Executive Management Programme INSEAD giver dig fornyet viden til udvikling af din virksomhed

Løftestang for karriere – praktisk anvendelig viden på højeste niveau – håndgribelig teori – strategiske værktøjer – stærke netværksmæssige relationer – et fagligt og personligt springbræt

René Toldbod

HR- og kommunikationsdirektør, OK

Den ledelsesmæssige karriererejse startede for René Toldbods vedkommende i Hæren, hvor han fik sit første lederjob som 22-årig. Efter 11 år i Hæren valgte han dog at ”smide uniformen” til fordel for nye udfordringer i det private erhvervsliv. I første omgang førte det til en rolle som HR-konsulent i Dansk Supermarked, dernæst HR-chef i FKI Logistex, en årrække som chef-managementkonsulent i Mercuri Urval og nu senest 11 år i energiselskabet OK, hvor han er koncerndirektør for HR- og kommunikation med reference til adm. direktør og er en af de otte topledere i executive-gruppen.

Omfattende transformationsproces
Forandringer og transformationsprocesser er en stor del af HR-direktørens arbejdsliv for tiden, idet OK, der er et 110 år gammelt energiselskab, som oprindelig handlede med kul, olie og benzin, står midt i en omfattende transformation med henblik på at blive et grønt energiselskab.

De store ændringer internt i OK og arbejdet hermed var også bevæggrunden for, at René i efteråret 2021 valgte at deltage på toplederprogrammet Executive Management Programme, som Scandinavian Executive Institute tilbyder i samarbejde med INSEAD i Frankrig.

LÆS MERE...

– Jeg rakte ud til Scandinavian Executive Institute, da jeg på dette tidspunkt, sammen med ledelsen i OK, stod overfor at skulle hjælpe vores mange medarbejdere igennem denne transformation. Og toplederprogrammet, med de mange ledelsesmæssige, strategiske og forretningsmæssige temaer, så ud til at indeholde en lang række af de elementer, jeg havde behov for i forhold til at håndtere omstillingen endnu bedre. Dernæst var jeg også på jagt efter inspiration og et nyt netværk til andre ledere i lignende situationer og positioner, siger han og tilføjer:

– Niveauet på underviserne og professorerne var tårnhøjt, og mange af de dygtige deltagere, jeg mødte, har jeg stadig kontakt med. Det var virkelig spændende at møde ledere fra mange forskellige brancher – fx en skibsværftsdirektør, en bankdirektør og så mig fra et energiselskab – den diversitet kan noget.

Vigtigt teoriapparat
OK-direktøren fremhæver et par helt konkret læringer fra programmet, som har haft allerstørst betydning for ham.

– Jeg fik blandt andet virkelig god inspiration i forhold til at identificere vores konkurrencemæssige fordel som virksomhed og som arbejdsgiver – og for mig er jo især HR-perspektivet og vores employer-brand interessant. Vores kultur gør os til noget særligt, som det er vanskeligt for andre at kopiere. Det er vigtigt, at vi italesætter det præcist og på en måde, så vi brander os som arbejdsgiver med henblik på at tiltrække gode medarbejdere. Det teoriapparat, jeg fik omkring dette tema på INSEAD, bruger jeg fortsat. Dernæst vil jeg fremhæve læringen om de uformelle beslutningsstrukturer i en virksomhed, og hvor vigtigt det er at have forståelse for, at relationer, anciennitet og kultur har stor betydning for, hvordan vi træffer beslutninger. Det uformelle beslutningshierarki ser ofte anderledes ud, end det formelle organisationsdiagram, siger han og afslutter:

– Helt overordnet havde jeg stor glæde af at få genopfrisket det strategiske fagområde, og så passede det særdeles godt med, at vi på daværende tidspunkt stod foran et skifte på CEO-posten og kort efter lancerede vores nye strategi. Jeg sad i styregruppen for strategiarbejdet og er overbevist om, at den værktøjskasse, jeg fik med fra toplederprogrammet på INSEAD, har gjort en forskel i forhold til dette arbejde. Vi arbejder fortsat hver dag på at få koblet mennesker, kultur og kommunikation godt sammen med strategiarbejdet.

Simon Lindberg

VP head of global project execution, FLSmidth

Simon Lindberg, der er Vice President i FLSmidth, er i dag ansvarlig for den globale projektledelse i FLSmidth´s Cement division.

For kort tid siden deltog han i toplederprogrammet Executive Management Programme, hvor første modul foregår i Danmark og de to efterfølgende på INSEAD i Frankrig. Og netop dette valg er stærkt knyttet til de konkrete opgaver og udfordringer, han møder i dagligdagen.

– Min bevæggrund for at deltage på programmet var todelt. For det første har jeg – grundet min mere praksisorienterede uddannelse – løbende haft fokus på at videreuddanne mig inden for det strategiske- og ledelsesmæssige fagområde. Og i den sammenhæng vidste jeg, at INSEAD var en stærk partner. Men også relateret til de helt konkrete udviklingsområder intent i FLSmidth, specielt med henblik på den grønne omstilling samt strategiske projekter, var det min klare opfattelse, at dette var fagområder, der blev dækket på uddannelsen. Det passede med andre ord godt ind i den verden, jeg kigger ind i.

LÆS MERE...

De dygtigste undervisere
Udbyttet og kvaliteten på uddannelsen beskriver han som værende af topkvalitet.
– På INSEAD-programmet har jeg stiftet bekendtskab med de dygtigste undervisere, jeg nogensinde har mødt, og i den forbindelse oplevede jeg programdirektøren, Andrew Shipilov, som værende helt speciel. Professorerne er enormt stærke rent teoretisk, men formår at inddrage den praktiske verden og har desuden en stor forståelse for vores baggrund samt vores udfordringer og problemstillinger. Jeg har fået rigtig meget viden om grøn omstilling og digitalisering, og i vores arbejde med at udvikle FLSchmidt til en ”frontrunner” inden for feltet, har dette i særdeleshed været relevant.

