”Dreams & Details giver os forudsætningen for succes”

Dreams & Details Certificate er en ledelses- og strategiramme, der hjælper ledere med at navigere deres organisationer succesfuldt i en verden med radikal og konstant forandring. Programmet giver, ud over indsigt i det teoretiske koncept, et spændende indblik i, hvordan en række profilerede virksomheder anvender Dreams & Details. Få et forhåndsindblik i, hvad rammeværktøjet har bidraget til i Energinet.

Når det første forløb af executive-programmet Dreams & Details Certificate løber af stablen i februar 2023, bliver det med et særdeles spændende undervisningsteam – både i form af arkitekterne bag konceptet, Mikael Trolle og Jim Hagemann Snabe, men også med en række professionelle eksperter og erhvervsprofiler, der giver input til deres praktiske arbejde og erfaringer med Dreams & Details-frameworket.

Dreams & Details er en omfattende ledelses- og strategiramme, der hjælper ledere med at navigere deres organisationer til succes i en verden med radikal og konstant forandring. Dreams & Details skaber rammerne for at identificere den optimale timing og balance mellem løbende optimering og radikal transformation.

En af de undervisere, der vil give sine praktiske erfaringer med Dreams & Details videre til deltagerne, er Signe Horn Rosted, CIO i Energinet. Hun har over en årrække arbejdet intensivt med konceptet, hvilket har haft stor betydning for Energinets måde at håndtere blandt andet digital og grøn omstilling.

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om Dreams & Details programmet

– Vi valgte at arbejde med Dreams & Details-rammeværktøjet, idet konceptet taler direkte ind i, hvordan du skaber forudsætningerne for succes i din virksomhed, når din omverden ændrer sig hastigt og markant. I energisektoren står vi netop overfor store ændringer – relateret til et grønt el- og gassystem – og det har uden tvivl gjort vores helt grundlæggende kerneopgave mere kompliceret og markant anderledes, forklarer hun.

Frem til marts 2022 var Signe Horn Rosted VP for forretningsudvikling og marked, og i dag er hun CIO med totalansvar for hele it-området i Energinet, hvor hun også er en del af koncernledelsen. Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, der ejer, udvikler og driver det overordnede el- og gasnet i Danmark.

Læs mere om Dreams & Details

Ramme for strategiarbejde i uforudsigelig verden

Den nye it-direktør arbejdede både med Dreams & Details-rammeværktøjet i sin tidligere rolle i Energinet, men har også taget tankerne bag Dreams & Details med videre ind i sin nye stilling.

– En af mine fornemste opgaver i den nye CIO-rolle er at skabe hele den digitale infrastruktur for, at Energinet er klar til grøn omstilling. Målsætningen er ambitiøs, og i løbet af ti år skal vi være 100 procent baseret på vedvarende energikilder, fortæller Signe Horn Rosted, og fortsætter:

– Dreams & Details gør det muligt at arbejde med strategi i en kontekst, hvor tingene er uforudsigelige. Var alt forudsigeligt, kunne man fastlægge sine målsætninger flere år frem, men det er naturligvis ikke muligt, når fremtiden er så uvis. Det, som kendetegner en succesfuld virksomhed, er dens evne til at forberede sig på multiple udfald, og det er lige præcis det, Dreams & Details-konceptet er i stand til. Konceptet fordrer en klar og tydelig retning, men forudsætter også, at tingene ikke er detaljestyrede. Overført til en fodboldbane kan man sige, at man tegner nogle streger op for at angive banen og fastlægger de overordnede regler for spillet, men at man derudover lader spillerne spille deres bedste spil uden at dirigere og styre alt for meget – fordi det frigør deres potentiale. Vi skal være klar til at tage en række strategiske valg, der definerer rammerne for vores indsats, og en ambition der sætter retningen.

Se indholdet i Dreams & Details Certificate

Organisationens kapabilitet

Ifølge it-direktøren er det imidlertid ikke blot de strategiske implikationer, der gør metoden særdeles anvendelig. Den griber nemlig også fat i en række væsentlige ledelsesmæssige temaer.

– Dreams & Details tager også fat i, hvilken kapabilitet og hvilke evner vores organisationer skal have for at få succes. Konceptet forholder sig dermed også til, at man får kigget ind i organisationens kerne og vurderet hvilket mindset og hvilke kompetencer, vi har behov for, og hvilke forudsætninger som er nødvendige for at understøtte de strategiske valg og ambitioner, forklarer hun.

Og netop det er en af de opgaver, hun og kollegerne i Energinet har været meget bevidste om, siden de påbegyndte arbejdet med konceptet i 2019.

– I Energinet har det konkret betydet, at vi opbyggede en række kraftcentre med specialkompetencer. Kraftcentre, der havde til opgave at udbrede arbejdet med fx digitalisering og innovation. Fordi vi troede på, at dette var nogle af de afgørende kompetencer i fremtidens grønne energisystem og dermed vigtige i Energinet. Vi har kigget på hvilke konkrete ændringer, vi har måttet gøre for at sikre, at vi ikke bare havde en drøm og en retning, men også de nødvendige evner i organisationen. Muligheden for succes er uden tvivl større, når vi har en solid organisation, der er i stand til at løse problemstillingerne. Vi er blevet mere ledelsesmæssigt agile og har fået sat skub på forandringerne i vores organisation. Det har i min optik gjort dele af Energinet langt mere klar til de forandringer, vi står overfor i fremtiden. Det handler ikke kun om, at vi på nogle områder skal løse helt nye opgaver. Det handler især om, at vi skal løse vores nuværende kerneopgaver på en helt ny måde. Gør vi ikke det, så kan vi ikke følge med omverdenens forventninger til os, udtaler Signe Horn Rosted.

Hun fremhæver desuden, at programmet har haft nogle positive konsekvenser for, hvordan hun har håndteret sin nye rolle i Energinet.

– Jeg føler, jeg har fået et stærkt ledelsesværktøj og et holistisk blik på at skabe forandring. Og det har – helt personligt – været forudsætningen for, at jeg turde at begive mig ind i den nye stilling med fuldt ansvar for it-området og 300 medarbejdere. Vi står overfor en omfattende opgave med at skabe den afgørende digitale forudsætning for fremtidens grønne energisystem. Jeg glæder mig til at dele mine erfaringer og vores praktiske case med Dreams & Details, når programmet kickstartes i februar 2023, slutter Signe Horn Rosted.

Her kan du tilmelde dig Dreams & Details Certificate

Fortsæt din læring efter endt uddannelse

– deltag i flere årlige undervisningsdage

Executive Forum er et eksklusivt læringsforum for dig, der ønsker at fokusere på og udvikle din ledelsesmæssige og strategiske viden og kompetence.

I Executive Forum får du aktuel og unik viden med henblik på at videreudvikle din leder- og bestyrelsesrolle. Du får inspiration fra professorer fra de internationalt anerkendte business-skoler, IMD og INSEAD, der via fire årlige masterclasses/undervisningsdage giver dig kontinuerlig læring om temaer, der optager virksomheder, ledere og bestyrelser i dag.

Forummet er desuden en enestående mulighed for at bevare kontakten med tidligere deltagere, hvis du har deltaget på et af Scandinavian Executive Institutes uddannelsesprogrammer.

Executive Forum – fortsæt din læring