2 moduler – 6 dages koncentreret undervisning

Med Executive Board Programme får du seks dages koncentreret undervisning i et internationalt læringsmiljø. Du bliver udfordret og inspireret af nogle af verdens førende undervisere.

Executive Board Programme er en international bestyrelsesuddannelse tilpasset skandinaviske forhold og kultur, der giver dig praktisk og teoretisk viden, så du bliver i stand til at styrke din position som et stærkt og værdifuldt bestyrelsesmedlem.

Den nye viden og de nye værktøjer gør dig til et værdiskabende bestyrelsesmedlem – både individuelt og i samspil med den øvrige bestyrelse, virksomhedens ejerkreds og den daglige ledelse.

Programmet fokuserer på kompleksiteten i fremtidens bestyrelsesarbejde, god corporate governance og de kompetencer, der er essentielle for at du nu og i fremtiden er i stand til at spille en vigtig nøglerolle i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsesuddannelsen er godkendt af Advokatsamfundet og tæller 60 kursuslektioner.

Tilmeld dig

Deltagerprofil

Bestyrelsensuddannelsen Executive Board Programme henvender sig til dig, der ønsker mere viden, nye kompetencer og konkrete redskaber i din rolle som et værdiskabende bestyrelsesmedlem. Du kan enten være i gang med en bestyrelseskarriere eller have ambitioner om det.
Den typiske deltager arbejder til dagligt sammen med en professionel bestyrelse, sidder i en bestyrelse eller er på vej ind, er f.eks. CEO, VP, CFO, partner eller rådgiver på strategisk niveau.

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om bestyrelsesuddannelsen Executive Board Programme INSEAD

Modul 1

Modulet fokuserer på bestyrelsesarbejdet inden for den juridiske danske ramme med det overordnede formål at opbygge en solid forståelse for bestyrelsens pligter og ansvar. Erfaringer fra praktisk bestyrelsesarbejde i danske små og mellemstore virksomheder (SMV’er) vil blive delt. Emnerne, der bliver behandlet, inkluderer bestyrelsens rolle i strategiprocessen, strategiske skoler og værktøjer set fra bestyrelsens perspektiv, centrale fokusområder for bestyrelsen, konsekvenser af forskellige ejerstrukturer og sammensætning af den optimale bestyrelse.

Du bliver præsenteret for, hvordan man leder initiativer inden for ESG (Miljø, Sociale forhold og God selskabsledelse) fra bestyrelsen. Dette indebærer en strategisk og integreret tilgang, hvor bestyrelsen spiller en afgørende rolle i at drive ESG-initiativer, integrere ESG i strategien, engagere interessenter, håndtere risici og prioritere gennemsigtighed. Formålet er at forbedre den samlede ESG-præstation og fremme bæredygtige og ansvarlige forretningspraksisser.

Du bliver præsenteret for vigtige aspekter af effektiv bestyrelseskommunikation. Dette omfatter strategisk arbejde med kommunikation, effektiv kommunikation med forskellige interessenter, styrkelse af bestyrelseskommunikation, identifikation af personlige vækstområder inden for kommunikation samt håndtering af krisekommunikation. Disse aspekter er afgørende for at sikre en effektiv kommunikation mellem bestyrelsen og omverdenen, især i krisesituationer.

Dato og pris

Modul 1

 • Varighed: To dage
 • Emner:

  Bestyrelsesarbejde i Juridisk dansk kontekst

  Strategisk ledelse og ESG-Integration

  Effektiv bestyrelseskommunikation

 • Sted: Kolding, Danmark

Modul 2

Modulet fokuserer på bestyrelsens fundamentale ansvar for at agere til fordel for virksomhedens ejere. Som deltager vil du opnå indsigt i finans- og governance-principper for at effektivt drive værdiskabelse. Vi  udforsker essensen af værdiskabelse og nøgletal, og hvordan bestyrelser og ledelse kan spille en nøglerolle ved at fokusere på centrale områder.

Du vil opnå indsigt i de udfordrende situationer, som bestyrelser typisk står over for, herunder pres på tid, usikkerhed og risici. Der vil være en dybdegående diskussion om, hvordan beslutninger ofte træffes baseret på heuristik, intuition og individuelle meninger, og hvordan man kan forbedre individuel dømmekraft. Gruppedynamik og udfordringer ved gruppetænkning vil også blive udforsket.

Vi vil udforske de udbredte udfordringer, som bestyrelser står overfor, og hvordan håndtering af disse afhænger af faktorer som virksomhedens livscyklus, ejerstruktur og sammensætningen af bestyrelsen. Deltagerne vil undersøge metoder og tilgange gennem case-studier, breakout-sessioner og diskussion af en integreret model for effektive bestyrelser.

“Governing Executives – Board Management Interaction” vil sætte fokus på bestyrelsens rolle i at etablere rammer for ledelseshandlinger og skabe betingelser for værdiskabelse. Vi vil udforske effektiviteten af bestyrelses-ledelsesinteraktion som en nøglefaktor for langvarig bæredygtig udvikling gennem refleksion over dynamikken mellem bestyrelse og ledelse i forskellige scenarier, understøttet af en konkret case.

Det siger vores deltagere

Modul 2

 • Varighed: Fire dage

 • Emner:

  Value Creation: Finans- og Governance perspektiv
  Effektiv og rigtig beslutningstagning i bestyrelseslokalet
  Den rigtige bestyrelse for din virksomhed
  Governing Executives – Interaktion mellem bestyrelse og ledelse

 • Sted: INSEAD, Frankrig

Fortsæt din læring efter endt uddannelse

Deltag i eksklusivt læringsforum

Executive Forum er et eksklusivt læringsforum for dig, der ønsker at fokusere på og udvikle din ledelsesmæssige og strategiske viden og kompetence. Forummet er desuden en enestående mulighed for at bevare kontakten med tidligere deltagere, hvis du har deltaget på et af Scandinavian Executive Institutes uddannelsesprogrammer.

I Executive Forum får du unik viden og inspiration fra professorer fra de internationalt anerkendte business-skoler, IMD og INSEAD, der via fire årlige masterclasses giver dig indblik i den nyeste forskning, de nyeste metoder og de nyeste cases.

Læs mere om Executive Forum