Anna Thelander, leder inden for kommunikation og marketing

Anna Thelander har en universitetsuddannelse i erhvervsøkonomi og har i hele sin karriere beskæftiget sig med ledelse, marketing, branding, salg og strategiudvikling.

Senest har hun været markeds- og kommunikationschef hos AMF Fastigheter, en af Sveriges største ejendomsselskaber, og før det var hun blandt andet marketingdirektør i Tikkurila Sverige AB, marketingchef i GS1 Sweden/ECR Sverige samt salgs- og marketingdirektør i Besthand AB.

Interessen for, og ønsket om at videreudvikle sine kompetencer om forandrings- og transformationsprocesser, var årsagen til, at hun valgte at deltage i Leading Strategic Change INSEAD.

– Forandringer og forandringsledelse er et område, jeg har arbejdet med i alle mine lederroller, og så synes jeg desuden, at det er sjovt og interessant. Jeg valgte at deltage, fordi jeg ønskede mere viden om metoderne inden for fagområdet, men også for at hente inspiration udefra og kundskab om, hvordan andre håndterer forandringsprocesser. Desuden kendte jeg til INSEAD i forvejen og vidste, at kvaliteten af deres programmer ligger på et højt niveau, udtaler Anna Thelander.

Anna Thelander, leder i kommunikation og marketing

Professionelle og kompetente undervisere

Hun pointerer, at programmet levede op til de høje forventninger, hun havde.

– Professorerne var meget professionelle og kompetente, og de formåede at kombinere den nyeste forskning med praktiske øvelser på en interessant måde. I løbet af programmet gennemførte vi desuden en simuleringsøvelse, som var en rigtig god måde at få afprøvet vores nye viden på. Og så var blandingen af deltagere, der alle havde lang erfaring med at lede forandringsprocesser, særdeles god – der var mange, der havde interessante erfaringer og tips, de kunne dele, siger hun.

Ifølge Anne Thelander var meget af læringen fra programmet relateret til en forøget bevidsthed om, hvor vigtig kulturaspektet er i en forandrings- eller transformationsproces.

– 90 procent af årsagerne til, at forandringer mislykkes, relaterer sig til interne forhold. Det kan fx være en uklar strategi, utilstrækkeligt definerede handlinger, uklare roller og dårlig kommunikation. Derfor skal vi tale om og tage afsæt i virksomhedskulturen, når vi initierer og leder forandringer: Hvilken kultur har vi, hvilken kultur ønsker vi og hvordan påvirker det så forandringsarbejdet, er spørgsmål, vi bør stille, påpeger hun og afslutter:

– Forandringer er konstante, og noget vi må leve med hele tiden. Men med nogle nye metoder og værktøjer i min værktøjskasse, vil jeg uden tvivl blive bedre til at planlægge og især gennemføre mit næste forandringsprojekt.Øverst på formularen

Se indholdet i Leading Strategic Change

Executive Forum

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at fokusere på og udvikle deres ledelsesmæssige og strategiske viden og kompetence.

Her får du unik viden og inspiration fra professorer fra de internationalt anerkendte business-skoler, IMD og INSEAD, der alle med hver deres indgangsvinkel giver et bud på, hvordan nye trends, udefrakommende vilkår og samfundsudviklingen påvirker samfundet, din rolle som leder og måden hvorpå vi fremtidssikrer og udvikler virksomheder på. Du får med andre ord relevant viden præsenteret i en sammenhæng, der giver mening for dit strategiske og ledelsesmæssige arbejde.

Bliv inspireret af Executive Forum og se programmet