Executive Management Programme INSEAD giver dig fornyet viden til udvikling af din virksomhed

Bliv inspireret til at deltage og læs mere om dit udbytte af toplederuddannelsen.

Lars Rudkjøbing

Chief Business Development Officer i ScanCom

Lars Rudkjøbing har netop afsluttet en årelang uddannelsesrejse i regi af INSEAD med et såkaldt Certificate in Global Management. Uddannelsen blev kickstartet i 2014 med deltagelse i Executive Management Programme INSEAD, og over de forløbne år har han etapevis bygget ovenpå med en række executive-programmer på INSEAD, som altså tilsammen udgør Certificate in Global Management.

– Baggrunden for at starte denne læringsrejse inden for ledelsesområdet, i første omgang med Executive Management Programme, handlede om, at jeg var et sted i min karriere, hvor jeg havde behov for at videreuddanne mig og få nogle værktøjer på plads. Forløbet var fantastisk og gav blod på tanden med henblik på at lære endnu mere og bygge ovenpå det første program, fortæller Lars Rudkjøbing

Lars Rudkjøbing beskriver hele forløbet som en særdeles vigtig læringsrejse, der har modnet ham på både det personlige og professionelle plan.

LÆS MERE...

– Jeg er blevet udfordret menneskeligt og intellektuelt både via undervisningen, nye værktøjer og det netværk af rigtig mange dygtige og kompetente mennesker, jeg har mødt på programmerne – og det hele er bragt i spil i forhold ScanCom. Essensen er netop, at man får sammensat et forløb, der passer til den specifikke situation og virkelighed, man befinder sig i. Jeg er blevet rustet til at håndtere ledelsesmæssige situationer og forandringer, som jeg ellers ikke ville have været i stand til. Der er ikke tvivl om, at forløbet har givet mig en ballast og et kvantespring og er direkte medvirkende til, hvor jeg er i dag, siger han før han afslutter:

– Noget af det, jeg virkelig har bidt mærke i med INSEAD-forløbene, er den relation, professorerne formår at skabe til virkelige situationer. Man får nogle input, der er direkte anvendelige i forhold til egen jobsituation. Når man bliver ældre, er man generelt mindre modtagelig for læring, da man er forudindtaget, og det er et af de forhold som underviserne er særdeles dygtige til at udfordre. Kort fortalt udgør de sidste syv år en helt unik forandringsrejse, som jeg er dybt taknemmeligt for.

Executive Management Programme

Søren Gerber

CEO, DMT Group

Søren Gerber, der er administrerende direktør i DMT Group, har deltaget på toplederprogrammet Executive Management Programme INSEAD. DMT Group er en handelsvirksomhed for industrimaskiner med aktiviteter i henholdsvis Danmark, Sverige, Norge, Finland samt de tre baltiske lande. Søren Gerber tiltrådte som direktør i januar 2020, men har gennem en årrække været direktør for det danske datterselskab i koncernen.

Løftestang for ny CEO-rolle

– Jeg blev bekendt med Executive Management Programme INSEAD via LinkedIn, og rekvirerede materiale for at sætte mig ind i programindholdet og læse mere om, hvordan tidligere deltagere vurderede uddannelsen. Programmets fokus på det strategiske og analysedelen heraf samt ledelse og forandringsledelse var noget af det, jeg faldt mest for. Jeg var på jagt efter et toplederprogram, jeg kunne anvende som en løftestang i forhold til min relativt nye rolle som CEO for DMT Group, og både selve indholdet og tilknytningen til business-skolen INSEAD var særdeles relevant for mig, fortæller Søren Gerber.

– Udbyttet, jeg har fået, har virkelig været godt. Underviserne og professorerne er fantastisk inspirerende og niveauet særdeles højt. Uanset, hvad vi deltagere spurgte om, kunne professorerne leve sig ind i vores specifikke problemstillinger og give en forklaring. De var jordnære, og så var de gode til at udfordre os, således at der blev en konstruktiv og god dialog imellem os.

LÆS MERE...