Helt konkret fremhæver FLSchmidt-chefen tre hovedpunkter, der har været specielt værdifulde for ham.

– Samarbejdet gennem hele uddannelsesforløbet og fællesskabet med ledere på tværs af mange brancher har for mig at se været helt eminent. Vi fik et fortroligt rum, hvor vi kunne diskutere problemstillinger og udfordringer og sparre med hinanden, og vi mødes stadig med jævne mellemrum og vil gerne blive ved med det. Dernæst vil jeg fremhæve værktøjsdelen i forhold til konkrete redskaber inden for digitalisering, innovation, bæredygtighed og strategi, som allerede har vist sig at være anvendelige. Og sidst, men ikke mindst: glæden ved de dygtige undervisere, jeg mødte på programmet, siger han, før han afslutter:

– Programmet har desuden hjulpet mig med at huske at stoppe op en gang imellem. At bruge tid på at kigge mine dokumenter igennem og tjekke op på, hvad vi var igennem af værktøjer og præsentationer. Det inspirerer mig til at gøre tingene på en anden måde og sikrer, at jeg ikke bare ender i det ”gamle hamsterhjul”, men formår at tænke nyt.

Marlene Würgler

Enhedschef, Center for Patientinddragelse

Marlene Würgler er uddannet sociolog og er i dag enhedschef på Center for Patientinddragelse i Region Hovedstaden.

Hun deltog for kort tid siden i toplederprogrammet Executive Management Programme INSEAD. Programmet består af tre moduler, hvor det første foregår i Danmark og de to efterfølgende på INSEAD i Frankrig.

– Jeg havde fået programmet anbefalet fra tidligere deltagere, som blandt andet fremhævede, at deltagerne bestod af en rigtig god blanding af både private og offentlige ledere – og at programmet bød på undervisning af høj kvalitet med dygtige undervisere. Jeg var nysgerrig på at få en dybere indsigt i de krav, der er i relation til at varetage en toplederfunktion, og samtidig ønskede jeg at blive klædt på fagligt til at blive dygtigere til at arbejde med strategiske mål og forandringsledelse. Jeg oplever selv, i forbindelse med de forandringer vi står overfor at skulle implementere, at dette ofte er vanskeligt. Og med de enorme udfordringer sundhedsvæsenet står overfor i fremtiden, skal vi fra ledelsesmæssig side blive endnu skarpere til at forstå og eksekvere på strategiske mål, siger hun om bevæggrunden for at deltage i uddannelsesprogrammet.

Marlene Würgler fremhæver, at udbyttet af toplederprogrammet har været mangesidigt.

– Et af de vigtigste udbytter for mig har været muligheden for at spejle mit lederskab i andres lederskab. Det at snakke med mange andre ledere og høre om deres hverdag og deres udfordringer har været ekstremt værdifuldt, og har givet mig mange refleksioner og en større indsigt i mit eget lederskab. Niveauet var højt og med stort engagement fra samtlige deltagere, og vekselvirkningen med både undervisning, diskussioner og gruppearbejde fungerede godt. Afslutningsvis har jeg på nogle af kursusdagene oplevet noget af den mest excellente undervisning nogensinde, og det var en luksus at en del af, fortæller hun.

LÆS MERE...

Konkrete læringer med hjem
Konkret har toplederprogrammet givet hende en række key-learnings, som hun kan tage direkte med hjem og anvende i sit daglige job.

– Allerførst vil jeg nævne de nye redskaber, jeg har fået ned i min værktøjskasse omkring ledelse, strategi og innovation – redskaber, der dagligt kan hjælpe mig i mit arbejde. Et konkret eksempel er sessionen med Jesper Klit om kommunikation, som jeg synes var helt eminent. Dernæst har jeg fået en dybere forståelse for lederudvikling og lederrollen – og den komplekse psykologi som ligger bagved. Det har givet mig en ny indsigt, som ikke bare er et gode for mig, men for hele organisationen. Herunder vigtigheden af at sikre feedback-loops mellem ledere og medarbejdere og skabe rum for refleksion.

– Alt i alt kommer den nye viden og inspiration godt med i relation til en strategiproces, vi står overfor i min organisation og dermed i min afdeling. Værktøjerne, jeg fik med hjem, kommer helt klart til at få betydning for, hvordan jeg formår at eksekvere på strategierne og skabe værdi for alle stakeholders.

Psykologisk trygt miljø
Netværksmæssigt fremhæver Marlene Würgler også deltagelsen i toplederprogrammet som særdeles positivt.

– Jeg oplevede, at vi havde et enormt godt hold, hvor vi havde det sjovt sammen, både fagligt og socialt. Jeg har virkelig nydt at være afsted, og vi har allerede aftalt at mødes – også inden den på forhånd aftalte reunion. Vi fik opbygget et fantastisk fællesskab, hvor der var stor åbenhed og en høj psykologisk tryghed, og hvor man turde sige noget og byde ind med sin fortælling, og det oplevede jeg som en kæmpe styrke. Jeg kunne godt bruge et 4. modul på uddannelsen, siger hun som afsluttende kommentar – og med et glimt i øjet.

Natasha Dexters

Underdirektør, DR kultur – børn og unge

Natascha Dexters er underdirektør i DR Kultur, Børn og Unge, og varetager via sin funktion et stort og relativt forskelligartet område, som indholdsmæssigt dækker meget bredt.

