Bestyrelsesuddannelse leder til flere bestyrelsesposter

Dugfrisk bestyrelsesundersøgelse fra Scandinavian Executive Institutes viser, at deltagelse i en bestyrelsesuddannelse resulterer i, at markant flere opnår en eller flere bestyrelsesposter i tiden efter endt uddannelse. Og den positive tendens er især markant for kvinderne.

Danske kvinder halter efter mændene i de danske bestyrelser – mildest talt. Og på trods af mange gode hensigter, fremstår det som en problemstilling, der er vanskelig at løse – i hvert fald på kort sigt. En god nyhed er dog, at fokus på uddannelse måske kan bidrage til at øge kvindeandelen, hvilket fremgår af ny undersøgelse, der viser sammenhængen mellem deltagelse i en bestyrelsesuddannelse og muligheden for efterfølgende at opnå en bestyrelsespost.

Dugfrisk bestyrelsesundersøgelse fra Scandinavian Executive Institute viser, at deltagelse i bestyrelsesuddannelse leder til markant flere bestyrelsesposter.

Den netop udarbejdede undersøgelse, der er gennemført af Scandinavian Executive Institute på baggrund af datamateriale fra en lang række leder- og bestyrelsesprofiler, som tidligere har deltaget på bestyrelsesuddannelsen Executive Board Programme INSEAD, viser nemlig en markant tendens til, at deltagelse i en bestyrelsesuddannelse har stor indvirkning på, at endnu flere deltagere efterfølgende opnår en eller flere bestyrelsesposter.

Undersøgelsen er gennemført fra juni til august 2023 og er baseret på data fra 217 deltagere på bestyrelsesprogrammet Executive Board Programme INSEAD i perioden fra 2015-2020. Data er hovedsageligt indsamlet fra deltagernes offentlige LinkedIn-profiler.

Læs om bestyrelsesuddannelsen

Markant øgning på 48 procent

Helt konkret viser tallene i undersøgelsen, at 46 procent af samtlige deltagere på bestyrelsesprogrammet i perioden 2015-2020 havde en eller flere bestyrelsesposter før, de deltog på programmet. Efter gennemført program var tilsvarende tal steget til 68 procent, hvilket svarer til en øgning på ikke mindre end 48 procent.

Fortages der en kønsmæssig opdeling i datamaterialet, viser undersøgelsen videre, at 53 procent af kvinderne og 43 procent af mændene havde en eller flere bestyrelsesposter, før de deltog i uddannelsesprogrammet. Efterfølgende var disse tal steget til henholdsvis 64 procent for mændenes vedkommende og 81 procent for kvinderne. Dermed er stigningen for mænd på 47 procent*, mens kvinderne oplever en stigning på 53 procent.

– Der er ikke tvivl om, at det at prioritere egen udvikling og videreuddannelse har en positiv indvirkning på de muligheder, man efterfølgende skaber for sig selv rent karrieremæssigt. Undersøgelsen viser, at der er en signifikant fremgang i forhold til hvor mange flere personer som efter endt uddannelse har opnået en eller flere bestyrelsesposter. Derudover er det interessant, at denne effekt er endnu tydeligere for kvindernes vedkommende. Med andre ord: Uddannelse betaler sig – og i endnu højere grad er dette betydningsfuldt for kvinder, der har ambitioner om at sætte turbo på deres bestyrelseskarriere, udtaler Steen Buchreitz Jensen, CEO i Scandinavian Executive Institute.

Se indholdet i Executive Board Programme INSEAD

Kvindeandelen i bestyrelserne øger – men langsomt

Analysen viser desuden, at der er et stigende antal kvinder, der vælger at satse på en bestyrelsesuddannelse og dermed en bestyrelseskarriere.

– I 2015 udgjorde kvinderne blot 26 procent af det samlede bestyrelseshold, men i 2020 var dette tal vokset til 40 procent. Generelt er der altså et stigende antal kvinder på uddannelsen, og de avancerer efterfølgende hurtigere. Det vil imidlertid tage noget tid, før disse positive vækstkurver udmønter sig i, at vi får en mere ligelig kønsfordeling i de danske bestyrelser, vurderer Steen Buchreitz Jensen.

Og netop denne problematik kan underbygges af et omfattende datamateriale fra Danmarks Statistik, der beskriver kønsfordelingen blandt bestyrelsesmedlemmer i danske bestyrelser.

Her fremgår det, at hele 81 procent af registrerede bestyrelsesmedlemmer i virksomheder i Danmark i 2021 var mænd, hvilket betyder, at blot 19 procent var kvinder. Størstedelen var indsat i bestyrelse for såkaldte mikrovirksomheder (under ti ansatte), og her var kvindeandelen 21 procent. I de små og mellemstore virksomheder (mellem 10 og 250 ansatte) var kvindeandelen imidlertid blot 16 procent, mens tilsvarende procentsats for store virksomheder (med over 250 ansatte) var på 21 procent.

Selvom det kan virke nedslående, at blot én af fem personer i danske bestyrelser, er en kvinde, har der dog været en positiv tendens, hvis man ser på udviklingen over flere år. Det fremgår af en analyse, der er udarbejdet af Dansk Industri, og som viser til, at andelen af kvinder i C20-indexets selskaber steg markant i perioden fra 2009 til 2017. I 2009 var andelen af kvinder 17,7 procent, og i 2017 var denne steget til 30,3 procent. I slutningen af 2017 blev det danske index udvidet til at omfatte 25 selskaber, som da indgår i det såkaldte C25-index. Andelen af kvinder i bestyrelserne for C25-selskaberne var 27,7 procent i 2018 og var steget til 33,5 procent i 2020.

Sammenligner man analyserne fra Danmarks Statistik og Dansk Industri, kan det dermed konkluderes, at andelen af bestyrelseskvinder i C25-index-virksomhederne er markant højere sammenlignet med danske virksomhedsbestyrelser som helhed.

– Det tyder helt klart på, at de større virksomheder har en bedre kønsfordeling i deres bestyrelser. Det kan give os forhåbninger om, at disse virksomheder formår at vise vejen fremover, således at også de mindre selskaber lader sig inspirere af denne udvikling, slutter Steen Buchreitz Jensen.

Mød underviserne på INSEAD-bestyrelsesuddannelsen

* Afvigelse skyldes, at der er anvendt decimaltal i forbindelse med denne beregning.

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om bestyrelsesuddannelsen Executive Board Programme INSEAD

Executive Forum

– Book dit faglige boost nu!

Kunne du tænke dig en løbende faglig vidensindsprøjtning og få ny inspiration til dit lederjob, så vær med i vores Executive Forum.

Executive Forum giver dig ny viden på udvalgte temaer og nye perspektiver og indsigter til brug for udvikling af virksomheden og dit daglige arbejde.

Book dit faglige boost i Executive Forum allerede nu.

Med Executive Forum får du aktuel viden og inspiration fra top-professorer fra de internationalt anerkendte business-skoler, IMD og INSEAD. Forummet giver desuden en enestående mulighed for at sparre med andre ledere og bestyrelsesmedlemmer i et dynamisk og intensivt læringsmiljø – og er dermed grobund for en kontinuerlig udvikling af både ledelsesfaglige og personlige dimensioner.

Køb billet til en eller flere masterclasses her.

Executive Forum – se årets program