Stærke netværksmæssige relationer

Ifølge DMT Group-chefen er der især tre hovedelementer, han tager med hjem fra toplederprogrammet.

– Den strategiske tilgang til forandringer, både i forhold til hvordan man tænker og udfører det strategiske analysearbejde, var meget spændende. Dernæst har de mange redskaber, jeg har fået ned i værktøjskassen, været særdeles nyttige, og afslutningsvis vil jeg fremhæve netværket med ligesindede. Vi står klar til at hjælpe hinanden med udfordringer og problemstillinger, når der er behov. Derudover var det berigende at møde folk fra så mange forskellige forretningsområder og markeder og med så forskellige tilgangsvinkler. De nye færdigheder hjælper mig med at drive en sund virksomhed og udvikle denne fremadrettet, udtaler han, før han afslutningsvis tilføjer:

– Programmet er i det hele taget skruet godt og professionelt sammen, og længden samt intensiviteten passer godt for travle leder – man får komprimeret en god mængde viden på overskuelig tid. Det har også været særdeles positivt, at vi formåede at gennemføre forløbet trods corona- og rejserestriktioner – blandt andet ved at professorerne kom til Danmark i stedet for, at vi skulle rejse til Frankrig. Man har virkelig været tilpasningsdygtig og evnet at tænke konstruktivt og alternativt i den vanskelige situation.

Dennis Jeppesen,

Salgsdirektør, Solar

Dennis Jeppesen er salgsdirektør i Solar, en B2B-sourcing- og servicevirksomhed inden for el, vvs, industri og klima/energi, der er repræsenteret i de nordiske lande samt Holland og Polen. På koncernniveau omsætter virksomheden for over 11 milliarder kroner.

I 2016 afsluttede han toplederprogrammet Executive Management Programme INSEAD, og et par år før det deltog han i forløberen for Leadership Acceleration Programme. I dag er han som salgsdirektør ansvarlig for forretningsområdet klima og energi, et område der har været – og stadig er – inde i en enorm vækstfase.

Et fagligt og personligt springbræt

Niveauet og relationen til en af verdens bedste business-skoler var helt afgørende for Dennis Jeppesens valg af executive-uddannelse.

– Programmet har været unikt og et springbræt, der har dannet grundlag for en enorm udvikling, både fagligt og personligt. Og det gør det stadig den dag i dag. Kvaliteten og niveauet på professorerne og underviserne er helt i top. De formår på eminent vis at præsentere værktøjer og metoder, der ikke bare er teoretiske, men relateret til virkeligheden og dermed direkte anvendelige i dagligdagen.

LÆS MERE...

– Mindst lige så vigtigt er det netværk, man får med de øvrige deltagere. Jeg har i alle år holdt kontakt til en række af mine medstuderende, og vi sparrer kontinuerlig med hinanden, når det er noget, vi har behov for at vende. Alle deltagere var enormt seriøse, godt forberedte og positive. Og så var det givende at blive trukket ud af de ”vante rammer” og ikke mindst opleve det internationale miljø ved at rejse til Frankrig. Uddannelsen startede rent faktisk allerede i lufthavnen med mødet med de øvrige deltagere.

Executive Management Programme

Poul Carstensen

CEO, Carstensen Advisory

Poul Carstensen er ejer og direktør i investerings- og rådgivningsselskabet Carstensen Advisory og har netop afsluttet toplederuddannelsen Executive Management Programme INSEAD. Hans investeringsselskab investerer primært i startups inden for teknologi-, medico- og bioteknologibranchen, hvor han både agerer som passiv investor, men også ofte træder ind i en aktiv rolle i virksomheden, fx som direktør. Derudover sidder han i en række bestyrelser, og via rådgivningsselskabet hjælper han virksomheder med digitale strategier og digitalisering.

– Jeg har fra tidligere en lederuddannelse på executive niveau, men ønskede en overbygning og en opdatering af de nyeste teorier og metoder inden for ledelsesområdet. Mit overordnede mål var at blive stærkere og skarpere på de forskellige teorier og ikke mindst få mere viden om Blue Ocean-strategien, fortæller Poul Carstensen.

Anvendelig viden på højeste niveau

Ifølge Carstensen var en af de vigtige bevæggrunde for at vælge et INSEAD-program, at de professorer og undervisere, man møder, også er forfattere til artikler og bøger om de emner, de er eksperter indenfor.

LÆS MERE...

– Jeg oplevede det faglige niveau som ekstremt højt, og det gælder både de teorier, der blev præsenteret, men i særdeleshed også de praktiske cases, som både var nutidige og meget relevante.

Det var anvendelig viden på højeste niveau, hvor vi fx blev præsenteret for en flunkende ny case om Mastercard, som Andrew Shipilov netop havde færdiggjort, siger han og fortsætter:

– Hvis jeg skal nævne en af de key-learnings, som har haft allerstørst betydning for mig igennem uddannelsesprogrammet, er det sessionerne omkring virksomhedskommunikation med Jesper Klit og Manuel Knight. Jeg har fået ekstremt meget ud af at få mere viden om vigtigheden af at kommunikere godt og konstruktivt i en virksomhed – det kunne jeg godt have haft brug for tidligere. Dernæst vil jeg fremhæve strategidelen med Andrew Shipilov, og især strategierne der relaterer sig til differentiering og Blue Ocean. Denne del har været meget lærerig og relevant for mig med henblik på de mange startups og små virksomheder, jeg arbejder med.

Et godt alumne-fællesskab

Ifølge Poul Carstensen var hele programmet bundet godt sammen, og efter det afsluttende tredje modul, så han en tydelig rød tråd gennem hele forløbet.
– Læringen, jeg har fået, kan jeg i allerhøjeste grad anvende i relation til de virksomheder, jeg investerer i og har ledelsesopgaver knyttet til – men også i forhold til mit bestyrelsesarbejde har programmet været relevant. Afslutningsvis vil jeg fremhæve det netværk, jeg har fået med de øvrige deltagere. Vi har fået et alumne-fællesskab, jeg sætter stor pris på, og hvor vi kan diskutere ting og sparre med hinanden. Jeg har allerede benyttet det, og kommer helt klart til at anvende denne netværksmulighed fremadrettet, slutter han.

Executive Management Programme

Malene Kjær

Vice President Global Marketing, Uhrenholt A/S

“For Malene Kjær, der er Global Marketing Director i Uhrenholt, har Executive Management Programme INSEAD været en særdeles spændende rejse, både fagligt og personligt.

– Jeg var nået til et punkt i min karriere, hvor jeg gerne ville have et fagligt boost og få mulighed for at pudse mit strategiske, innovations- og ledelsesmæssige niveau af. Programmet har i høj grad udviklet mig både fagligt og personligt, og efter at jeg er kommet hjem, er jeg blevet inviteret inden for i koncernledelsen i Uhrenholt. Dermed har programmet givet mig den sidste indsprøjtning i forhold til, at jeg var parat til at tage dette skridt – jeg er kort og godt blevet klædt på til den nye rolle, fortæller Malene Kjær.

Ifølge Malene Kjær har programmet i allerhøjeste grad levet op til forventningerne – både i forhold til det faglige niveau og niveauet på underviserne.

– Jeg kan ikke tidligere erindre at have oplevet nogle professorer, der har været så dybt professionelle, fascinerende og inspirerende, som de jeg traf på Executive Management Programme INSEAD. De har en enorm evne til at præsentere nogle teorier og trække dem over i noget, som kan omsættes til praksis. På den måde gøres teorien håndgribelig og direkte anvendelig i ens daglige arbejde, siger hun.

LÆS MERE...

– Mikset af deltagere var virkelig godt, og jeg har fået et helt uvurderligt netværk at trække på. Hele forløbet har i allerhøjeste grad levet op til forventningerne, og det passede også særdeles godt for mig, at det var et koncentreret forløb, der rent tidsmæssigt var overkommeligt i kombination med et krævende job. Dette er et forløb, som jeg ingen betænkeligheder vil have med at anbefale til andre i min situation – det har været al tiden værd, slutter Malene Kjær.”

