Business Administration

Balancegangen mellem vækst og stabilitet

Administrerer du en virksomhed, lille eller stor, sidder du med det daglige ansvar for, at virksomheden kører, som den skal.

Det kan være en udfordring, fordi der er rigtig mange bolde, du skal kaste og gribe, og de skal alle sammen i den samme retning. Læs mere om, hvordan du kan udvikle dig som business administrator og leder her.

Af Scandinavian Executive Institute

Business Administration – Styring og retning

At administrere og lede en virksomhed kan være noget af en mundfuld, især med de markedsmekanismer, der er aktuelle i dag. Markedet er komplekst, og dermed er det en kompleks opgave at administrere og lede en virksomhed derhen, hvor der sker vækst, og hvor kunderne er. Det kræver et godt overblik, en god teoretisk funderet base og en god portion personlige kompetencer at styre virksomheden i den rigtige retning.

Når du sidder ved rettet i virksomheden og skal forsøge at styre godt, ansvarligt og rigtigt, kan der være mange benspænd og problematikker, du støder på undervejs. Strategisk tænkning kan være en god måde at overvinde udfordringerne på for at finde ud af, hvad målet er, og hvilke midler der skal iværksættes for at nå målet. Udfordringen er hele tiden at sætte nye mål, så virksomheden ikke står i stampe, men kontinuerligt er på vej i den rigtige retning.

business administration

Hvad kræver det at administrere en virksomhed?

Det kræver en god portion forskellige evner at administrere og stå i spidsen for en virksomhed. Heldigvis er det nogen, du kan lære. Vi tror ikke på, at man er født til at være leder. Hos Scandinavian Executive Institute tror vi på, at med den rette indstilling, de målrettede ambitioner, de bedste inputs, god lederuddannelse og åbenhed over for personlig og faglig udvikling kan de fleste mennesker nå til tops og på et tidspunkt placere sig i chefstolen.

At være leder kræver evner, viljestyrke, de rette værktøjer, et godt analytisk blik og personlige kompetencer. Alt dette er ting, du kan tillære dig på den rigtige lederuddannelse eller det rigtige kursus. Men det er viljen og lysten, der skal drive værket.

Tag de svære beslutninger

For at bedrive god business operation og administration må du være klar til at træffe de svære beslutninger. En stor del af en leders opgave er at træffe de valg, der er af afgørende betydning for virksomhedens fremtidige retning, mål og vækst. Det kræver en god portion is i maven kombineret med en selvtillid omkring de strategiske og ledermæssige evner, du har. Der er et stort pres forbundet med at være i toppen af en organisation eller virksomhed, og du oplever sikkert også, at du ikke altid har fri, når du kommer hjem.

Det handler om mennesker

De svære beslutninger kan være ekstra svære, når det drejer sig om mennesker og medarbejdere. Som leder vil du sikker komme ud i situationer, hvor du bliver nødt til at træffe beslutninger om dine medarbejderes fremtid. Et ustabilt og komplekst økonomisk marked kan uden videre betyde nedskæringer. En god leder er en personlig leder, der har de personlige værdier i orden, og som gør de svære ting på en ordentlig måde; især når det drejer sig om mennesker.

Generelt set kan det være givtigt som leder at huske på, at det hele faktisk handler om mennesker. Når vi taler om markeder, kundegrupper og virksomhedsanalyser, er grundlaget for det hele de mennesker, der udgør kundegrupperne, og de medarbejdere, der skaber resultaterne i virksomhederne. Som leder og business administrator bør du have det for øje, at mennesker er grundlaget for, at din virksomhed kan køre og kan opnå vækst. Derfor bør du også vise, at du selv er et menneske med menneskelige værdier og stor menneskelig forståelse. Enhver virksomhed bygger på relationer og kommunikation mellem mennesker, og dine personlige kompetencer er derfor en meget vigtig del af din ledelsespraksis.

Vækst og stabilitet

Som leder balancerer du hele tiden virksomheden mellem vækst og stabilitet. Dette skisma er en udfordring for mange ledere. På den ene side skabes vækst af forandring, innovation og kreative tiltag, der skubber virksomheden videre og måske helt ud af virksomhedens og medarbejdernes komfortzone. Det er de modige, kreative og innovative tiltag, der kan vise sig at batte mest på bundlinjen.

På den anden side indebærer forandring, innovation og nye ideer en risiko. Risiko for at fejle, risiko for at tabe penge. En virksomhed må derfor også hvile på et solidt og stabilt grundlag, så der ikke er usikkerhed og et vakkelvornt fundament. Derfor må du som leder være dygtig til at analysere virkeligheden og finde de rette strategiske muligheder, så du kommer i mål med de rette midler.

Lær at bruge de bedste værktøjer

Der findes mange praktiske værktøjer til at balancere denne problematik som leder og som medlem af en business administration. Hos Scandinavian Executive Institute gør vi vores bedste for at give dig de rette værktøjer og redskaber til at navigere i en moderne og kompleks markedsvirkelighed. Det gør vi i samarbejde med en af verdens førende business schools INSEAD, og vores lederuddannelser har hjulpet mange ledere i hele Skandinavien.

Læs om vores uddannelser her, og få mere information om INSEAD her.