Sådan udvikler du en strategi for bæredygtig udvikling

Bæredygtig udvikling kommer ikke ved at hænge en plakat op med FN’s 17 bæredygtighedsmål, men kræver en målrettet dedikation og handlekraft fra den enkelte virksomhed. Et arbejde som især bestyrelsen og topledelsen er ansvarlig for.

Beskæftiger man sig med bæredygtig udvikling, er FN’s 17 bæredygtighedsmål, som blev vedtaget i 2015 som en del af FN’s 2030-agenda for bæredygtig udvikling, helt centrale. Hvert af de 17 mål fokuserer på specifikke udfordringer, der er knyttet til de tre overordnede temaer: social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed. Og så er de ikke mindst tæt sammenkoblet med hinanden.

Caroline D. Ditlev-Simonsen, professor på Handelshøyskolen BI og Co-Director ved BI Center for Corporate Social Responsibility – Foto af Kilian Munch Virke.

Bæredygtig udvikling bliver «født»

En af de forskere, der har beskæftiget sig meget med bæredygtighedsmålene – og i særdeleshed hvordan disse kan omsættes til konkret handling, er Caroline D. Ditlev-Simonsen. Caroline er professor på den norske Handelshøjskole BI og Co-Director ved BI Center for Corporate Social Responsibility samt leder av BI Center for Foundations. Hun har i cirka 30 år forsket i fagområdet, og i 2022 udgav hun bogen: «A Guide to Sustainable Corporate Responsibility – From Theory to Action», der netop har en holistisk tilgangsvinkel til bæredygtig udvikling.

– Siden den industrielle revolution i slutningen af 1800-tallet har der været en enorm øgning i både produktion og befolkningstilvækst. Og i 1960-erne begyndte samfundet at vurdere forholdet mellem industriel udvikling, miljøforringelse og omkostningerne, det påførte alle på en eller anden måde. Senere kendt som Brundtland-kommissionen, som udgav en rapport i 1987 med navnet ”Our Common Future”. Derfra blev begrebet ”bæredygtig udvikling» født, og siden da er verden blevet mere og mere optaget af det. Alligevel fortsætter global produktion og forbrug at vokse i en uholdbar hastighed, siger Caroline Ditlev-Simonsen.

Definition af bæredygtig udvikling

Hvordan vil du helt overordnet definere begrebet bæredygtig udvikling?

– Tager man udgangspunkt i FN’s definition, kan man sige, at bæredygtig udvikling er udvikling, der tilfredsstiller dagens behov uden at true kommende generationers mulighed for at tilfredsstille deres behov. Det indebærer at tage hensyn til den økonomiske, sociale og miljømæssige dimension af udvikling og arbejde mod en balance mellem disse tre hensyn. Definitionen understreger behovet for at sikre, at mennesker over hele verden kan leve gode liv uden at undergrave fremtidige generationers evne til at gøre det samme. Der er måske en tendens til, at mange sætter lighedstegn mellem ”bæredygtig udvikling” og ”grøn omstilling”. Men det er helt klart for snævert – og altså helt fundamentalt, at bæredygtig udvikling omfatter alle de ovenfornævnte faktorer. Og altså samtlige 17 bæredygtighedsmål relateret til både social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed, forklarer hun.

Se alle vores uddannelser her

Udarbejd strategi for bæredygtig udvikling

I forbindelse med bogen, som Caroline Ditlev Simonsen har skrevet om bæredygtighed, har hun udviklet en syv-trins-strategi, der skal hjælpe virksomheder med at tilnærme sig en mere bæredygtig tilstedeværelse i verden.

– Skal man leve op til målene om at agere bæredygtigt, er det særdeles vigtigt, at dette mål er forankret hos selskabets bestyrelse og topledelse, og efterfølgende integreret i hele organisationen, udtaler hun og tilføjer:

– Helt konkret handler det om at få oversigt over dagens situation via kortlægning af social og miljømæssig påvirkning. Dernæst at foretage en benchmarking op imod de 17 bæredygtighedsmål og etablere et rammeværktøj for væsentlighedsvurdering. Efterfølgende handler det om at udvikle en bæredygtighedsplan og teste den blandt centrale aktører og interessenter, lancere, kommunikere og implementere planen. Og til sidst rapportere om fremdriften. Og så er det meget vigtigt at sikre sig, at alle ansatte er involveret, og at man lærer af sine fejl undervejs. Hvad gik godt, hvad gik ikke så godt – og hvordan kan man da justere undervejs, forklarer hun.

Bæredygtighed: Fra soft-law til hard-law

– At arbejde med en sådan proces kræver selvfølgelig en stor indsats. Samtidig er det lønsomt, hvis man går igennem denne proces på en rigtig måde. I dagens erhvervsliv forventes det, at virksomheder tager samfundsansvar og har et bevidst forhold til både sociale og miljømæssige forhold. Fra at arbejdet med bæredygtighed var et frivilligt initiativ fra virksomhedens side, ofte forbundet med forventninger fra markedet, brandopbygning eller for at reducere risiko, altså ”soft-law”, ser vi en overgang til ”hard-law”. De mange nye EU-regler og love som skal gennemføres de kommende år samt nye EU-direktiver med henblik på due diligence for bæredygtighed, som stiller store krav til virksomhedernes ageren med henblik på bæredygtighed, er gode eksempler på overgangen til «hard-law».

Se alle vores uddannelser her

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om toplederuddannelsen Executive Management Programme INSEAD

Executive Forum

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsforum for skandinaviske ledere og bestyrelsesmedlemmer, der ønsker at fokusere på og udvikle deres ledelsesmæssige og strategiske viden og kompetence.

Her får du unik viden og inspiration fra professorer fra de internationalt anerkendte business-skoler, IMD og INSEAD, der alle med hver deres indgangsvinkel giver et bud på, hvordan nye trends og vilkår påvirker samfundet, erhvervslivet og din ledelsesopgave. Du får med andre ord relevant viden præsenteret i en sammenhæng, der giver mening for dit strategiske og ledelsesmæssige arbejde.

Læs mere om programmet her

MBA