Executive Management Programme

Jonas Dahl

Hospitalsdirektør, Regionshospitalet Randers

“Jonas Dahl, der er hospitalsdirektør på Regionshospitalet Randers, et akuthospital med 1.800 medarbejdere og et årligt budget på 1,1 milliard kroner har deltaget på Executive Management Programme INSEAD.

– I min stilling vil man typisk være DJØF’er, men jeg er oprindelig cand.mag. – og kom fra den politiske verden – og har dermed en lidt utraditionel tilgangsvinkel til mit job. Jeg ønskede derfor et teoretisk indblik i den verden, jeg beskæftiger mig med til daglig – gerne med ledelse, strategi og kommunikation som omdrejningspunkt. Det var imidlertid vigtigt for mig, at det var en praktisk anvendelig og case-baseret uddannelse, hvilket jeg havde hørt var tilfældet, forklarer Jonas Dahl.

Han fremhæver blandt andet det høje niveau på professorerne og de positive aspekter med et nyt og udbytterigt netværk af ligesindede.

– Jeg oplevede, at det faglige niveau på underviserne og professorerne var ekstremt højt, men det var også tilfældet for de øvrige deltagere på programmet. De repræsenterer en stor buket af fagfagligheder, og man skal ikke undervurdere, hvor vigtigt det er at få kendskab til og kontakter ind i andre brancher. Det var særdeles spændende og inspirerende at høre om andres udfordringer i forhold til strategi, ledelse og kommunikation – og interessant, at det faktisk ikke er så forskelligt, afhængigt af om man kommer fra en privat eller offentlig virksomhed. Der var en enorm villighed til at lytte til og lære af hinanden, og det giver et rigtigt godt og stærkt læringsmiljø, siger hospitalsdirektøren.

LÆS MERE...

– Jeg har i allerhøjeste grad fået et fagligt boost, som jeg føler, jeg kan bruge i mange år fremover. En af mine keylearnings er helt klart i forhold til ledelseskommunikation, hvor vi havde en fremragende session, der var ”second to none”. Men også læringen omkring innovation og innovativt design samt strategiimplementering har givet mig noget i rygsækken, som jeg kan anvende direkte i mit job. Sidst, men absolut ikke mindst, så er læringen og det fantastiske netværk, jeg har fået sammen med de andre deltagere, eminent. Jeg har kort og godt fået mere, end jeg havde forventet, slutter Jonas Dahl.”

Tilmeld dig næste program

Executive Management Programme

Jakob Stoustrup

Professor og prodekan, Aalborg Universitet

Jakob Stoustrup er professor og prodekan på det Tekniske Fakultet for IT og Design på Aalborg Universitet (AAU). Han er ansvarlig for uddannelserne på det pågældende fakultet, for koordinering af energiområdet på AAU samt for udmøntning af AAUs ambitiøse strategi for digitalisering af uddannelsesområdet på universitetet. Prodekanen og professoren har en uddannelsesmæssig baggrund som civilingeniør samt en Ph.d. i anvendt matematik fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

– Baggrunden for at deltage i Executive Management Programme INSEAD er relateret til det enormt store og ambitiøse strategiske transformationsprojekt vedrørende digitalisering af hele uddannelsesområdet på Aalborg Universitet. Vi står over for den måske største transformation af uddannelsesområdet i universiteternes historie nogensinde – og dermed det største ”rolleskifte” i 1.300 år. Kort fortalt handler det om, at viden nu er tilgængelig hvor som helst, når som helst og for hvem som helst. Viden er derfor ikke længere bare noget, vi der har et ”videns-monopol” skal overføre til ”disciplene”. Fremadrettet kommer det i langt højere grad til at handle om at være ”turguides” for de studerende – at give dem et navigationskompas og en viden om, hvordan de anvender dette, forklarer han.

LÆS MERE...

– I denne digitale transformationsproces spiller kulturændring en særdeles vigtig rolle, og jeg følte derfor et stort behov for gode input og ny viden i forhold til processen – både relateret til forandringsledelse, strategisk forandring og strategieksekvering. Jeg kan kun opnå succes med dette projekt, hvis jeg formår at komme ud til samtlige 2.300 ansatte på universitetet, og jeg ønskede derfor at deltage i et uddannelsesprogram med de bedste kræfter.

Jakob Stoustrup føler i høj grad, at toplederprogrammet har klædt ham på til at møde de kommende udfordringer.

– Jeg har fået et teoretisk ophæng og en terminologi for metoder, jeg allerede kendte. Derudover har jeg fået kendskab til en bred vifte af metoder, som jeg ikke kendte på forhånd. Begge dele har givet mig anledning til at reflektere på nye måder over de udfordringer, jeg møder i mit arbejde, og det har givet mig inspiration og energi til at tackle udfordringerne bedre. Noget af det, jeg har fået rigtig meget ud af, er metoderne vedrørende formulering og eksekvering af strategi. I den forbindelse fandt jeg det meget interessant at tænke i termer af ændring og udvidelse af værdikurver i forbindelse med Blue Ocean-tankegangen, som jeg anser som meget spændende og potentielt nyttig for mit eget arbejde, slutter Jakob Stoustrup.

Toplederuddannelse på INSEAD

Morten Vehl Revsbeck

Director People & Culture, DOVISTA A/S

Morten Vehl Revsbeck, der er Director, People & Culture i DOVISTA A/S og en del af direktionen i Dovista, har deltaget i toplederuddannelsen Executive Management Programme INSEAD.

– Min bevæggrund for at påbegynde programmet var et ”håndslag” med min chef om, at jeg ønskede en endnu dybere indsigt i strategiens verden. Der var frit valg på ”øverste hylde”, også i forhold til MBA-uddannelser, men efter at have konsulteret nogle headhuntere, som kender branchen godt, blev jeg anbefalet at finde et program fra INSEAD eller IMD. Herigennem stiftede jeg bekendtskab med Executive Management Programme INSEAD fra Scandinavian Executive Institute, og mine kontakter bekræftede mig i, at dette repræsenterede et program, der i allerhøjeste grad kunne fungere som en fremtidig døråbner – både set i lyset af programmets faglige indhold og business-skolens renommé, fortæller Morten Vehl Revsbeck.

LÆS MERE...

– Netop treenigheden af innovation, strategi og ledelse gjorde, at programmet føltes helt rigtig for mig. Jeg ønskede et program, der kunne berede mig på at komme mere ud i salgskæden og tage ansvar på toplederniveau. Her har det i særdeleshed været de strategiske værktøjer, jeg kan anvende på det niveau, der har været betydningsfulde for mig.

Læringen og inspirationen fra programmet har sat en ny standard for, hvordan HR-direktøren arbejder med strategi i sit daglige arbejde.

Læs om baggrunden for Mortens valg her.

– Jeg har fået nogle helt konkrete værktøjer i kassen, som jeg kan hænge mange ting op på, og jeg har lært nye metoder til at kommunikere strategien på. For eksempel hvordan man får strategien til at bundfælde sig ned i organisationen, og hvordan man får involveret medarbejderne. Det er helt klart med mig i dagligdagen nu og vil være vigtigt i forhold til, hvordan jeg kommer til at arbejde med strategi i et større strategiprojekt, som vi er i færd med at søsætte i Dovista, siger han og supplerer:

– Dagene i Kolding på det første modul gav en super ”indflyvning”, som var en rigtig god forberedelse til modulerne på INSEAD i Frankrig. Alt var virkelig professionelt lagt op: Underviserne var stærke med en høj grad af professionalitet, de var gode facilitatorer og omgivelserne var ideelle med henblik på at lære. Jeg kan nok allerbedst beskrive forløbet som en rejse, der i særdeleshed har flyttet mig på det personlig plan.

Bo Maagaard

Division Manager Export, Danpo

Bo Maagaard er Division Manager Export i Danpo, som er en del af den skandinaviske koncern, Scandi Standard. Koncernen er for tiden i gang med en fundamental ændring, som blandt andet indbefatter en transformation fra at være en ”traditionel” kyllingevirksomhed til at blive en fuldblods-brandvirksomhed.