– Min rolle er mangeartet, og jeg har en lang række elementer i min funktion, som står for det indhold, der kendetegner DR som kulturinstitution – fra DR’s Koncerthus, de store dramaserier og historiske serier til kulturprogrammer og indhold til børn og unge. Særligt de senere år har mit job i DR ændret sig, idet vi har fået ny organisering, hvilket har bevirket, at jeg har fået yderligere fokus på rollen knyttet til at tilrettelægge og gennemføre strategiprocesser. Dette skifte har været en direkte årsag til, at jeg ønskede nye perspektiver og inspiration inden for ledelses- og strategiområdet og dermed valgte at deltage på toplederprogrammet Executive Management Programme INSEAD, forklarer Natascha Dexters.

Hun har oprindelig en kandidatgrad fra Københavns Universitet inden for statskundskab og har i næsten hele sit arbejdsliv haft ledelsesansvar. Tidligere havde hun en underdirektørrolle i Skat, og for fem år siden kom hun til DR i en tilsvarende stilling som underdirektør.

– Et afgørende element for mig var desuden, at jeg havde hørt godt om INSEAD som business-skole, og så var det tiltalende med et program, som tog sit udspring i Danmark, således at man har mulighed for at etablere et dansk netværk. Kombinationen af det nationale og internationale perspektiv var perfekt for mig, udtaler hun.

LÆS MERE...

Dygtige undervisere

Natascha Dexters oplevede programmet som meget positivt og givende i relation til hendes nuværende arbejdssituation.

– Jeg har været særdeles tilfreds med programmet. Underviserne er vanvittigt dygtige, og niveauet er højt. Jeg blev især imponeret over den case-gennemgang, vi blev præsenteret for undervejs. Uanset hvilket spørgsmål, vi kunne finde på at stille, så havde professorerne refleksioner og kunne gøre sig nogle relevante tanker herom. I DR står vi overfor en stor digital omstilling i vores branche, og mange af de cases, vi beskæftigede os med, var virkelig inspirerende i forhold til vores nuværende situation: hvilke dynamikker er på spil, og hvad skal man være særligt opmærksom på i sådanne omstillingsprocesser, forklarer hun og tilføjer:

– Jeg kan altså drage mange paralleller til de processer, vi står overfor, også selvom mange af casene tog udgangspunkt i private virksomheder. Jeg og en kollega fra DR var begge med på holdet, og det er absolut givende, at vi efterfølgende kan drøfte tingene og har samme basisviden og perspektiv.

Anvendelig viden

DR-underdirektøren påpeger, at hun har fået mange relevante læringer med sig hjem.

– Det kan være svært at udvælge nogle få konkrete, for der er så mange ting, man lærer undervejs, som giver en reference til ens daglige situation, og hvor man tænker: Det, kan jeg godt bruge. Noget, som dog har været meget konkret, er, at vi er i gang med en 360-graders lederudvikling, og der kan jeg i allerhøjeste grad benytte en del viden fra ledelsesdelen. Derudover har jeg fået meget nyttigt input omkring tech-giganterne, som jo er meget dominerende i min branche og derfor interessante.

Vigtigt netværk

I netværksmæssig sammenhæng føler Natascha også, at hun kommer beriget hjem.

– Jeg synes, at vi har så mange fælles problemstillinger, hvor vi oplever mange af de samme udfordringer. Det har virkelig været et væsentligt element for mig at få et nyt netværk, der giver mulighed til at drøfte udfordringer og problemstillinger med andre ligesindede, siger hun, før hun afslutter:

– Programmet er stramt, men det fungerer godt. Og så må jeg næsten nævne, hvor hyggeligt og godt det er med de mere uformelle timer, man har sammen. Det er et klart plus.

Michael Zöllner

CEO, Danmarks Grønne Investeringsfond

Michael Zöllner er direktør i Danmarks Grønne Investeringsfond og har for kort tid siden afsluttet toplederprogrammet Executive Management Programme INSEAD. Fonden er en selvstændig, statslig lånefond, der har til formål at medfinansiere investeringer, der fremmer grøn omstilling af det danske samfund.

I starten af juni 2022 blev loven om Danmarks Eksport- og Investeringsfond vedtaget, hvorved Danmarks Grønne Investeringsfond bliver slået sammen med to andre statslige fonde. Og det var for Michael Zöllner en af de vigtige bevæggrunde for at steppe ind i toplederprogrammet, som tilbydes i samarbejde med INSEAD.

– For det første er det naturligvis altid godt på det personlige plan at blive udfordret fagligt og få sine teorier og metoder ”støvet af”. Men jeg havde også en helt konkret årsag til at deltage, som handler om, at vi står overfor en stor organisatorisk forandring, idet vores organisation skal slås sammen med EKF Danmarks Eksportkredit og Vækstfonden. Det er naturligvis en opgave, der rummer mange facetter og store ændringer fremadrettet, og jeg ønskede derfor at få inspiration til processen ved at se, hvordan andre virksomheder og organisationer har håndteret lignende situationer. Samtidig var det meget interessant at få mulighed for at diskutere muligheder og udfordringer med topledere i andre brancher og organisationer, udtaler Michael Zöllner.

LÆS MERE...

Høje forventninger – og højt niveau
Ifølge fonds-direktøren levede programmet i allerhøjeste grad op til forventningerne.

– Mine forventninger var høje, i særdeleshed til INSEAD. Men disse blev indfriet, og jeg fik virkelig et udbytte på højt niveau. Programmet var, fra start til slut, meget velfunderet og intet var overladt til tilfældighederne. Uddannelsen gav mange relevante input i relation til de problemer og potentialer, jeg sidder med nu – direkte knyttet til sammenlægningen i vores organisation. Der er andre, der har været igennem lignende sammenlægningsforløb i den offentlige og private sektor, så hvorfor opfinde den dybe tallerken på ny, når man kan hente inspiration udefra?

