Bestyrelsesarbejde: meget mere end bare jura

Lone Møller Sørensen bestyrelseskarriere har især de seneste 4-5 år taget fart efter at hun valgte at dedikere al sin tid til jobbet som professionel bestyrelsesformand. Sideløbende med dette skifte, deltog hun i Executive Board Programme INSEAD, hvilket hun betegner som en stor inspirationskilde.

Lone Møller Sørensen, professionel bestyrelsesformand

En lang karriere som topchef for en række selskaber og en stor interesse for bestyrelsesarbejde ledte for 4-5 år siden Lone Møller Sørensen ind i en professionel bestyrelseskarriere. I dag er hun blandt andet bestyrelsesformand i Mikkelsen Electronics, Fischer Lighting, Airvention og Woodsense. Sideløbende med bestyrelsesposterne er hun indehaver af en virksomhed, hvor hun rådgiver, coacher og sparrer med virksomheder og topchefer inden for de fagområder, der også er omdrejningspunktet for hendes bestyrelseskarriere.

– Min rejse ind i bestyrelsesrummet har været af klassisk karakter. Jeg har tidligere haft en lang karriere som topchef, og for 20-25 år siden begyndte jeg stille og roligt at få nogle bestyrelsesposter. Jeg synes, at det var enormt spændende, og især de seneste 4-5 år har det ”taget af”. Jeg har nu sluppet CEO-rollen for at koncentrere mig 100 procent omkring bestyrelsesarbejdet, fortæller Lone Møller Sørensen og fortsætter:

– Mit primære fokus har gennem både mine operationelle jobs og min bestyrelseskarriere været centreret omkring vækst gennem forretningsudvikling og forandring. Det med at kombinere forretningsudvikling med teknologisk udvikling og de menneskelige aspekter. Især det sidste, fokus på menneskene i organisationen, er helt essentielt, hvis man skal have de øvrige områder til at flyde godt.

Bestyrelsesuddannelse i samarbejde med INSEAD

Bestyrelseskarrieren kickstartet med bestyrelsesuddannelse

Lone Møller Sørensens bestyrelsesposter relaterer sig alle til virksomheder, der er ejerledet og befinder sig i SMV-segmentet.

– Den røde tråd i mine fire formandsposter er udvikling i forhold til forretning og teknologi. Det drejer sig om virksomheder, der er på deres første vækstrejse eller skal have genstartet vækstrejsen. Derudover er det særdeles vigtigt for mig, at jeg har en god dialog og et godt samspil med de virksomheder, jeg kommer ind i. For mig er det helt fundamentalt at være klar på, hvilket mandat jeg går ind i bestyrelsen med – ellers bliver det ikke et godt match, pointerer hun.

I 2017, da Lone Møller Sørensen havde besluttet sig for, at bestyrelsesarbejde skulle være hendes primære fokuspunkt fremadrettet, deltog hun i Executive Board Programme INSEAD.

– Jeg ønskede at styrke mine kompetencer og viden omkring bestyrelsesarbejde. For det første lagde jeg vægt på at vælge et program med et internationalt udsyn, dernæst var fokus på bestyrelsesdynamikkerne et centralt punkt og for det tredje ønskede jeg gode indspark i forhold til strategi og forretningsudvikling i et bestyrelsesperspektiv. Disse tre vigtige elementer fandt jeg i INSEAD-programmet, udtaler hun.

NYHED: Advanced Board Programme INSEAD

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om

bestyrelsesuddannelsen Executive Board Programme INSEAD

Bestyrelsesdynamikken er central

Ifølge Lone Møller Sørensen har programmet været skelsættende for hendes bestyrelsesarbejde efterfølgende.

– Programmet har været en enorm inspiration og givet mig et særdeles vigtigt fundament. Jeg fik ting med mig hjem, som jeg sidenhen har brugt i alle de bestyrelser, jeg har siddet i. Stanislav Shekshnia, der er programdirektør på Executive Board Programme, gav et tydeligt billede af, hvad der skal til for at lykkes med bestyrelsens arbejde. Det handler om at have et klart grundlag, de rette kompetencer ombord, at sikre god og effektiv ledelse, at man bruger bestyrelsesmøderne til de rigtige ting og at man arbejder målrettet for at opbygge god tillid mellem bestyrelsesformanden og CEO. Disse fem ting har været helt centrale og har haft stor indflydelse på, hvordan jeg tilgår mine bestyrelsesopgaver, siger hun og afslutter:

– Dernæst er et andet vigtigt budskab, at man som bestyrelsesformand skal være meget opmærksom på, at man agerer rådgiver og sparringspartner – og ikke leder. Det er især vigtig viden, hvis man går fra en position som CEO til en bestyrelsesrolle. Man skal have sit rådgiver-gen med sig. Programmets fokus på hvordan man via god bestyrelsesdynamik formår at forløse potentialet i bestyrelsen og virksomheden, har været essentielt for mig. De juridiske problemstillinger er selvfølgelig vigtige, når man udøver bestyrelsesarbejde – men der er ikke tvivl om, at det er fokusset på bestyrelsesdynamikken, der virkelig hæver kvaliteten på bestyrelsens arbejde.

Se programindholdet i Executive Board Programme INSEAD

Executive Forum – Masterclass med INSEAD – Fokus på bæredygtighed

Atalay Atasu – INSEAD professor og prisvindende forsker inden for cirkulær økonomi, producentansvar og miljøregulering

I denne masterclass vil Atalay Atasu give et operationelt perspektiv på bæredygtig forretningspraksis samt afdække, hvilke grundlæggende elementer der skal til for at eksekvere på en strategi inden for cirkulær økonomi.

Et af de vigtigste take-aways fra masterclassen er et anvendeligt framework, der forklarer, hvorfor bæredygtighedsinitiativer er afgørende for erhvervslivet. Og hvordan disse initiativer kan bidrage til at udforme strategier for cirkulær økonomi i organisationer og virksomheder.

Som deltager får du en bred introduktion til begrebet cirkulær økonomi samt et detaljeret indblik i de to grundlæggende byggesten, nemlig cirkulære forretningsmodeller og cirkularitetsdesign.

Læs mere om Masterclassen her og tilmeld dig

Atalay Atasu, INSEAD