– Min baggrund for at deltage i Executive Management Programme INSEAD handler om, at jeg havde brug for et strategisk løft for at kunne løse de strategiske opgaver, vi står overfor i Danpo. Desuden var jeg interesseret i et program, som kunne udvikle mig både fagligt og personligt, ikke mindst set i lyset af, at vi lever i en foranderlig verden, og at det er vigtigt at ”følge med”, fortæller Bo Maagaard og fortsætter:

– I Scandi Standard er vi i gang med en fundamental ændring. Vi startede blandt andet en ”brand-rejse” tilbage i 2016 – som nogle af de første i kyllingeindustrien. Vores industri er traditionelt forholdsvis gammeldags og ”kødtænkende” med fokus på volumen og pris, så der var behov for nytænkning og for at finde ind til kernen af vores salg og branding for at virkeliggøre vores ambitiøse målsætninger. Programmet har klædt mig på til denne opgave, og jeg er allerede i gang med en strategi for Danpos branding i Asien for de kommende år.

Bo Maagaard har været særdeles tilfreds med programmet, både i et fagligt og netværksmæssigt perspektiv.

LÆS MERE...

– Fagligt er uddannelsen på topklasseniveau. Professorerne er second-to-none og virkelig dygtige og gode til at lære fra sig. Jeg føler i allerhøjeste grad, at jeg er kommet hjem med et boost af læring og ny energi, som jeg kan anvende i min videre færd. Netværksmæssigt er det uvurderligt, og efterfølgende har vi brugt hinanden flittigt. Deltagergruppen har været et godt match, men vi udgør samtidig en stor diversitet, så vi kan virkelig lære meget af hinanden.

Læs mere om Bo Maagaards tanker omkring det fantastiske projektsamarbejde han havde sammen med en række af deltagerne på Executive Management Programme her: Danpos asiatiske eksporteventyr.

Toplederuddannelse på INSEAD

Mikael Justesen

Administrerende direktør, TV2 Nord

“For Mikael Justesen var det at få rusket op i nogle vaner og tankesæt en vigtig bevæggrund for at vælge at deltage i Executive Management Programme INSEAD.

– Jeg havde behov for at få tilført ny inspiration og fordybe mig og så forløbet som en mulighed for at sætte tid af til mig selv. En af mine hovedopgaver i dagligdagen er at se nye muligheder og give inspiration til mine ansatte, så udsigten til at blive inspireret af de ”bedste” inden for ledelses- og strategiområdet, vel at mærke i et komprimeret forløb, spillede en væsentlig rolle for mig, siger Mikael Justesen i TV2 Nord.

Ifølge Mikael Justesen har forløbet allerede præget det strategiske arbejde i virksomheden.

– Der er en række helt konkrete ting, der er blevet anderledes i TV2 Nords strategi på grund af dette programforløb. Jeg har fået et bagkatalog og et nyt tankesæt til at løse konkrete problemstillinger, og det har virkelig været godt. Desuden er underviserne og professorerne sindssygt dygtige, virkelig i topklasse. De er meget vidende og har de en enorm evne til at formidle denne viden – en kombination som er i intet mindre end verdensklasse, udtaler Justesen.

Også i et netværksmæssigt perspektiv har programforløbet været en succes.

– Vi kom alle fra meget forskellige virksomheder, både i forhold til branche og størrelse, men ALLE havde noget at bidrage med, og jeg synes, at niveauet på de medstuderende var meget højt. Der er mange, jeg kommer til at holde kontakt med fremover, slutter Mikael Justesen.

Ole Skatka Jensen

Vice President, Europe, Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

“For Ole Skatka Jensen, der er topchef i Auramarine, et selskab som arbejder med brændstofbehandlingssystemer inden for shipping- og kraftværksindustrien, var det ligeledes et behov for at blive klædt på til fremtidens udfordringer, der var afgørende for hans deltagelse.

