2 moduler – 6 dages koncentreret undervisning

Med Executive Board Programme får du seks dages koncentreret undervisning i et internationalt læringsmiljø. Du bliver udfordret og inspireret af nogle af verdens førende undervisere.

Executive Board Programme er en international bestyrelsesuddannelse tilpasset skandinaviske forhold og kultur, der giver dig praktisk og teoretisk viden, så du bliver i stand til at styrke din position som et stærkt og værdifuldt bestyrelsesmedlem.

Den nye viden og de nye værktøjer gør dig til et værdiskabende bestyrelsesmedlem – både individuelt og i samspil med den øvrige bestyrelse, virksomhedens ejerkreds og den daglige ledelse.

Programmet fokuserer på kompleksiteten i fremtidens bestyrelsesarbejde, god corporate governance og de kompetencer, der er essentielle for at du nu og i fremtiden er i stand til at spille en vigtig nøglerolle i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsesuddannelsen er godkendt af Advokatsamfundet og tæller 60 kursuslektioner.

Tilmeld dig

Deltagerprofil

Bestyrelsensuddannelsen Executive Board Programme henvender sig til dig, der ønsker mere viden, nye kompetencer og konkrete redskaber i din rolle som et værdiskabende bestyrelsesmedlem. Du kan enten være i gang med en bestyrelseskarriere eller have ambitioner om det.
Den typiske deltager arbejder til dagligt sammen med en professionel bestyrelse, sidder i en bestyrelse eller er på vej ind, er f.eks. CEO, VP, CFO, partner eller rådgiver på strategisk niveau.

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om bestyrelsesuddannelsen Executive Board Programme INSEAD

Modul 1

Modul 1 fokuserer på at sætte bestyrelsesarbejdet ind i en dansk kontekst, hvilket skaber et solidt fundament for at forstå bestyrelsens ansvar og pligter i forhold til lovgivningen og dansk praksis. Vi ser desuden nærmere på hvordan bestyrelsens samarbejde med virksomhedens direktion er underlagt en række juridiske rammer som har stor betydning i forhold til de aftaler der indgås imellem bestyrelse og direktion, uanset om disse vedrører ansættelse, aflønning eller opsigelse af samarbejdet.

Desuden har vi igennem praktiske cases, leveret af den ansvarlige formand, mulighed for at dykke ned i en række af de centrale fokusområder for bestyrelsen. Det omfatter blandt andet konsekvenserne af forskellige ejerstrukturer, sammensætning af den optimale bestyrelse, bestyrelsens rolle i strategiprocessen samt en række praktiske metoder og værktøjer.

En vigtig del af bestyrelsesarbejdet er desuden virksomhedens og bestyrelsens kommunikation med omverdenen, ikke mindst i krisesituationer. Du vil her blive inspireret til at blive en bedre kommunikatør samt at håndtere de vanskelige kommunikationsopgaver professionelt og med den rigtige timing og fokus i forhold til en omverden, der kræver svar her og nu.

Dato og pris

Modul 1

  • Varighed: To dage
  • Emner: Ansvar, pligter og kommunikation
  • Sted: Kolding, Danmark

Modul 2

På modul 2, der foregår på INSEAD, vil du få viden om forskellige bestyrelsesstrukturer, bestyrelsens overordnede formål, effektive bestyrelsesprocesser samt hvad der kendetegner en effektiv bestyrelsesformand. Du vil desuden få indsigt i, hvordan du skaber de optimale rammer for værdiskabelse i virksomheden, hvilket også inkluderer risikostyring. Fokus vil være på styrke virksomhedens vækst, herunder hvordan finansielle problemstillinger håndteres og kan bidrage til at nå vækstmålene.

Modulet giver endvidere indsigt i, hvordan du skaber fundamentet for en systematisk og struktureret beslutningsproces, således at beslutningstagningen baseres på konkret information fremfor intuition og individuelle meninger. Som afslutning på modul 2 vil du sammen med en række gruppemedlemmer gennemføre et simuleret ”bestyrelsesmøde”, hvor du sammen med din ”bestyrelse” skal håndtere en vigtig strategisk problemstilling. Du vil få værktøjer til at selv-evaluere og reflektere over egen effektivitet som bestyrelsesmedlem, og afslutningsvis vil hele seancen give dig mulighed for at identificere styrker og udviklingspotentialer i din rolle som et værdiskabende og værdifuldt bestyrelsesmedlem.

Det siger vores deltagere

Modul 2

  • Varighed: Fire dage

  • Emner: Ledelse, værdiskabning, risikostyring og beslutningsprocesser
  • Sted: INSEAD, Frankrig

Programindhold på bestyrelsesuddannelse

Fortsæt din læring efter endt uddannelse

Deltag i eksklusivt læringsforum

Executive Forum er et eksklusivt læringsforum for dig, der ønsker at fokusere på og udvikle din ledelsesmæssige og strategiske viden og kompetence. Forummet er desuden en enestående mulighed for at bevare kontakten med tidligere deltagere, hvis du har deltaget på et af Scandinavian Executive Institutes uddannelsesprogrammer.

I Executive Forum får du unik viden og inspiration fra professorer fra de internationalt anerkendte business-skoler, IMD og INSEAD, der via fire årlige masterclasses giver dig indblik i den nyeste forskning, de nyeste metoder og de nyeste cases.

Læs mere om Executive Forum