Michael fremhæver tre key-learnings, der har haft størst betydning for ham.

– For det første: De problemstillinger, du selv tumler med lige nu på dit skrivebord, dem er der også andre, der tumler med eller har tumlet med – tag fat i disse mennesker og lad dig inspirere af dem og deres erfaringer. For det andet er jeg blevet mere bevidst om ikke bare at nøjes med den ”umiddelbare sandhed” i forhold til ledelsesmæssige udfordringer. Det er vigtigt at dykke i dybden og finde de underliggende forklaringer. Afslutningsvis – selv om det indeholder et element af ”logik for burhøns” – husk nu, at vores virksomheder og organisationer er der for at skabe værdi for kunderne – og at det gælder uanset, om man er en privat eller offentlig organisation.

Relevant dansk og norsk netværk
I et netværksmæssigt perspektiv fremhæver han også programmet som værende positivt og givende.

– Med alle de danske og norske deltagere, der var med, får man hurtigt etableret et relevant netværk. Jeg har allerede haft adskillige møder med andre deltagere, og jeg synes, det er en meget stor styrke ved toplederprogrammet, som jeg er imponeret over, udtaler han, før han afslutter:

– En meget vigtig take-away for mig handler desuden om, hvor vigtigt det er at skabe et fagligt og personligt frirum. Man får ikke tid til at reflektere ordentligt i hverdagens trummerum, hvor man let bliver erobret af mange dagsordener. Derfor er det at komme afsted til Frankrig og til et særdeles spændende miljø meget værdifuldt. Der opstår en helt anden dynamik, end hvis vi var taget på ”ophold et sted i Danmark”, hvor man lettere kan blive forstyrret. På en business-skole i Frankrig er det helt anderledes. Her oplevede jeg en ro til fordybelse, som jeg ikke har haft i lang tid.

Rasmus Grønborg Bak

CEO, DSH Wood

Rasmus Grønborg Bak er direktør i DSH Wood og har det strategiske ansvar for virksomheden samt for vækst og udvikling på tværs af de mange forskellige lande og kulturer, som virksomheden er i berøring med.

– Virksomheden har et godt fundament, og vi er godt kørende. Men det er nu, vi skal træde på speederen, og det var baggrunden for, at jeg ønskede at deltage i toplederprogrammet Executive Management Programme INSEAD, hvor jeg ville få mulighed for at træffe ligesindede ledere, der står i samme situation som mig. Derudover har jeg allerede et stærkt netværk internt i branchen, men jeg ønskede at udvide dette.

LÆS MERE...

Viden, læring og ”spirit i luften”

Rasmus Grønborg Bak blev specielt overrasket og imponeret over det miljø, han mødte på INSEAD.

– Den oplevelse, jeg fik på INSEAD, havde jeg slet ikke tænkt på. Business-skolen emmer af læring og viden, og der er så meget ”spirit i luften”. Underviserne er topmotiverede, og de leverer undervisning af topkvalitet. Det, som også gjorde stort indtryk på mig, var, hvor stort engagementet var fra de øvrige deltagere. Det var virkelig spændende at møde forskellige folk fra både familievirksomheder, kapitalfonde, offentlige organisationer og andre virksomheder. Alle har et forskelligt afsæt, og det inspirerede mig til at anskue tingene fra en anden vinkel, forklarer han og tilføjer:

– Det allervigtigste, jeg tager med hjem, relaterer sig til undervisningen i AI (Artificial Intelligence) og digitalisering. Det kræver betydelige ressourcer at implementere disse ting, men det er også enormt, hvor meget det kan flytte, hvis man tør at være ambitiøs på området. Dernæst har jeg fået adgang til ny viden indenfor en lang række fagområder samt en lang række praktiske værktøjer inden for det strategiske og ledelsesmæssige fagområde.

Benzin på bålet

Læringen fra programmet kommer han både til at anvende på den korte og den lange bane.

– Der er ting, jeg allerede har taget i brug, men der er også ting, der har et 5-10 års perspektiv. Blandt andet er det med digitalisering og dataopsamling vigtigere for os end nogensinde før i vores organisation. Og for mig har det været ekstra benzin på bålet at være afsted og få viden om dette fagområde.

Også i et netværksmæssigt perspektiv har programmet bidraget positivt, fremhæver han.

– Netværket har haft afgørende betydning, og der er fem deltagere, jeg har haft tæt kontakt med efterfølgende. Øget samvær styrker relationer, og det har den projektopgave, vi lavede sammen mellem modul 2 og 3 også vist. Projektopgaven tog udgangspunkt i min virksomhed, hvor vi kiggede på muligheden for at digitalisere processerne i DSH Wood, hvilket ville være et kæmpe skridt. Det er særdeles værdifuldt – og en sjælden mulighed – at sætte sig ned sammen med en kompetent gruppe sparringspartnere og dykke dybt ned i et en sådan case. Jeg har fået opbygget et vigtigt netværk og har nogle mennesker, jeg kan gribe fat i, hvis jeg får behov for det fremadrettet, slutter Rasmus Grønborg Bak.

Trine Overgaard Østerbye

CCO, Kementec

Uddannelsesmæssigt har Trine Overgaard Østerbye en kandidatgrad fra Københavns Universitet indenfor biokemi, og i 20 år har det karrieremæssige omdrejningspunkt været biotek og diagnostik.

– Netop min uddannelsesmæssige og erfaringsmæssige baggrund er årsagen til, at jeg valgte at deltage i toplederprogrammet Executive Management Programme INSEAD. Jeg havde et behov for at udvikle mig som leder og få en større base af teoretisk viden inden for det forretningsmæssige fagområde. Med min naturvidenskabelige baggrund er det – i forhold til mit job og mine ansvarsområder – i stigende grad blevet vigtigere for mig med teoretisk viden inden for ledelse og forretningsudvikling, siger hun og tilføjer:

– Derudover har jeg kolleger, der har deltaget i programmet og anbefalet det til mig, og jeg har desuden selv deltaget på masterclasses i regi af Executive Forum, hvor jeg har stiftet bekendtskab med blandt andet undervisere fra INSEAD.

LÆS MERE...

Udvikling af forretningsstrategi

Trine Overgaard Østerbye beskriver programmet som en god kombination af både teoretiske perspektiver og mere hands-on praktiske værktøjer i relation til daglige udfordringer og problemstillinger.

– Det faglige niveau var højt, og underviserne var utrolig kompetente. Skal jeg fremhæve en af de allervigtigste læringer for mig, er det relateret til det framework af værktøjer, jeg er blevet præsenteret for og kan anvende til at videreudvikle og revidere vores forretningsstrategi og processer. Derudover var innovationsdelen særdeles nyttig og en vigtig brik i Kementec’s fremtidige udvikling. Selv små innovationer kan gøre en forskel og betyde, at man formår at differentiere sig fra konkurrenterne, udtaler hun.

Men også i et netværksmæssigt perspektiv kommer hun hjem med ”plus på kontoen”.

– Det er virkelig givtigt og interessant at møde andre ledere, der sidder i lignende stillinger. Først var jeg lidt skuffet over, at der ikke var andre deltagere inden for biotek- eller pharma-branchen, men det viste sig at være helt irrelevant. De problemstillinger, dialoger og diskussioner vi havde sammen, var lige så relevante og anvendelige, uafhængig af hvilken branche, vi kom fra. Også gruppearbejdet, vi havde mellem modul 2 og 3, gav gode perspektiver på, hvor vigtigt det er, at man ikke sidder alene og udvikler en strategi, men at det er ekstremt vigtigt at udnytte de forskellige kompetencer og vinkler, man har til rådighed, siger Trine Overgaard Østerbye, før hun afslutter:

– Jeg tror virkelig, det er sundt at være ”studerende” igen. Det at komme til INSEAD og opleve det internationale miljø på campus og blive ”tvunget” til at være i det mindset nogle dage, er absolut givende. Det giver en mere intens oplevelse, og man kommer hjem med flere læringer, end hvis man havde været på et rent dansk program. Og så glæder jeg mig, ikke mindst, til re-union med mine medstuderende.

Jakob Dupont

Administrerende direktør, Bruun Rasmussen Kunstauktioner

Jakob Dupont er administrerende direktør i Bruun Rasmussen Kunstauktioner og deltog for en årrække siden i toplederprogrammet Executive Management Programme, hvor første modul foregår i Danmark og de to efterfølgende på INSEAD i Frankrig.
– Jeg havde på daværende tidspunkt oparbejdet en masse erfaring internt i Bruun Rasmussen, men qua min teknologiske baggrund var jeg også bevidst om, at jeg manglede et lidt forretningsorienteret perspektiv i min uddannelse. Jeg var derfor på jagt efter et intensivt toplederprogram fra ”øverste hylde” med et praktisk orienteret indhold, jeg kunne anvende helt konkret i forhold til mine strategiske og ledelsesmæssige overvejelser, fortæller han og tilføjer:

– Programmet havde et fantastisk set-up med et indhold, der var helt up-to-date. Det var nogle universelle problemstillinger, der blev taget op, og samtlige deltagere blev bedt om at byde ind med egne erfaringer og udfordringer, hvilket var givende for alle parter. Efterfølgende har jeg også holdt kontakt til en række af mine medstuderende, hvilket har været meget positivt.

LÆS MERE...

Uddannelsen har sidenhen haft stor betydning for, hvor godt han har været rustet til at håndtere virksomhedens strategiudviklingsprojekter.

– Helt konkret har jeg anvendt den viden, jeg fik via programmet, i relation til udvikling af hele vores ”low-end”-marked – altså de auktioner, hvor kunderne har mulighed for at sælge hjemmefra. Jeg kunne tage udgangspunkt i den litteratur og de bøger, jeg havde med mig fra uddannelsen og direkte anvende metoderne herfra i relation til den strategiudvikling, jeg stod overfor. Det, jeg havde i bagagen, var en enorm fin ballast at have med sig i denne proces.

Frederik G G G Nielsen

Retaildirektør Magasin

Frederik G G G Nielsen er retail direktør i Magasin og ansvarlig for de syv fysiske stormagasiner i Danmark, hvilket indebærer et ansvar for 1.500 medarbejdere. Han har en baggrund fra det danske forsvar, efterfølgende Dansk Supermarked og siden 2003 Magasin. Først som HR-direktør, og efter en årrække i en mere kommerciel stilling i salgsorganisationen. I 2013 deltog Frederik desuden på toplederprogrammet Executive Management Programme INSEAD. Programmet er den dag i dag stadig ”med ham” og har betydning for, hvordan han håndterer sit job.