– Vi gennemgår lige pt en del forandringer, og her i januar skal vi til at arbejde med nye strategier, blandt andet i relation til Blue Ocean. Jeg havde derfor et behov for at blive inspireret og få nogle nye værktøjer og idéer at arbejde med i relation til dette forestående strategiarbejde. Desuden er vi en højteknologisk virksomhed, og det er derfor særdeles vigtigt for os at være med på ”beatet”, og i den sammenhæng var det at få nogle nye innovationsværktøjer stillet til rådighed også et vigtigt motiv for mig, siger Ole Skatka Jensen.

Ifølge Skatka Jensen blev hans forventninger til programmet i høj grad indfriet.

– Strategidelen har været et fokusområde for mig, og jeg har fået mange værktøjer, som jeg kan anvende direkte i mit arbejde. Innovationsdelen var også suveræn og har givet mig mange nye input, som gør mig i stand til at arbejde meget mere struktureret med innovation sammen med min ledergruppe. Jeg havde høje forventninger til programmet, idet jeg har en tidligere kollega, som har deltaget. Disse blev absolut indfriet – forløbet har været helt outstanding, og jeg kommer også til at vurdere at deltage i bestyrelsesuddannelsen Executive Board Programme og læringsforummet Executive Forum fremadrettet, fremhæver Auramarine-chefen.

LÆS MERE...

Men også de netværksmæssige aspekter har spillet en meget betydningsfuld rolle.

– Rent netværksmæssigt har dette været helt suverænt. Det sammenhold, vi havde, var eminent og tættere end noget, jeg har oplevet tidligere. Det er ikke bare niveauet på uddannelsen, som er meget højt – det samme gælder for de, der deltager. Så for mig, der sidder i en udenlandsk virksomhed, er det enormt givende også at have etableret et godt og stærkt dansk netværk, slutter Ole Skatka Jensen.”

Lykke Holmkvist

Vicedirektør, FTFa

“For Lykke Holmkvist, der er vicedirektør i FTFa, var det et ønske om et stærkere fagligt fundament, der var bevæggrunden for at deltage i toplederprogrammet.

– Efter nogle år, hvor mit ansvarsområde gradvist er blevet udvidet, følte jeg et behov for at få nogle flere redskaber i forhold til min ledelsesgerning og forretningsudvikling generelt. Jeg ville gerne hente noget inspiration og nogle nye tendenser og generelt få pudset mine strategiske og ledelsesmæssige kompetencer af. Desuden var det essentielt for mig, at uddannelsesprogrammet foregik i et professionelt og internationalt miljø, noget som INSEAD i allerhøjeste grad kan leve op til, udtaler hun.

Hun fremhæver blandt andet de positive aspekter med et nyt og udbytterigt netværk af ligesindede.

– Jeg har i allerhøjeste grad fået fyldt værktøjskassen op med nogle brugbare redskaber, og jeg har fået sat disse redskaber ind i nogle teoretiske rammer, som har gjort mit faglige fundament betydeligt stærkere. Professorerne er enormt dygtige til at formidle og skære tingene til, så de passer ind i vores virksomheder, og de har et internationalt udsyn, som man ikke finder herhjemme. På det personlige plan har programmet givet mig en kæmpe inspiration i mit daglige virke, og i forhold til de netværksmæssige aspekter, har det været helt fantastisk. Jeg har fået kontakt til nogle mennesker, jeg kan sparre med på et niveau, som jeg ikke tidligere har haft adgang til – nogle jeg kan ”spejle mig i”, siger Lykke Holmkvist

LÆS MERE...

– Jeg har kort fortalt fået et boost og en inspiration til at arbejde på nye måder og tage nye arbejdsmetoder i brug. Jeg er blevet rustet til at være mere innovativ, skabe nye produkter og services for vores kunder, gå nye veje og sætte tingene op i et ”højere gear”. Og så har jeg fået en ”tjekliste”, der gør mig i stand til at vurdere og evaluere de tiltag, vi gør – hvad vi gør rigtigt, og hvad vi måske kan gøre bedre, slutter vicedirektøren i FTFa.

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om toplederuddannelsen Executive Management Programme INSEAD