksekvering genereret ud fra en bottom-up-proces. Ved at anvende ”Designthinking” bliver du i stand til at udvikle strategiske initiativer, hvor alle niveauer af organisationen involveres. Dette handler blandt andet om at skabe et arbejdsklima og en kultur, som er psykologisk trygt og inspirerende, og som sikrer, at man får involveret alle relevante nøglemedarbejdere i processen.

Dette siger vores deltagere

Dag 2

 • Selv-diagnose på strategieksekvering
 • Strategi-generering “Bottom-up”
 • Organisatorisk agilitet

Dag 3

Programmets tredje dag omhandler de skjulte barrierer, du må være opmærksom på i forbindelse med strategieksekveringen. Du får blandt andet viden om, hvordan man identificerer de skjulte barrierer og diagnosticerer og håndterer disse, uanset om de er af kulturel, politisk eller emotionel karakter.

At arbejde med strategieksekvering drejer sig i høj grad om at opnå emotionel accept fra organisationens medarbejdere. Du får indsigt i, hvordan du opnår tillid og opbakning, når du står i spidsen for at lede strategiske forandringstiltag.

Dine undervisere

Dag 3

 • De skjulte barrierer i strategieksekvering
 • Den emotionelle dimension i strategieksekvering
 • At overvinde de skjulte barrierer i strategieksekvering

Dag 4

På dag 4 introduceres du til en model, der kortlægger kulturelle styrker og svagheder. Desuden beskriver modellen, hvordan en organisationskultur opstår og hvilke kilder, der stimulerer udviklingen i kulturen.

Dagen vil endvidere give indsigt i, hvordan man stimulerer en kultur, der understøtter forandring. Kulturen er nemlig i høj grad et forandringsunderstøttende element, som ikke bare er ledelsens ansvar – men hele organisationens.

Tilmeld dig

Dag 4

 • Kortlægning af kulturelle styrker og svagheder
 • Stimulering af kulturel forandring

Dag 5

På programmets sidste dag får du indblik i, hvordan du aktiverer både de formelle og uformelle netværk i og udenfor organisationen. Ofte vil nye strategiske initiativer netop kræve, at disse netværk mobiliseres.

Dagen afsluttes med indsigt i en teori omkring indflydelsesstrategi med fokus på både formelle og uformelle processer. Dette drejer sig især om, hvordan man styrker medarbejdernes evne til at få indflydelse i vigtige strategi- og forandringsprocesser.

Det praktiske forløb

Dag 5

 • Aktivering af formelle og uformelle netværk
 • Udøvelse af indflydelse

Deltag i eksklusivt læringsforum

Executive Forum er et eksklusivt læringsforum for dig, der ønsker at fokusere på og udvikle din ledelsesmæssige og strategiske viden og kompetence. Forummet er desuden en enestående mulighed for at bevare kontakten med tidligere deltagere, hvis du har deltaget på et af Scandinavian Executive Institutes uddannelsesprogrammer.

I Executive Forum får du unik viden og inspiration fra professorer fra de internationalt anerkendte business-skoler, IMD og INSEAD, der via fire årlige masterclasses giver dig indblik i den nyeste forskning, de nyeste metoder og de nyeste cases.

Læs mere om Executive Forum