– Det vigtigste, jeg har taget med mig fra Executive Management Programme, er evnen til at skabe en god proces i strategiarbejdet. På programmet udarbejdede vi en projektopgave med for-analyse og forskellige strategiske scenarier, der efterfølgende skulle præsenteres for de øvrige deltagere. Denne proces og arbejdsmetode har fulgt mig lige siden, og det er noget, jeg bruger, når jeg arbejder med strategiske projekter. Derudover blev jeg meget bevidst om det med at se synergien i sit team og være opmærksom på at udnytte de tilgængelige kompetencer på tværs af organisationen. Afslutningsvis oplevede jeg det meget inspirerende og lærerigt at få netværksmæssige relationer på tværs af andre brancher. Det har givet mig et meget bredere perspektiv, og det er noget, jeg stadig dyrker, udtaler Frederik G. G. G Nielsen.

Signe Jarvad

Stabschef strategi, HR og organisation

Københavns Kommune, Kultur- og fritidsforvaltningen

Signe Jarvad har efteråret 2020 afsluttet toplederprogrammet Executive Management Programme INSEAD. Hun er stabschef i Kultur- og fritidsforvaltningen i Københavns kommune og ansvarlig for understøttende funktioner inden for strategi, HR og organisation.

– Jeg var på udkig efter en toplederuddannelse, der kunne bidrage til min videre udvikling som offentlig leder. Og selv om programmet på INSEAD måske har fokus på det private, havde jeg en klar opfattelse af, at det også kunne være interessant for mit perspektiv og interesseområde i forhold til strategisk ledelse og forretningsudvikling. Jeg følte, at det kunne være berigende og inspirerede at få nogle konkrete værktøjer og kommercielle tilgange og sætte disse ind i en offentlig kontekst, forklarer Signe Jarvad og fortsætter:

– Niveauet på programmet og professorerne var virkelig højt og meget inspirerende, og ikke mindst det globale perspektiv og udsyn var interessant. Jeg oplevede, at jeg måtte lave en del ”oversættelsesarbejde” i forhold til min kontekst i den offentlige sektor, men det var absolut også en givende og inspirerende øvelse. Normalt tager en kommerciel virksomhed udgangspunkt i EN bundlinje, mens jeg har flere at forholde mig til. Desuden synes jeg, at underviserne var særdeles dygtige til at rumme, at folk kommer med forskellige udgangspunkter og fra mange forskellige, også mindre organisationer.

LÆS MERE...

Nyt netværk og nye perspektiver

Nogle af de key-learnings, som Signe Jarvad fremhæver som de vigtigste, er knyttet til læring omkring strategisk forretningsudvikling og udarbejdelse af markedsanalyser.

– De nye perspektiver, jeg har fået, er virkelig interessante for mig i en offentlig kontekst. I Kultur- og fritidsforvaltningen lykkes vi kun, hvis vi formår at samarbejde med mange andre. Jeg har fået et nyt perspektiv på, hvordan man kan drive en organisation, og så har jeg i særdeleshed fået styrket min forståelse for, hvordan vi kan gribe forskellige partnerskaber an og udvikle disse fremadrettet. Afslutningsvis har programmet givet mit et nyt netværk, der rækker ud over min egen branche og geografi. Det har uden tvivl været nyttigt at se verden fra andre perspektiver, afslutter hun.

Thomas Ballegaard

Group CCO, GENAN

Thomas Ballegaard, tidligere Executive Management Programme-deltager og fast deltager på Executive Forum, er netop udnævnt til Group CCO (Chief Commercial Officer) hos Genan.

Genan, der omsætter for små 400 millioner kroner årligt, har hovedkontor i Viborg – men aktiviteter over hele verden. Virksomhedens forretningsidé går ud på at oparbejde gamle bildæk og give dem nyt liv på fx fodboldbaner, ridebaner, løbebaner og legepladser samt i asfalt, kvægmadrasser, nye dæk, håndvægte og sandaler – for bare at nævne nogle få eksempler. Virksomheden arbejder kontinuerligt med at kundetilpasse eksisterende produkter – såvel som at finde nye anvendelsesområder, hvor de udtjente dæks gode produktegenskaber kan udnyttes på innovativ vis.

– Det er helt klart i industrien, jeg ”hører hjemme”. Den industrielle karriere, jeg har haft, har udspillet sig i hele værdikæden, men i sidste halvdel af min karriere har omdrejningspunktet været marketing og international afsætning. Sideløbende med mit arbejde har jeg været kaptajn af reserven i Hæren. Spørger du mig, er dette den bedste operationelle lederuddannelse, man kan få i Danmark. Den er meget praktisk funderet, og derfor har det også været essentielt for mig at bygge ovenpå med nogle mere businessrelaterede metoder og værktøjer – både i form af toplederuddannelsen Executive Management Programme INSEAD og de mange masterclasses, jeg har deltaget i gennem mange år, udtaler Thomas Ballegaard og fortsætter:

LÆS MERE...

– Her har jeg fået viden, kompetencer og ledelsesmæssige værktøjer, jeg ikke kan undvære i mit job i dag. Den viden, som professorerne fra INSEAD præsenterer på både uddannelsesprogrammer og i masterclasses, er forskningsmæssigt på et højt niveau – men samtidig meget praktisk anvendelig. Både niveauet, de meget nærværende professorer og det netværk af ligesindede, man får, på disse programmer og masterclasses, er i topklasse.

Rasmus Brandt Lassen

Rasmus Brandt Lassen

Direktør i Bygningsstyrelsen

Rasmus Brandt Lassen, direktør i Bygningsstyrelsen, har i slutningen af 2020 afsluttet Executive Management Programme INSEAD. Bygningsstyrelsen er statens ejendomsvirksomhed og bygherre for ministerier, styrelser, politi, domstole og universiteter og dermed ansvarlig for intet mindre end 4 millioner kvadratmeter offentlige bygninger. Hovedopgaverne er koncentreret omkring udlejning, administration, drift, vedligehold og facility management, og derudover er bygherreafdelingen ansvarlig for årlige byggerier for rundt regnet 1,5 milliarder kroner.

