Strategisk ledelse – Kom godt i mål med de rigtige midler

Ledelse hænger grundlæggende sammen med strategi. At udstikke en kurs for virksomheden, at kommunikere kursen til medarbejderne og at engagere medarbejderne til at samarbejde i den rigtige retning er en stor del af en leders opgave i den moderne virkelighed. Her kan du læse mere om strategisk ledelse og den strategiske tænkning, der danner grundlaget for en moderne virksomhed.

Af Scandinavian Executive Institute

 

Nyt fokus på strategi i virksomheder
Det var først i 50’erne, at der begyndte at udvikle sig et fokus på strategi som et element inden for businessverdenen. Før havde en virksomheds og en leders opgaver været mere enkle, men omkring 50’erne skete der store udviklinger, som gjorde det hele mere uigennemsigtigt og komplekst. Derfor opstod der et øget behov for at kunne strukturere opgaverne og navigere i mangfoldigheden.

Strategi er oprindeligt brugt i en militær forståelse og er viden om sammenhængen mellem ens midler og mål, og hvad man så gør, når man har afdækket dette. På den måde er strategi en retning mod et mål for en virksomhed med de midler, der er til rådighed. Strategisk tænkning er efterhånden blevet en grundlæggende faktor i mange organisationer, og til strategiarbejdet i virksomheder hører også elementer som mission, vision, hensigtserklæring og målsætning.

Strategisk tænkning i en virksomhed og strategisk ledelse kan gøre virksomheder konkurrencedygtige, skabe engagement og kan være en måde at afdække og finde anderledes vækststrategier på. Strategisk lederskab er kommet for at blive.

Fra strategi til konkrete handlinger
Strategi og ledelse går hånd i hånd, da strategien må implementeres et sted fra. Samtidig er det vigtigt, at nogen kan gå i front, så man når de rette mål med de rette midler. Strategisk ledelse koncentrerer sig om lige dele analyse og handling. Strategi og handling bør gå hånd i hånd i enhver ambitiøs virksomhed og ledelse.

Problemerne kan opstå, fordi der kan være friktion mellem strategien og virkeligheden. Derfor skal strategier udmunde i konkrete handlinger, og vejen til målet er en stor del af strategien. Tænk derfor jeres strategi konkret på alle niveauer, så I med den strategiske ledelse udarbejder handlingsplaner, så I både har øje for midler og mål.

Værdibaseret strategisk ledelse
Der findes mange forskellige former for strategisk ledelse og arbejde med strategi og implementering af den. Strategi og strategisk kommunikation er inden for ledelsesteori et stort forskningsområde, og mange udgiver bøger og tilbyder kurser i afarter af temaet.

Vi hos Scandinavian Executive Institute skyr ingen midler for at finde de bedste professorer og eksperter til at oplyse os og vores lederkursusdeltagere om, hvad den nyeste forskning inden for strategi og strategisk ledelse kan bidrage med.

Vi har her på bloggen inviteret ekspert Björn H. Lindbäck til at udlægge sin tilgang til den strategiske ledelsesmetode Thought Leadership. Denne strategiske tilgang handler om, at man i virksomheden skal dele viden medarbejdere, kunder, interessenter og konkurrenter imellem. Du kan læse mere om denne ledelsesstrategi her.

Dette er et eksempel på en af de nye, værdibaserede ledelsesstrategier, der vinder indpas inden for strategisk ledelse.

Nytænkning og innovation
Strategisk ledelse bør også tage udgangspunkt i nytænkning og innovation. En virksomhedsstrategi formår at finde nye måder, hvorpå de givne midler kan nå det påtænkte mål. Fordi virksomheden er i forandring, må strategien hele tiden genopfindes. Det er vigtigt i vores omskiftelige og moderne samfund og på et marked, hvor meget kan ske hurtigt.

I den internationale og globale konkurrence er forandringsledelse og forandringsstrategier vigtige områder at være bevidst om som strategisk leder i en konkurrencedygtig virksomhed. Hvordan kommer man til sit mål gennem en givende forandringsproces? Og hvordan sætter man de rigtige mål, som er relevante og givende for virksomheden? Det er her, at strategiske værktøjer kan hjælpe den strategiske leder.

Skærp din strategiske ledelse
Begreber som strategi og strategisk ledelse kan godt være abstrakte ting at gå til. Mange steder kan du få hjælpe til at skærpe din strategiske tænkning, din strategiske ledelse og dine strategiske værktøjer. Du kan både finde bøger, artikler og anden hjælp på nettet, men vil du rigtig i dybden og skærpe din strategiske sans, så bør du finde et lederkursus, som kan give dig lige præcis det, som du og din virksomhed har brug for for at kunne udvikle den mest fordelagtige strategi.

Vi fokuserer på strategi
Hos os har vi erkendt vigtigheden af strategi som centrum for ledelsesudfordringerne i den moderne virksomhed. Vi har derfor strategi som en af de tre hovedsøjler i vores lederuddannelse for topledere. Vi giver deltagerne på vores uddannelser en forståelse af moderne strategisk teori, og vi præsenterer håndgribelige værktøjer, som du kan implementere direkte i din virksomhed.

Strategisk tænkning og strategiske værktøjer hjælper dig med at analysere din virksomheds konkurrencefordele og se nye markeder. Centralt i denne tænkning står Blue Ocean Strategy, som er en af de mest udbredte strategiskoler i verden. Denne strategiske ledelsesmodel får du indblik i på vores lederkurser, som vi samarbejder med en af verden førende business schools INSEAD om at lave.

Læs mere om vores uddannelser og vores tilgang til strategi og ledelse her.

Skriv et svar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment