Mai Mercado

Folketingsmedlem og tidligere minister

Mai Mercado har mere end ti års erfaring med politisk ledelse – herunder otte år som parlamentariker og 2,5 år som minister i den tidligere VLAK-regering, hvor hun stod i spidsen for 950 medarbejdere. Efterfølgende ministerposten har hun kombineret sit politiske arbejde med bestyrelsesarbejde, og det er en af grundene til, at hun netop har deltaget på Executive Board Programme INSEAD.

– De kompetencer, jeg har opbygget gennem mit politiske lederskab, benytter jeg mig også af i mit bestyrelsesarbejde. Det drejer sig blandt andet om at udøve strategisk sparring og at skærpe opmærksomheden på Governance-, Risk- og Compliance-management (GCR). Mange i mit netværk, som er erfarne bestyrelsesformænd og CEOs, anbefalede INSEAD som omdrejningspunkt for en bestyrelsesuddannelse, og denne personlige anbefaling var vigtig i forhold til mit valg, fortæller Mai Mercado.

Mai Mercado

Højt niveau og stort udbytte

Folketingspolitikeren har i forvejen et godt kendskab til kommunikation og strategisk ledelse, men netop det at få flere kompetencer med henblik på den juridiske ramme for en bestyrelse, var et af motiverne for, at hun valgte at deltage i programmet.

– Niveauet på Executive Board Programme INSEAD var højt og udbyttet stort. Jeg har fået nogle meget konkrete værktøjer med hjem, som jeg kan anvende direkte i mit bestyrelsesarbejde. Her vil jeg især fremhæve emnet omkring ”law & regulation”, altså det der omhandler den lovgivningsmæssige ramme for bestyrelsen og de dilemmaer, der følger med. Alt i alt føler jeg, at bestyrelsesprogrammet har gjort mig mere fokuseret og dygtigere til at udføre mit bestyrelsesarbejde. Og så er der desuden en ting eller to, jeg kan anvende i den politiske verden, fremhæver hun.

I et netværksmæssigt perspektiv har programmet også bidraget positivt.

– Sparringen med de øvrige deltagere, jeg var på hold med, og etablering af nye og gode kontakter har næsten betydet halvdelen af udbyttet for mit vedkommende. Mit bestyrelsesnetværk er i allerhøjeste grad blevet udbygget, og det er et element, jeg sætter jeg stor pris på, idet netværksbygning alle dage har været betydningsfuldt for mig, slutter Mai Mercado.

BESTIL MATERIALE

Her kan du bestille materiale om bestyrelsesuddannelsen Executive Board Programme INSEAD