– Jeg er egentlig kommet lidt sent i gang med min lederkarriere, idet jeg frem til for otte år siden var specialkonsulent og bestemt ikke troede, at jeg skulle have en toplederposition. En vigtig samtale med en tidligere chef bevirkede dog, at det gik op for mig, at det alligevel var den vej, jeg ønskede at gå. De seneste år har imidlertid budt på mange karrierehop, og jeg har, især de sidste seks år, været tidsmæssigt udfordret af de nye jobmæssige udfordringer. Nu var tiden imidlertid inde til igen at få fyldt på i forhold til det ledelsesfaglige og få mulighed for at reflektere og blive inspireret i relation til mit lederskab, siger Rasmus Brandt Lassen, og fortsætter:

– Valget faldt på Executive Management Programme INSEAD af tre årsager. For de første er det et intensivt toplederprogram, der er overkommeligt rent tidsmæssigt. For det andet er samarbejdet med INSEAD og de højtprofilerede professorer derfra unikt – og en garanti for kvalitet. Og for det tredje var jeg, qua min position i en offentlig virksomhed, optaget af at blive inspireret af og få et netværk af topledere, der også inkluderer den privat sektor.

Ifølge chefen for Bygningsstyrelsen var det faglige niveau på samtlige moduler meget tilfredsstillende.

LÆS MERE...

– Jeg vil især fremhæve de mange og meget spændende virksomhedscases, der blev fremlagt af professorerne fra INSEAD. Her fik man i særdeleshed et ægte indblik i, hvordan førende globale virksomheder arbejder med strategi og ledelse. Det er ikke bare teori, men en meget praktisk tilgang, der giver mange spændende refleksioner sammen med underviserne og de øvrige deltagere.

Kunderne er konkurrenterne

Nogle af de key-learnings, som Rasmus Brandt Lassen især bringer med sig hjem, relaterer sig til, hvordan man bygger og vedligeholder en kultur i sin organisation, hvor medarbejderne ”læner sig fremad” og er klar til at gribe nye udfordringer. Dernæst Blue Ocean-strategien, som hans arbejdsgruppe desuden skrev opgave omkring.

– Blue Ocean, der handler om, hvordan man differentierer sig og slipper ud af den ”almindelige” konkurrencesituation, er utrolig nyttig. Når man arbejder med dette i en offentlig organisation, kræver det imidlertid en ekstra ”oversættelse”, da den offentlige sektor er i en anden konkurrencemæssig situation, end den private sektor. Men formår man at omsætte disse tanker, er der virkelig meget, der kan bruges i offentlig kontekst. Man skal blot tænke på konkurrenterne på en anden måde. I Bygningsstyrelsens tilfælde kan vi på en måde tænke på vores kunder som vores konkurrenter. Vi er jo en fællesfunktion, der skal levere bedre, end hvis vores kunder selv havde ansvaret for deres ejendomme. Så hvad er det, vi som en stor fællesfunktion kan levere, som kunderne aldrig ville være i stand til på egen hånd? Det har givet anledning til nogle særdeles interessante og lærerige refleksioner, udtaler han, før han afslutter:

– Alt i alt vil jeg benytte de nye færdigheder og kompetencer til at stille spørgsmål ved de ting, jeg hidtil har gjort i mit lederskab. Til at vurdere, hvordan jeg kan gribe tingene endnu smartere an og drive min organisation endnu bedre fremadrettet.

Lars Rudkjøbing

Chief Business Development Officer i ScanCom

Lars Rudkjøbing har netop afsluttet en årelang uddannelsesrejse i regi af INSEAD med et såkaldt Certificate in Global Management. Uddannelsen blev kickstartet i 2014 med deltagelse i Executive Management Programme INSEAD, og over de forløbne år har han etapevis bygget ovenpå med en række executive-programmer på INSEAD, som altså tilsammen udgør Certificate in Global Management.

– Baggrunden for at starte denne læringsrejse inden for ledelsesområdet, i første omgang med Executive Management Programme, handlede om, at jeg var et sted i min karriere, hvor jeg havde behov for at videreuddanne mig og få nogle værktøjer på plads. Forløbet var fantastisk og gav blod på tanden med henblik på at lære endnu mere og bygge ovenpå det første program, fortæller Lars Rudkjøbing

Lars Rudkjøbing beskriver hele forløbet som en særdeles vigtig læringsrejse, der har modnet ham på både det personlige og professionelle plan.

LÆS MERE...

– Jeg er blevet udfordret menneskeligt og intellektuelt både via undervisningen, nye værktøjer og det netværk af rigtig mange dygtige og kompetente mennesker, jeg har mødt på programmerne – og det hele er bragt i spil i forhold ScanCom. Essensen er netop, at man får sammensat et forløb, der passer til den specifikke situation og virkelighed, man befinder sig i. Jeg er blevet rustet til at håndtere ledelsesmæssige situationer og forandringer, som jeg ellers ikke ville have været i stand til. Der er ikke tvivl om, at forløbet har givet mig en ballast og et kvantespring og er direkte medvirkende til, hvor jeg er i dag, siger han før han afslutter:

– Noget af det, jeg virkelig har bidt mærke i med INSEAD-forløbene, er den relation, professorerne formår at skabe til virkelige situationer. Man får nogle input, der er direkte anvendelige i forhold til egen jobsituation. Når man bliver ældre, er man generelt mindre modtagelig for læring, da man er forudindtaget, og det er et af de forhold som underviserne er særdeles dygtige til at udfordre. Kort fortalt udgør de sidste syv år en helt unik forandringsrejse, som jeg er dybt taknemmeligt for.

