Programindhold – Leading Strategic Change INSEAD

Med Leading Strategic Change får du fem dages koncentreret undervisning i et internationalt læringsmiljø. Du bliver udfordret og inspireret af nogle af verdens førende undervisere.

Leading Strategic Change er et intensivt uddannelsesprogram for ledere og topledere, der ønsker at mestre eksekvering af ambitiøse strategier og transformationsprojekter.

Du vil få inspiration, indsigt, viden og værktøjer, der gør dig i stand til at bringe din virksomheds strategieksekveringsinitiativer og transformationsprojekter op på et højt og ambitiøst niveau. Det indebærer både indsigt i de rationelle og målbare faktorer samt de psykologiske og emotionelle sider.

Via programmet får du den allernyeste viden inden for strategi, strategieksekvering, forandringsprocesser og transformation.

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om toplederuddannelsen Leading Strategic Change INSEAD

Programmets indhold

Mange strategiske tiltag indfrier aldrig deres potentiale, og det er der mange årsager til. Vi vil derfor give dig mulighed for at få grundig indsigt i hvad der skal til virkelig at arbejde med at lede forandringer eller transformationer der har strategisk tyngde.

Første fokusområde er strategi implementering. Hvad skal der til for at få succes med at implementere strategiske tiltag, og hvad er de største faldgruber.
Dernæst dykker vi dybere ned i organisationskulturen og hvordan den kan modarbejde eller understøtte forandringsprocessen. Vi ser på hvordan kulturen kan kortlægges og udvikles og blive en bevidst styrke der arbejdes eksplicit med.

At mestre begge opgaver så de supplerer hinanden stiller mangesidede krav til ledelsesindsatsen. Du får lejlighed til at identificere og afprøve nye sider af din ledelsesindsats, så du får et solidt grundlag for at lede strategiske transformationer med succes.

Strategisk udgangspunkt
Første væsentlige emne bliver at forstå om der allerede i det strategiske grundlag for en forandring er indbyggede problemstillinger. Vi gennemgår en systematisk tilgang til at syreteste strategien og dens muligheder for at skabe værdi. Implementering af en strategi forudsætter at man omsætter strategien til de relevante projekter og indsatser. Vi ser nærmere på denne opgave, – samt en række faldgruber der er i anvendelsen af traditionel projektledelse og projektstyringsværktøjer.

Organisatorisk parathed
Hvis strategien er solid, er det på sin plads at stressteste den organisatoriske parathed. Du vil derfor komme til at arbejde med en holistisk model for selvevaluering af organisationens parathed til strategieksekvering. Metoden giver et godt grundlag for at løse eventuelle problemer inden de opstår, og sikre at de rette organisatoriske forudsætninger er til stede.

Skjulte barrierer
En god strategi og organisatorisk parathed er vigtige forudsætninger for succes, men herudover findes ofte en række skjulte barrierer for forandring, som man skal kunne identificere og håndterer, uanset om de er af kulturel, politisk eller emotionel karakter.
At arbejde med strategieksekvering drejer sig i høj grad om at opnå emotionel accept fra organisationens medarbejdere. Du får indsigt i, hvordan du opnår tillid og opbakning, når du står i spidsen for at lede strategiske forandringstiltag.

Strategi simulering
Med udgangspunkt i den indsigt der er opnået i programmet gennemfører vi næstsidste dag en involverende og spændende simulering, hvor du får lejlighed til, sammen med andre deltagere at gennemleve en konkret virksomhedscase. Simuleringen giver dig lejlighed til at afprøve den nye viden i et ufarligt miljø, og oplevelsen giver et stærkt fundament for at lære at anvende metoderne i praksis.

Aktiver formelle og uformelle netværk
Når strategisk forandring lykkedes, er det muligt at fastholde og videreudvikle en kultur der understøtter kontinuerlig udvikling. Dette kræver at man udvikler evnerne til at aktivere og stimulere såvel formelle og uformelle netværk, og omsætte energien herfra til begavede strategiske indsatser.

Vi afslutter derfor programmet med at se på nogle af de vigtigste evner der skal udvikles for at sikre dette. Når det lykkedes, skabes en stærk kultur som understøtter den strategiske ambition, og stimulerer kontinuerlig udvikling.

Dette siger vores deltagere

Deltag i eksklusivt læringsforum

Executive Forum er et eksklusivt læringsforum for dig, der ønsker at fokusere på og udvikle din ledelsesmæssige og strategiske viden og kompetence. Forummet er desuden en enestående mulighed for at bevare kontakten med tidligere deltagere, hvis du har deltaget på et af Scandinavian Executive Institutes uddannelsesprogrammer.

I Executive Forum får du unik viden og inspiration fra professorer fra de internationalt anerkendte business-skoler, IMD og INSEAD, der via fire årlige masterclasses giver dig indblik i den nyeste forskning, de nyeste metoder og de nyeste cases.

Læs mere om Executive Forum