Executive Management Programme

Søren Gerber

CEO, DMT Group

Søren Gerber, der er administrerende direktør i DMT Group, har deltaget på toplederprogrammet Executive Management Programme INSEAD. DMT Group er en handelsvirksomhed for industrimaskiner med aktiviteter i henholdsvis Danmark, Sverige, Norge, Finland samt de tre baltiske lande. Søren Gerber tiltrådte som direktør i januar 2020, men har gennem en årrække været direktør for det danske datterselskab i koncernen.

Løftestang for ny CEO-rolle

– Jeg blev bekendt med Executive Management Programme INSEAD via LinkedIn, og rekvirerede materiale for at sætte mig ind i programindholdet og læse mere om, hvordan tidligere deltagere vurderede uddannelsen. Programmets fokus på det strategiske og analysedelen heraf samt ledelse og forandringsledelse var noget af det, jeg faldt mest for. Jeg var på jagt efter et toplederprogram, jeg kunne anvende som en løftestang i forhold til min relativt nye rolle som CEO for DMT Group, og både selve indholdet og tilknytningen til business-skolen INSEAD var særdeles relevant for mig, fortæller Søren Gerber.

– Udbyttet, jeg har fået, har virkelig været godt. Underviserne og professorerne er fantastisk inspirerende og niveauet særdeles højt. Uanset, hvad vi deltagere spurgte om, kunne professorerne leve sig ind i vores specifikke problemstillinger og give en forklaring. De var jordnære, og så var de gode til at udfordre os, således at der blev en konstruktiv og god dialog imellem os.

LÆS MERE...

Stærke netværksmæssige relationer

Ifølge DMT Group-chefen er der især tre hovedelementer, han tager med hjem fra toplederprogrammet.

– Den strategiske tilgang til forandringer, både i forhold til hvordan man tænker og udfører det strategiske analysearbejde, var meget spændende. Dernæst har de mange redskaber, jeg har fået ned i værktøjskassen, været særdeles nyttige, og afslutningsvis vil jeg fremhæve netværket med ligesindede. Vi står klar til at hjælpe hinanden med udfordringer og problemstillinger, når der er behov. Derudover var det berigende at møde folk fra så mange forskellige forretningsområder og markeder og med så forskellige tilgangsvinkler. De nye færdigheder hjælper mig med at drive en sund virksomhed og udvikle denne fremadrettet, udtaler han, før han afslutningsvis tilføjer:

– Programmet er i det hele taget skruet godt og professionelt sammen, og længden samt intensiviteten passer godt for travle leder – man får komprimeret en god mængde viden på overskuelig tid. Det har også været særdeles positivt, at vi formåede at gennemføre forløbet trods corona- og rejserestriktioner – blandt andet ved at professorerne kom til Danmark i stedet for, at vi skulle rejse til Frankrig. Man har virkelig været tilpasningsdygtig og evnet at tænke konstruktivt og alternativt i den vanskelige situation.

Executive Management Programme

Jakob Stoustrup

Professor og prodekan, Aalborg Universitet

Jakob Stoustrup er professor og prodekan på det Tekniske Fakultet for IT og Design på Aalborg Universitet (AAU). Han er ansvarlig for uddannelserne på det pågældende fakultet, for koordinering af energiområdet på AAU samt for udmøntning af AAUs ambitiøse strategi for digitalisering af uddannelsesområdet på universitetet. Prodekanen og professoren har en uddannelsesmæssig baggrund som civilingeniør samt en Ph.d. i anvendt matematik fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

– Baggrunden for at deltage i Executive Management Programme INSEAD er relateret til det enormt store og ambitiøse strategiske transformationsprojekt vedrørende digitalisering af hele uddannelsesområdet på Aalborg Universitet. Vi står over for den måske største transformation af uddannelsesområdet i universiteternes historie nogensinde – og dermed det største ”rolleskifte” i 1.300 år. Kort fortalt handler det om, at viden nu er tilgængelig hvor som helst, når som helst og for hvem som helst. Viden er derfor ikke længere bare noget, vi der har et ”videns-monopol” skal overføre til ”disciplene”. Fremadrettet kommer det i langt højere grad til at handle om at være ”turguides” for de studerende – at give dem et navigationskompas og en viden om, hvordan de anvender dette, forklarer han.

LÆS MERE...

– I denne digitale transformationsproces spiller kulturændring en særdeles vigtig rolle, og jeg følte derfor et stort behov for gode input og ny viden i forhold til processen – både relateret til forandringsledelse, strategisk forandring og strategieksekvering. Jeg kan kun opnå succes med dette projekt, hvis jeg formår at komme ud til samtlige 2.300 ansatte på universitetet, og jeg ønskede derfor at deltage i et uddannelsesprogram med de bedste kræfter.

Jakob Stoustrup føler i høj grad, at toplederprogrammet har klædt ham på til at møde de kommende udfordringer.

– Jeg har fået et teoretisk ophæng og en terminologi for metoder, jeg allerede kendte. Derudover har jeg fået kendskab til en bred vifte af metoder, som jeg ikke kendte på forhånd. Begge dele har givet mig anledning til at reflektere på nye måder over de udfordringer, jeg møder i mit arbejde, og det har givet mig inspiration og energi til at tackle udfordringerne bedre. Noget af det, jeg har fået rigtig meget ud af, er metoderne vedrørende formulering og eksekvering af strategi. I den forbindelse fandt jeg det meget interessant at tænke i termer af ændring og udvidelse af værdikurver i forbindelse med Blue Ocean-tankegangen, som jeg anser som meget spændende og potentielt nyttig for mit eget arbejde, slutter Jakob Stoustrup.

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om toplederuddannelsen Executive Management Programme INSEAD